Motel Mozai'que brengt het betere popliedje 'Hold Tight, It's 70's Night' overtuigt niet echt 299 349' V HOME CINEMA SYSTEEM m.- DIGITAL HOME CINEMA SET BERGWEG 110, ROTTERDAM Johnny Hoes ROTTERDAM - Een groot deel van hip Reykjavik in de stad, een mega pyjamafeest in Las Palmas en bezoekers uit landen als Finland en Ja pan: het is weer tijd voor Mo tel Mozai'que. Voor de vierde keer wordt het intieme kun- stenfestival op verschillende plaatsen in Rotterdam geor- ganiseerd. „Spontaniteit is de grote kracht van het festi val." PO stad ROTTERDAM - Ik herinner me nog dat ik een jonge knaap was die van zijn kleine beetje zakgeld een LP van The Beat les wilde kopen. Die was ech- ter veel te duurmaar in de kel- der van Ter Meulen hadden ze lp's met Beatles nummers, uit- gevoerd door The Copy Cats. Natuurlijk was het allemaal vette nep. De muziek leek er op maar het miste iets. Dit ge- voel bekroop mij onlangs ook bij het zien van de theater- show 'Hold Tight, It's 70's Night'. Correct inventariseert ieder jaar in april. De magazijnen van Correct worden dan opgeruimd en extra goed schoon- gemaakt. Honderden Balans-koopjes komen tevoorschijn. En daar kunt u van profiteren. Kom gezellig winkelen bij Correct op de Bergweg 110 te Rotterdam en grijp uw kans tijdens de Correct Balans. Er zit altijd wel wat voor u bij. PHILIPS LX-3600 HOME CINEMA SYSTEEM Home Theater set met een uitgangsvermogen van 5x50 Watt en 50 Watt subwoofer. Gei'ntegreerde DVD en CD geschikt voor het afspelen van MP3 files. Decoder voor AC3 en DTS. Digitale tuner met 20x voorkeuze. Compleet met 5 satelliet luidsprekers en Subwoofer. In zilver kleur uitgevoerd. jm:- Artnr. 262473 CORRECT BALANS PRIJS 'ggg!"11'111" JVCTH-A 25 HOME CINEMA SET Een centrale eenheid voorzien van een RDS tuner met DVD, CDR-W en MP-3 afspeelmogelijkheid, een subwoofer en 5 satelliet- luidsprekers. Dolby Digital (AC-3), DTS en MP-3 decoders. Uitgangs vermogen 5x30 Watt. In zilver kleur. m CORRECT BALANS PRIJS *INCL GRATIS 3 DVD'S SONY HT-SL 40 HOME CINEMA RECEIVER MET SUBW. SYSTEEM Receiver met Dolby Digital/DTS en Dolby Pro-Logic II decoders, 5x35 Watt. 75 Watt Actieve subwoofer. Incl. 5 satelliet luidsprekers. SONY DVP-NS 330 DVD-SPELER In zilver kleur uitgevoerd. J699T-Art CORRECT BALANS PRIJS PIONEER DCS-313 DIGITAL DVD HOME CINEMA SYSTEEM Home cinema set met 6x75 Watt uitgangsvermogen. Voorzien van Dolby Digital, DTS decoders en Pro-Logic II. RDS tunergedeelte. Incl. afstandsbediening. In zilver kleur. Afm. systeem 42x7x40.4 cm, speakers 7.8x21 x8.2 cm, center 24x8.5x9 cm, subw. 13x36x36 cm. J59T- Art.nr. 256891 CORRECT BALANS PRIJS WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 09.30-18.00 uur, donderdag en vrijdag 09.30-21.00 uur, zaterdag 09.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND TOT 21.00 UUR Woensdag 14 aprit 2004 TX51 door Jaap Proost Muziek is het speerpunt van Motel Mozai'que. „Maar", zegt artistiek leider Harry Hamelink „kom niet alleen voor de bandjes naar het fes tival. Er is zoveel meer te bele- ven." Motel Mozai'que omschrijft zichzelf niet voor niets als een multi- en interdisciplinair festival en is een samenwerkingsproject van Nighttown, de Rotterdamse Schouwburg en TENT. Naast mu ziek is er veel aandacht voor beel- dende kunst, theater en architec- tuur. Zo zijn het Centrum Beelden- de Kunst Rotterdam en het archi- tectenbureau Schie 2.0 nauw be- Motel Mozai'que is een divers kunstenfestival en is dit weekend op verschillende plekken in Rotterdam te bezoeken. foto: Motel Mozai'que trokken bij het project. Hamelink legt uit dat gastvrijheid een van de uitgangspunten van het festival is. „Als vrienden een weekend overkomen, wil je als gastheer de leuke plekken van je stad laten zien en gezellig gaan dansen en drinken. Vanuit die ge- dachte is Motel Mozai'que ont- staan." Zo heeft de artistiek leider 35 Rotterdammers gerekruteerd die de bezoekers van het festival door de stad gaan rondleiden. „Het is niet de bedoeling dat de door- snee toeristische route wordt be- wandeld. De 'reisleiders' zullen een stukje van Rotterdam laten zien wat persoonlijk veel voor ze betekend en vertellen daar een ver- haal over. Het is eigenlijk een beet- je verborgen programma. Deels aangekondigd, deels niet." Motel Mozai'que biedt de bezoe kers ook altijd de mogelijkheid aan om te blijven slapen. Eerder kon er in etalages van winkeliers in de buurt geslapen worden en waren er speciale gastverblijven door kun- stenaars ontworpen. Deze editie zal Las Palmas op de Kop van Zuid een uitvalbasis van veel festi- valgangers zijn. In aanloop van Motel Mozai'que werd een oproep gedaan om een bed aan het festival te doneren. De muzikant Tom Bar man, dominee Visser, Stichting Zeemanshuis en Bewoners Vereni- ging Cool gaven hier onder andere gehoor aan. Inmiddels zijn honder- den bedden bij Las Palmas afgele- verd. Kaarten voor het onderdeel Gemeentehotel- Slapen in Kunst zijn allemaal al verkocht. Een ander onderdeel van het festi val is Mo'Iceland. Het team van Motel Mozai'que heeft een groep IJslandse muzikanten, performers en kunstenaars uitgenodigd om in Rotterdam hun ding te doen. „In Usland zijn hele interessante ont- wikkelingen aan de gang. Er lopen daar een groot aantal veelzijdige talenten rond en ze kennen elkaar daar allemaal. We hebben een hele kolonie uitgenodigd. Het werk van de groep is heel sfeervol, bijna sprookjesachtig." Motel Mozai'que lijkt zijn plaats als tegenhanger van de massale festi vals als Pinkpop en Lowlands te hebben gevonden. De bezoekers voor het festival komen uit heel Europa en dit jaar zullen ook een aantdl Japanners speciaal voor Mo tel Mozai'que naar Rotterdam ko men. „Veel artiesten melden zich zelf aan om hier op te kunnen tre- den", zegt Harry Hamelink trots. Verleden jaar werd het festival dan ook door de Vereniging Neder- landse Poppodia en Festivals uit- geroepen tot het beste festival van 2003. Motel Mozai'que vindt plaats op 16,17 en 18 april en wordt op ver schillende plaatsen in Rotterdam gehouden. Voor meer informatie en het complete programma kijk op www.motelmozaique.nl. Johnny Hoes keert zaterdag 17 april in het kader van Mo tel Mozai'que naar zijn ge- boortegrond terug. Hoes wordt in eetcafe Goesting in Katendrecht van 13.45 uur tot 15.00 uur ge'interviewd naar aanleiding van zijn dan ver- schenen autobiografie. Te- vens neemt Johnny Hoes de microfoon ter hand om, op ei- gen verzoek, een aantal typi- sche Rotterdamse Johnny Hoes - nummers ten gehore te brengen. Na de Mozaique-special in de voormalige hoerenbuurt van Rotterdam, begeeft het gezel- schap, inclusief de bezoekers van het festival, zich met Johnny Hoes naar de Schieka- de. Hier drukt de nationale held zijn handafdruk naast die van naamgenoot Cash (de on- langs overleden country ster) in de Walk of Fame. Maar voordat dit alles piaats- vindt is Hoes van 12.00 tot 13.00 uur in Boekhandel Don- ner aanwezig om zijn versche- nen biografie te signeren. Het gehele programma is gratis toegankelijk. De Stichting Historisch Besef Paci fic War 1930-1945 presenteert de expositie 'Onvoltooid verleden tijd: het andere gezicht van Ja pan', in de Grote of Sint-Laurens- kerk (Grotekerkplein 27) tot en met 7 mei. Het gaat om materiaal dat in Amerika en Canada ontwikkeld is voor het geschiedenisonderwijs. Het gaat om niets verhullend mate riaal, onder meer over de slachting in Nanking, waarbij het Japanse le- ger in vijf weken tijd minimaal 340.000 mensen ombracht, de transportschepen met krijgsgevan- gen en de aanleg van spoorwegen doorBirma, Java en Sumatra. Naast veel foto's zijn er Ook postzegels te zien. De Japanners gebruikten het medium postzegel als een propa- gandamiddel en er zijn na de oorlog ook veel herdenkingszegels uitge- komen. Toegang tot de expositie is gratis, groepen kunnen na afspraak een rondleiding krijgen (06- 10.80.37.31/0343-517.636).Deex- positie is dinsdag tot en met zater dag van 10.00 tot 16.00 uur te be zoeken, behalve op 15, 16 en 22 april en 6 mei. BZN speelt in het nieuwe Luxor Theater (Posthu- malaan 1op dinsdag 20 en woens dag 21 april. Tijdens de huidige tournee presenteert BZN zijn nieu we gitarist, John Meijer. De band heeft verleden jaar voor het eerst een Nederlandstalige c.d. opgeno- men, een deel van het "programma zal dan ook bestaan uit materiaal van die c.d., maar ook veel van de hits die de formatie op zijn naam heeft staan, zullen te horen zijn. (484.33.33) Fernando La- meirinhas geeft een concert in het Oud Luxor Theater (Kruiskade 10) op donderdag 15 april, aanvang 20.00 uur. Hij ontvangt als speciale gasten Droeh Nankoe en tablaspe- lerRafiuddin uit India. Lameirinhas komt oorspronkelijk uit Portugal, maar vestigde zich in 1958 in Bel- gie. Hij speelde samen met mensen als Frank Boeijen, Henny Vrienten en Raymond van het Groenewoud. Samenwerken met Nankoe leverde hem nieuwe inspiratie op. (www- .luxortheater.nl/484.33.33) Saxofonist Wim Millenaar en pia- niste Annette Rogers organiseren een serie zondagmiddagconcer- ten in het Kunsthalcafe op zondag van 16.00 tot 18.00 uur, toegang is gratis. Het duo hoopt een sfeer te creeren die vergelijkbaar is met de sfeer in Centraal-Europese koffie- huizenrond 1900. Tijdens decyclus komen werken aan bod van compo- nisten als Dvorak, Suk en Haba. Het laatste concert is op zondag 25 april HM Endeavour vijf dagen op bezoek bij 'De Delft' door Dik Vuik ROTTERDAM - Krakend hout en de wind in de zeilen. Voor de replica van 'De Delft' duurt het nog een aan tal jaren voor dat stadium wordt bereikt. Maar liefheb- bers van historische scheep- vaart komen ook deze maand al aan hun trekken bij scheepswerfDe Delft'Dan is namelijk vijf dagen lang de replica van de Endeavour te zien, het schip waarmee de legendarische wereldreizi- ger James Cookooitde zeven zeeen bezeilde. Her Majesty's Endeavour was oorspronkelijk een kolenbark, toen James Cook in 1768 van de Engelse admiraliteit het bevel kreeg om met dit schip verre en nog onbekende kusten te gaan ver- kennen. Cook was toen al een er- varen zeeman, die sinds zijn acht- tiende op zee verkeerde. De reis met de Endeavour duurde drie jaar, een periode waarin Cook vooral in de Stille Oceaan rond- voer. Nog niet bekende kusten vart Australie en andere gebieden in de Stille Oceaan werden in kaart ge- bracht. Na zijn reis met de Endea vour leidde Cook nog verschillen de andere expedities, tot hij in 1779 omkwam in een gevecht met inwoners van de Hawai'-eilanden. Cook's expedities hadden toen aan zowel de nautische, cartogra- fische als astronomische kennis van de wetenschap bijgedragen. De Endeavour was het schip waar mee Cook de meeste roem had ver- gaard. Datwasindejarennegentig dan ook de reden voor een her- bouwproject in Australie. Het pro ject had veel overeenkomsten met de huidige herbouw van 'De Delft', maar was wel eerder afge- rond. De nieuwe Endeavour vaart nu al weer enkele jaren de wereld rond en is feitelijk een varend museum, dat alleen door moderne veilig- heidseisen en een kleinere beman- Her Majesty's Endeavour op voile zee. Het schip komt 28 april naar de scheepswerf 'De Delft' in Rotterdam. ning wat aanpassingen heeft on- dergaan. Die aanpassingen zijn meestal niet te zien, want in de ha ven gaat alle moderne uitrusting onderdeks en is de 33 meter lange Endeavour een spiegelbeeld van haar origineel. Dat origineel be- staat overigens voor een deel ook nogVerleden jaar werd in een En gelse rivierbedding de romp van de oorspronkelijke Endeavour ontdekt, die daar als wachtschip tegen smokkelaars haar laatste da gen had doorgebracht. De herbouwde Endeavour is deze maand op reis tussen Vlissingen, Antwerpen, en uiteindelijk Rotter dam. Op maandag 26 april vertrekt het schip uit Vlissingen, om in de middag van 27 april in Maassluis aan te komen. Van daaruit wordt op 28 april het laatste traject naar scheepswerf 'De Delft' afgelegd. En dan begint daar voor het pu- bliek een unieke manifestatie, waarbij zowel van de Endeavour als van de bouw van de Delft kan worden genoten. Van 29 april tot en met 2 mei kan het publiek voor een speciale entreeprijs van lOeu- ro zowel de Endeavour als scheepswerf 'De Delft* bezichti- gen. 'The best of both worlds', noemt captain Chris Blake van de Endeavour die aanstaande ont- moeting tussen twee unieke pro jected Op 1 en 2 mei vindt het 'Ja mes Cook weekend' plaats, mettal van extra activiteiten voor kinde- ren, die zowel aan een rondleiding overde Endeavour als aan knutsel- activiteiten kunnen deelnemen. Verder zijn er exercities in histori sche uniformen en een optreden van shantykoren om de stemming er in te krijgen. Op 3 mei vertrekt de Endeavour weer naar andere oorden. En dan is het toch weer lang wachten voor weer een derge- lijk schip met bolle zeilen voor de Schiehaven ligt. Wie hart heeft voor "De Delft", mag de Endea vour dan ook eigenlijk niet missen Toegangsprijzen van scheepswerf De Delft van 29 april tot en met 2 mei inclusiefbezoek aande Ende avour): 10 euro voor volwasse- nen, 6 euro voor kinderen van 41/ m 12jaar. De werfis tijdens het be zoek van de Endeavour open van 10.00tot 17.00uur. Voormeerin- formatie over scheepswerf De Delft: telefoon (010) 276 0115 of www.dedelft.nl. Volgende week staat in Maastad weekbladen een kortingsbon. Metde bon kan tegen gereduceert tarief de Endeavour en De Delft bezocht worden. door Jacques Nachtegaal Het lijkt er op maar het is het net niet. Een band die niet echt slecht is, maar met te vet aangezet toetsenge- luid en met een podiumact alsof er iets mis is met de motoriek van bij- voorbeeld de sologitarist. Op zijn plateauzolen wiebelt hij wat on- wennig over het toneel. Alsof hij met een broek vol loopt. De op de flyer beloofde DJ Captain Midnight is op het podium in geen velden of wegen te bekennen en het verhaal dat als rode draad door de voorstel- ling heen loopt, is flinterdun. Af en toe roept dit flut script zelfs irritatie op. 'Hold Tight, It's 70's Night' is niet wat de flyer beloofd heeft. Het is een snel bijeengeraapt groepje mu zikanten van een matig niveau met daarvoor vier acteurs die regelmatig de plank misslaan. Het verhaal van de lullige producer en het truttige zangeresje die na de pauze terug- keert als een vamp is het verhaal van Sandy uit Grease en dus zo 'ge- leend' uit een wel succesvolle pro- ductie. Natuurlijk wordt het lulletje ook een soort van discostud en komt het allemaal goed. Dat is dus het he le verhaal. „We hebben een week op het stuk gestudeerd", zegt Thomas Al- dridge, die de rol van de lullige pro ducer Dennis speelt. „Hetisweleen script van 13 pagina's". Hij reali- seert dat dit in feite een lachertje is. „Wij zijn drie weken geleden ge- contracteerd, zowel ik als Ruth King, die de rol van Maureen het truttige zangeresje speelt." 'Hold Tight, It's 70's Night' is binnenkort in verschillende theaters in de regio te zien. foto:interpresario Thomas Aldridge is net klaar met de toneelopleiding. „Ik speel inmid dels een paar jaar in het theater, vooral in muziektheaterproducties. Misschien is het verhaal wel wat lul- lig en heeft het stuk een erg dun rood draadje, het gaat toch vooral om de muziek." Aldridge omschrijft het stuk als een feest van herkenning. „Je zag het, de hele zaal stond te swingen. Dat is niet vanwege het verhaal, dat begrijpen wij ook, maar gewoon omdat het lekkere muziek is die wij brengen. Allemaal hits uit de jaren zeventig", zegt hij. „Het is iets meer dan een concert, maar ook niet echt veel meer", be- aamt Ruth. De band kruipt niet echt in de huid van de artiesten die ze na doen „Als de band het lied 'Tiger Feet' van Mud speelt, staan ze stil. Ze doen niet de van Mud bekende danspasjes en ook niet het schou- derschudden wat juist bij Mud zo herkenbaar was, maar dit zijn ook geen acteurs maar muzikanten. Dat er weinig echte showelementen in dit programma zitten is de keuze van de regisseur, die wilde het zo, een theaterconcert. Het publiek komt toch voor de muziek daar gaat het toch om en het verhaal erom- heen is van generlei waarde." Dat laatste moet beaamd worden, want het publiek beleefd een avond- je herkenbare, niet altijd even per fect gekopieerde muziek uit de ja ren zeventig. Met af en toe een uit- schieter naar de jaren 80 en zelfs een uitstapje naar 1994 als ze in Gloria Gaynor's 'I Will Survive' het 'lala- la' van de Rotterdamse Hermes House Band inpassen. Leuk maar niet echt jaren 70. Als je zonder eni- ge verwachting naar deze compila- tieavond gaat, dan zal het vast en ze- ker een feestelijke avond vol muzi- kale herkenning zijn, maar wil je meer dan herkenbare interpretaties van Stevie Wonder, Status Quo, Abba, Elton John Kikki Dee, dan is het verstandiger om een verza- mel-cd van die gouden jaren van disco muziek aan te schaffen. 'Hold Tight, It's 70's Night' is te zien in het Nieuwe Luxor theater Rotterdam! 19 april), Theater aan de Schie in Schiedam (5 mei), Isala theater Capelle aan de IJssel (7 meiHet Kruispunt in Barendrecht 8 mei) en in het Theater van Vlaar- dingen(14 mei). DV0 Recorder8 Art.nr. 264125 •NEIL DIAMOND LIVE LION KING 3 ALONG CAME THE SPIDER [.nr. 274148 I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 17