maasstad Nauwelijks publiciteit voor Schiedamse activiteiten I BALANS K00PJES 3-WEG/140 WATT DVD-NAVIGATIE SYSTEEM 1499* AUT0RADI0/CD MET TOUCHSCREEN 229' AUT0RADI0 MET CD EN MP-3 SPELER 199' NAVIGATIE RADIO 579' 699 169" Brandersstad-vrouwen staan op degraderen Ron Heusdens voorlopig in middenmoot NK Maenat m.- m.- 10 CD-WISSELAAR SET CORRECT CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.500 FAX: 010-4.186.270 WWW.C0RRECT.COM Van 9 tot en met 18 april is het Nationale Sportweek AFNEEMBAAR SCHERM TMC-FILEINF0-0NTVANGER .40% RADIO CDI DVD SPELER DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND TOT 21.00 UUR VI I w JL. port Op de fiets naar Katwijk Patrick Lodewijks bij HBSS SWSMC viert lOOe verjaardag Rijnmond tweede tijdens Paastoernooi Nieuw postbusnummer sportnieuws SCHIEDAM - Met NOC *NSF-voorzitter Erica Terp- stra als grote voortrekker is afgelopen vrijdag in Amster dam de Nationale Sportweek van start gegaan. Het is voor de eerste keer dat deze lande lijke sportactiviteitenweek wordt georganiseerd. In het gehele land kunnen bijvoor- beeld wedstrijden, open da- gen en toernooien bij sport verenigingen bezocht wor den of kan er worden meege- daan. De sportieve bezighe- den die in dit kader worden georganiseerd strekken zich uit van 9 tot 18 april. Doel van de Nationale Sportweek is het geven van extra aan- dacht aan sport in de buurt en bij clubs. Correct inventariseert ieder jaar in april. De magazijnen van Correct worden dan opgeruimd en extra goed schoongemaakt. Honderden Balans-koopjes komen tevoorschijn. Kom gezellig winkelen bij Correct op de Ceintuurbaan 111 te Rotterdam en grijp uw kans tijdens de Correct Balans ,2799:- Art .599:-Art. HpM Q npfpLRYj i ,999:-Art Mi TOERFIETSEN - Toerclub Rijnmond stapt zondag 18 april op de trim- dan wel racefiets voor een tocht naar Katwijk en terug. Het parkoers met start en finish in Schiedam doet achtereenvolgens Hoek van Holland, Kijkduin, Scheveningen, Katwijk, Valkenburg, Leiden en Nootdorp aan. De af te leggen afstand is 125 kilometer. Ongeveer halverwege in de Kat- wijkse duinen is een rustpauze gepland. De Katwijkse Duinentocht betreft een groepsgewijs gereden fietstoer. Leden van tc Rijnmond vergezellen het peloton. Daarbij wordt een tempo van ongeveer 25 kilometer per uur aangehouden. Om dit tempo te kunnen bijbenen is een trim- of racefiets verplicht gesteld. Start om 09.00 uur bij sv hv Schiedam aan de Burg. Verveenstraat in Schiedam-Blijdorp. Inschrijven vanaf 08.30 uur. Deelnemen kost 2,00 eu ro. Voor meer info: Bert Roeling, 434 59 92 of info@tcrijnmond.nl. VOETBAL - HBSS organiseert op woensdag 28 april een penaltybokaal voor jeugdspelers. Het eendaagse toernooi is bestemd voor voetballers in de leeftijdscategorieen F tot en met A, meisjes van 15 tot 18 jaar en ook vijfjarige voetballertjes zijn welkom. Leden van Schiedamse voetbalclubs kunnen aan de HBSS-penaltybokaal deelnemen. Het inschrijfgeld be- draagt 1,50 euro en inschrijven kan via het e-mailadres: penaltybokaal@hbss.nl. Om het strafschoppentoernooi extra aantrekkelijk te maken heeft HBSS Feyenoord-keeper Patrick Lodewijks bereid gevonden tijdens de finale van het penalty-evenement in het doel plaats te nemen. VOETBAL - De Schiedamse fusieclub SWSMC viert de komende we- ken de lOOe verjaardag van haar oudste pijler: SVV. De roemruchte club werd op 8 mei 1904 opgericht en heeft in dit voorjaar en deze zomer ver- schillende activiteiten gepland. De oud-betaald voetbalclub startte op Goede Vrijdag met een jeugdtoernooi voor de D-pupillen. Deze week, op vrijdag 16 april, organiseert SWSMC vervolgens voor de Schiedamse jeugd een wedstrijd om de Strafschoppenbokaal. Feyenoord-keeper Ed win Zoetebier is samen met een aantal andere keepers bereid gevonden in de goal plaats te nemen. Op 22 april verschijnt een jubileumkrant die in de Schiedamse regio huis- aan-huis wordt verspreid. Daarna wordt op Koninginnedag het landelijke A- en B-toernooi georganiseerd. De officiele jubileumactiviteiten vinden uiteindelijk plaats op 7 en 8 mei. Vrijdag 7 mei is een oudejaarsavond ge pland met bekende oud-trainers en voetballers. Geprobeerd wordt ook om bondscoaches Dick Advocaat en Wim van Hanegem voor deze gelegen- heid naar Harga te halen. Op zaterdag 8 mei is de receptie in het Novotel. Andere activiteiten zijn een bedrijventoernooi (start 11 mei), een familie- dag 15 mei), een senioren-sportdag 16 mei) en een jeugdkamp. Op zater dag 4 September worden alle activiteiten afgesloten met een feestavond in sporthal Groenoord. SWSMC probeert deze zomer ook nog een wed strijd te organiseren tussen haar eerste team en een profclub. Los van feestvieren rond het jubileum wordt er door SWSMC gepro beerd geld in te zamelen voor een goed doel. De fondsen zullen onder het motto 'SWSMC bouwt met de jeugd naar een gezonde toekomsf ten goede komen aan de eigen jeugdafdeling. VOLLEYBAL - Het vrouwenteam van Rijnmond heeft tijdens het sterk bezette Paasvolleybaltoernooi van vc Krimpen een knappe tweede plaats behaald. In de finale werd verloren van Jong Oranje, 3-0. Afgelopen zaterdag werden door de Rijnmond-vrouwen alle poulewed- strijden gewonnen. Thuisclub Krimpen, Flash Veendam gingen tweemaal ten onder en Ekspalvo eenmaal. Maandag tijdens de finaledag werd aan- vankelijk gewonnen van Jong Oranje. Vervolgens werd tegen Ekspalvo voor de eerste maal verloren. In de kruisfinale werd daarna nipt gewonnen van Flash Veendam. Mede omdat verschillende Rijnmond-speelsters ge- blesseerd moesten uitvallen. SPORT - Sportverenigingen en individuele spotters worden opgeroepen persberichten, clubbladen, agenda's, etc. op te sturen naar het nieuwe postadres van de redactie: postbus 1685, 3000 BR Rotterdam. Woensdag 14aprit2004 XQ55 Meer mensen moeten op het spoor gezet worden van sport als gezon de lichaamsbeweging. De initia- tiefnemers van de Nationale Sport week zouden graag zien dat het evenement de komende jaren een begrip wordt. Terpstra: „Onze Sportweek moet net zo vanzelf- sprekend worden als de Boeken- week." Hoewel in fastfoodketen Mc Do nalds een grote sponsor werd ge vonden voor de Nationale Sport week lukt het dit eerste jaar nog niet om met veel reclame aandacht te vragen voor het evenement. Er zijn wel enkele spotjes te beluiste- ren op de radio maar echt opval- lend is de publiciteitscampagne niet te noemen. En dus is over een grote bekendheid van dit nieuwe sportfenomeen nog absoluut niet te spreken. In analogie met deze landelijke tendens speelt de Nationale Sport week zich in Schiedam ook groten- deels in de marge af. Veel publici teit is er door de verschillende or- ganisatoren in ieder geval niet ge- geven aan hun sportieve bedenk- sels. Een groot deel van de Schie damse activiteiten zouden overi- gens ook zonder 'Nationale Sport week' gewoon op de lokale sport- agenda hebben gestaan. De Nationale Sportweek is inmid- dels halverwege en in Schiedam viel op zaterdag de eerste echte ac- ln sporthal Margriet vond afgelopen dinsdag in het kader van de Nationale Sportweek een Spelinstuif voor SO-plussers plaats. Senioren konden hierbij kennismaken met verschillende sporten en bewegen op muziek. Foto Roger van der Kraan tiviteit te noteren: 'Trimmen voor 18 jaar en ouder'. Dezelfde activi- teit wordt komende zaterdag bij tenniscentrum Kethelhaghe nog eens herhaald van 9.30 tot 10.30 uur. In sporthal Margriet vond af gelopen dinsdag verder een Spel instuif voor 50-plussers plaats. Se nioren konden hierbij kennisma ken met verschillende sporten en bewegen op muziek. En handbal- club DWS organiseerde woens- dagmiddag voor kinderen vanaf 4 jaar een spelletjesactiviteit rond het thema 'Pasen'. Naast spelletjes, ei- eren zoeken en schminken werden de jonge deelnemers ook de basis- vaardigheden van het handbal bij- gebracht. De volgende activiteiten staan nog op het programma. Donderdag, za terdag en zondag wordt er gewan- deld in Schiedam. Op 15 april or ganiseert de Dienst Sport en Re- creatie van de gemeente Schiedam een toeristische wandeltocht van ongeveer 10 kilometer. Deze acti- viteit voor 50-plussers start vanaf 9.00 uur bij sporthal Groenoord. 17 en 18 april organiseert wandel- club DST voor meer sportieve wandelaars haar jaarlijkse wandel- tochten. Tussen 08.00 en 14.00 uur kan aan de Warande 150 in Schie dam gestart worden in tochten met een veelheid aan verschillende lengtes. Met parkoersen van 5, 10, 15,25, 35 en 45 kilometer wordt er voor elk wat wils geboden. De Dienst Sport en Recreatie orga niseert zondag 18 april tot slot nog een fietstocht voor 50-plussers. Vanaf 09.00 uur kan van de sport hal Margriet meegereden worden in een gratis toeristische fietstocht van ongeveer 30 kilometer. Veel sportclubs organiseren gedu- rende de Nationale Sportweek acti viteiten voor de jeugd. Verschil lende Paasvoetbaltoernooien wer den onder de landelijke sportpro- motieweek geschaard. Daarnaast zijn er in sportzaal Oost op donder dag en vrijdag nog sport- en spel- activiteiten voor jeugdigen van 8 tot 12 jaar. Voetbalvereniging SWSMC organiseert op 16 april een jeugd wedstrijd om de penalty bokaal. Via www.nationalesportweek.nl zijn alle landelijke activiteiten per woonplaats te vinden en daarmee dus ook de sportinitiatieven die in Schiedam worden ontplooid. Naar voorbeeld van succesvolle voorganger 'De Nationale Boe- kenweek' is overigens ook nog een Nationaal Sportgeschenk bedacht. Wie bij een aangesloten winkelier voor 25 euro aan sportartikelen aanschaft, krijgt dit geschenk er gratis bij. SCHIEDAM - Het eerste vrou wenteam van tafeltennisvereniging Brandersstad heeft dit Paasweek- einde de laatste strohalm om ook volgend seizoen in de eredivisie te kunnen blijven acteren, niet kun nen grijpen. Zaterdag werd de uit- wedstrijd verloren van degradatie- concurrent Ainsterdam'78, 5-2. Door deze nederlaag is de achter- stand op het team uit Amsterdam opgelopen tot zes punten. Alleen louter theoretisch is er nu nog een kans om directe degradatie te ont- lopen. Brandersstad moest in Amsterdam aantreden zonder vaste waarde Da nielle Maas. Bij de Schiedamse ta- feltennissers werd haar plaats inge- nomen door Sandra Meeuwsen. De Schiedamse puntenwinst kwam ditmaal geheel voor rekening van Jolanda Waterreus. De Vlaarding- se won haar eerste wedstrijd in vier games van Lea Kooy. In haar tweede enkelspel kwam Waterreus temg na een 2-0 achterstand tegen Amsterdams kopvrouw Heleen Hop. Hetgeen een spannende vijf- setter opleverde. Voor Sue Ann Leong zat er dit weekeinde niet meer in dan het winnen van een game. Invaller Sandra Meeuwsen bleef zelfs geheel met lege handen. Komende weekeinde wordt door de vrouwen van Brandersstad de voorjaarscompetitie afgesloten met edn wedstrijd tegen Bonnema/ Westa. Vanaf 17.00 uur wordt ge- speeld in sportaccommodatie Nieuwland aan de Dr. Kuyperlaan 4 in Schiedam. Voor de Brandersstad-mannen staat er dan ook een thuiswedstrijd gepland. Tegenstander is titelcon- current Unicum. De Schiedam- mers verdedigen in deze afsluiten- de competitiewedstrijd van de eer ste divisie een voorsprong van vijf punten. Als Brandersstad zaterdag maximaal een kleine nederlaag leidt, mag men zich kampioen van groep 2 van de eerste divisie noe men. Mocht dit lukken dan spelen de Brandersstad-mannen voor pro- motie naar de eredivisie in ieder geval nog een promotiewedstrijd tegen de andere groepswinnaar in de eerste divisie en dat is Remax Hendrix. SCHIEDAM - Damclub Van Stigt Thans is deze week met drie spe- lers actief op het NK dammen in Huissen. Tanja Chub schrijft zelfs geschiedenis voor de Schiedamse vereniging door als eerste vrouw in de NK finale te mogen deelnemen. De andere Van Stigt Thans-deel- nemers zijn Rob Clerc en Ron Heusdens. Schiedammer Ron Heusdens is op het nationale kampioenschap min der succesvol dan voorgaande ja ren. Na, de op Tweede Paasdag ge- damde, achtste ronde staat Heus dens in het klassement gedeeld zesde op vier punten van koploper Marino Barkel. Maandag verloor de Schiedammer van Jeroen van den Akker en moest daarmee voor lopig genoegen nemen met zijn plaats in de middenmoot. Rob Clerc doet nog wel mee voor de topnoteringen. De dammer uit de Van Stigt Thans-elite stond na de achtste ronde op de tweede plaats gerangschikt. Op slechts een punt van Barkel. Chub stond hal verwege haar NK-debuut op een gedeelde tiende plaats. CORRECT CAR ELECTRONICS m BALANSPRIJS EXCL. BTW MAGNAT LS-693140 WATT 6X9"INBOUW LUIDSPREKERS Dit 3-weg-systeem met een belastbaarheid tot 140 Watt zorgt voor een evenwichtige geluidsweergave, ook bij laag vermogen versterkers. PERPAAR 99T" Art.nr. PIONEER AVIC-60-D DVD-NAVIGATIE SYSTEEM Auto-navigatiesysteem op basis van DVD-rom technologie. Tien maal sneller dan conventionele systemen. Beveiliging d.m.v. los afneembaar scherm. Ingebouwde TMC-File informatie-ontvanger welke de files "on-line" in het scherm weergeeft en eventueie alternatieve routes direct toont. Navigatie d.m.v. kaart en gesproken woord. 'Compleet met afstandsbediening en DVD-rom van West-Europa. BALANSPRIJS EXCL. BTW INCLUSIEF BTW 46.41 nr. 182 INCLUSIEF BTW 1783.81 *MEERPWJS DIRECTE MONTAGE 25.- EXCL. BTW PANASONIC CQ-HX1083N AUTO RADIO CD METT0UCHSCREEN/MP-3 EN WMA Autoradio-CD speler die in uitgeschakelde toestand een diep zwart strak uiterlijk heeft. Bij aanraking wordt het unieke display met touch-panel zichtbaar. Kleuren display met 7 kleuren. Geschikt voor MP3/WMA files. Krachtige versterker van 4x50 Watt. Afneembaar front. BALANSPRIJS EXCL. BTW Lnr. 275448 INCLUSIEF BTW 272.51 K0RTING PIONEER DEH-P5530MP Autoradio-CD-MP3/WMA-speler met stijlvolle blauwe verlichting en chroomdesign afwerking. Hoog vermogen van 4x50 Watt, aansluiting voor 2 extra versterkers en een 24 voorkeuze radio met RDS, ingebouwde EEQ+-equalizer. Koppelings mogelijkheid met uw carkit voor geluid via voorspeaker. Met afneembaar frontpaneel. BALANSPRIJS EXCL. BTW Art.nr. 251958 INCLUSIEF BTW 236.81 INCLUSIEF CD-ROM BENELUX F i ff? UFr'JPt 1 BLAUPUNKT DX-R52 NAVIGATIE RADIO Navigatiesysteem van Blaupunkt loodst u met gesproken woord en optische rijaanwijzingen veilig en snel naar uw bestemming. 0m het reiscomfort te vergroten is het systeem ook voorzien van radio met RDS, 30 voorkeuze zenders en CD-speler. Ingebouwde versterker van 4x50 Watt. Aansluitmogelijkheid voor CD-wisselaar. Inclusief CD-rom van de BeNeLux. BALANSPRIJS EXCL. BTW Art.nr. 49 INCLUSIEF BTW 689.01 ■MEERPRIJS MONITOR PIONEER DVH-P5000MP AUT0RADI0 CD/DVD SPELER Autoradio-DVD-video/CD/MP3 speler. Radio met RDS verkeersinfo. Dual-zone functie waarmee de voorpassagiers naar de radio luisteren terwijl de achterpassagiers een dvd-videofilm bekijken. Versterker van 4x50Watt. Inclusief afstandsbediening en afneembaar front. Monitor tegen meerprijs leverbaar. BALANSPRIJS EXCL. BTW t.nr. 259904 INCLUSIEF BTW 831.81 Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. SONY KP-CT 370 AUTO- RADIO CD-WISSELAAR SET Auto-rad i ocassette XR-CA370 met 18xFM en 6 MG voorkeuzes en RDS, Full-logic cassettegedeelte met autoreverse. Ingebouwde versterker van 4x45 Watt. De bijbehorende CDX-656 CD-wisselaar is geschikt voor 10 CD's. 'ALLEEN ZATERDAG 17 APRIL VAN 17.00-18.00 UUR BALANSPRIJS EXCL. BTW ^279:- Art.nr. 842 INCLUSIEF BTW 201.11 PRIJZEN EN ZETFOUTEN V00RBEH0UDEN. OPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag van 9.30-18.00 uur, j en vrijdag van 9.30-21.00 uur, zaterdag van 9.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam1. Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Centrum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 7