schiedam Nieuwe wethouder Hans Meijer benoemd I Vrachtwagen ramt bus 56 D0NDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND 4 weken voor €9,75 mm 'Gemiste kansen en gekwetste ego's' mm Woon Andere bouw ziekenhuis Wonen en sport in Svea Werk aan de Noordvest HE] a Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 16 juni 2004 lie Jaargang nr 25 maasstacfl Gratis afhalen SCHIEDAM - Hans Meijer was volgens de een (VVD)'een moedig man die ondanks afwijzing de moed opbracht zich te verdiepen in de politiek' en daarom een eerlijke kans verdient. Volgens de ander (D66) 'een 'gehandicapte' wethouder onder curatele van de andere wethouders'. Twee meningen over de nieuwe wethouder van Leefbaar Schiedam, die maandag- avond werd geinstalleerd. Daarmee kwam een einde aan de bestuurscrisis die Schiedam al sinds begin februari in het nieuws houdt. WWW.FOTOKLEIN WONEN IN HET LLOYDKWARTIER ru.me ROTTERDAM OOSTZEEDIJK HOEK ADMIRALITEITSSTRAAT R OIO 403 S3 OO maasstad Rotterdams Dagblad EK mini-abonnement Ja, ik wil 4 weken het Rotterdams Dagblad voor slechts€ 9,75! KLARE TAAL Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.j weekbladen p— V-..- Hans Meijer wordt coordine- rend wethouder Interactief Bestuur waaronder communi- catie, coordinerend wethouder Veiligheid en Leefbaarheid waaronder Beheer Openbare Ruimte en Wijkgericht wer- ken; wethouder Verkeer en Vervoer, wethouder Ruimte- lijke Ordening en wethouder Cultuur. De beide laatste functies zullen pas na het zo- merreces onder zijn leiding vallen. Tenslotte is hij wijk- wethouder voor de wijken Schiedam Oost en West. w a s t b d Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Oemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loanen Decokav Dam 3745 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Bewonersverenipinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 door Frank Willemse Het begon toen wethouder van Leefbaar, Marius Heijenk, plots af- trad begin februari. Zijn partij kreeg de taak een nieuwe wethou der te zoeken die ten eerste snel kon beginnen, ten tweede Schie dam moest kennen en ten derde politieke ervaring moest hebben. Dat laatste was de reden van het vertrek van Heijenk na een jaar werken. Trots kon Leefbaar na drie weken melden een kandidaat te hebben gevonden. Maar daar stak het college en de collegepartijen een stokje voor: hij werd 'te licht' bevonden. De oud-agent uit Schie dam had geen politieke ervaring (eis 3) als manager bij de Rotter- damse Havendienst. Gevolg crisis; want Leefbaar pikte dit niet en trok de stekker uit het college. De PvdA kreeg de uitnodiging om een nieuw college te smeden. 'Ge- kissebis' en 'achterdocht' weer- hield informateur Maarten Groene (PvdA) van daadkrachtig optre- den. Het duurde en duurde totdat Leefbaar en zijn kandidaat weer in beeld kwamen. Vroom (CDA) hierover: „Wij zijn te dogmatisch geweest bij die eerste afwijzing. Maar de schrik van het vertrek van de wethouder zat er diep in bij ons." Ook de WD (Collenburg) BIJ INLEVERING VAN UW VOLIE KLEINBEELD FOTOROL IN EEN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT U! AFORUKKEN VANH ■PIGITftLE FOrffS WONEN OP Z'N ROTTERDAMST ZIE DE NIEUWSPAGINA IN DEZE KRANT motiveerde de ommezwaai met een beroep op het risico van mis- lukking bij een onervaren kandi daat. De WD verontschuldigde zich hiervoor en gaf de verloren zoon een warm welkom. De oppositie haalde natuurlijk fel uit naar de partijen die elkaar weer gevonden hadden. Hennie Hagen (GroenLinks) sprak van 'bescha- mend gedrag' van een college wet houders die of naar seks op het werk kijken (Schoenmakers), fi- nancieel sjoemelen (De Swart als projectontwikkelaar) en die elkaar onderling de tent uitvechten. Haan van de SP zei glashard dat dit col lege 'de boel besodemieterde' en sprak van 'voorliegen'. Zijn woordkeus pikte de WD niet (de corum verlies) en het CDA sprak bij monde van Hofland: „Ik neem U dat heel kwalijk." Haan betoogde handig dat dit de woorden zijn van de Schiedam- mer. Het Zwarte Pieten, elkaar de schuld geven, was begonnen. Het moddergooien en het besmeuren van elkaar. Vroom sprak van 'een rode betonnen muur' doelend op de PvdA. Terwijl de oude coalitie elkaar 'in een korte tijd weer vond'. D66 als eenmansfractie probeerde een analyse te maken. Alle partijen hadden schuld aan de Schiedamse Soap. De breuk als een klucht van gemiste kansen en gekwelde ego's. Met Maarten Groene (PvdA) en Will van Wijk (VVD) als bekvech- tende en beschuldigende hoofdper- sonen. Nieuwe verkiezingen zou de oplossing geweest zijn maar he- laas kan dat niet. Hij wees wel na- drukkelijk op die 'nitwits' van Leefbaar als oorzaak van de crisis en vreesde deze raadsperiode als verloren te beschouwen. Pas nieu we verkiezingen in 2006 zullen duidelijkheid verschaffen. Het debat over de nieuwe wethou der duurde van 20.00 uur tot mid- dernacht. Terwijl de uitslag al vast stond. De 'oude' coalitie van Leef baar, CDA, VVD en GBS haalde een dikke meerderheid. Waarmee, volgens de coalitie, de lucht ge- klaard is en ieder weer 'full speed' aan het werk kan. In zijn speech aan de nieuwe wethouder, wenste Scheeres hem sterkte. Dat heeft hij hard nodig want hij stapt in een rij- dende trein. Hij vergeleek Meijer met een scholier die na een herexa- men alsnog geslaagd is. Hij kent Hans Meijer nog als een politie- agent die stevig in zijn schoenen staat. Meijer beloofde de raad voor honderd procent zijn best te doen en vroeg begrip en geduld bij zijn inwerkperiode. Ook beloofde hij niet op wachtgeld te gaan want morgen kan hij zo weer terug naar de Rotterdamse haven. 1000M SHOWROOM breed assortment PRIMA SERVIC* Complete navigatiebundel bestaande uit: Mio Digiwalker 336 PDA met Intel Xscale 300 Mhz processor, 64Mb SDRAM en Pocket PC 2003 Alturion 5 navigatiesoftware en GPS ontvanger Accessoires zoals raam zuignap houder, 12Volt Car voedingskabel, 220Volt netvoeding, 128Mb geheugenkaart, USB kabel, luxe draagtas Navigatie: 3D weergave stemaanduiding Meest recente kaarten van de Benelux, navigatie van deur tot deur op huisnummer niveau Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Maandag vanaf 9.30 uur, vrijdag tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur Prijs- en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbredingen komen hierbij te vervalten. NURMAAL 699."" SCHIEDAM - Het Schiedamse baby'tje Isabella zag het levenslicht op een, naar later bleek, wel heel bijzondere dag. Op 7 december werd naast 442 andere baby's in Nederland ook nog eens de toekomstige koningin geboren: Catherina-Amalia. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima leek het een leuk idee om alle kinderen die op dezelfde dag als Amalia zijn geboren iets ter herinnering cadeau te doen. Dat werd een geboorteset, die op verzoek van de prins en de prinses door de ikil_Iha —J K,,* wan WatnolrnmctiVio trnnnnni/nlc ontvangst kwam i ingaanzien. i ophetsta Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM/VLAARDINGEN - Bus 56, richting Vlaardingen-West, is dinsdag rond het middaguur in de flank geramd door een vrachtwagen vol zand op de L. A. Kesperweg. De chauffeur van de vrachtwagen gaf aan de bus 'totaal over het hoofd te hebben gezien'. Alle dertig passagiers raakten gewond, vijf daarvan zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen liep ernstig letsel aan de rug op. Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend op de opritVijfsluizen' van de A4 richting Beneluxtunnel. De cabine van de vrachtwagen klapte bij het ongeluk naar voren en kwam op de bus terecht. De oprit werd direct afgezet. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, de bestuurder van de bus verkeert in shocktoestand. Veel passagiers lie- pen snijwonden op doordat veel ruiten van de bus tijdens de klap sneuvelden. Deze mensen konden over het alge- meen ter plaatse goed worden behandeld. Foto Roger van der Kraan BERGWEG EN CEINTUURBAAN westblaak 1 SO postbus 1685 3000 br rotterdam WOON FACTORY OUTLET Lylantse Baan 7, Capelle aan den IJssel www.woonstore.nl N DEZE ADVERTENTIE 10% KORTING (T/M 31 It f Bewe/.en is dat onuit; nachtelijke bezoekers eerstbij i binnenkomen;... omdat de buren rolluiken hebben gekocht bij: iltgenodiedi'N ers eerstbij u Broersveld 127 - 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 3316 www.vflleriuszonwering.nl SCHIEDAM - Theater Femus had afgelopen weekend de opvoering van de musical 'Oliver' in het Theater van Vlaardingen. Maanden van voorbereiding resulteerden in een ontroerende uitvoering. Sam Schaap speelde de rol van Oliver twist zeer overtuigend. Ook de andere acteurs en actrices in de dop verwierven faam met hun optreden. Sommigen moesten tijdens de voorstelling wel vijf keer van rol en dus ook van kostuum wisselen. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Zelfs nu sommige heipalen onder het nieuwe Vliet- land Ziekenhuis horizontaal zijn afgebroken, is de bouw van het nieuwe ziekenhuis zeker niet stop- gezet. Wel heeft er de afgelopen tijd onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaken, die hebben ge- leid tot de breuk van sommige hei palen. Het onderzoek heeft uitge- wezen dat de bouwplannen moeten worden aangepast. Dit betekent dat er geen goten voor de leidingen onder het gebouw komen, maar in de vierde etage van het gebouw verwerkt zullen worden. Daardoor kunnen de palen die geheid zijn worden vastgezet en hoeft er niet verder gegraven te worden. Kapot- te palen zullen worden vervangen en daarmee zijn de heiwerkzaam- heden afgerond.Deze aanpak wordt nog besproken met het Col lege Bouw Ziekenhuisvoorzienin- gen. SCHIEDAM - De Stichting Woonpromotie Schiedam houdt zaterdag 19 juni de themadag 'Wonen en Sport' in Sveaparken. De activiteiten vinden plaats vanaf 14.00 uur nabij het verkoopinfocentrum aan de Slimme Watering. Met deze themadag wil de Stichting Woonpromotie Schiedam de aandacht vestigen op de di verse nieuwbouwprojecten die dan in de verkoop gaan. Op 19 juni start bijvoor- beeld de verkoop van de laatste eengezinswoningen van het deelplan Sveaborg. Ook is er informatie ver- krijgbaar van de seniorenwo- ningen in De Nieuwe Harg (koop en huur). Verder is er een presentatie van nieuw bouwprojecten die gesitueerd zijn ten noorden van de A20, zoals Ensemble, Klavier, Con- trabas, de Dirigent en de Com- ponist. Er is ook een wandeling (circa half uur) uitgezet door Groen- oord-Zuid, met uitleg over toekomstige nieuwbouwloca- ties. Vervoer is geregeld per busje vanaf het verkoopinfo centrum. SCHIEDAM - ONS gaat be gin juli van start met onder- houdswerkzaamheden aan de Noordvest en Kethel- straat. De rijbaan en het trottoir van Noordvest en Kethelstraat worden her- straat. In het kader van het ge- meentelijk programma Duurzaam Veilig worden er drie verkeersdrempels aan- gelegd. Ook wordt de riole- ring (tussen de Kethelstraat en molen de Vrijheid) en gasleiding in de Noordvest vervangen. Afhankelijk van het weer zullen de werkzaamheden ongeveer tien weken in be- slag nemen. /5 JUNI look AfT'JP Al WILl£N P0£N: TW££g>AANS. SI4ATEN 0Y£f2. P£ EAASKU5- fC-1 Naam: Voorl.: m/v Adres: Postcode: Tel.nr.: Plaats: Geboortedatum: E-mail: Gewenste ingangsdatum: zo spoedig mogelijk anders2004 Geldt allecn als u dc afgelopen 3 maanden geen (proef-) abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. Stuur de bon in een envelop (zander postzegel) naar: Rotterdams Dagblad. t.a.v. LezersService, Antwoordnummer 92100,3009 XB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1