schiedam m r y 'mm i 6 juli ELANGR1JKEMEDEDELIP GEMEENTE BERICHTEN GITALE CAMERA PRIJS lfERLAAGD EELffl FOKfl L ,..l is Coop: niet voor het gewin maar voor het gezin ZONDAG 4 JULI GEOPEND Zomeractie X Schoolbuitenhuis komend schooljaar behouden Stoere Franse bink Rotterdams Dagblad Woon maasstacfl Europa's CROOTSTE babyzaakji Vcmaf^% Nteuw in Gouaa open! Vanaf 7 juli wekelijks in de Maaspost Schiedam. Stadserffestival swingt de pan uit Gemeenteberichten voortaan in Maasstad Weekbladen VIDE AUDI KTV College weer op Bedrijven- tour I s Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 30 juni 2004 lie Jaargang nr 27 Gratis afhalen ROTTERDAM - Precies zestien jaargeleden verkeerde Nederland in hogere Oranjesferen nadat Ruud Gulliten Marco van Basten het Nederlands elftal naar de Europese titel hadden geleid. Vanavond kan Oranje zich ten koste van gastland Portugal voor de tweede keer in de geschiedenis plaatsen voor de finale van dit prestigeuze voetbaitoernooi. De pioeg van Dick Advocaat weet zich in Lissabon gesteund door zo 'n vijftienduizend fans op de tribunes van het Jose Alvaladestadion. De rest van Nederland zit vanaf kwart voor negen voor debuis f*et kijkrecord uit 1998gaaterongetwijf eld aan. Oranje zet hem op, op naarde finale!. foto:Dicksiuijter AjiThermen Holiday r II houdt warmte binnen en inbrekers lopen verder als ze zien dat u rolluiken heeft van: KONICA MINOLTA dimage Z2 GROOT FORMAAT 10Hl5cm GEEN INLEtSHOSTFN!!! ROTTERDAM OOSTZEEDIJK HOEK AOMIRALITEITSSTRAAT R 010 403 53 00 PER STIIK WWy/.FOTQKLEIiy.Hl UW niCITALE FOTOl rv.;,|,i-AJ i-.oTTiTO Tel.nr.: Ofbel gratis 0800-0642 KLARE TAAL r Schiedam weekbladen WOON FACTORY OUTLET Lylantse Baan 7, Capelle aan den IJssel www.woonstore.nl IJ 1NLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 10% KORTING (T/M 31 JULI 2004) BERGWEG EN CEINTUURBAAN n k 1 U d "Hi Bij deze adressen: Woon* Valeriusstraat 3 Tabakshoo Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenpleln 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniaino Schiodam-Oost Boerhavelaan 79 Babypark Gouda - Industrlestraat 15 - 2802 AC Gouda Tel. (0182) 68 58 68 200 babykamers - WWW.babypark.nl 500 kinderwagens SAUNA BEAUTYCENTER In de maanden juli en augustus sauna- entree voor de tweede persoon voor de helft van de prijs! Uwkorting:€ 11,75 Actie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2004 en alleen op vertoon van deze bon. L Dinsdag is damesdag. c/b Actiecode: 20040059 Thermen Holiday Prinses Beatrixlaan 10 3121JN Schiedam 010-4493250 www.thermenholiday.nl Broersveld 127 - 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 3316 www.yilleriuszonwering.nl DIEITAAL FOTO'S BESTELLEN? WWW.FOKA FOTDSERVICi.NL Opvolger "Beste Koop" consumentengids 4.0 miljoen pixels 10x optisch GT zoomobjectief, 38-380mm Supersnelle automatische scherpstelling 1,5" LCD-scherm Incl. accessoires en 16Mb geheugenkaart NORMAAL 599?' Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Maandag vanaf 9.30 uur, vrijdag tot 21.00 uur - zaterdag tot 17.00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur. j Prljs- en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief 8.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hlerbij te vervallen (ONGEACHT HET AANTAL) SCHIEDAM - Net als 'dat andere festival' dat zaterdag in Schiedam werd georganiseerd, had ook het Stadserffestival zaterdagavond te lijden onder de wedstrijd Neder- land-Zweden. Ondanks dat de or- ganisatie een groot scherm had neergezet, bleven de meesten toch thuis de wedstrijd bekijken. Daar- na was het tijd voor feest en zeker op het Stadserf. Daar blinkten de artiesten op de diverse podia uit in ritme, sfeer en klank. Een grote swingende massa was het zeker zondagmiddag, toen het Stadserf festival een vervolg kreeg. Top- drukte op het plein en een gezellig- heid vol tropische klanken die ze ker bij het heerlijke weer van zon dag geen tijd kende. BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROL IN EEN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT UI SCHIEDAM - Met ingang van woensdag 7 juli 2004 verschijm de pagina Gemeenteberichten in de editie Schiedam van Maasstad Weekbladen. De pa gina Gemeenteberichten bevat de offtciele publicaties en be- richten van de gemeente Schie dam. De pagina verscheen tot nil toe in het Nieuwe Sfadsblad. Het college van burgemeester en wethouders heeft echter he- sloten over te stappen naar Maasstad Weekbladen. De komeude drie jaar zijn in de ze krant de Gemeenteberichten te vinden. ■afdrukkenvanr SCHIEDAM - De werkweken van groepen acht van het basisonder- wijs naar het Schoolbuitenhuis in Oosterhout kunnen in het school jaar 2004-2005 gewoon doorgaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft, zonder dat dat ten koste gaat van de ook noodza- kelijke bezuinigingen, een moge- lijkheid voor de bezoeken aan Schoolbuitenhuis kunnen vinden. Om de werkweken bij Sohoolbui- tenhuis mogelijk te kunnen blijven maken, is een dekkingsplan met een aantal maatregelen opgesteld. Zo vergoedt de gemeente niet lan- ger bezoeken aan bijvoorbeeld zwembad of midgetgolfbaan. Ook wordt de ouderbijdrage voor het vijfdaagse bezoek aan Oosterhout verhoogd van 55 naar 75 euro. Wanneer ouders met een laag in- komen aangeven problemen te hebben met de volledige betaling van dit bedrag, kan in een aantal gevallen overigens gebruik wor- den gemaakt van regelingen van de Bijzondere Bijstand. Door ten- slotte een aantal bestaande vergoe- dingen te wijzigen en een andere busonderneming voor het vervoer van en naar Schoolbuitenhuis te contracteren, kunnen de geplande bezoeken in het komende school jaar ondanks de bezuinigingen doorgaan. Voor de volgende schooljaren zijn de gesprekken nog gaande, maar het college van burgemeester en wethouders hoopt dat ook dan de groepen acht van het Schiedamse basisonderwijs weer een werkweek in Oosterhout tegemoet kunnen zien. SCHIEDAM - Wethouders Toil de Swart (Economische Zaken) en Christine Lepidis (Werkgelegenheid) hebben deze week in hun agenda's vrijgemaakt voor de Bedrij- ventour 2004. Beide collegeleden zullen de gehele week te vinden zijn op de werkvloer van diverse Schiedamse bedrijven om de contacten met het lokale be- drijfsleven te versterken. De eerste editie van de Be- drijventour vond in juli 2003 plaats. Net als in 2003 zullen de wethouders de ko mende week meerdere be drijven per dag bezoeken. De bedrijven zijn afkomstig uit verschillende branches. Tijdens de bezoeken wil het Schiedamse college graag uit de eerste hand vernemen hoe het gesteld is met de eco nomic en werkgelegenheid in de stad. De bedrijfsbezoeken vor- men een ijkpunt om te bepa- len of de met het Coliege- werkprogramma ingezette koers ook de gewenste resul- taten oplevert. Onderne- mers horen tijdens de be- drijvenbezoeken op hun beurt rechtstreeks van de wethouders welke gemeen- telijke ontwikkelingen in gang zijn gezet. Zoals de iaatste stand van zaken rond Schieveste, de ontwikkeling van de binnenstad en de be- stemmingsplannen voor be- drijventerreinen Spaanse Polder en 's-Graveland. Na de Bedrijventour blijft het college de vinger aan de pols houden. Zo zullen maandelijks een aantal be drijven door de wethouders en gemeentelijke account- managers worden bezocht. Op deze wijze kan het colle ge voortdurend op de hoogte blijven van de wensen en ideeen van de ondernemers. Op het lijstje te bezoeken bedrijven staan onder ande re Bek, ENFM, Figee, Offi- celand en Albert Heijn. N0U... W0£N5PA<£r- AV0NP 15 ONZE VAST£ l£AA(ZTAVONP 3 WEKEN VOOR 6, Wilt u vrijblijvend kennismaken met het Rotterdams Dagblad? Neem dan nu een proefabonnement van 3 weken voor slechts 6,- en ontdek dat deze krant onmisbaar is voor iedereen die op de hoogte wil blijven van het wereldnieuws en al het nieuws uit de regio. Naam: Voorl.: m/v Adres: Postcode: Plaats: Geboortedatum: E-mail: Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon vindt u nadere informatie. Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Antwoordnr. 92100,3009 XB Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1