schiedam 1 Groenoord Zuid zwakste buurt van Schiedam RUTMT! SCHIEDAM SNELSERVICE BEEN 4, Donder en bliksem in de lucht i! Hi 1 ii,M1 Glaasje op, laat je rijden met de BOB stad Reizen met tele-taxi sinds deze maand aangepast Behang- tips Honki-Ponk zet zich in voor Kinderen Kankervrij 7 weken voor 24,95 Steigers en dalers Schiedamse buurten GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT iak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam maa Gratis afhalen Fietsendieven aangehouden I5:00uur K Smakelijke kruiden in de Heemtuin Bestelbus gestolen Bieb zoekt voorlezers Parijs was mieters! Cocktails en De Kuyper Mike Redman regisseur 'Villa Achterbuurt' gratis strandpakket t.«,. 14,95 Ja, notaer ml) voor het Rotterdams Dagblad Zomerabonnement! Ik ontvang 7 weken het Rotterdams Dagblad voor slechts 24,98 in Ik krljg het RD strandpakket t,w.v, 14,95 cadeau. Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 21 juli 2004 lie Jaargang nr 30 Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Hof van Spaland 6 Bewonersverenioino Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 IIOOR KLEINDEELD EN DIGITALS .FOTOS .nleeskdsteN!!! L ft AG ST E PBIJS! PER STUK ik Pi&sme. Of M Rotterdams Dagblad Zomerabonnement: Of be! gratis 0800-0642 KLARE TAAL Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weekbladen Schiedam door Frank Willemse SCHIEDAM - De 'beste' buurten zijn nog steeds te vinden in Schiedam West, Kethel en Spaland. Deze wijken blijven on- veranderd hoog scoren de laatste tien jaar. Wie wil er niet wo- nen achter het ziekenhuis of in de Vogelbuurt bij Kethel? Bo- vendien komt er sterke concurrentie van Sveaholm en Sve- afors. Waar steigers zijn moeten ook dalers voorkomen. Die zijn te vinden in Nieuwland, Oost en Groenoord. Opvallend is dat Groenoord Zuid, omgeving Obrechtstraat, in een decenni- um tijd is afgegleden van keurige flatwijk tot sloopgebied. echte achterstandswijken zijn te vinden rond de Van Maanenstraat, Dr. Wibautplein, Polakstraat en de Mgr. Nolenslaan. Deze buurten IN DE DRIE CORRECT PANDEN w t k c s is 4 e n Sinds 1993 houdt de gemeente Schiedam elke twee jaar een on- derzoek naar de wel- en achter- stand van de 47 wijken die Schie dam telt. Door cijfers te verzame- len van het inkomen, opleiding, aantal werkzoekenden of de OZB- waarde van de huizen. Zo krijgen alle wijken een rangorde. Schie dam is volgens dit rapport onder te verdelen in twintig buurten die in (relatieve) welstand leven, tien buurten rond het Schiedamse ge- middelde en zeventien buurten waarbij de sociaal-economische si- tuatie achterblijft. Bij de Top 20 van welstand scoren vooral buurten in het noord-ooste- lijk deel van Schiedam Noord (Kethel, Woudhoek, Spaland) en Schiedam-West rond de BK-laan en Plantage. De gemiddelde wij ken zijn te vinden in West en cen trum en Zuid. De twintig wijken waar de sociaal •economische situa- tie achterblijft zijn te vinden in de wijken Oost, Nieuwland en Groen oord. Dat Nieuwland achterloopt zal geen groot nieuws zijn, wel dat nieuwbouw als Schiehart (nog) niet in deze cijfers te zien is. De staan op de laatste plekken van de Schiedamse buurten Top 50. Ook mindere buurten zijn te vinden in Schiedam Oost als rond de Morse- straat en Newtonplein. In Schie dam-West zijn het Fabriplein, rond de Brugmanstraat en Slachthuis- buurt de minder sterke buurten. Opvallend zijn de jaren zestig- en zeventigwijken in Groenoord die de laatste tien jaar zo verslechterd zijn. Rond de Obrechtstraat en Eduard van Beinumlaan zijn buur ten die tien jaar geleden nog 'ge- middeld' scoorden. Deze buurten zijn nu gezakt naar plekken in de onderste regionen. Een reden voor de gemeente en woningcorporatie Woonplus om al flats te slopen in deze jonge wijken. Als er achterstandwijken zijn dan moeten er ook 'steigers' zijn die uit het dal kJimmen. Dit geldt voor wijken in de omgeving van het Stadserf, de nieuwe Brandersbuurt en de Maasboulevard. Ook de om geving van de Pemissestraat doet het goed en stijgt van de veertigste plaats naar numero dertig. WATERWEG - Het vervoersge- bied van de tele-taxi is sinds 1 juli uitgebreid. Sindsdien zijn ook de tariefstructuur en betalingsmoge- lijkheden veranderd. Tele-taxi ver- zorgt het aanvullend openbaar ver- voer in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen reizen. Die mensen krijgen een vervoers- pas van de Regionale Organisatie gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord (ROG). De ROG verzorgt in de drie Water- weggemeenten de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicap- ten (Wvg). De organisatie heeft op 21 juni een nieuwe overeenkomst gesloten met vervoersonderne- ming Connexxion Taxi Services voor het uitvoeren van de ritten van de tele-taxi. SCHIEDAM - De politie heeft dinsdagmorgen twee verdachten aangehouden voor het stelen van twee fietsen.Bij het stationscom- plex aan de Parallelweg zagen be- veiligingsmensen twee mannen met fietsen lopen, terwijl ze zonder fiets waren gekomen. Het tweetal, 21 en 26 jaar oud en afkomstig uit Polen, werd aangehouden en over- gebracht naar een politiebureau. De mannen bleken verschillende gereedschappen en een busje traangas bij zich te dragen. De tele-taxi rijdt zeven dagen per week van 06.00 tot 24.00 uur. De centrale is 24 uur per dag bereik- baar. Het telefoonnummer is sinds 1 juli: 0900 - 8998810 (tegen lo- kaal tarief). Sinds 1 juli kunnen de gebruikers van de taxi vanaf hun woonadres met de tele-taxi zonder overstappen elke bestemming be- reiken die binnen vijf zones van het openbaar vervoer ligt. Voor heel veel mensen betekent dat een welkome uitbreiding van hun reis- mogelijkheden. Het tarief verandert ook. Er geldt nu een opstaptarief van 0,50 cent per rit. De toeslag van vijf euro die voorheen gehanteerd werd voor ritten buiten het vervoersgebied Schiedam/Vlaardingen/Maassluis komt te vervallen. De passagiers gaan per zone betalen. Sommige ritten worden hierdoor goedkoper, andere iets duurder. Groot zullen de verschillen echter niet zijn. Een andere wijziging is de invoe- ring van de contante betaling voor de ritten met de tele-taxi. Passa giers kunnen ook hun chipknip ge- bruiken. Tot nu toe werkte de tele- taxi met een systeem van speciale ritbonnen. Die blijven nog tot en met 31 december geldig. Alle houders van een Wvg-ver- voerspas hebben een brief ontvan- gen met een brochure, waarin de wijzigingen duidelijk zijn aange- geven. Een overzichtskaart laat voor de Waterweggemeenten zien hoe groot het bereik van de tele taxi van daaruit is. Op die kaart staan ook de prijzen. lONGEnCHT HIT ftANTRL] Kleinbeeld snelservice bij ontwikkelen en afdrukken en digitale bestanden Dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Maandag vanaf 9:30 uur, vrijdag tot 21:00 uur - zaterdag tot 17:00 uur Elke eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00 uur Prtjs- en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen SCHIEDAM - Op de kinderboerderij in het Beatrixpark draaide het afgelopen woensdag allemaal om 'de geit'. Tussen 13.00 en 15.30 mocht de geit, waarvan er heel wat rondlopen op de boerderij, zich verheugen in een warme belangstelling van vooral jonge Schiedammertjes. Die kwamen een ritje ma ken op de bokkenwagen, geitenkaas proeven en hun geitenkenms testen. Foto Roger van der Kraan tJFn T~i w1 WATERWEG - Het leek wel of het weer het afgelopen weekeinde patent had op zes uur. Je kon er zaterdag en zondag bijna de klok op gelijk zetten. Na twee mooie dagen, waarbij massaal het water en de zon werd opge- zocht, begon het aan het eind van de middag angstwekkend donker te worden en om zes uur te regenen, donderen en bliksemen. Niet leuk als je net onderweg was, maar voor degenen die het onweer veilig achter de ramen kon- den aanschouwen, leverde het wel schitterende beelden op. Het onweer heeft in de Waterweg geen al te grote on- gemakken tot gevolg gehad. Het wachten is het nu op stabiel zomers weer. Volgens weerman Piet Paulusma zal dat er in de loop van volgende week eindelijk aankomen. Afwachten maar. Foto Peter Molkenboer SCHIEDAM - In heemtuin 't Hoefblad kunnen belangstellenden zondag 25 juli tussen 13.30 en 15.00 uur terecht om te genieten van geur, kleur en smaak van de daar groeiende kruiden. Het accent ligt dit keer op de keukenkruiden. Er is veel informatie en er zijn veel recepten. Bij voldoende belangstelling start om 13.30 uur bij het Heemtuin- huisje een rondje langs verschil lende kruiden. Breng een flesje met olie of natuurazijn mee en vul het met een of meer kruiden naar eigen smaak. Natuurlijk is er verse kniidenthee en kan men zelf een decoratief kruidenbakje maken. Hermi Prins van het Museum Overschie komt weer met haar zelfgekweekte plantjes.Bovendien is er voor iedereen bij het weggaan een kleine attentie. SCHIEDAM - Een 26-jarige vrouw uit Schiedam kwam maan- dagmorgen tot de ontdekking dat haar bestelbus, een Mutsubishi MOO, gestolen was. De vrouw had de auto zondagavond op de Swee- lincksingel in Groenoord-Zuid ge- parkeerd. SCHIEDAM - De Openbare Bibliotheek Schiedam is op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers voor het pro ject 'Schiedam leest voor'. Het project gaat nu het vijfde jaar in. De afgelopen vier jaar hebben dertig vrijwilligers voorgele- zen op verschillende basis- scholen en kinderdagverblij- ven in Schiedam. Voor ko- mend seizoen kunnen zich weer nieuwe voorlezers aan- melden omdat het aantal scholen en kinderdagverblij- ven zich ieder jaar uitbreidt. Wie van voorlezen aan kinde- ren houdt en ongeveer een uur per week vrije tijd heeft, kan wellicht zijn ei kwijt bij dit project. Ook als de erva- ring met voorlezen beperkt gebleven is tot voorlezen aan de eigen kinderen en klein- kinderen. Maandag 6 September is er voor vrijwilligers die zich hiervoor aanmelden een in- formatieve bijeenkomst. Er wordt dan meer verteld over het project, de scholen, kin- derdagverblijven en de work shop voorlezen die 22 Septem ber gegeven wordt door jeugdboekenauteur Betty Sluyzer. Geinteresseerden kunnen bellen met Greet van Norde, Bibliotheek Stadserf, tel. 246 57 24. SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum opent 4 September de tentoonstelling 'Parijs was mieters! Nederlandse fotografen in Parijs, 1945- 1965'. Nederland na de Tweede Wereldoorlog was nog klein en benepen, Parijs was anders, Parijs gaf een gevoel van vrijheid en be- vrijding. Daar moest je ge- weest zijn. Fotografen als Emmy Andriesse, Sem Pres- ser, Ad Windig en Fred Brommet brachten er ook tijd door. Foto's uit hun Pa- rijse tijd zijn van 4 Septem ber tot en met 12 december te zien in het museum. SCHIEDAM - Het proeflokaal van het Gedistilleerd Museum staat ook in de maand juli in het teken van Koninklijke De Kuyper. Een echt Schie dams bedrijf met een exotisch tintje, want De Kuyper staat bekend om zijn kleurrijke likeuren als Blue Curacao, Creme de Cassis en Pisang Ambon. Lekker puur, maar vaker gemixt in heerlijke cocktails. Al deze ingredien- ten voor zomerse cocktails zijn bovendien verkrijgbaar in de slijterij van het gedistilleerd Museum. Naast deze klassiekers komen ook de nieuwe dranken Passion Fruit Likeur, Dropshot en Iceshot onder de aandacht. De vitrine in het proeflokaal en de slijterij zijn ingericht met de dranken en leuke promotieartikelen van De Kuyper. De 'Keuze van de Kastelein', het bekende proeverijtje van het museum, zal naast de eigen moutwijnjenever iedere dag een ander drankje van De Kuyper bevatten. Het museum, aan de Lange Haven 74-76, is open van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.30 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - De Stichting Kin- deropvang Honki-Ponk is gestart met de verkoop van de Kika beer op een van haar locaties. De beer wordt verkocht voor de Stichting Kinderen Kankervrij, die zich in- zet voor het inzamelen van geld ten behoeve van onderzoek. De beer wordt verkocht voor 7,95. Van dit bedrag is 4,50 bestemd voor de Stichting Kinderen Kan- kervrij. Een euro wordt besteed aan de kinderopvanggroepen. Bin- nenkort zullen de beren verkrijg baar zijn op alle vijf de locaties van Honki Ponk. Ook op de nazomer- braderie van Honki Ponk die 28 augustus gehouden wordt van 11.00 tot 15.00 uur op de Pierson- straat 37 zal een kraam staan waar de beren gekocht kunnen worden. Meer informatie over de Stichting Kika is te vinden via www.kika.nl. SCHIEDAM - De in Schiedam ge- boren en getogen platenlabeleige- naar en producer Mike Redman is door de VPRO benaderd om de re gie te doen en het componeren van muziek op zich te nemen van het televisieprogramma Villa Achter- werk, dat door hem veranderd is in 'Villa Achterbuurt', een program- ma dat vooral jongeren moet aan- spreken. De cast hiervan bestaat uit onder andere rapper Def Dada, zangeres Janneke Riplet en Twan de Friet- man. Villa Achterbuurt wordt op locatie gefilmd in Rotterdam en Schiedam en is wekelijks op zondag om 09.00 uur en op woensdag om 13.00 uur te zien op Nederland 3. Redman heeft op audiovisueel vlak reeds zijn sporen verdiend. Zo werkte hij mee aan nationale en internationale muziek- en filmpro- ducties als The Delivery, Jezus is een Palestijn en de in Rotterdam opgenomen Jackie Chan-film 'Who am I?' Net DO stwmlpafcket fcataaturteen NDtmdlaken. ®sn NO strandtwf ee« R0 pet Naam:Voorl.:m/v Ad res: Postcode: Tel.nr.: Plaats: Geboortedatum: E-mail: Gewenste ingangsdatum: zo spoedig mogelijk anders2004 Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-) abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. Stum de lx>n in eon envelop (render postregel) naar: Rotterdams Dagblad. t.a.v. LezersServico. Antwoordnummer 92100,30Q9 XB Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1