maasstad streek Alles over Schiedam Ouderenwerk zoekt vrijwillige chauffeurs (010) 262 1000 Werkzaamheden Vlaardingerdijk VierZONdagen muziek, dans en theater in de Plantage en de rest van de wereld *gf\ 4 Rotterdams Dagblad maasstad weekbladen SCHIEDAM SCHIEDAM - 'Wat de boer niet kent, dat eet tie niet' wordt er gezegd als mensen niets nieuws durven te probe- ren. Echter ook voor deze mensen is er deze zomer in Schiedam toch ook een nieu we attractie. Of moeten we het een festival noemen. 'Vier ZONdagen in de Plan tage' is een initiatief waarbij gratis en voor niets een cultu red programma wordt gebo- den. En dat alles in een relax- te omgeving van dit oudste stadspark van Nederland. MILIEUKLACHTEN UIT UW REGIO 0800-0642 SCHIIEDAM - De Stichting Ouderenwerk NWN zoekt naar chauffeurs/chauffeuses die op vrijwillige basis deel- nemers aan de 'Eettafel' wil len vervoeren naar de nieuwe locatie van dienstencentrum de 4 Molens. Voor verschil lende deelnemers aan de 'Eettafel' is de afstand tot aan de Honnerlage Gretelaan 57; het nieuwe 'de 5 molens' net iets te ver geworden om op eigen gelegenheid naartoe te gaan. Ouderenwerk is daar- om van zins een busje in te zetten om dit extra vervoer te regelen en zoekt voor dit doel enkele vrijwillige chauffeurs/ chauffeuses. Van maandag 9 augustus 07.00 uur t/m uiterlijk maandag 23 augustus 05.00 uur N I I fit Verbeteringen aan de weg, asfaltwerkzaamheden en verlenging van de busbaan Gemeente Schiedam Informatie over de werkzaamheden OMLEIDINGSROUTSS Op de rijkswegen A20 en A4 ziet u tijdig welke omleidingsroute voor u geldt 1 Woensdag 4 augustus 2004 XQ52 Hervormde Gemeente Grote Kerk, Lange Kerkstraat, zo 10.00 uur: Accent College, Nieuwe Damlaan, 10.00 uur. (Gereformeerde Bond) Grote Kerk, Lange Kerkstraat, zo 17.00 uur. (Gereformeerde Bond). Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat, zo 10.00 uur, Hervormde Gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde, zo 9.30 uur: ds. W.R. van Wieren. De Ark, Hargplein, zo 9.30 uur: geen dienst. Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat, zo 10.00 uur. Vlietland Ziekenhuis Hal polikliniek, zo 10.30 uur. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30, zo 09.30 uur en 16.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-laan, zo 09.30 uur, leesdienst en 18.45 uur: ds. J.M.J. Kieviet. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219, zo 10.00 uur: ds. S. van Kammen. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg, tijdelijk dicht, dienst van 09.30 uur ver- plaatst naar Martinuskerk. Martinuskerk, W. Andriessenlaan, zo 11.00 uur. euch. viering. Parochiekerk St. Jan de Doper/Visitatie Mgr. Nolenslaan 99, zo 10.30 uur. zondagsviering met koor- en sa- menzang en za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30, zo 10.30 uur, Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106, za 18.00 uur, euch.vie- ring en zo 10.15 uur, Hoogmis m.m.v. herenkoor I.H.D. RK Parochiekerk van het Heilige Hart Lekstraat 55, zo 10.00 uur. euch. viering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92, zo 10.30 uur. Havenkerk Lange Haven 70, zo 10.00 uur ere- dienst, vr 20.00 uur bidstond en za 18.30 uur jeugddienst. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63, zo 10.00 en 17.00 uur, leesdienst. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein, zo 13.30 uur en wo 20.00 uur. Kerk der Zevendedags Adventisten Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat, za. 10.00 uur. predikant Bert Nab. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat, elke tweede en vierde zondag van de maand. KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3000BD Rotterdam Telefoon 0104004434 Fax 0104128449 Geopend ma. t/mvr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 09002020299 (10euroct. p.min.) ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE VERKOOP: H. Wirtz Telefoon 010 4004276 VERTEGENWOORDIGERS: S. Verzendaal Telefoon 0104004286 of 06 10921026 J. van Merwijk Telefoon 0104004391 of 0610920979 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Totdinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties totmaandag 16.00 uur REDACTIE: Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Fax 0104004366 K.Moerman- van derKnaap Telefoon 0104004322 E. Meijer Telefoon 0104004401 CHEF-REDACTIE: H. Mulder Telefoon 0104004490 MANAGER HUIS-AAN-HUIS-BLADEN AMG D. Captein Telefoon 010 4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 06 51562210 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Dezerechten berusten bij Rotterdams Dagblad b.v., c.q. de betreffende auteur 'Neem oma mee en ga eens lekker picknicken in het gras' door Frank Willemse Geen duizenden mensen en duize- lingwekkende herrie maar een rus- tig, zachtjes en beschaafd pro gramma. Waarin je in de tent of met blote voeten in het gras kunt genieten van muziek, verhalen, op- tredens, trommellessen of schilde- ren in het park. Vier echte familie- dagen: 'dus neem naast de pick- nickmand ook je oma en vriendjes mee'. Schiedam is dus weer een nieuw feest rijker. En we hebben er al zo- veel: Zomerbeat in the City, de Brandersfeesten, Maasboulevard- feesten, Haven- en Molenfestival, Doek! en Stad als Film. VierZON dagen in de Plantage is een nieuwe loot aan de boom voor feestend Schiedam. En dit festival blijkt on- danks al zijn voorlopers toch weer heel wat anders. Alleen al door de lommerrijke omgeving van het stadspark; de Plantage aan de Lan ge Nieuwstraat en de Tuinlaan. Verschillende actieve bewoners van de buurtvereniging hebben sa- men met de afdeling Cultuur een kleinschalig maar sfeerrijk evene- ment bedacht. Deze eerste uitgave past wel in het thema 'Roes en Ri- tuelen' wat door de provincie Zuid-Holland gesponsord word. „Een mooie locatie en daarbij de actieve bewoners die zich willen inzetten voor een cultureel evene- ment", vertelt ook programmeur Amin Daci van de afdeling Cultuur van de gemeente Schiedam. Tussen de rozentuin en de speel- tuin komt tijdens het festival het kleine podium waarop de wereld- artiesten gaan optreden. Soms akoestisch en soms elektrisch ver- sterkt. Ook komt er een kleine ho- recatent voor drankjes en hapjes waarbij het gehele park als terras kan worden gebruikt. Ook is er ruimte voldoende voor de kinderen om te ravotten. De verwachting is dat iedereen zal genieten: oma's en opa's van de muziek, kinderen van de speelruimte en vaders en moe- ders van het nippen aan een wijn- tje. Volgens buurtbewoner Peter van Galen, tevens lid van de bewoners- vereniging, moet het een festival qua maat- en uitvoering wel in het park passen. 'Kleinschalig en een rustige sfeer uitstralen', zijn de kernwoorden. Daarvoor hopen we ook dat het verkeer op de Lange Nieuwstraat wat zachter wil rijden. „Het is ook beslist geen incrowd feestje voor bewoners aan de Plan tage", zegt hij met nadruk. „Ieder- een -heel Schiedam- is welkom om mee te doen. De vier ZONdagen beginnen om 13.00 uur rustig met muziek. Denk daarbij aan klassie- ke piano- of exotische wereldmu- ziek. Vervolgens een half uurtje poppenkast of verhalen voor de De DCMR Milieudienst Rijnmond behandelt klachten over stank, stof, lawaai en andere overlast van bedrijven in het Rijnmondgebied. Hieronder leest u een toelichting op een deeI van de klachten die in de week van 26 juli tot 1 augustus zijn binnengekomen. Overlast door vliegverkeer van Rotterdam Airport De afgelopen week zijn er in totaal 197 klachten gemeld over het I van vliegverkeer van Rotterdam Airport. Een groot deel van de Wachten is veroorzaakt door een toestel van VLM-Airlines dat lesvtuchten maakte en aansluitend een aantal examenvluchten uitvoerde. De klachten kwamen vooral uit Schiedam, Vlaardingen, Bergschenhoek. Berkel en Rodenrijs en Rotterdam. Voor de komende weken zijn geen lesvluchten met dit toestel meer gepland. Stankoverlast door varend schip op de Oude Maas Op vri|dag 30 juli zijn bij de DCMR vanaf 18.14 uur vijf klachten gemeld over een gasachtige lucht in Hoogvliet, Rhoon, Heerjansdam en Heinenoord. Ook bij de politie Zuid-Holland-Zuid en bij het Havencoordinatiecentrum van Rotterdam zijn klachten gemeld. De stank is veroorzaakt door de tanker "Turbulentie* die op de Oude Maas bezig was een tank te spoelen. Nadat het schip isopneen, een grondstof voor de rubberindustrie, vervoerd had, voer de tanker via de Oude Maas de Dordtse Kil op. Daar sprak de politie te water de schipper aan over de stankoverlast. De schipper heeft daarop het tankdeksel gesloten. De milieuklachtentelefoon: (010) 47 33 333 (24 uur per dag). Of uw klacht via Internet: www.dcmr.nl. I „Vier ZONdagen in de Plantage van Galen (rechts). kids. En dan loopt het vanzelf met muziek, dans of theater naar het hoogtepunt rond 16.00 uur. Speciaal voor de kleintjes maar ook grote kinderen zijn er work shops. Een soort lessen waar je kunt leren om de Djembee (of Afrikaanse trommel) te bespelen. Tijdens een andere 'ZONdag' zijn er nog lessen buikdansen of grime- ren. Ook is er schilderen of teke- nen in de open lucht. Als speciaal extraatje gaat Huib Sneep een rondleiding geven door het histori- sche park. Een park dat door de be- roemde tuinarchitect Zochers is aangelegd. „Ik ben al blij met een paar hon- derd mensen die kleinschalig maar gezellig in het park verpozen", zegt Peter van Galen die zelf zijn trouwfeest in het park vierde. En- thousiast laat hij op de pc de trouwfoto's zien. Met de trouwerij stond een kleurrijke tent in het park en alle buurtbewoners voor waren uitgenodigd. Dat zette ver volgens de organisatoren op het idee om het park in de zomer te gaan gebruiken voor een openbaar festival. Waar een trouwfeestje al niet toe kan leiden. Tijdens de Vier ZONdagen in de Plantage is het gewoon 'niks moet en alles mag'. Speciaal voor de organisatie wordt een optreden van popband Vixy. Leden van deze ska- en regge- aband hebben aari de Lange Nieuwstraat en Tuinlaan gewoond en spelen dus een echte thuiswed- strijd. De eerste dag van Vier ZONdagen in de Plantage is zondag 8 augus tus. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn er in het park aan de Lange Nieuw straat optredens van klassieke pia nist Arion, poppenkastspelers De Kleine Zon, Young Livity Kaap- verdiaanse klanken) en Eric y su Chocolate Cubaanse muziek). Daarnaast is er een workshop Djembee bespelen met Niels Fleur- ke. Het fiestval is gratis en het ad- vies van de organisatoren plaid en jefamilie mee. is beslist geen incrowd feestje voor bewoners aan de Plantage", belooft mede-organisator Peter Fo to Roger van der Kraan In de Vier Molens kwamen dage- lijks enkele ouderen bij elkaar om gezellig met andere ouderen in het kader van de 'Eettafel' een warme maaltijd te gebruiken en vervol gens even na te blijven om geza- menlijk deel te nemen aan activi- teiten. Echter nu de 4 Molens tij dens de sloop en de opbouw van een nieuw dienstencentrum aan de Nieuwe Damlaan is gesloten en de alternatieve lokatie voor velen plots een stuk verder weg is gele- gen, wordt er door middel van een busje een oplossing voor dit ont- stane vervoersprobleem gezocht. Het busje moete de Eettafel-deel- nemers vanaf een vast punt op gaan halen en brengt hen hier ook weer naartoe terug. De Stichting Ouderenwerk zou hiervoor graag in contact komen met mensen (m/v) die als vrijwillig chauffeur willen meewerken om dit vervoersplan te doen slagen. Het is de bedoeling dat vanaf Sep tember 2004 de Ouderenwerk-bus vanaf 11.15 uur bij de 'halte' klaar staat en om 11.30 uur met onge- veer acht passagiers vertrekt. Van af 13.00 uur brengt de bus de men- sen weer naar de 'halte'. Gedacht wordt om met zoveel mo- gelijk chauffeurs dit klusje te gaan klaren zodat de taak pet chauffeur zo 'licht' mogelijk is. Daarnaast zorgt Ouderenwerk voor een coor dinator, voor een onkostenvergoe- ding en de verzekering. Wie gei'nterresseerd is om als chauffeur/chauffeuse op te treden kan contact opnemen met Erica Blaak van de Stichting Ouderen werk. Op (010) 248 68 88 is zij ook bereikbaar om aanvullende in- formatie te geven. AFSLAG 10 Hoek van Holland SCHIEDAM- Vlaardingen NOORD AFSLAG 11 SCHIEDAM Den Haag Utrecht Rotterdam KETHELPLEIN hargalaan BURGEMEESTER AFSLAG 16 VLAARDINGEN- OOST afgesloten traject omleiding rijrichting VIJFSLUIZEN Hoogvliet Spijkenlsse Dordrecht Zierikzee spoorhin BENELUXTUNNEL Vanuit richting Hoek van Holland en Gouda (A20) richting Schiedam-West, industriegebied Vijfsluizen/Wilhelminahaven (havens 500-600) U wordt omgeieid via de A20, afslag 10 (Schiedam- Noord). Daarna rijdt u via de Hargalaan, Nieuwe Damlaan en Burg, van Haarenlaan. Bij het kruispunt Burg. Knappertlaan/Vlaardingerdijk steekt u recht over, vervolgt u de route op de Westfrankelandsedijk en gaat u rechtsaf de Jan Evertsenweg op. Vanuit de Beneluxtunnel (A4) richting industrie gebied Vijfsluizen/Wilhelminahaven (havens 500-600) Ook u wordt doorverwezen naar de A20, afslag 10 (Schiedam-Noord) en net zo omgeieid als het verkeer vanaf de A20 (zie boven). Vanuit industriegebied Vijfsluizen/Wilhelminahaven (havens 500-600) Hier leiden de borden u over de Jan Evertsenweg en Westfrankelandsedijk. Vanuit Schiedam naar Vlaardingen U wordt omgeieid via de Burg, van Haarenlaan, Nieuwe Damlaan, oprit A20 richting Vlaardingen en daarna de A4, afrit 16 (Vlaardingen-Oost). Fietsers en voetgangers hebben normaal doorgang. Bussen worden ter plekke omgeieid. De oprit A4 richting A20 van en naar Schiedam is niet bruikbaar. Via de A4 is afrit Vlaardingen wel beschikbaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 10