Wonen in breedte i. 'Ik hoop dat de Cemakkelijk kosten besparen op bellen via uw vaste telefoon www.sveaborg.nl BEZOEK HEX INFORMATIECENTRUM In appartementengebouw Indals vindt u appartementen met een breedtemaat van 7.20 m! Door de slimme opzet zijn er diverse indelingsvarianten mogelijk. En dat alles tussen het groen en het water van de Zweedse woonwijk Sveaparken in Schiedam! Appartementen verdeeld over 5 tot 6 verdiepingen breedte maat van maar Iiefst 7.20 m! direct uitzicht op waterpartij en groen bijzonder balkon met goede zonligging eigen ondergrondse parkeergarage bouw is reeds gestart koopsommen v.a. 179.000,- v.o.n. 3 Openingstijdcn: woensdag, donderdag cn vrijdag van i&oo tot 19.0ft tipr en raterdag van 10.00 tot 14.00 mp. Li vindt hot inionnatiecentrum aan de Slimme Watering te Schiisdam Sveaparken is een ontwikkeiing van; AM Wonen, Bemog Projectontwikkeiiiig en Bnkx Vasrgoed Ontwiitkeling Ooms Makelaars 010 273 01 02, Anke Bodewes Makelaardij 010 449 04 12 of Wassenaar Makelaars 010 473 79 33 Meet dan 30.000 doden en 1,2 miljoen vluchtelingen, onder wie 600.000 kinderen. Dat is nu al de prijs die de bevolking van Darfur, Soedan betaalt voor het conflict tussen de regering en de rebellerende mili- ties. Een menselijke ramp van ongekende omvang. Inderdaad, weer een ramp. Maar we mogen er onze ogen niet voor sluiten. leder van ons kan een kind, een moeder - zoals Mariam -,een mensenleven redden door iets te geven. Voor de vluchtelingen in de kampen betekent geld: voedsel, water, medicijnen... Mariam Khamis Abdelkerim (30), gevlucht met haar baby: f 'Ik hoop dat de wereld om ons geeft...' Mariam: 'Voedsel voor mijn kind' Aan een hulpverlener van TEAR fund vertelt Mariam haar verhaal: 'Vroeg in de morgen was ik in huis, toen ik buiten geschreeuw hoor- de. Ik zag mannen die vrien- den en buren van mij begon- nen te doden. Ik ben wegge- rend met mijn baby en heb me twee dagen verstopt. Terug in het dorp zag ik de lichamen. Ze hebben ieder- een vermoord, ons huis ver- nield, de oogst en het vee gestolen. Zonder familie moet ik bedelen. Wat ik de wereld wil vragen is voedsel voor mijn kind. En we heb ben kleding nodig en vee, om te kunnen overleven.' Samenwerkende hulporganisaties doen wat ze kunnen Zeker 600.000 kinderen verkeren in directe nood. In de kampen krijgen zoveel mogelijk vluchtelingen voedsel, kleding, muskieten- netten en tentzeilen uitgereikt. Er wordt koortsachtig gegraven naar water. Putten worden gestagen, pompen en sanitaire voorzie- ningen ge'installeerd. De kinderen krijgen bijvoeding en worden massaal ingeent tegen mazelen en polio. De hulporganisaties wer- ken niet alleen samen in het veld; 00k aan het thuisfront, in Nederland, wordt gezamenlijk actie gevoerd. Want er is nog heel veel geld nodig om alle vluchtelingen te kunnen helpen. 'Laten we ze een teken van hoop geven' Humberto Tan, ambassadeur Nederlandse Rode Kruis: 'Zoveel nood kunnen wij ons niet voor- stellen. Zoveel mensen op de vlucht, die al hun bezittingen ineens moesten achterlaten. Die familie en vrienden zijn verlo- ren. En nu helemaal afhankelijk zijn van noodhulp. Dan is het goed dat er organisaties zijn die voor ze opkomen. Die ervoor zorgen dat ze onderdak krijgen, water en eten en dat zoekge- raakte kinderen weer bij hun ouders terecht komen. Laten we ze helpen door te geven en ze daarmee 00k een teken van hoop geven!' Wie zijn de Samenwer kende Hulporganisaties? In tijden van grote crises slaan de Samenwerkende Hulporga nisaties (SHO) de handen ineen om hulp te bieden in crisisge- bieden en steun te vragen aan het Nederlandse publiek. De SHO zijn Artsen zonder Gren- zen, Kerkinactie, Mensen in Nood/Cordaid, Nederlandse Rode Kruis, Novib, Stichting Vluchteling, TEAR fund, Terre des Hommes en Unicef Neder land. Zij zijn al maandenlang actief in Darfur en Tsjaad. Race tegen de klok Hulpverleners ter plaatse mel- den een scherpe toename van het aantal ernstig ondervoede kinderen en de dreiging van cholera als gevolg van vervuild drinkwater. Om dit risico in te perken leveren de hulporganisa ties miljoenen liters schoon water aan de ontheemden. Samen met plaatselijke organi saties worden in hoog tempo sanitaire voorzieningen gein- stalleerd en medische klinieken opgezet. Patienten die lijden aan tbc en malaria worden opgenomen en ondervoede kin deren krijgen levensreddende bijvoeding. Het is een gevecht tegen de klok, want de ingetre- den regentijd bemoeilijkt de hulpverlening. Om de vluchte lingen tijdig te kunnen helpen hebben de hulpverleners ter plaatse nog heel veel geld nodig. Stort op gironummer 555 of via www.gir0555.nl Goedkoop bellen lijkt tegenwoordig heel eenvoudig: gewoon de voordeligste aanbie- der kiezen. Maar in werkelijkheid is het veel lastiger. Het vergt namelijlc heel wat uitzoek- werk om aan de hand van het daadwerkelijke belgedrag de tarieven te vergelijken en altijd te bellen voor het voordeligste tarief. KPN is niet meer de enige aanbieder van vaste telefonie. Iedereen kan 00k voor ver- schillende zogeheten carriers kiezen. Maar welke levert u nu het meeste voordeel op? Het is niet zo eenvoudig om daar- achter te komen. Er zitten ver- schillen in de starttarieven, en er zijn verschillen in tarieven voor binnen en buiten de regio, verschillen in voordeelregelin- gen en verschillende voorwaar- den. Bovendien veranderen de prijzen voortdurend. Het is hierdoor erg lastig om een prijsvergelijking te maken. Dat blijkt 00k uit onderzoek van de Consumentenbond. In de Consumentengids van juli van dit jaar concludeert de bond: "Overstappen naar een carrier is dus eerder een kwestie van verantwoord gissen dan van 'even de goedkoopste kiezen'." Tegelijkertijd hebben maar weinig mensen inzicht in de gesprekstarieven die hun aan bieder hanteert. Uit recent onderzoek van TNS-NIPO in opdracht van KPN blijkt dat veel mensen denken dat ze goed op de hoogte zijn van de gesprekstarieven. Maar als ex- pliciet naar die tarieven wordt gevraagd, blijkt een meerder- heid ze niet te kennen. Van de ondervraagden die denken te kunnen besparen op hun belkosten door over te stappen naar een andere aan bieder, geeft slechts 20% aan de tarieven 00k daadwerkelijk vergeleken te hebben. Degenen die veronderstellen dat een andere aanbieder goedkoper is, baseren dat voornamelijk op reclame en ervaringen van vrienden. Altijd dichtbij Door de onbekendheid met de gesprekstarieven en de wirwar van tarieven, is het voor veel mensen lastig de voordeligste keuze te maken. KPN biedt graag advies aan haar klanten, met het gratis programma Altijd dichtbij. Klan ten van KPN ontvangen dan een vrijblijvend en persoon- lijk voordeeladvies, gebaseerd op het werkelijke belbedrag. Zo weet u precies met welke Voordeelregelingen en pak- ketten u het meest bespaart bij KPN en met welke voor deelregelingen u het meest bespaart. Wist u bijvoorbeeld dat u met uw gratis Voordeel- Nummers maar Iiefst 20% kunt besparen binnen Nederland? Bij internationale Voordeel- Nummers kan het voordeel zelfs oplopen tot 30%! Daarnaast heeft bellen via KPN nog meer interessante voor- delen. Bij iedere rekening ont- vangt u een speciale nieuws- "ik dacht dat ik een andere ac tegen. En het 1 van het telefoc van een advies ket voor mij ve Nummers in i gereken altijd pakket van KPI\ t uit zou zijn door over te stappe m vaste telefonie. Maar dat viel Iteen maar lastiger op, met een re en een rekening van KPN. Aan de bleek dat een aanvullend BelPlus tiger was. Ook kon ik direct Voon Zo maak ik zonder veel gepuzzt in het voor mij voordeligste voon n brief met handige informatie. Bovendien kunt u bij KPN via Telefoonrekening Online altijd uw telefoonrekening via internet inzien. U kunt bijvoorbeeld zien welke num mers u het meest belt en zien welke nummers voor u het meeste voordeel hadden opgeleverd als u ze als Voor- deelNummers had ingesteld. Bij KPN zit u altijd goed. Wilt u ook een persoonlijk advies om te weten of u voor deel kunt behalen? Bel gratis: 0800-0505. KPN wil graag iets extra's doen voor haar klanten. KPN heeft steeds meer voordeelregelingen voor vaste telefonie, zoals BelPlus-pakketten en VoordeelNummers. Hoe weet u nu wat het beste bij u past? KPN helpt u bij uw keuze met Altijd dichtbij. Het advies- en voordeelprogramma voor de vaste telefoon. U ontvangt van KPN gratis en geheel vrijblijvend een persoonlijk voordeeladvies. Twee keer per jaar, via de post op uw huisadres. Hierin vindt u advies over BelPlus en advies over uw optimale VoordeelNummers. Of bel gratis 0800-0505. Dat scheelt u een hoop gereken. Week 32 n MAASPOST SCHIEDAM - XQ05 I 'Mijn vrouw en ik hebben vier kinderen, van wie er nog drie thuis wonen. We hebben allemaal drukke sociale levens en bellen dan ook relatief veel. Daarom wilden we graag voor- deliger bellen en besparen op onze maandelijkse uitgaven. We nemen nu deet aan Altijd Dichtbij en volgens het advies dat KPN ons gaf, konden we nog veel besparen op onze rekening. Door de belkosten beter in de gaten te houden en over te stappen naar BelPlus 200. Nu kunnen we via het internet onze eigen rekening direct online bekijken en dus goed in de gaten houden voor wetk bedrag we al gebeld hebben die maand. Ook kan je direct zien met welke nummers we het meeste bellen. Nu hebben we bijvoorbeeld mijn moeder en schoonmoeder als Voordeelnummers ingesteld. Daardoor scheelt het iedere maand toch weer iets en zijn we voordeliger uit dan voorheen." Eetkamer ca. 18 m* Slaapkamer ca. 12 Inpandige berging Sepa toilet Complete badkamet Slaapkamer ca. Centralc opstelling van open keuken Royale woonkamer ca. 32 m* Driekamer appartement met beukmaat van 7.20 ml Hoogwaardige Isolatietechniek 15" Mo nam uit Darfur. f Geef hen vandaag nog een teken van hoop. Via het gironummer 555 ten name van Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag zijn giften meer dan welkom. Geld overmaken kan 00k via de website www.gir0555.nl. Via deze website kunt u bovendien op de hoogte blijven van de hulpverlening in Darfur en van het verloop van deze gezamenlijke actie. De Samenwerkende Hulporganisaties hopen dat Nederland zich weer van zijn beste kant laat zien. Voordelig bellen danlczij advies op maat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 14