Hakken in de rookwolken van 'King Arthur' Cineboards 2004: een toevallige ontmoeting in de binnenstad I i m Nachtelijk carnaval van Cirque Eloize USB/MIDI KEYBOARD 269* 76 TOETSEN KEYBOARD Ill II III II III II III II III II III III 349' maasstad CEINTUURBAAN 111, R'DAM Imi 1 if m iS SMART MEDIA CARD KEYBOARD CEINTUURBAAN 111, ROTTERDAM Presentatie eerste album Baseheadz liso i Korting ©YAMAHA Mi Woensdag 4 augustus 2004 ROTTERDAM - De legende van Koning Arthur is al vaak verfilmd. Desondanks is het een ander verhaal als toppro- ducent Jerry Bruckheimer ('Top Gun', 'Beverly Hills Cop', 'Pirates of the Carribe- an') zich ermee gaat bemoei- en. Dan krijg je een spectacu- laire, maar schreeuwerige ac- tiefilm die helemaal is gepo- lijst voor het grote (tiener)pu- bliek. Helaas is 'King Arthur' onder regie van Antoine Fu- qua niet helemaal gelukt. Actrice Keira Knightley speelt de rol van Woaddame Guinvere. po Estad ROTTERDAM - Het Schouwburgplein wordt vanaf vrijdag een maand lang opgevrolijkt met korte films die voor deze keer op de bioscoop worden gepro- jecteerd. Vanaf zes augustus tot en met vier September or- ganiseert stichting Picos de Europa voor de derde maal Cineboards. Het is de be- doeling dat de videokunste- naars de aandacht proberen te trekken van het voorbijlo- pend publiek. mmmm if! |i> )i ft Filmmaker Gerard Holthuis (links): „lk zie Cineboards als een perfect podium om mijn werk te promoten. organisatorvan Cineboards, Noud Heerkens Naast hem staat ROTTERDAM - In het kader van de zomerprogrammering van het nieuwe Luxor Theater is van 10 tot en met 22 augus tus de Canadese voorstelling 'Nomade, at night the sky is endless' van Cirque Eloize te zien in Rotterdam. Een show waarin verschillende discipli nes elkaar in razend tempo af- wisselen, met muzikanten, acrobaten, zangers, jongleurs, clowns, dansers en een slan- genmens. Een scene uit de voorstelling 'Nomade, at night the sky is endless' van Cirque Eloize. zaterdag Correct Professional audio op de 7Ceintuurbaan 111 in Rotterdam organiseert op zaterdag 7 Augustus augustus van 13.00 -17.00 uur in samenwerking met yamaha doorlopende demonstraties van de nieuwste Yamaha keyboards. Samen met Yamaha's top-demonstrateur "Michel Voncken" worden op spectaculaire wijze de mogelijkheden ten gehore gebracht van deze nieuwste keyboards. ©YAMAHA YAMAHA PROF PSR-295 KEYBOARD 61T0ETSEN Voorzien van 61 aanslaggevoelige toetsen, 135 Rithms, 487 Klank- kleuren en 100 presetsongs scoort deze Yamaha met USB en Midi aansluiting als beste in zijn prijsklasse! Afm. 95x39x15 cm. C0RRECTPR1JS EXCL. BTW INCL BTW 320.11 ©YAMAHA rlNCLUSIEFI NETVOEDING YAMAHA PROF DGX-205 KEYBOARD 76 TOETSEN Een echte Yamaha met 76 aanslaggevoelige toetsen, met 135 Ritmes, 100 Presetsongs en 487 klankkleuren. Hij is 32-stemmig Polyfoon en heeft o.a. USB en MIDI aansluitingen. Afm. 118x41 x51 cm. CORRECTPRUS EXCL. BTW INCL. BTW 415.31 *1NCLUSIEF NETVOEDING YAMAHA PROF DGX-305 KEYBOARD 76 TOETSEN Voorzien van 76 aanslaggevoelige toetsen, 32-stemmig Polyfonie en 494 klankkleuren is dit nieuwste Yamaha DGX305 keyboard een uitstekend instrument. Verder biedt hij 135 Ritmes, 100 Presetsongs, Hall en Chorus, USB, Dual en Split, Pitchbend Wheel en is voorzien van een SMART-MEDIA geheugenkaartslot voor opslag van uw instellingen. Afm. 118x41 x17 cm. CORRECTPRUS EXCL. BTW INCL. BTW 510.51 Alle prijzen zijn excl. BTW en verwijderingsbijdrage. WWW.C0RRECTC0M WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 09.30-18.00 uur, donderdag en vrijdag 09.30-21.00 uur, zaterdag 09.00-18.00 uur. Iedere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND TOT 21.00 UUR YAMAHA KEYBOARD SHOW BIJ CORRECT TX51 door Vincent Wernke Nog maar net op gang zit je als toe- schouwer al snel midden in een spectaculair en gewelddadig ge- vecht, waarin de een na de andere krijger aan een zwaard, bijl of mes geregen wordt. Er vallen veel slachtoffers. Dit gevecht is het eer- ste van een aantal grote vechtscenes die het hart vormen van de ridder- filmKing Arthur"En actie dat kun je wel aan producent Jerry Bruck heimer overlaten, terwijl ook regis- seur Antoine Fuqua (Training Day') enige ervaring heeft met dit soort scenes. In de publiciteit ligt echter vooral de nadruk op de invalshoek die beide heren hebben gekozen voor hun Ar- thurverhaal. Waar vele invalshoe- ken mogelijk zijn, kiezen Bruckhei mer en Fuqua voor die met de min- ste mystiek en de meeste acroba- tiek. Krijgers worden op alle moge- lijke manieren om het leven ge- bracht en storten al even spectacu lair ter aarde. Ondertussen speelt deze film zich tien eeuwen eerder af dan eerdere filmversies en is Arthur nu krijger in dienst van het Romein- se leger. Tijdens gevechten op het slagveld ziet hij op een dag ineens het licht. Het is overigens wel een historisch verantwoorde versie, zo benadrukt Bruckheimer in inter views. Clive Owen speelt in deze film Rid- der Arthur, die vecht in dienst van de Romeinen. Hij wil niets liever dan Brittannie achter zich laten, maar voor het zover is moet hij zich eerst vrijmaken van zijn Romeinse meerderen. Ondertussen vechten verschillende schreeuwerige volke- ren om de macht van de zich terug- trekkende Romeinen over te ne- men. Samen met zijn ridders van de Ronde Tafel strijdt Arthur eerst te- gen Woads, om er vervolgens ach ter te komen dat hij wel eens koning van Engeland kan worden. Dan moet hij echter wel zij aan zij met de Woads strijden tegen de barbaarse Saksen die in snel tempo oprukken, en een spoor van doden en verwoes- ting achterlaten. Onderweg stuiten de ridders op de mooie Guinvere (Keira Knightley). Deze Woaddame is gevangen geno- men door een aantal geloofsfanaten en van alle personages maakt zij de snelste en meest bizarre ontwikke- ling door. Als ze door Arthur en zijn mannen wordt bevrijd is ze een bang en stil menselijk wrak. Een uur later hakt ze er als een volleerde vechtmachine op los in het slagveld. Het pakje dat ze daarbij draagt zou niet misstaan op de eerste de beste SM-partyGelukkig draagt ze in de film geen navelpiercing, zoals op de publiciteitsfoto's. Dat pakje willen we nog wel geloven, maar van een navelpiercing had niemand in de tijd van de ridders van de Ronde Ta- fel nog gehoord. Knightley steelt wel de show in 'King Arthur', maar dat zegt meer over de film dan over haar. De ma kers weten hoe ze spektakelscenes in elkaar moeten zetten, maar het is jammer dat een en ander niet altijd geloofwaardig overkomt. De trans- formatie van Guinvere is al ge- noemd, maar ook op andere punten maken de makers wel erg gemakke- lijke sprongen. Logisch, want al te veel tijd hebben ze niet. Want er staat immers weer een nieuwe slachtpartij voor de deur. Het meest spectaculaire gevecht speelt zich af op een ijsvlakte, waarop de zeven ridders het samen met Guinvere op- nemen tegen de oprukkende Sak sen. Bij bosjes tegelijk zakken de Saksen door het ijs, terwijl de Ron de Tafel ridders weten te ontkomen. Helaas is het grote finale gevecht een stuk minder. Geen moment wordt duidelijk hoe een en ander precies in elkaar zit. Er wordt alleen maar door twee partijen op elkaar ingehakt en af en toe wordt in de rookwolken een man tegen man ge vecht uitgelicht. Het schijnt dat Fu qua op aandrang van zijn producent hele stukken heeft moeten weg monteren om de door de Irakoorlog afgestompte Amerikanen niet tegen de borst te stuiten en bovendien de leeftijdsgrens voor 'King Arthur' niet te hoog te laten worden. Mis- schien heeft dat 'King Arthur' uit- eindelijk wel de das omgedaan. Want in al dat riddergeweld is het Keira Knightley die opvalt. En dat zegt veel, want zo bijzonder is haar rol nu ook weer niet. ROTTERDAM - Donderdag 23 augustus is het tijd voor Night of the livin' Baseheadz in Nighttown. Nite of the livin' Baseheadz is een alternative dance-night vol triphop, hiphop, nu-jazz, nu-soul, drum bass en turntablism in Nighttown Theater. Hoogtepunt van de avond is de presentatie van het eerste al bum van Baseheadz. Verder treedt Nobody Beats The Dram op en mermen dj's Erjee en Mercurius de dansvloer. Baseheadz zal onder leiding van voorman Satiesh voor- namelijk materiaal ten gehore brengen van de onlangs uitge- brachte cd Baseheadz and Beyond. Aan dit eerste project van Mental Recordings werkten onder andere dj Git Hyper (Sfeq, Zuco 103) en dj Eni-less (National Phono graphic, Redrum Squad) mee. Naast Satiesh en zijn gasten bestaat Baseheadz uit een toetsenist, 2 bas- sisten, een drummer en een turnta- blist. Baseheadz and Beyond brengt je groove, triphop, acid-jazz en turntablism. Nobody Beats the Dram zal als tweede band een set van breakbeats/ hiphop en turnta blism begeleid door visuele aspec- ten neerzetten. Nobody Beats the Dram won in 2003 de Grote Prijs van Nederland in de categorie Dance. Zij zullen deze zomer op diverse grote festivals spelen, zoals op het Metropolisfestival te Rotter dam, Lovefields te Landgraaf en DanceValley in Spaarnwoude. 5Dj Eijee van Tripwire Productions en dj Mercurius nemen hierna het vaandel van de live-acts over met hiphop, triphop, broken beats en breakbeats om de dansvloer eclec- tisch maar overtuigend te bedie- nen. Donderdag 23 augustus, Night of the livin' Baseheadz. Zaal Night town open om 21.00 uur. Kaartjes kosten 7,50 euro. Voorverkoop bij Nighttown Cafe, IT Records, Vel vet en Music Store in Rotterdam. door Stefan Tieleman „Een kennis omschreef Cine boards als een toevallige ontmoe ting", vertelt Noud Heerkens, di- recteur van stichting Picos de Eu ropa. „Het idee is niet uniek, de uitvoering is dat wel." Een pro jector zal na zonsondergang beel- den projecteren op een veertien meter groot scherm dat wordt be- vestigd op het gebouw van de Pa- the bioscoop. „Het is alleen niet vergelijken met de pleinbioscoop. Wij hopen dat mensen even vijf minuten stil blij ven staan om naar de beelden te kijken. Het is niet de bedoeling dat er stoelen wor den meegenomen zodat je de hele avond films kan gaan zitten kij ken' vertelt Heerkens. Tijdens Cineboards zal er ook werk worden getoond van twee Rotterdamse filmmakers, Karel Doing en Gerard Holthuis. De laatstgenoemde zal te zien zijn met 'Hong Kong Tapes', een kor te film over het vliegverkeer bo- ven de gelijknamige Chinese stad. Voor Holthuis is het de eer- mJ IIS foto: Dick Sluijter ste keer dat zijn productie te zien is bij Cineboards. Heerkens hoopt met Cineboards meer aandacht te krijgen voor de beeldende kunst. „Beeldmateriaal dat normaal binnen wordt ver- toond, breng je naar buiten. Daar- mee bereik je een groter pu bliek", vertelt Heerkens. De di- recteur van stichting Picos denkt niet dat zijn project last zal heb ben van de pleinbioscoop, dat ook in dezelfde periode wordt ge- organiseerd. „De pleinbioscoop vertoont speelfilms, wij niet. Al onze films zijn erop gemaakt dat je het begin of het einde niet hoeft te zien. Onze hele concept is an- ders." Elke dag wordt het werk van een andere artiest vertoond. Beeldend kunstenares Liza Johnson uit New York heeft speciaal voor Ci neboards een gemonteerde versie gemaakt van haar experimentele film 'Falling'. Voor Heerkens heeft iedere optredende kunste- naar speciale kwaliteiten. „Tij- dens Cineboards zijn er niet echte sterren. Iedereen is geselecteerd op basis van bewezen kwalitei ten." Filmaker Holthuis ziet Cine boards als een ideale manier om zijn werk te promoten. „Normaal gesproken gaat iemand specifiek naar het theater om mijn werk te bekijken. Ik bereik op deze ma nier een groter publiek", aldus Holthuis. De ideale omgeving om beelden te projecteren is tegenwoordig moeilijk te vinden. „Het spreekt voor zich dat Cineboards in een stedelijke omgeving wordt geor- ganiseerd. Het probleem is dat je te maken hebt met veel lichtruis. Om de beelden goed te zien heb je een donkere omgeving nodig. Heerkens is daarom erg blij met de locatie op het Schouwburg plein. Dat Cineboards een succes is al in eerdere jaren gebleken. „We krij gen erg veel positieve readies op dit project, vooral Rotterdam Fes tivals is blij met ons", vertelt Heerkens. Cineboards heeft de afgelopen jaren een stevige groei doorgemaakt. „Het eerste jaar duurde Cineboards maar een paar dagen, in 2003 al een week en dit jaar hebben wij besloten om het maar een hele maand te doen." Cineboards is te zien van 6 au gustus tot en met 4 September op het Schouwburgplein. De artiesten van het Canadese ge- zelschap Cirque Eloize nemen het publiek in hun voorstelling 'Noma de, at night the sky is endlessmee in een nachtelijk carnaval. Een feeste- lijke, wonderlijke reis langs herin- neringen en dromen. Deze reis be- gint bij zonsondergang en eindigt bij zonsopgang, want's nachts is de hemel eindeloos. Na de wereldpre- miere toerde het gezelschap met hun voorstelling langs meer dan veertig steden in Noord-Amerika. Daarna volgde een succesvolle tour langs steden als Londen, Parijs, Wenen en Athene. In Nederland is 'Nomade' exclusief te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. 'Nomade, at night the sky is end less' is een voorstelling vol poezie, humor, liefde en vrijheid, waarbij verschillende disciplines elkaar in razend tempo afwisselen. Iemand die het ene moment staat te jongle- ren, vliegt het volgende moment door de lucht om vervolgens een in strument te grijpen en met de band mee te spelen. Het is een reis als in een droom waarin virtuoze muzi kanten, acrobaten, zangers, jong leurs, clowns, dansers en een slan- genmens hun kunsten vertonen. De productie is ontstaan uit het brein van regisseur Daniele Finzi Pasca en artistiek directeur Jeannot Painchaud. Gesprekken over herin- neringen aan hun kindertijd vorm- den het uitgangspunt. „Het is een reis langs herinneringen en dro men' aldus de persmap. Uiteinde- lijkis 'Nomade' ontstaan uit de ver- beeldingswereld van Pasca en zijn manier van verhalen vertellen. De ze worden verteld door de be wegin- gen van acrobaten en andere disci plines. De muziek in de voorstelling bevat elementen van muziek uit Quebec, Italie, Oost Europa en zi- geunermuziek. Het Canadese gezelschap Cirque Eloize werd in 1993 opgericht door een groep van zeven jonge arties ten, alien afgestudeerd aan de inter- nationale circusopleiding in Mon treal. Zij worden gedreven door de passie om een nieuwe theatrale vorm van circusacrobatiek te cree- ren en als kunstvorm verder te ont- wikkelen. Ze worden geinspireerd door de zogenaamde eloize, de blik- semschichten die te zien zijn aan de horizon van de Magdalen Eilanden. In de ogen van de artiesten symboli- seren deze bliksemschichten de hit- te en energie die het hart van de groep vormt. Inmiddels werken zo'n honderd mensen bij Cirque Eloize en heeft het gezelschap vijf producties ont- wikkeld, naast 'Nomade' zijn dat 'Cirque Eloize', 'Excentricus', 'Cirque Orchestra'en de nieuwste voorstelling 'Rain, Comme une pluie dans tes yeux'. Deze laatste show, een combinatie van acroba- tiek, dans, zang en water, beleefde onlangs zijn wereldpremiere en zal komend jaar in Europa en dus ook in Nederland te zien zijn. In totaal heeft het gezelschap wereldwijd al zo'n 1500 voorstelling gespeeld in meer dan 200 steden. Zo'n 2,5 mil- joen mensen waren getuige van de ze voorstellingen. 'Nomade, at night the sky is endless' van Cirque Eloize is van dinsdag 10 tot en met zon- dag 22 augustus 2004 dage- lijks om 19.30 uur exclusief te zien in het nieuwe Luxor The ater in Rotterdam. Kaarten voor deze bijzondere voorstel ling kosten 38 euro voor de eerste rang, 35 euro voor de tweede rang en 32 euro voor de derde rang. Lezers van Maasstad Weekbladen krijgen bovendien bij inlevering van dit artikel tien euro korting op een toegangsbewijs. Deze ac tie geldt niet in combinatie met en/of bij reeds gekochte kaarten. U kunt reserveren via het nieuwe Luxor Theater, te- lefoon 010-484.33.33. Voor meer informatie: www.luxor- theater.nlofwww.cirque-eloi- ze.nl. ■nclusieh netvoeding m Art.rir. 276670 Art.nr. 276668 ^V"j. x Art.nr. 276669

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 17