Klachten over verplaatsing postbussen van tante Pos maasstad H ited 3c Alles over Waterweg en de rest van de wereld Zwaartransportschip boort zich in historische zeesleper 495 39.9 5.1 MULTIMEDIA SPEAKER SET 79 79 49.9 L28r' Gestoomde makreel m.- KLOKRADIO CD-SPELER m.- CD-WALKMAN MET MP-3 m- CORRECT PERSONAL AUDIO/VIDEO EN HOBBY ELEKTRONICA, BERGWEG 110 ROTTERDAM. TEL: 010-4.618.600 WWW.CORRECT.COM Strak straatmeubilair met hieuw design siert Schiedam Rotterdams Dagblad Zeefdrukken SAGE in bieb Ouderen lastig gevallen Gezonken Elbe binnen 24 uur geborgen visgilde INCLUSIEF PC S0UNDCARD EN AFSTANDSBEDIENING pbiw o c SPIEGELB0L MET KLEURWIEL EN MOTOR THOMSON TOUCH SCREEN AFSTANDSBEDIENING SCHIEDAM - Schiedam is de laatste vier weken plotse- ling veranderd. Hoe dan? Nou, qua straatmeubilair. Want sinds die tijd werden de 84 brievenbussen die Schie dam telt, vervangen door nieuwe exemplaren. Weg met die oude, vertrouwde ro de plastic bussen die al meer dan 40 jaar de straten van Schiedam sierden. Hoog tijd voor een modern jasje en nieuw design. Natuurlijk met het vertrouwde en octrooi be- schermde 'Post-rood'. Maar nu wel met strakke beugel- poot in de kleur van industri- eel en koel grijs. k Belvooreen proefabonnement 0800 - 06 42 Terwijl sleepboten de Elbe tegen de kant aan drukken wordt ook de bok Matador gereed gemaakt. Als die op de late vrijdagavond het voorschip in de trossen heeft, is het ergste gevaar geweken. Foto Roger van der Kraan VisgildeVoordeel pot zure haring <D W samen voor Bij Correct aan de Bergweg 110 in Rotterdam vindt u op de hobby en personal audio afdeling een grote cotlectie hobby eiektronica zoals scanners, mengpanelen, disco lichtorgeis, kabels, pluggen, e.d. Maar ook op personal audio gebied heeft Correct alles aemonstratieklaar opgesteld. Van wereldontvangers tot discmans, van CD radiocassetterecorders tot klokradio. Alles is direct uit voorraad leverbaar en kunt u rekenen op vakkennis en service. JBSYSTEMS SPIEGELB0L MET MOTOR EN KLEURWIELSPOT Maak van ieder feest een succes met deze spiegelbol voorzien van motor en kleurwielspot. Mr C0RRECTPRIJS PHILIPS PHILIPS A5.100 MULTIMEDIA LUIDSPREKER SYSTEEM Luidspreker systeem voor Dolby Digital 5.1 surround weergave voor de PC. Laat u overweldigen door de ontzagwekkende geluidsweergave. Beleef DVD's, muziek en games met een krachtige bas subwoofer, Compleet met 4 satelliet luidsprekers, centerluidspreker en krachtige subwoofer Incl. PC Soundcard en afstandsbediening. Afm.sat, 15.8x8x8 cm, subw. 22.8x19x26.6 cm. C0RRECTPRIJS THOMSON RR-520 KLOKRADIO MET INGEBOUWDE CD-SPELER Met deze klokradio wordt u elke ochtend wakker met uw favoriete CD. Voorzien van wekken door CD, radio FM/MW of zoemer, 2 alarmtijd instellingen en groot LCD display. In antraciet kleur uitgevoerd. C0RRECTPRIJS SONY MDR-V300 DJH00FD- TELEF00N Gesloten hoofdtelefoon met kantelbare oorschelpen. In snoer. :l. 3 meter I I iJrfcdPksi PANASONIC DVC 60 3 PAK DIGITALE VIDEOTAPE Speelduur 60 minuten. SONY SONY DN-E 715L ATRAC-3/MP-3 CD-WALKMAN Met deze CD walkman kunt u uw muziek overal mee naar toe nemen. plaatjes af maar ook CD-R/W MP-3 Voorzien van Jog Dial en dot matrix adapter, accu, hoofdtelefoon en afstandsbediening. In blauw uitgevoerd. Afm. (bxhxd) 13.6x2.8x13,6 cm. Speelt niet alleen CD en atrac3 (plus) plaatjes. LCD display. Inclusief AC C0RRECTPRIJS INTENS0 DVD+R4.7GB (1-4X) 5-PAK 5 pak DVD+R disc's, 4,7 GB. 32M MMORE CD-R80/700MB (1-52X) 10-PAK JEWELCASE 10-pak CD-R's, 700Mb data. MS Het laatste uurtje van de week is 'MS bij Correct een super-uurtje. 'ism op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een superaanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. PHILIPS SBC-RU930 PRONTO NEO 1MB AFSTANDS BEDIENING METTOUCHSCREEN Een high-end universele afstands bediening met Icd-tipscherm. Geschikt voor 15 apparaten, ongeacht het merk. Kan alle functies van andere afstandsbedieningen overnemen. ALLEEN ZAT. 7 AUGUSTUS VAN 17.00-18.00 UUR ggnrini 5 -tfiill CORRECTPRIJS PRIJZEN- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 9.30-18.00 uur, donderdag en vrijdaa 9.30-21.00 uur en zaterdag 9.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand geopend 12.00-17.00 uur. s0 Woensdag 4 augustus 2004 -J XQ53 door Frank Willemse Het district Rotterdam, met daarin Schiedam, heeft de primeur en is als eerste aan de beurt in Neder- land met deze grote ombouwope- ratie. Naast Rotterdam werd begin 2004 ook begonnen in Amster dam. Hierna zijn in September Utrecht en Rotterdam aan de beurt. En zo gaat deze 'verhuistrein' door tot eind 2008: dan zullen alle 19.533 brievenbussen in ons land vemieuwd zijn. „De oude mal van de plastic bus- sen was versleten en bovendien waren de oude bussen al overge- spoten met rode verf", vertelt een woordvoerder TPG Post uit Den Haag. Klachten over de nieuwe design- bussen zijn er nog maar mondjes- maat. Maar er zijn wel problemen met het verplaatsen van de bussen. Alles wat veranderd, krijgt te ma- ken met tegenstemmers' zegt de V mm**,**- 2W.fc I ^chfijven zegt nieer woordvoerder opgewekt. Naast een nieuw design werd tegelijker- tijd de inhoud van de nieuwe bus- sen groter gemaakt zodat er meer post in kan. Vreemd genoeg, zegt een postbode op de Grote Markt, dat hij juist problemen rond de Kersttijd verwacht omdat hij denkt dat er 'minder' brieven in het nieu we model gaan. 'r I Rotterdam! Dagblad In Schiedam zijn de nieuwe post bussen geplaatst door een (onder) aannemer die het werk uitvoert. De TPG Post afdeling Schiedam be- waakte samen met de gemeente de lokaties waar ze moeten staan. Altijd in het zicht en op strategi- sche plekken", zegt de woord voerder daarover. Enkele van de 84 Schiedamse bus- sen zijn verplaatst. Daar blijken verschillende redenen voor te zijn. Soms omdat zij op die plek vaak vernield of in brand worden gesto- ken. In andere gevallen omdat er een betere plek werd bedacht. Maar soms ook vanwege kabels onder de grond en dergelijke tech- nische oorzaken. Het credo is in ie- der geval: „Een bus moet en in het zicht staan en toch niet te uitda- gend zijn. Brand en vernieling zijn zaken die de post niet kan gebrui- ken." „Immers je zal maar rouwkaarten versturen die door gewelddadig gedrag niet besteld kunnen wor den", zegt de vestigingsmanager van Schiedam. Toch zijn er klachten. Ook in Schiedam. Bij de Parkweg hoek Van Haarenlaan is de bus verhuisd naar de Jan van Zutphenstraat even verderop. Dit omdat deze bus te vaak vernield werd. Ook is de brie- venbus in het wijkje Bijdorp is ver plaatst. En wel naar de Nieuwe Damlaan tegenover het politiebu- reau. Vooral omdat het daar in de toekomst druk wordt als het nieu we ziekenhuis er aan komt. Ook de brievenbus op de Singel is wegens weinig post honderd meter naar voren gehaald. De bus op het historische kruispunt van Oud Kethel tussen Schiedamse weg en Kerklaan, staat volgens Joreen van Beurden van kado-win- kel 'Het Alternatief wel erg gek. Midden op de stoep en met de in- gang naar de schutting toe. „Enke- le weken terug stond hij met de rug tegen de heg aan en nu staat hij verdwaald midden op de stoep", concluddert zij. „Geen gezicht, ze- ker niet in de oude kem van Kethel waarvan de gemeente zo graag wil dat dit gebied beschermd en in tact blijft." Volgens de TPG staan alle bussen binnen de bebouwde kom op 500 meter van elkaar. Dus niemand be- hoeft langer dan deze afstand te lo- pen. Daarmee is het zeker geen be- zuinigingsoperatie wat boze ton- gen ook wel beweren. Wel erkent de vestigingsmanager dat vooral ouderen klagen want hun ver trouwde plekje waar de brievenbus is soms veranderd. SCHIEDAM - Het kunste- naarsduo SAGE exposeert van 5 augustus tot 1 Septem ber In bibliotheek Stadserf aan het Stadserf 1 in Schie dam. Het tweetal samenwer- kende kunstenaars; Saskia van Herwijnen en Gerrit van Schuppen toont een se- lectie zeefdrukken. Saskia van Herwijnen en Gerrit van Schuppen vor- men sinds 1999 officieel het duo SAGE. De naam ver- wijst niet alleen naar de eer ste letters van hun voorna- men maar ook naar het ver- tellen van verhalen. Een sa ge is immers ook een 'over- geleverd volksverhaal'. Het werk van SAGE geeft een eigenzinnig beeld van onder meer het menselijk landschap. SAGE combi- neert veel poezie in haar kunstwerken. Vaak maakt de SAGE-poezie deel uit van het beeld. De andere keren vormt zij de aanzet tot een installatie of staat zij net als een deel van het beeldende werk op zichzelf. In bibliotheek Stadserf wordt een selectie van de zeefdrukken getoont die het duo ih 2003 en 2004 maakte. De tentoonstelling is te be- zoeken tijdens openingstij- den van de bibliotheek. REGIO - De afdeling Ze- denzaken van de recherche in de districten Waterweg en Schiedam heeft een on- derzoek gestart naar een man die in Vlaardingen en Schiedam bejaarde vrou- wen lastigvalt. In de afgelopen twee maan- den kwamen bij de politie drie aangiftes binnen van vrouwen van rond de 80 jaar die door een nog onbe- kende man werden lastigge- vallen. Twee slachtoffers werden op straat door de man benaderd. In deze ge- sprekken maakte hij vervol- gens meer sexueel getinte opmerkingen. Een vrouw werd in haar woning onze- delyk betast nadat de man met een smoes bij haar was binnengekomen. De politie vermoedt dat de man de afgelopen maanden meerdere vrouwen zal heb- ben lastiggevailen en vraagt, indien zij dan nog niet heb- ben gedaan, alsnog aangifte by de politie te doen. Daar- toe kan men contact opne- men met de afdeling Zeden- zaken van het district Schie dam, 0900-8844. door Roger van der Kraan SCHIEDAM - De laatste vrijwil- ligers waren net een half uurtje van boord. Man en muis hadden de zeesleper al verlaten toen een reusachtig schip zich met een da- verende klap in de Elbe boorde. De historische zeesleper ligt in Schiedam om te worden geres- taureerd tot de trotse sleper zo- als die er in zijn goede jaren uit heeft gezien. Maar de stoere sleepboot zonk binnen drie mi- nuten met de kont naar de bo- dem van de Wiltonhaven. De kop bleef heldhaftig boven wa ter. Een sleper van Smit geeft zich immers niet zomaar gewon- nen. De onheilstijding komt op een bij- zonder slecht moment. Terwijl vrijwilligers met man en macht werken om het schip in de best mo- gelijke technische staat te brengen, zoekt het bestuur nog naar een ge- schikte plek in de haven en een fi- nanciele positie die het project wat meer zekerheid kan bieden. Een restauratieplan ligt al maanden klaar, maar de juiste middelen moeten nog worden aangeboord om de toekomst zeker te stellen. Als op vrijdagmiddag 30 juli de werkploeg van de Elbe naar huis keert -er is die ochtend een gedeel- te van de zeereling verwijderd- ligt de Fairpartner van Jumboshipping proef te draaien aan de kade bij Huisman in de Wiltonhaven. Op het moment dat de motoren van het zwaartransportschip op vol vermo- gen getest worden, komen om nog onduidelijke redenen de schroeven in beweging. De Fairpartner hangt met al haar pk's in de trossen, die vervolgens een voor een breken. De Elbe, die recht voor de Fair- partner ligt afgemeerd, krijgt de klap vol te verwerken. Er ontstaat een gat net onder de waterlijn, van zo'n 2,5 meter doorsnede. De zee sleper maakt onmiddellijk water. Direct nadat duidelijk is dat de El be zinkende is, wordt een red- dingsplan opgesteld. Experts van Smit worden op de hoogte ge- bracht en al snel zijn de eerste ma- terialen onderweg. In amper een uur tijd ligt het bergingsvaartuig Jacomina langszij en inspecteren duikers de ontstane schade. De drijvende bok Taklift 3 wordt naar de Wiltonhaven gedirigeerd. In de vooravond is het achterschip al ge- stabiliseerd. Terwijl sleepboten de Elbe tegen de kant aan drukken wordt ook de bok Matador gereed gemaakt. Als die op de late vrij dagavond het voorschip in de tros sen heeft is het ergste gevaar gewe ken. De bergers werken de hele nacht door. Er wordt besloten om een 'patch' te maken. Een grote stalen pleister die het gat in de scheeps- huid moet dichten. Duikers ver- richten onder water heldendaden door op de tast de plaat op zijn plek te brengen en met een thermische lans grote stalen bouten te plaatsen die de noodreparatie op zijn plek moeten houden. Tegen de tijd dat de resultaten van de inspanningen zichtbaar worden heeft iedereen zijn nachtrust al ge- had. De bergers niet, die werken door tot de klus er op zit. De zee sleper moet weer gaan drijven. In de loop van de ochtend blijkt dat het schip zich goed houdt. Pompen van de bergingsvaartuigen werken op voile kracht, en duizenden liters water worden uit de gehavende El be gepompt. Een schoonmaak- ploeg staat gereed om olie en bag ger te verwijderen en -veel belang- rijker nog- de machinekamer te ontdoen van vocht en vuil. De mo toren moeten ten koste van alles in de toekomst weer kunnen draaien. Amper 24 uur nadat de Elbe haar stoot op de lever heeft gei'ncas- seerd, drijft het schip weer in de haven. Besloten wordt om het weekend te blijven liggen. In de loop van maandag wordt koers ge- zet naar scheepswerf Vlaardingen Oost waar tijdens een dokbeurt de omvang van de schade duidelijk kan worden. Weeik CO -r-i tft ■M Visgilde Schiedam W.C. Spaland, Hof van Spaland 65,3121CA SCHIEDAM-NOORD, telefoon 010 247 0190 fax 010 247 0191, www.visgilde.nl CORRECT H0BBY& PERSONAL A/V Art.rn. 56520 R««li»tiftesb* Spielo Art.nr. 272868 Art.nr. 274836 SONY Art.nr. 68394 Panasonic Art.nr. 278624 C0RRECTPRIJS Art.nr. 251753 Art.nr, 280007 C0RRECTPRIJS Art.nr. 270795 C0RRECTPRIJS fw K'S i m<4CS~) g»p) Art.nr. 236266

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 5