4*UL1 maasstad Schiedamse jeugd hoeft zich deze dagen niet te vervelen Belg Sarah Bettens treedt op in't Hof a™ 3." CORRECT DVD-MULTIMEDIA THEATER, BERGWEG 110 ROTTERDAM. TEL.: 0104.618.600 FAX: 0104.186.270 Death Valley Surfers in podiumcafe Volksdansen voor 55-plussers Druk programma Speeldam en Jeugdland 2000 Myxomatose in Schiedam Overnachten bij zwembad Weekeinde drie Zomerterras CORRECT Z0MER0PRUIMING CD AANBIEDINGEN DVD AANBIEDINGEN mm\ DVD AANBIEDINGEN DVD AANBIEDINGEN ALLY MCBEAL DVD-BOX SPEL AANBIEDINGEN Sx KNIP UIT K00PAV0ND V00RDEEL TOT 21.00 UUR 6 DVD- 4Q 99 BOX IVI w MM\ MM MM MM\ MM MM- Woensdag 4 augustus 2004 SCHIEDAM - Ieder kind kijkt elk jaar weer reikhal- zend naar de zomervakantie uit. Zes weken geen school, lekker laat naar bed en veel buitenspelen. Maar na een maandje kan dat toch een beetje eentonig worden. Dankzij De Speeldam in Schiedam Oost en Jeugdland 2000 hoeft de Schiedamse jeugd zich echter niet te ver velen. De twee organisaties houden de kinderen bezig met tal van activiteiten. Sarah Bettens Kom langs en sla uw slag in de drie panden van Correct zoais op de Bergweg 110 in Rotterdam. Daar vindt u in het Correct CD-DVD theater honderderj zomer- opruimingsaanbiedingen met kortingen die kunnen oplopen tot wel 70 FEYEN00RD "FEYEN00RD IS HETT0VERW00RD" De Feyenoord selectie 2004-2005 scoort nu al! AM JftSf 60 ZINDERENDE Z0MERHITS 60 Zomerhits op 3 cd's incl. de nr.1 hit van 0-zone. TINA TURNER "RIO" Spetterend live concert vanuit Rio de Janeiro! TOTALTOUCH "THE BEST OF" Trijntje en Total Touch. THREETOTANGO Een grappige komedie met o.a. Matthew Perry in de hoofdrol. A 95 MM 4a THREE KINGS Een film vol humor, geweld en geschiedenis. R0NIN Robert deNiro in deze meesterlijke thriller. MYSTIC RIVER Met 2 Oscars bekroonde film metSeanPenninde hoofdrol. GAMEB0Y ADVANCE] AGGRESSIVE IN LINE Gadestrijdaan metvrienden in een wedstrijd roller skate. _24v9§- GAMECUBE 18 WHEELER Kruip achter het stuur van een 18 meter lange sterke truck. De Speeldam in Schiedam Oost en Jeugdland2000 houden de Schiedamse jeugd van straatmet tal van energieke activiteiten. CD SINGLE MAX. 1 PER KLANT DE DRIE MUSKETIERS Mickey, Donald en Goofy in deze speelfilm voor het hele gezin! CORRECTPRIJSTEGEN INLEVERING VAN DEZE BON *ALLEEN OP DONDERDAG 5 EN VRIJDAG 6 AUGUSTUS VAN 19.00-21.00 UUR CORRECT RUIMTPRIJS [6DVMOX -59t99"*Art .Nr. 232657 ALLY MCBEAL Het volledlge eerste seizoen op 6 Dvd's. Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een superaanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. JAMIE CULLUM "TWENTY SOMETHING" JAMIE CyitiltVi TWIN' SOMi TH1 JAMIE CULLUM "TWENTY SOMETHING" Desensatievan North Sea Jazz 2004! Met o.a. "All at sea" en "What a difference a day makes". CORRECT RUIMTPRIJS I ALLEENZAT. 7 AUGUSTUS j VAN 17.00-18.00 UUR I MMm Nr. 273506 PRIJZEN- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 9.30-18.00 uur, donderdag en vrijdag 9.30-21.00 uur en zaterdag 9.00-18.00 uur. Iedere eerste zondag van de maand geopend 12.00-17.00 uur. AJFLl QUO SCHIEDAM - De vijfmans- formatie Death Valley Sur fers treedt op donderdag 5 augustus op in podiumcafe De Graauwe Hengst. Het optreden aan de Lange Ha ven in Schiedam hegint om 22.00 uur. De Death Valley Surfers ko- men uit Londen en deze band speelt punkabilly en andere feestelijke maar ste- vige muziek. Death Valley Surfers is ont- staan in Parijs in het najaar van 1998 en staat vooral be- kend om de dynamiek van de bandleden. Stuk voor stuk zijn deze niet te rem- men in hun zucht naar dan- sen. De ooit als drummer gestar- te maar nu gitarist en zan- ger van de band,- Russ Sur fer, is de grote motor achter Death Valley Surfers. De an dere bandleden zijn Ayes op has, Nick Becker op drums, Brendan Blowers op saxo- foon en Kathy X op gitaar. De rest van de week zijn er in de Graauwe Hengst de 300 alternatieve muziek mi- nuten van Erik Jan (vrijdag 6 augustus vanaf 21.00 uur), de akoestische sessie (zon- dag 8 augustus vanaf 21.00 uur) en de jamsessie (dins- dag 10 augustus vanaf 21.00 uur). Vogende week donderdag 12 augustus is er een jazz- optreden van Pieter Ubbels, Cock van Vuuren, Marcel Roster en Chris Grem. Aan- vang 22.00 uur. SCHIEDAM - De Stichting Ouderenwerk organiseert ook gedurende de zomer- maanden weer veel activitei- ten voor ouderen in Schie dam. Op woensdag 11 augustus kunnen 55-plussers van 10.00 tot 11.30 uur een och- tendje volksdansen in dien- stencentrum De Vier Mo- lens. De kosten van deze rit- mische en energieke collec- tieve dansochtend bedraagt 1,85 euro per persoon. Ouderenwerk organiseert op donderdag 19 augustus een High Tea in diensten- centrum Woudhoek. Voor de gezellige samenkomst dient uiterlijk 12 augustus te worden ingeschreven. De High Tea zelf begint op 19 augustus om 13.00 uur en de kosten bedragen 5,00 eu ro. door Dennis Smits De zomervakantie is voor kinderen nu eenmaal een feestelijke peri ode, en dus ligt de nadruk bij de activi teiten op lol maken. Zo konden kinderen uit Schiedam Oost, de buurt waarop de Speeldam zich concentreert, afgelopen maandag voor een euro de hele dag zwem- men in zwembad Groenoord. Een groot basketbaltoernooi in Sport hal Oost, de thuishaven van bas- ketbalvereniging sbv Juventus, moest afgelopen donderdag wor den afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Mogelijk verkozen veel kinderen door het plotselinge zomerse weer het om lekker op het strand te spelen in plaats van te zweten in de kleine, broeierige sporthal. De gisteren gehouden Waterspelmiddag op het school- plein van basisschool de Peperklip was wat dat betreft beter geschikt in deze tijd van het jaar. Ook de komende week heeft de Speeldam voor de kinderen in Schiedam Oost nog genoeg in pet to. Morgen is er een kunstgras cric- kettoemooi, en aanstaande maan dag kunnen de kinderen uit Schie dam Oost een bezoek brengen aan het Plaswijckpark in Rotterdam. Het inschrijfgeld bedraagt 2 euro en om 11.00 uur wordt er verza- meld bij Sporthal Oost. Op dins- dag 10 augustus wordt er een ska te- en skeelertocht gehouden in het Beatrixpark. Kinderen die mee willen doen moeten om 12.00 uur bij Sporthal Oost verzamelen. Wie geen skates heeft kan die lenen bij de organisatie. In tegenstelling tot De Speeldam richt Jeugdland 2000 zich op alle Schiedamse kinderen. Op 10 au gustus organiseert Jeugdland on- der het motto 'Op jacht naar Moby Dick' een viswedstrijd aan de Bur- gemeester Honnerlage Gretelaan, vlakbij het metrostation Parkweg. De wedstrijd duurt van 11.00 uur tot 15.00 uur en wie mee wil doen moet zich vooraf inschrijven bij Jeugdland 2000. Er wordt gestre- den in twee leeftijdscategorieen: van zes tot negen jaar en tien tot veertien jaar. Er wordt gevist met een vaste hengel. Voorafgaand aan de wedstrijd geven Jan Krabben- dam, een Schiedamse wedstrijd- visser, en John Lubbers, coach van het Nederlands team wedstrijdvis- sen, een demonstratie 'Vissen met de vaste hengel'. De laatste drie dagen van de zo mervakantie slaan De Speeldam en Jeugdland 2000 de handen ineen. Op woensdag 11 augustus houden de twee organisaties een avontuur- lijke ontdekkingstocht langs de monumenten in het centrum van Schiedam, onder de noemer 'Mooi oud is niet lelijk'. De kinderen krij- gen antwoord op vragen als 'Wat is een monument?' en 'Hoe wordt een monument gerestaureerd?'. Aan de tocht zit ook een wedstrijd- element verbonden. Achter iedere hoek kan een vos staan. De prijzen van de tocht langs de monumenten worden uitgereikt op Open Monu- mentendag op 11 September. De tocht duurt van 11.00 uur tot 15.00 uur en begint op het Stadserf. De dag na de Monumententocht wordt er op het plein van de Pe perklip een spannende zeskamp gehouden. Tijdens deze zeskamp op 12 augustus draait alles om sa- menwerking. Want, zoals Jeugd land 2000 de kinderen belooft: „Als je niet samenwerkt, kan het heel zwaar worden." Op het plein zijn een aantal zware en uitdagen- de spelopdrachten uitgezet. Pas tij dens de dag zelf, die van 11.00 uur tot 15.00 uur duurt, worden de teams samengesteld. Vrijdag 13 augustus vindt de grote klapper van de zomer plaats. Of de 'Ultieme Uitdaging' zoals Jeugd land het zegt. Tijdens deze dag, in Sporthal Margriet, komen een aan tal hoogtepunten uit het seizoen nog een langs, onder andere een klim- en klauterroute. Sommige onderdelen vinden buiten op het water plaats. Voor deze onderde len is een zwemdiploma verplicht. De Ultieme Uitdaging begint om 11.00 uur en duurt tot 15.00 uur. SCHIEDAM - De besmette- lijke konijnenziekte Myxo matose is, na Vlaardingen, ook in Schiedam gesigna- leerd. Op meerdere plaatsen in de stad hebben wilde ko- nijnen deze dodelijke ziekte opgelopen. Daarbij is de ziekte zeer besmettelijk voor andere konijnen. Myxoma tose is anderzijds niet be smettelijk voor andere die- ren of mensen maar de ziek te kan wel door andere die- ren en mensen worden over- gebracht op konijnen. De ONS adviseert om wan- neer mensen een ziek konijn zien, deze met rust te laten. Zieke konijnen moeten in ie der geval niet worden opge- pakt of mee naar huis geno- men. Ook moet men ervoor zorgen dat honden en/of kinderen niet met zieke ko nijnen gaan 'spelen'. Zieke konijnen kunnen namelijk wel andere voor mens en dier besmettelijke infectie- ziekten bij zich dragen. SCHIEDAM - Zwembad Zuid maakt het vrijdag 13 augustus voor kinderen mo gelijk om te overnachten in een eigen tent op de ligweide van het zwembad in Schie- dam-Zuid. Deelnemen staat als altijd open voor kinde ren van vijf tot elf jaar. Een andere vereiste is dat de 'kampeer-kid' in het bezit moet zijn van een zwemdi ploma. Het kampeerprogramma begint op 13 augustus om 13.00 uur in het zwembad aan de Westfrankelandse- dijk 3 in Schiedam. Het ten- tenavontuur is vervolgens op zaterdag 14 augustus om 10.00 uur weer voorbij. Het kampeertarief bedraagt 13,00 euro per persoon. Dit bedrag (inclusief eten en drinken) moet bij inschrij- ving worden voldaan. De gehele kampeernacht staat onder begeleiding van ervaren medewerkers van Zwembad Zuid en zodra al le tenten staan, wordt er ge- start met leuke spelletjes in en om het zwembad. Wie niet in het bezit is van een eigen tent kan mogelijk bij een ander in een tent sla- pen. Dit is eventueel te rege- len bij inschrijving. In het zwembad kunnen de in- schryfformulieren voor de tentenovernachting worden opgehaald. Voor meer informatie kan in Zwembad Zuid(010) 426 16 82, gevraagd worden naar Paula Kooper. VLAARDINGEN - Het open- luchtfestival Zomerterras in Vlaardingen is nu halverwege. Komende vrijdag gaat in't Hof/ Oranjepark aan de Hoflaan het derde weekeinde muziek, cul- tuur, theater en vermaak van start. Een weekeinde dat door de komst van de Belgische Sarah Bettens, bekend van K's Choice maar tegenwoordig vooral solo actief, gekenmerkt mag worden als het programmatische hoogte- punt van het gehele Zomerterras 2004. Andere opvallende pamen zijn twee oude mannen-bands Flavium en Brainbox. Verras- send zal mogelijk ook het optre den worden van gitarist/singer/ songwriter Dalai Marouf. Vrijdag 6 augustus gaat van start met het deels Vlaardingse 'Dutch Drums'. Deze rock georienteerde percussiegroep speelt van 19.00 tot 20.00 uur. Aansluitend (van 20.00 tot 21.00 uur) is er theater van de Amsterdamse groep Odd Enji- nears. Hun podiumkunst is een cross-over van straattheater, 'Alex d'Electrique'-achtige technische frutsels en opvallende geluidsex- perimenten. Van 21.30 tot 22.30 uur is op vrij dag het podium aan Flavium. Een band die al decennia lang aan de weg timmert met recht door zee bluesmuziek. Flavium wordt op het podium afgelost (23.00 tot 24.00 uur) door nog zo'n legenda- rische band uit de Nederlandse muziekgeschiedenis: Brainbox. Deze popgroep van Kaz Lux en Jan Akkerman (speelt echter al niet meer mee) is gekend om haar krachtige klassieke songs. De after-party (01.00 tot 02.00 uur) in De Salon aan de Oosthavenkade wordt ditmaal verzorgd door Blues Indication. Zoals de naam reeds voorspelt betreft dit onversneden blues. Op zaterdag 7 augustus krijgen de onbekende bandjes weer ruim baan tijdens het Popterras (13.00 tot 17.00 uur). Inmiddels zijn twee finalisten bekend voor de fmaleza- terdag op 14 augustus. Vegas for Millions en Equal waren de win- naars van de eerste twee voorron- Foto Sean Ritigliano den. In de derde ronde strijden Bra (13.30 tot 14:10 uur), Slander (14.30 tot 15:10 uur), King Louie (15.30 tot 16:10 uur) en The Rac ket (16.30 tot 17.10 uur) om de derde finaleplaats. De vierde plek in de eindstrijd is gereserveerd voor de band met de meeste getou- cheerde stemmen via de website www.zomerterras.nl. Dalai Marouf mag dan, net als de Popterras-bands, misschien niet meteen bij iedereen bekend in de oren klinken. De opener van de za- terdagavond (19.00 tot 19.30 uur en 20.00 tot 20.30 uur) geldt als een gitariste/singer/songwriter met reeds een brede schare fans. De dochter van een Algerijnse vader en Nederlandse moeder maakt mu ziek met fel gitaarspel, heldere songs en een karakteristiek stem- geluid. Tussen 19.30 en 20.00 uur en 21.30 en 22.00 uur zorgt reizende nar Marc Muy Dificil met 'Mala- barista' voor circus-, jongleer- en evenwichtskunsten en tussen 20: 30 en 21:30 uur komen de theater- makers van de vrijdag: Odd Enji- nears, ook op zaterdag nogmaals in actie. De zaterdagse finale (22.30 tot 24.00 uur) is echter voor de Belgische popster Sarah Bettens. De hitmaakster van K's Choice blijkt ook solo haar vrouwtje op muzikaal gebied te staan. De zondagrust op 8 augustus wordt tussen 12.00 en 13.30 uur met klassiek gevoel verstoord door het instrumentale tangokwartet Tango Rosa Rio en tussen 13.30 en 16.00 uur is het park aan de Hof laan weer het domein voor de kids met het Kinderterras. De heuse rockers van Rockband Poppenkast (14.30 tot 15.30) verzorgen hier dan een echt kinderrockconcert. Het derde weekeinde van het Zo merterras wordt afgesloten door Mdungu (16.00 tot 18.00 uur) met hun nog absoluut onbekende maar zeer goed uitgevoerde Afrikaanse popmuziek. Mdungu geeft het Zo- merterras-optreden deze zondag meteen nog een vervolg met twee dinerconcerten in het Delta Hotel (19.00 tot 19.20 uur en 20.00 tot 20.20 uur). (bCD/DVD THEATER RUIMT CORRECT RUIMTPRIJS Art. Nr. Art. Nr. 280919 280918 CORRECT RUIMTPRIJS CORRECT RUIMTPRIJS Art Nr. 95863 CORRECT RUIMTPRIJS Art. Nr. 252098 Art. Nr. 98718 CORRECT RUIMTPRIJS Art. Nr. 96496 CORRECT RUIMTPRIJS CORRECT RUIMTPRIJS Art. Nr. 76243 CORRECT RUIMTPRIJS Art.Nr. 276958 Art. Nr. 254112 CORRECT RUIMTPRIJS CORRECT RUIMTPRIJS Art.Nr. 254114 Archieffoto Roe! Dijkstra Art. Nr. 281370 OP K00PAV0ND GRATIS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 6