bli maasstad puzzel Digitale vraagbaak al@din op internet al@din knaller puntjes S(§1 M0©<1 maasstad 'Groene Vrijdag' is goed voor een Gouden Strop uitgaans agen Romeo s lAppelcake Voetbalherinneringen aan WIA C1 van Hugo Borst Dubieuze relaties in 'De Eetclub' van Saskia Noort Top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 'pio '^a 'Rsy -6 'j™o CVolgraan met sesam of maanzaad of Boerenwit met roggebloem AOC n 2 broden xoor Heerlijke roomboterkoeken met een Roombotercake boordexol gevuld 325 se appelen EXCURSIES FESTIVALS MUZIEK OVERIGE SPORT THEATER Woensdag 11 augustus 2004 9 Horizontaal 1. Vent. Europese. Pret 2. Duitse ri- vier. Voor het genoemde. Vechtjas 3. Kier. Heel wat. Klein slokje. La ger onderwijs 4. Namelijk. Soort geweer. Klokhen. Binnen 5. Bijbel- se figuur. Dreg. Dompteur 6. Berg- top. Vechtjas. Amerikaanse staat7. Verkoudheidsverschijnsel. Oosters land. Vrouwelijk opperwezen 8. Eetlust. Hertachtig dier. Rendier 9. Europees land. Centraal Planbu- reau. Brabantse plaats 10. Gram. Strafwerktuig. Rare gast. Klein paardje 11. Het komen. Tijdperk. Plaats in Overijssel 12. Strafwerk tuig. Kansspel. Loterijbriefje 13. Gei'soleerd gebied. Wolsoort. Iers Republikeins Leger 14. Reukor- gaan. Zuid-Amerikaans land. Zwaar. Raad eens 15. Steenslag. Hoofdbedekking Verticaal 1. Pittig. Dood dier 2. Zoogdiertje. Ras. Landarbeider 3. Hert. Krijgs- gewoel. Arme mensen 4. Daar. Eu ropese taal. Spoel. Schors 5. Balti- sche taal. Tegen. Beetje. Engelse maat 6. Schoonmaakmiddel. Vechtpartij. Plaats op Sumatra. Tweetal 7. Ultraviolet. Hagedis. Met rouwbeklag. Gemaal.Meisjes- naam8. Water bij Rotterdam. Nauw sluitend. Meester. Nietklaar9. Bak- sel. Molen van werphengel. Boei. Gulden 10. De oudste. In hoge ma te. Komaan! Kleurll.Dus.Dooier. Grote kledingmaat 12. Jenever. To- renkraai. Duitse badplaats. Woon- boot 13. Familielid. Militaire school. Erkentelijkheid. Bijbelse fi guur 14. Wafeltje. Rendier. Vogel- naam 15. Algemene loonverho- ging. Geheel. |bbiox 'apuomoo'] SI 'SJLK'I 'apu'H '3IRO 'PI 'SBna 'qUBa 'BIU>I '3UIO £1 'w 'SUI3 '3(oq 'uiafef "zi 'sSmq '[aaSig 'ogjg HI 'P°°a 'UIV 'wiin JS 01 jpj 'dBjj{ 'anoy -8 'og 'sSag 'oa '°WD 'Afl 'L 'ona "UEpsiAl 'T0UN 'ux "9 'qouj '13'puy 'sioq S 'JSBg 'so|)i 'sijmx 'Jg 'p 'mpuuy '33[ -31V '338 'JSiooy 'yoos '(3§g "z 'Suatyi '3ijqoRUJ3>| "i gBBOjiJa^ I3S5[3ppjOOH'1UQ-SI 'EJBy 'Sog Tqnq 'sngfq -p\ 'bj[ 'bj -oSuy 'puBpg 'jo[SBjg 'oSutg 'sog 'Z\ 'o[3ut[y 'Bjay 'tsuiog -g 'J38 '3IF1V 'spsoy 'ID "01 '3PU331 'qdo '3I[B][ 'puBjg 'B[Bdtui '13JI "8 'uipoo 'B3iog '1S30H -L 'oqBp[ 'j3?p[OU5i '[oo "9 'jsujiusx 'jsquy ussy 'uj 'qsojyj 'isg -sniy 'jfq p 'oq 'afSnax '3;x 'issy 'oqutny 'jooAjg 'jaSg 'Z '(oof 'asgmx '[3J3» g :|bbiuozuo|j Een antwoord vinden op alles wat je altijd al had willen weten? Dat kan via al@din, de persoon- lijke digitale vraagbaak op inter net. al@din is te bereiken via de website van Bibliotheek Rotter dam: www.bibliotheek.rotter- dam.nl onder 'Zoeken'. Waarom is de lucht nu eigenlijk blauw?' 'Watwashetallereerste popliedje?' Deze en andere vra- gen kunnen via de website van Bibliotheek Rotterdam aan al- @din gesteld worden. Een lan- delijke netwerk van informatie- specialisten dat meewerkt aan deze gratis service is gespeciali- seerd in de selectie van informa- tie en het herkennen van be- trouwbare bronnen. Daarom staat vraagbaak al@din garant voor een betrou wbaar antwoord. Dat antwoord wordt in principe binnen e£n, maar maximaal bin nen vijf werkdagen gemaild. Kan al@din niet verder helpen, dan geeft de vraagbaak een ver- wijzing naar andere bronnen of instantiesOok kan iedereen zelf in de kennisbank op de al@din- website zoeken naar eerder aan bibliotheken gestelde vragen en antwoorden. Maasstad publiceert tweewekelijks de populaire top 10 collectie van de Bibliotheek Rotterdam. Daarnaast geeft de bibliotheek in deze rubriek extra aandacht aan een opvallend boek uit de collectie. De catalogus van de bibliotheek op internet: http://www.bibliotheek.rotterdam.nl. 1Maggie Alderson - Man overboord 2. Tami Hoag - Dubbelspel 3. Jean P. Sasson - Mayada: een dochter van Irak 4. Aad van den Heuvel - Het Sahararaadsel 5. Sallie Bissell - Duivelse jacht 6. Per Olov Enquist - Kapitein Nemo's bibliotheek 7. Steven Sherrill - De Minotaurus neemt een rookpauze 8. Ildiko von Kiirthy - Echte liefde roest 9. Phillip Margolin - De dode slaapster 10. Kim Smage - Zonsondergang Overgoede recensies had de Rotter- damse schrij ver Elvin Post al niet te klagen. De meeste recensenten wa- ren lovend over zijn debuutGroene Vrijdag'. Onlangs kwam echter de definitieve bekroning toen hij werd onderscheiden met de Gouden Strop voor het beste Nederlandstali- ge spannende boek van het afgelo- pen jaar. Inmiddels is zijn originele en on-Nederlandse thriller toe aan zijn derde druk en komt er mogelijk een Engelse vertaling. Het grappige is dat Elvin Post, die schrijft over Engelstalige thrillers voor het Algemeen Dagblad, de eerste hoofdstukken van 'Groene Vrijdag' oorspronkelijk schreef in het Engels. Hij werkte destijds in New York voor een literaire agent. Het idee voor 'Groene Vrijdag' (de titel verwijst naar de dag waarop werknemers in Amerika hun loon- zakje krijgen) ontstond eigenlijk per toeval: „In de metro in New York zat ik tegeno ver een supergro- te vent, die tegen zijn buurman zat te vertellen dat een toegezegde loon- verhoging niet was doorgegaan. Daardoor zou hij in de problemen komen omdat hij dingen op afbeta- ling had gekocht. Ik bleef met dat verhaal rondlopen en begon oplos- singen te bedenken voor zijn pro- bleem", vertelde Post eerder dit jaar in Maasstad. Zijn debuutthriller is een heuse pagetumer en op Amerikaanse leest gesneden. Hoofdpersoon is Wins ton Malone, de supergrote vent die is gebaseerd op de man die Post in de metro tegenkwam. Als zijn loons verhoging niet doorgaat, slaan bij Malone de stoppen door. Hij be- rooft het geldkantoor waar hij werkt en komt vervolgens in aanraking met allerlei schimmige, maarkleur- rijke personages. Zoals de ijsco- man, een gangster die wapens ver- koopt vanuit zijnijscocar; diens lijf- wacht, een dwerg die aan All Star Wrestling heeft gedaan; en zoon Jimmy, die net uit de gevangenis is. Vooral de uitwerking van de perso nages en het originele verhaal, zor- gen ervoor dat 'Groene Vrijdag' zich onderscheidt van veel andere Nederlandstalige thrillers. Het is voor het eerst dat de Gouden Strop is toegekend aan een debu tant. Toch benadrukte de jury dat deze toekenning niet moest worden gezien als aanmoediging, maar als beloning voor getoond vakman- schap. Over Groene Vrijdag' schreef de jury in het juryrapport: „De karakters zijn kleurrijk en le- vensecht en de hoofdpersoon roept mededogen, maar ook meewarig- heid op. De winnende roman is een thriller waar nauwelijks of geen po- litiemensen aan te pas komen en die compleet atypisch is voor de Neder landstalige misdaadroman.Elivin Post liet in de strijd om de Gouden Strop Saskia Noort (De Eetclub'), Rene Appel (Misbruik wordt ge- straft'), Patrick de Bruyn (Ver- minkt') en Esther Verhoef (On- rust'achter zich. Aan de prijs is een beeld van Lien Smets en een geld- prijs van 10.000 euro verbonden. Aanbiedingen zijn geldig van ma 9 t/m za 14 augustus 2004 silt 9 I N o P HE' -EUGOHEBi NNEft!NGEN Hugo Borst is inmiddels vooral be- kend als het enfant terrible van de Nederlandse voetbaldeskundigen. Met zijn ongezouten kritiek zegt hij menig voetballer en trainer waar het op staat. Onlangs, tijdens Euro 2004, zette hij in een live-uit- zending ook Jack van Gelder te kakken, door hem te confronteren met zijn eigen uitspraken over bondscoach Dick Advocaat. Het provoceren zit de Rotterdamse voetbaljournalist kortom in het bloed. Toch is hij in eerste instan ce een voetballiefhebber pur sang, zoals blijkt uit het Bijenkorfboekje 'Alle ballen op Heintje; jeugdher- inneringen'. Hugo Borst voetbalde als jong ventje bij de Kralingse voetbalver- eniging WIA (Wakker In Alles). De naam is volgens Borst een ver- wijzing naar het Nieuwe Testa ment. Maar omdat dit niet erg stoer overkwam, verklaarden de speler- tjes van de club tegenover tegen- standers altijd dat WIA staat voor Winnen Is Alles. In zijn boekje haalt Borst in korte fragmenten herinneringen op aan zijn tijd als jeugdvoetballer, waarin een speler- tje altijd speciaal opviel: Heintje. Op bladzijde 16 schrijft Borst: 'Na het zien van Heintje heb ik eigen lijk nooit meer geloofd in een loopbaan als profvoetballer. Be- wondering wint het van jaloezie.' Heintje mocht dan de kleinste jon- gen van het veld zijn, voetballen kon hij als de beste. Niet voor niets was hij volgens vader Borst 'de Zwarte Parel van Dl' In het boekje passeren niet alleen persoonlijke voetbalherinneringen de revue, ook geeft 'Alle ballen op Heintje' een sfeerbeeld van Rotter dam in de jaren zeventig. De tijd waarin Feyenoord de Europacup won, Engelse hooligans het begrip voetbalvandalisme introduceerden en oud Feyenoord doelman Henk Bijl jonge voetballertjes wegstuur- de uit vrees dat de bal door zijn ruit gaat. Uiteindelijk verliest Borst Heintje uit het oog, om hem vele jaren later terug te vinden. Samen halen ze herinneringen op aan vervlogen tijden. Een elftalfoto van WIA CI (die ook op de cover van het boek je staat) dient als leidraad. 'Alle ballen op Heintje, jeugdherinnerin- gen' is een heerlijk boekje voor ie- dere voetbalromanticus die houdt van het groene gras, talentvolle en talentloze spelertjes, en herkenbare anekdotes en verhalen waarin de bal altijd centraal staat. De 62 pa- gina's zijn zo voorbij en doen je smachten naar meer. Voetballief- hebbers doen er dus goed aan het boekje te lezen. En voor de prijs hoef je het helemaal niet te laten, want het boekje kost nog geen vier euro. Erg populair op dit moment is de li teraire thriller van journaliste/co- lumniste Saskia Noort. 'De Eet club' is haar tweede boek na het eveneens goed ontvangen 'Terug naar de kust'Na lezing van de eer ste 25 bladzijden van 'De Eetclub' weet je het eigenlijk al: dit wordt een spannend boek, waar je maar een ding mee kunt en dat is verder lezen. In die eerste 25 bladzijden zet Noort de toon voor de rest van deze thril ler. In een sjieke plaats, waar zich yuppen uit Amsterdam verzamelen die hun kinderen lie ver in de buiten- lucht willen laten opgroeien, vol- trekt zich een drama. Zakenman Evert Struyk komt om het leven als zijn kapitale villa in vlammen op- gaat. Zijn vrouw en twee kinderen weten zich ter nauwer nood te red den. De vrienden van 'de eetclub', een groepje yuppen dat regelmatig bij elkaar komt, blijven verbijsterd achter. Zeker als blijkt dat Evert de brand waarschijnlijk zelf heeft aan- gestoken. Na zijn depressie was hij nooit meer dezelfde geworden. Hij vroeg aandacht, maar leek dit van zijn vrienden niet te krijgen. Niet voor niets zegt een van hen: 'We bleven onszelf maar afvragen wat onze rol was geweest in dit drama, of we het hadden kunnen voorko- men.' De rouwadvertentie van de vrien den van de eetclub geeft vervolgens het du wtje in de rug van het verhaal 'Evert je liet ons achter met zoveel vragen', zetten de vrienden in hun afscheidsboodschap. In de resterende ruim 200 pagina's worden deze vragen gesteld en zoekt een van de vrienden, Karen, naar de antwoorden. Al snel komt zij erachter dat de verhoudingen binnen de vriendengroep heel an- ders liggen dan gedacht. Vooral de steenrijke zakenman Simon Vogel blijkt op z'n minst dubieuze (zaken) relaties te onderhouden met meer- dere eetclubleden. Terwijl haar meerdere malen wordt verzocht om de zaak te laten rusten, gaat Karen op zoek naar de waarheid. Saskia Noort heeft een zeer vlotte pen die uitnodigt tot verder lezen. Het spannende verhaal doet de rest. 'De Eetclub' is net als haar debuut 'Terug naar de kust' een puike lite raire thriller die je in een ruk uitleest en je doet verlangen naar meer boe- ken van deze talentvolle schrijfster. En het moet raar lopen wil zij bin- nenkort niet de ftlmrechten van de ze thriller verkopen. Ik zag de film- beelden tijdens het lezen van dit boek al voor me. Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, ROTTERDAM, Conradplein, achter Groothandelsgebouw Centrum Archilectuur. Langs moderne en spectaculaire gebuwen in het zich steeds vemieuwende stadscentrum. 17 aug; 14.00 Vrij Entrepot, Vijf Werelddelen, ROTTERDAM Zomerbrunch. Trakteer uzelf op een uurtje extra slaap en vaar daarna mee voor een uitgebreide brunch geserveerd op salonboot Animathor. Dit schip, ge- dateerd uit 1904. heeft een warm, nos- talgisch karakter en is ingericht als va- rend grand cafe met een nautische sfeer. Wat de brunch betreft: aan alle smaken is gedacht! Zoet, hartig, koude en warme gerechten. Alle ingredienten van dit heerlijke buffet zijn geleverd door en tevens te koop in de Konmar. Wereldmarkt In deze Konmar Super stores worden vaker demonstraties ge- geven, er is een verse bakkerij en de groenteafdeling heeft een nog groter as- sortiment met exotische producten. 15 aug;12.00-14.00 Centrum van Rotterdam, ROTTER DAM FFWD Heineken Dance Parade. Rot terdam schudt op zaterdag 14 augustus voor het achtste jaar op zijn grondves- ten. Veertig trucks met dansers en be- kende dj's laten uiteenlopende stromin- gen van dancemuziek uit de boxen knallen. Dans mee met de optocht naar het spetterende eindfeest. 14 aug; 12.00 Brasserie Henkes, Voorhaven 17, ROTTERDAM Live Jazz High Tea. t/m 31 dec (beh. ma di wo do vr za); 13.00 Discotheek-Podium-Cafe-T erras Plan-C, Slepersvest 1, ROTTER DAM SnelDating. Een spannende en leuke manier om zeer snel met veel verschil- lende mensen nieuwe contacten op te bouwen. Op zo'n avond ontmoet je on- geveer 20 tot 30 mensen waarmee je met ieder afzonderlijk een gesprek hebt, van 3 minuten. t/m 12 aug (beh. zomadi wovrza); 19.00-21.30 Concert- en congresgebouw de Doe- len, Schouwburgplein 50, ROTTER DAM, Jurriaanse Zaal 32ste Internationale ESTA Conferen- tie 2004. Conferentie Consort o.l.v. Melvin Margolis m.m. v. Roderick Stot- ijn - contrabas. Graaf - Sinfonia 1.6; Van Bree - Allegro voor vier strijk- kwartetten; H. Andriessen-Kuhnau-va- riaties: Van Oosten - Concert voor con trabas en strijkers (nieuw werk in op- dracht van ESTA). 17 aug; 20.15 32ste Internationale ESTA Conferen tie. Cello Octet Conjuncto Iberico o.l.v. Elias Arizcuren. Loevendie - Two Me diterranean Dances (1998); Nobre - Desaffo XXXU (1966); Halffter - Fan dango (1992); Glass - Symphony for eight. 18 aug; 20.1532ste Internationale ESTA Conferentie. Matangi Kwartet. Haydn - Strijkkwartet in f op.20 nr.5 Hob.III:35; Rontgen - Quartettino; Meijering - Batts from Hell; Beethoven - Strijkkwartet in e op.59 nr.2Razoem- ovski'. 19 aug; 20.15 Aanlegsteiger rest. Leipzig, ROT TERDAM Watermuziek - de muziek vaart weer. Voor de vijfde keer brengt de Rotter damse componist, dichter en zanger Pe ter Goedhart zijnWatennuziek' op au- thentieke locaties in het havengebied van Rotterdam. Een gloednieuw pro- gramma wacht de passagiers van het sa- lonschip Animathor. Het gaat langs kranen, zeeschepen en industriele mo- numenten naar de Vulcaanhaven, waar in een met wit kristal gevulde zoutsilo een ode aan de geschiedenis, winning en verscheping van zout zal worden ge- bracht. Verder bezingt Peter Goedhart in poetische liederen en balladen zijn liefde voor de haven, voor zijn stad Rotterdam en voor de zeevaart. Salon- schip De Animathor. Afvaart vanaf de Luxor-steiger aan de Rijnhaven-zijde. LET OP: de boot vertrekt precies op tijd! Dus: gaan de trossen los. dan zijn de telaatkomers helaas de klos. t/m 27 aug; 20.00; zondag 14.00 Oude- of Pelgrimvaderskerk, Ael- brechtskolk 20, ROTTERDAM Orgelconcert. Gerard van der Zijden. 14 aug; 16.00 Baroeg, Spinozaweg 300, ROTTER DAM WensDee Game Cafe. Challenges....dares....drinking....music! DJ Hell-y. t/m 31 dec (beh. zo ma di do vr za); vanaf 19.00 Nighttown, West-Kruiskade 26-28, ROTTERDAM, Alle Zalen Free ffwd afterparty. Als de stoet van trucks stopt, is de enige gratis FFWD Afterparty in heel Rotterdam te vinden in Nighttown. Om 23.00 uur gaan daar de deuren open voor een nacht techno, drum&bass en urban sounds verspreid over drie zalen. En dat komt goed uit, want wie wil er nou naar huis halverwe- ge de avond? 14 aug; 23.00 Nighttown, West-Kruiskade 26-28, ROTTERDAM, Basement Kevin Saunderson op free sessions. De zevende editie van Free Sessions in Nighttown is een knaller. Na alle line ups van Rookies vs. Residents heeft Love2Party een perfect vervolg ge- pland op de avond voor de FFWD Dan- ceparade, want niemand minder dan Detroit-technolegende Kevin Saunder son draait op vrijdag 13 augustus in de Basement. 13 aug; 23.00 Nighttown, West-Kruiskade 26-28, ROTTERDAM, Grote Zaal Coco Tea and many more. Coco Tea, een van de originators van de dance- hall, komt met een legertje reggae-acts naar Nighttown. Met zijn typische laid- back stijl is hij altijd trouw gebleven aan de culturele boodschap in zijn mu ziek. Op 18 augustus zal hij hierin on- dersteund worden door Crisinti, Ilie Dread, Genie Slick, Mr. Cool en Casan- ta. 18 aug; 21.00 Rotown, Nieuwe Binnenweg 19, ROTTERDAM Michiel. t/m 26 aug (beh. zo ma di wo vrza) RockdokteRRRs. t/m 20 aug (beh. zo ma di wo do za) Double Trouble, t/m 14 aug (beh. zo ma di wo do vr) Ru>le. 19 aug Boegklep van de Scheepsbrug, Scheepsbrug, ROTTERDAM Podium uitvoering. Op het buitenpodi- um de Boegklep: licht-klassiek, jazz, wereldmuziek, koormuziek enz. t/m 19 sep (beh. ma di wo do vr); 15.00 Calypso, Mauritsweg 5, ROTTER DAM SO's Dance Night. Wham, Madonna, Michael Jackson, Prince, Nena.... 14 aug; 23.00 Club Las Palmas, Wilhelminakade 66, Rotterdam FFWD After Party. Miss Monica (6 hour set), MC Nova, VJ Photonic. Re tro Mania: Dwin, Edwin Bazen. 14 aug; 23.00-06.00 Easy Cafe, Claes de Vrieselaan 113 a, Rotterdam Easy Real Music Night. Diverse dj's. t/ m 31 dec (beh. zo ma di wo do za); 22.00 African Dance Night. Diverse dj's. Reggae en Afrikaanse muziek. t/m 31 dec (beh. zo ma di wo do vr); 22.00 Holland Casino Rotterdam, Weena 624, ROTTERDAM, Podiumplein George McGray. George McGray zingt de sterren van de heme! in ons casino. En u kunt erbij zijn. Mis dit optreden niet! 19 aug; 21.00 Thalia Lounge, Kruiskade 31, ROT TERDAM Groove Adventure. DJ: Chris, VJ: Slik. t/m 31 dec (beh. zo ma di wo do za); 23.00-05.00 Apex. DJ: Chris Lewis. VJ: Slik. t/m 31 dec (beh. zo ma di wo do vr); 23.00- 05.00 Ahoy' Rotterdam, Ahoy'-weg 10, ROTTERDAM Kids Adventure. Het meest avontuurlij- ke kinderevenement voor iedereen van 4 t/m 12 jaar. t/m 13 aug; 10.00-17.00 nieuwe Luxor Theater, Posthuma- laan 1, ROTTERDAM Cirque Eloize. Het circus van de droom. Een circus dat geen circus is, al- thans niet in de traditionele zin van het woord. Muziek, dans, acrobatiek en poezie, in afwisseling met ongewone, de fantasie prikkelende circusnummers. Het nieuwe programma van het nu ruim tien jaar bestaande Cirque Eloize heet 'Nomade'. Uitgangspunt is de gedachte dat wij alien, ondanks al onze vastighe- den, nomaden zijn waar het gaat om reizen door herinneringen en gedachten die ieder mens weer andere, uniek per soonlijke beelden voor ogen doen krij gen. t/m 22 aug; 19.30 Kinderboerderij de Kooi, Maeter- linckweg 85, ROTTERDAM Jeugdvakantiepaspoort. Tijdens de zo- mervakantie is er voor de kinderen weer de mogelijkheid om hun stempel te verdienen voor het Jeugdvakantiep aspoort. Los de opdracht op die je in de kantine krijgt en ontvang je stempel in je boekje. t/m 15 aug; 08.30-16.30 Villa Zebra, Museumpark 30, Rot terdam De fanfarekamer roodkapje. Negen- tig minuten werken en spelen met een digitaal muzikaal computerspel. o.l.v. kunstenaarscollectief Sound of a Moti on". t/m 31 aug (beh. ma); 11.00 17.00; op afspraal voor groepen vanaf 10 kinderenDe verleiding. Van jouw te- kening maken we een sjabloon waar mee je een afdruk zet op de grasgroene muur in Villa Zebra, t/m 31 aug (beh. ma);l 1.00-17.00 Roodknietje. Maak van verschillend materiaal een rood accessoire voor je- zelf. t/m 31 aug (beh. ma); 11.00-17.00; op afspraak voor groepen vanaf 10 kin- derenSkateswings. Maak sierlijke vleu- gels waarmee je prachtig kunt zwieren op de Zomerpodium Skateswing iedere zondag. t/m 29 aug (beh. ma di wo do vrza); 11.00-17.00 Havenmuseum Leuvehaven, bij de vuurtoren, Leuvehaven 50-72, ROT TERDAM Jeugdvakantiepaspoort. Elk museum heeft schatten in de collectie, die pas gaan leven als je weet wat erachter steekt. Met het paspoort heb je toegang tot de Rotterdamse musea, die je op een leuke manier kennis laten maken met de collectie. Na elk museumbezoek ontvang je een sticker. Heb je ze alle tien, dan ding je mee naar een leuke prijs. Het Havenmuseum heeft een speurtocht voor je uitgezet, zodat je het hele museum leert kennen. Als je alle opdrachten hebt uitgevoerd, krijg je je Havensticker. t/m 15 aug; 10.00-16.30 Natuurmuseum Rotterdam, West- zeedijk 345, ROTTERDAM Jeugdvakantiepaspoort: Circus Pico- bello. Zoek de opgezette) circus-dieren in het museum, t/m 15 aug ANWB WV Rotterdam, Coolsingel 67, ROTTERDAM The Thursdaynight Steparound. Het kleine broertje van de Wednesday night skate. In samenwerking met de WV Rotterdam organiseren we steptochten door Rotterdam. Deelnemers kunnen voor 7,50 euro een step huren en mee- doen aan de tocht. Onder begeleiding van een aantal gidsen gaan we langs verschillende routes door Rotterdam. Er zit een consumptie bij het inschrijf- geld. Inschrijven kan door een email met je naam en mobile nummer te stu- ren naar info@steparound.nl t/m 31 aug (beh. zo ma di wo vr za); 19.00 Excelsior, Honingerdijk 110, Rotter dam Excelsior - FC Eindhoven. 13 aug; 20.00 Excelsior - Go Ahead Eagles. 13 aug; 20.00 Feyenoord Stadion, van Zandvliet- plein 1, ROTTERDAM Feyenoord - De Graafschap. 15 aug; 14.30 Binnenrotte, ROTTERDAM Europeesche Verzekeringen Wednes day Night Skate. De tocht dit jaar is 16,5 kilometer lang. Dat is dezelfde lengte als afgelopen jaar, dwars door bruisend Rotterdam, t/m 18 aug (beh. zo ma di do vr za); 19.30 Jacobustuin, Jacobusstraat 209, Rot terdam Knoest, belevenissen in de Jacobstuin. In de tuin staat een hele oude boom met enorme takken, dit is Knoest. In de boom zit een bizar boommannetje die al de geheimpjes van de boom kent. Hij neemt je mee op een mysterieuze reis door het verleden van de tuin. Mis- schien komen koning Dwarrel en ko- ningin Amalia nog zoentjes pikken van breakdancer Gerrit. t/m 15 aug (beh. madi wo); 11.30-12.15-13.00-13.45- 15.00-15.45-16.30-17.15

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 11