SURF OOK lUAAR WWW.FOTOKLEini.IIIL (ig) VI D m ID KTV# r (i&zm iKnmn Canon r ]3£| MECftPIXEl P0WERSH0T "ssssm mm De grootste keuze in occasions Autocenter van Gorp Tot 1.500,- inruil boven ANWB koerslijst www.vangorp.nl AANWIJZING GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS KAPVERGUNNINGEN AANVRAAG EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAG EXPLOITATIE VERGUNNING T.B.V. TERRAS I SONY """"""J - TV/VIDEO o( TV/DVD COMBI snJ NU AL v.a. INU AL v.a. 1 Canon mm t NU AL v.a. SONY JVC rNIEUWMODEL AKTIEPRUS iDVD-l WLIP< o PHILIPS BEELDBUIS LCD televisies v.a. 349- SLECHTS10 cm DIEP! AKTIEPRUS1099 EXTRA CAA KORTINC3UU 2 Nikon IEZ 100 170 DSC-P41 H333 Canon Canon •JL DV TOPPER! iQQ S180 design 4 MEGAPIXEL 50 WET BODEMSANERING 200£xtra EXTRA Opel WWW.AUTOHOFMAiy.ML www.spoormaker.nl www. mobilitycentre'Citroen. ni Porsche Ruiter Luitink AutoRegelTip en AutoFoto/VignetTip Renault Mercedes Benz Kanker betekent lang niet altijd het einde. Voor het leveren en plaatsen van: Klassiekers Oldtimers AutoRegelTip en AutoFotoA/ignetTip Jaguar V Week 33 MAASPOST SCHIEDAM - XQ04 Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaaldc in artikel 26 BABW, dat zij op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: de parkeerplaats op de Lange Haven, oostzijde, langs de waterkant, ter hoogte van nr 46, aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats voor het voertuig met kenteken 28-NR-NB. Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen deze besluiten, binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders kunt indienen. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president Van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. Braam tel. (010) 246 54 04. Het besluit kan worden ingezien bij het Gemeentelijk Informatiepunt, Stadserf 1 gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Op grond van artikel 4.4.2 van de APV - Schiedam is een kapvergunning verleend voor het rooien van: 31 iepen, 5 eiken, 19, populieren, 8 veldesdoorns, 4 schijnaccacias, 13 essen, 3 elzen, 5 berken, 2 Italiaanse populieren, 1 witte abeel, 4 wilgen, 1 plataan, 6 esdoorns, 1 beuk en 1 meelbes, staande op de ontwikkelingslo- catie Spieringshoek, in verband met uitvoering van woningbouwplan. 1 es, staande in de achtertuin Strijensestraat 47, in verband met overlast. met herplantplicht Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na verzending van de betrokken vergunning aan de vergunninghouder. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst kunnen belanghebbenden, indien zij van mening zijn dat de behandeling van hun bezwaren onverwijld spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de President van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Steenks, tel: (010) 631 52 84 Broersveld 95 Bij de burgemeester is een exploitatievergunning aangevraagd op grond van artikel 2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam voor uitbreiding van de openingstijden van het horecabedrijf cafe De Zon, gevestigd in het pand Broersveld 95 te Schiedam. De gevraagde openingstijden van het horecabedrijf en het bijbehorende terras zijn:' dinsdag en woensdag van 08:00 tot 19.00 uur, donderdag van 08:00 tot 22:00 uur, vrijdag en zaterdag van 08.00 tot 02.00 uur (terras tot 01:00 uur) en op zondag van 08.00 tot 20.00 uur. Vanaf 11 augustus 2004 ligt de aanvraag vier weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt, Stadserf 1Gedurende deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid mondelinge of schriftelijke zienswijzen over de aanvraag naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Koemarkt 20 Bij de burgemeester is een exploitatievergunning op grond van artikel 2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam aangevraagd voor het plaatsen en exploiteren van een terras behorend bij het horecabedrijf'Bram Ladage', gevestigd op het adres Koemarkt 20 te Schiedam. De aanvrager heeft aangegeven het terras te willen plaatsen aan de voorzijde van het bedrijf op de Koemarkt. Het terras zal bestaan uit 5 houten banken. DVD, Absoluut het best? beeld en fantasfech bioscoopgeluid dus koop nu een DVD speler en haal het best? op het gebied van beeld en geluid in hub, natuurlijk voor de laagste prijs AKTIEPRUS69 I Nergens goedkoper! Kies I uw ideale combi tv-video I of tv-dvd met black matrix I beeldbuis. DVD-speler speelt I nagenoeg alle typen cd en dvd titels. Geen vervelende kabels meer en makkelijk in te stellen. Nu in luxe silver design. AKTIEPRUS199 EXTRA CA K0RT1NG >U De nieuwste trend: uw muziek downloaded en op cd kwaliteit afspelen. Met muttifunctionele afstandsbediening. Speelt 24 uur I af op een enkele penlite. AKTIEPRUS89,95 r -- i ,i i Autofocus compact- camera met hoog- waardig zoom objectief. Mn druk f j op de knop is vol- doende om een schitterende foto 1 te maken. Getest als beste koop! 1 155mm ZOOM! AKTIEPRUS139 AKTIEPRUS399 jKwrmc160 P/o/ieer^1 I Voor de echte video-hobbyist heeft Pioneer nu een DVD-recorder met 30 Gfi harde schijf, goed voor 102 uur opnamens, op de markt gebracht lemo-modellen. DVRS100 HARODISC RECORDER KOKHNC 400 Nu films opnemen en afspelen op topkwaliteit! De beste kwaliteit door het Diamond koppen-systeem. Spectaculaire Handige On-Screen menubediening. AKTIEPRUS149 EXTRA rfi KORTINCJU De QP-D7 is uitgenjst met een DVD-recor- J8I 16 I der die ook MP3 en JPEG ondenteunt De W j I set wordt geleverd met speakers en een I krachtige versterker. Zuilspeakers optio^ I f Mi t'7'iu-.a Kcmw;300 3x OPTISCHE ZOOM fdeaal om aw vaardigheden als digitals fotograaf te ontwikketert. Deze camera's zijn gemakkeltjk voor beginnende gebruikers en hebben een uitgeoreide serie f uncties en atcessolres om als S SPEAKERS SUBWOOFER al v.a. 99- I Top DVD HiFi-stereo systeem. Compleet menurefTlerster- I ker en DVD-speler. Voorzien van Digital Theater Sound (DTS) Dolby Digital Sound. Incl. 5 1 AKTIEPRUS299 KttrnNC 100 I'lMi/.llf l'M'.UV.'IJIiuiI o b o r«l DVD-RECORDER v.a. 199- UPPImm. Nergens goedkoper! Nu alles op OVD opnemen: OVD+R en DVD+rw. superhandig opnemen! Superieure beeld kwaliteit. Dit apparaat vervangt uw videoracorder, CD-speier en DVD speler. Nualies in edn! DVD-R70. I PRIJSKNALLER! MAGSTSPRUS! Deze woonkamerformaat ICD geeft j een absoluut trillJngsvrlj beeld en is bijzonder contrastrijk. Maximaat ton absolute aamader, zeker =»0|»f SS cm ULTRAPLAT Een uiterst compacte en lichtgewicht camera voor de echte nieuwkomer Het interne geheugen van 14,5 MB maakt het mogelijk J altijd en overal foto's te I maken. Ontwikkeld om foto- graferen eenvoudig en snel 3k OPTISCHE ZOOM Met de Picture Stabiliser bent u verzekerd van I trillingsvrije opnamen. I Daarnaast heeft deze came- j I ra 16x optische zoom wat I vnjwd uniek is in deze klas- 1 I se De camera die u absoluut 1 I moet hebben om geen moment meer te missen. SUPERKOOPJE! AKTIEPRUS2291 EXTRA KORTINC.. AKTIEPRUS .....499 EXTRA KORTINC. 1 Met de nieuwste Sony P411 I camera heeft u ebn en al I kwaliteit in handen. De camera is uiterst g it gebruiks- tebedie- 'v. LAAGSTE PRUS, I nen. In combinatie met het I 3x zoomobjectief en 4 megapixel kwaliteit HlMN maakt u on^ekyde foto s. r-irShOO I Digitate camcorder met Hifi- s MB 1 stereogeluid en digitate J beeldeffecten. Het super lidit- I sterke 360x zoom objectief v 1| I geeft ongekende mogelijk- I heden. Deze camera is auto- .T I I matisch of handmatig instei- :3&:: sM EXTRA <MA KORTINCTill KKKHH UllilE. unuii.i WW mUnidUE. j 4 MEGAPIXEL SONY hoogwaardiqe >or de superde- jj I gebruiksvrie I camera met fotokwaliteit Door u een camera in handen I die wel tegen een stootje kan I en daarom makkelijk overal mee naar toe te nemen is. ilH'tili'M'H AKTIEPRUS...399 EXTRA KORTINC 110 I Topklasse DV-camera met Advanced HAD-chip De I nieuwste techniek I garandeert extra scherpe en I contrastrijke opnamen. I Steadyshot en Nightshot I voor nog meer filmplezier. Laagste prijs van Nederiand! SUPERSTUNT! l De i ux optische zoom lens I in combinatie met de reso- I lube van 4 miljoen mega- I pixel verzekeren u van I prima opnames. De C750 Ultra Zoom is door het grote bedieningsgemak en ae vele mogelijltheden een echte topcamera. AKTIEPRUS549 EXTRA KORTINC ...ZSU DVD-HANDYCAWI 2SQ€ De nieuwste techniek: Nu direct opnemen op direct is af te'spelen in uw DVD-speler. Dus geen tapes en geen slijtage. Jirect opnemen o DVD-schijf die I Uitgerust met gescheiden I inktpatronen om gemakkelijk I en goedkoop van cartridges te wisselen. Daarnaast kunt it deze flexibele ten, UMB(!!! Direct aan te I siuiten op uw camera of via USB. Model BJi-560. AKTIEPRUS149 EXTRA KORTINC I is superklein en dus I gemakkelijk mee te 1 nemen. ook ideaal dus voor op vakantie. I Deze pnnter print uw foto's I alsof ze bij de fotograaf zijn I afgedrukt! Perfecte kwaliteit gegarandeerd. CP 300 J t l llTli II AKTIEPRUS299 extra 130 Vanaf 11 augustus 2004 ligt de aanvraag vier weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt, Stadserf 1Gedurende deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid mondelinge of schriftelijke zienswijzen over de aanvraag naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Beschikking Onderwerp Op grond van artikel 28 juncto artikel 39, van de Wet bodembescherming hebben burgemeester en wethouders van Schiedam een nader bodemonderzoek ontvan- gen voor de locatie Kerkweg 55 te Schiedam, kadastraal bekend gemeente Schiedam, onder sectie Q, nummer 3451 Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij met het nader onderzoek hebben ingestemd en hebben besloten dat: - op de locatie geen sprake is van een bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming besluit daarover met kenmerk BM/Eko/04.073 d.d. 6 mei 2004 is komen te aeval van ernstige bodemverontreiniging als embescherming en dat het eerder genomen vervallen; - de eerder genomen beschikking (B8cM/Eko/04.073 d.d. 6 mei 2004) ten aan- zien van het voornemen om een deel van een geval van bodemverontreiniging te saneren (conform saneringsplan SAN30020031 d.d. 21 april 2004) wordt inge- trokken. jevolgd als bedoeld in )it betekent dat Voor de besluitvorming hebben wij de verkorte procedure artikel 2.3 van de Verordening Bodemsanering Schiedam, belanghebbenden geen gelegenheid is geboden om hun eventuele zienswijzen aan ons kenbaar te maken. Het bezwaarschrift vormt derhalve de eerste mogelijkheid om een bezwaar formeel onder onze aandacht te brengen. Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf 11 augustus gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien: bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 246 55 65. Bezwaar Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking of verzending van deze beschikking worden verzonden onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift. Dit bezwaar moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van het besluit niet. Gelet hierop kan -als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend- ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto hoofdstuk 20 Wet milieubeheer, juncto artikel 36 Wet op de Raad van State, bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Wij verzoeken een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening toe te zenden aan burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Korving van de afdeling Bouwen en Milieu, tel. (010) 246 56 13. Projectnummer: BM/HH/Eko/04.143 Wbb-code: SC060600368/B42 Wereldberoemde lichtgewicht spiegel- reflex met zeer compacte tele- groothoek zoomlens. Ingeb. flitser met 'rode-ogen' red. Auto- en handmatig instelbaar. Ook leverbaar met andere' zoomlenzen zoals bijv. een 28-300 mm, ZOOMOBJECTIEVEN v.a. 39- E0S-300 35-80 f uacsteprus, "ORTmc o*># GOUDA - Centrum: Markt 63 - Lekkenburg 39 HELLEVOETSLUIS - W.C. de Stniytsehoeck 305 HOOGVLIET Binnenban 91a KLAASWAAL Molendijk 22 MIDDELHARNIS - Zandpad 8 NIEUWERKERK a/d IJSSEL - Reigerhol 154 NUMANSDORP - Voorstraat 51 OUD-BEIJERLAND - Oost-Voorstraat 14 RIDDERKERK - Ridderhof 19 ROTTERDAM Centrum: Karel Doormanstraat 333 Aleiandrium I: Poolsterstraat 16-40 - Schiebroek: Peppelweg 109 - IJsselmonde: Keizerswaard 40 BARENDRECHT: Middenbaan 33 SCHIEDAM - Centrum: Hoogstraat 44 •SPIJKENISSE - Centrum: Stadhulspassage 11-1 Plateau 27 ZOETERMEER Promenade 156 Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen. Voor alle aanbiedingen geldt 0P=0P. 04201/Week 33 Professionele digitate fotografie nu voor iedereen beschikbaar! De Canon EOS 3000 is de lichtste en meest compacte EOS-Camera ooit! Geschikt voor alle EOS-lenzen. Body. PRIJSDOORBRAAK! AKTIEPRUS.. KORTINCI 250 BOVAG GARANTIE OCCASIONS, 010-5219482 Bij de grootste In de regio Alle occasions overdekt. Alle merken, alle modellen. Enorm aantal op voorraad. ASTRA sedan 1.6 '95 autom. antraciet 195dkm apk 2-'05 €2750,-. Tel.: 06-41819991 OPEL CORSA GSi bj "98 140.000 km. zilver metal. APK 07-"05, dealer onder- houden div. opties: schuif kantel dak, sportvelgen etc. Vr.pr 4750,-. Tel. 06- 12808882 of 0180-613435. VECTRA -B X1 8XE1 (Mei 2000) Metallic z grijs Benzine. 101.000 km. 06-51560663 Officieel Opel Dealer www.eefenhuub.nl Meer dan 80 occasions op voorraad. Tevens ruime keu ze aan demonstratiewagens Ceintuurbaan 133, Rotterdam 010-211.11.11. Opel Corsa 1,7 DTL '02: Cor- sa 1.7D, 5 drs, airco '99: As tra 1.4 Combi, '93, 010- 5218220 leenbuchnerautos.nl SCHITTERENDE Opel Astra luxe 1.6 16V 1e eig, '96 stuurbekr. radio cass. ANWB APK 7/2005 67000km On- derh. boekje aanw. Nooit in gerookt proefrit mog. ANWB Vr.pr. €3950,-010-4721932 ASTRA 1,6 beige hb 5d airco '98 st.bekr. trekh. 97dkm apk 10-'04 €4850,-. 010-4569076 www.opelverhagen.nl Frontera 2.2i 16V airco, 4x4 '98, 90dkm, div. opt. 11.95C Pascalweg 163. 010-4191216 www.opelverhagen.nl Omega 3.0i V6 Sport autom 79dkm, zwart, 2000, 1795C Pascalweg 163. 010-4191216 TIPS, voor snel succes. 24 mnd GARANTIE KAN. Tel. 010-850 4157/06 35x Porsche alle types bj '84 t/m '98, zaterdag open!! Oud Loosdrechtsedijk 56A Loosdrecht, 035-5827600 www.ruiterenluitink.nl Een opvallende manier van adverteren. TIPS-fax: (010) 406 69 65. Off. Renaultdealer Rotterdam 010-240 46 00 Spijkenisse 0181-611 122 C220 CDi Elegance 110.000 km. airco, blauwmet. '98 €13.900. C200 Combi Ele gance, 42.000 km. roodmet. Automaat, airco, enz.! 100% nieuwstaat! 8-2000 €17.900. S320 70.000 km. zilver Avantgarde, nieuwstaat 2000 €38.750. C.220 D station airco, blauw '98 €10.900. BOVAG IMPALA AUTO'S al 40 jaar uw autopartner! Zoe- termeer 079-3163661 06- 53585619. Mercedes C250 TD Comb '97; 230 CE aut. '88; 190 '87 350 SL '84; 380 SE 84. 010- 5218220 leenbuchnerautos.nl MB 200 aut. 6-d. Limo 1993, 90.000 km. 200 D 6-d. Limo 1989. 300 SEL 1986, 150.000 km. 280 SLC 1975. RIET- VELD Woerden, 0348- 412252, www.rietveld-usa.nl www.koiijnspecialist.nl Tel.: 0180 - 42 OS 09 Mob: 06-51991196 hardhouten kozijnen, ramen en deuren dakkapellen isolatieglas alles uit onze eigen timrnerfabriek Vraag geheel vrijblijvend deskundig ad vies of een offerte. Ford Torino GT V8 351 Ca briolet, super mooi, 1970 €13.900. Bovaggarantie. BO VAG IMPALA AUTO'S al 40 jaar uw autopartner! Zoeter- meer 079-3163661 06- 53585619. 3x Oldsmobile: super 88 i958. F 85 1965. Vista Crui ser, LPG, 1967 Cad. C. de Ville 1977. RIETVELD Woer den, 0348-412252 www.rietveld-usa.nl Een opvallende manier t/an iHn/xHriron XJS '78, belastingvrij Wit, zwart leren int., elec.ramen, stuurbekr., radio/cd-speler, Im 16" velgen. Tel. 06-25172845 WEET WAT JE TE DOEN STflflT ALSHETOMGEWELDGAAT. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 3