maasstad Kunstroute wijst kinderen de weg naar het schoolplein BEI0C Waterweg DVD-SPELER MET 6.5 INCH BREED- BEELD MONITOR CAR NAVIGATIE RADIO CD MET WEST EUR0PA 199 Masnat 149 Konijnen beschadigen begraafplaats Beukenhof en de rest van de wereld m.- 4X150 WATT VERSTERKER RADIO/CD MET T0UCHCREEN 450 WATT SUBW00FER CORRECT CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.500 FAX: 010-4.186.270 WWW.CORRECT.COM Vrijwilligers gezocht Kika beer bij opvang Honki-Ponk Verhuizing line-dance groep Rotterdams Dagblad m.- Artnr. 186111 14 CM KLEUREN LCD-SCHERM .m- Bel vooreen proefabonnement 0800 06 42 Zoekt u een navigatie- systeem om recht op uw doel af te rijden of een uitstekende stereo installatie voor in de auto, kom dan langs bij Correct op de Ceintuurbaan 111 te Rotterdam. Daar vindt u alles op het gebied van mobiele elektronica met meer dan 200 speakers en autoradio cassette/CD wisselaarsets en navigatie systemen. ♦MEERPRIJS MONTAGE SONY DREAM SYSTEEM Dit DVD syteem voor in de auto bestaat uit een 6,5 inch breedbeeldmonitor, een DVD/MP3-speler en een infrarood hoofdteletoon. Ook een optionele PlayStation spelcomputer kan worden aangesloten waarvoor de voeding reeds gei'ntegreerd is. De XVM-H65 kan op twee manieren gemonteerd worden: In een hoofdsteun (met het bijgeleverde montageframe) of op de meegeleverde montagebeugel. Behalve de weergave van DVD of VCD kunnen op de MV-101, DVD/MP3-speler, ook audio CD's afgespeeld worden. Hierdoor kunnen de kinderen op de achterbank genieten van hun eigen muziek zonder dat de overige passagiers hier last| van hebben. CORRECTPRIJS EXCL. BTW INCLUSIEF BTW 769.11 ♦MEERPRIJSMONTAGE 90 EXCL. BTW INCLUSIEF CD-ROM MET 2300 FLITSPALEN IN NEDERLAND EN BELGIE PIONEER ANH-P10MP NAVIGATIE AUTORADIO CD-SPELER Gebruiksvriendelijk navigatie systeem. West Europa is op twee CD-roms te vinden. Uitgerust met een nieuwe processor voor het super snelle route berekening. U kunt tijdens het navigeren gewoon van uw muziek CD blijven genieten. RDS tuner met een uitstekend radio ontvangst. 4x 50 Watt versterker voor een uitstekende geluidskwaliteit en 2 uitgangen voor extra eindversterkers. Volledig afneembaar aluminium front. *lncl. stuur- afstandsbediening, CD-ROM's West Europa en een CD-rom met info over 2300 flitspalen in Nederland en Belgie CORRECTPRIJS EXCL. BTW 4399T- Art.nr. 278779 INCLUSIEF BTW 1188.81 Panasonic *MEERPRIJS DIRECTE MONTAGE 25.-EXCL. BTW PANASONIC CQ-HX1083N RADIO CD METTOUCHSCREEN Autoradio-CD speler die in uitgeschakelde toestand een diep zwart strak uiterlijk heeft. Bij aanraking wordt het display met touch-panel bediening zichtbaar. Geschikt voor MP3/WMA files. Krachtig ingebouwde versterker van 4x50 Watt. Afneembaar front. INCLUSIEF BTW 236.81 INCLUSIEF BTW 58.31 KENWOOD KVX-5L LCD MONITOR Kleuren LCD-scherm (14cm) voor de achterbank of in de camper. Ingebouwde speaker. Dubbele video-ingang voor b.v. 12V-videorecorder, achteruitrijcamera, PlayStation of portable-DVD. Afm. 18x13x5.5 cm. ALLEEN ZATERDAG 14 AUGUSTUS VAN 17.00-18.00 UUR INCLUSIEF BTW 177.31 DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND uEy SCHIEDAM - De Oproep- centrale biedt vrijwillige on- dersteuning thuls en is op zoek naar nieuwe vrijwilli gers. Ze zoeken vrijwilligers die mensen in rolstoel wat meer buitenlucht willen ge- ven, zodat zij kunnen genie- ten van het zomerweer. Vrijwilligers, die de mantel- zorg van een dementerende partner/familielid eens een ontspannen middagje voor zichzelf gunnen door de de menterende oudere een paar uurtjes gezelschap te hou- den. En vrijwilligers die een ge- zellig contact willen opbou- wen met mensen die door hun ieeftijd en handicap weinig contacten meer heb- ben in hun directe omge- ving. Vrijwilligers van de Op- roepcentrale zijn actief bij langdurige zieken en gehan- dicapten, dementerende ou- deren, terminate patienten, en bij ouderen met behoefte aan psychosociale onder- steuning. De vrijwilligers bieden soci- aie contacten en nemen voor een paar uur per week de taak over van de vaste ver- zorger van deze mensen, de zogeheten mantelzorg. Hier- door krijgt deze mantelzor- ger, meestal de partner of een familielid, ook eens even tijd voor zichzelf en krijgt zo wat meer lucht. Ook als er geen vaste verzorger is, kan een beroep gedaan worden op een vrijwilliger. Een vrijwilliger is gerust- steilend aanwezig en be- schikbaar voor een praatje of een gezamenlijke activi- teit zoals een wandelingetje, een boodschap of een spelle- tje. Nieuwe vrijwilligers kunnen zelf kiezen voor welke doel- groep(en) zij zich willen in- zetten. De Oproepcentrale zorgt voor deskundige bege- leiding en bieden vrijwilli gers de mogelijkheid tot het bijwonen van contactbijeen- komsten, themabijeenkom- sten en cursussen. Er zijn op dit moment meer dan 75 enthousiaste en ge- motiveerde vrijwilligers werkzaam voor de Oproep centrale. Gemteresseerden die zich graag als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen contact opnemen met de coordina tor van de Oproepcentrale, Karen van Zeijl. Op werk- dagen is zij bereikbaar van 09.00 uur tot 14.00 uur op 6en van de volgende tele- foonnummers: 010 427 81 77 of 427 8199. Nikolaj Dielemans met een van de tegels voor de school. door Frank Willemse SCHIEDAM - Maandag, de eerste schooldag alweer, wacht de leerlingen van ba sisschool De Kring een ver- rassing. Op het schoolpleintje aan het Frans Halsplein is een kunstroute gemaakt door middel van tegels. Kunst waarover je gewoon mag lo- pen. De kunstwerken zijn ge maakt op de nieuwe zachtge- le stoeptegels van het speel- pleintje. Kunst niet van kun- stenaars, maar gemaakt door kinderen van de tien klassen van de basisschool. Een echte kunstenaar maakte er daarna mooie 'Bruna' - achtige te gels van. Kindertekeningen zijn 'schattig', maar technisch zien ze er veelal niet uit. Hoe vaak zie je tegen- woordig niet tekeningen aan hek- ken van bouwwerken of op schut- tingen? Door kinderen in elkaar geflanst en zo opgehangen. Som- mige tekeningen zijn slordig, waardoor ze de omgeving niet op- leuken. Ook verkeersborden die door kinderen zijn gemaakt, zijn vaak niet leesbaar. Maar met de kunstroute is het anders gesteld. Het schoolbestuur heeft hiervoor een echte kunstenaar in de hand genomen. Nicolaj Dielemans is bovendien ook stedenbouwkundi- ge en werkt deels als architect en deels als autonoom kunstenaar. Een uitgelezen kans voor OBS De Kring om met zijn specialisme tot een ontwerp voor het schoolplein te komen. Kunstenaar Nicolaj heeft de kin dertekeningen geselecteerd, over- genomen en bewerkt. Hij heeft bij- voorbeeld van meerdere tekenin gen een tegel van gemaakt. Neem nu de 'kalkoen' van Rick en de 'Giraffe' van Seyma uit groep 5 die samen in frisse kleuren op een tegel zijn samengebracht. Het is een voorbeeld hoe de kunstenaar de kindertekeningen met kleuren en compositie tot een geheel heeft gesmeed. De poes van Rioneys (10 jaar) was zo perfect dat die alleen nog ingekleurd hoefde te worden. „Toch was het een heel werk om honderden tekeningen uit te zoe ken", zegt de deeltijdkunstenaar. Het idee om het openbare pleintje op te knappen kwam van de schoolleiding van basisschool De kring. Ze hadden alleen een aantal punten om over na te denken. Hoe dit project aan te pakken? En waar geld vandaar te halen? Gelukkig was daar Ank Hartendorp die als begeleider op de school werkt. Ze gaf aan dat haar man .kunstenaar en stedenbouwkundige ontwerper, tegen onkostenvergoeding de school wilde helpen. Nikolaj is geen onbekende in Schiedam, als kunstenaar, maar ook als ex-frac- tieleider van de PvdA in de ge- meenteraad van Schiedam in de ja- ren zeventig. Dielemans ging direct aan de slag met kindertekeningen om ze om te vormen tot professionele kunst. „De basisschool De Kring staat be- kend om haar kunstbeleid", zegt hij enthousiast. „Zo siert een grote gouden, trommellamp van kunste- nares Yvonne Koopman de entree van de school. Een lamp die als een toverlantaarn op de muur kan schijnen. Zo probeert de school de leerlingen gevoel voor kunst bij te brengen. Met nu dus een kunstrou te, waardoor leerlingen een loop- pad hebben over het schoolpleintje en opweg naar school. Zestien te gels zullen er liggen door leerlin gen en kunstenaar gemaakt. Een tegel moet er nog bijkomen, de te gel met het bekende lieveheers- beestje als symbool tegen zinloos foto: Roger van der Kraan geweld. Naast nieuwe vloerbedekking in de school, komen er op het pleintje nog nieuwe speelattributen en nieuw meubilair. Allemaal naar ontwerp van Dielemans. Zoals een zandbak, vier bomen als beschutte plek, knikkerputjes en tegels voor het hinkelspel. Voor deze voorzie- ningen heeft de school gespaard en sponsors hebben eraan bijgedra- gen. Voor zitbanken en speelwerk- tuigen moeten nog sponsors en fondsen worden geworven. De briefkaartenactie met afbeeldingen van de stoeptegels moet zorgen voor een opbrengst die ten goede komt aan speelattributen. „Want het kost best veel. Neem nu zo'n speelhuisje, dat kost al gauw tien duizenden euro's", zegt Ank de vrouw van de kunstenaar. Bin- nenkort worden de andere toestel- len geplaatst. In de middag van de eerste schooldag is een expositie van de kindertekeningen en kun nen de stoeptegels worden bewon- derd. Geen officiele opening, maar iedereen random het Frans Hals plein is welkom. De kunstroute van kindertekenin gen is te vinden op het openbare, kleine plein achter OBS De Kring. Frans Halsplein 33 in Schiedam West. Elke dag te bezichtigen. C2i\i tos Woensdag 11 augustus 2004 XQ53 SCHIEDAM - De Stichting Kinderopvang Honki-Ponk wil graag de Kika beer on- der de aandacht brengen en is gestart met de verkoop van deze beer op een van de locaties Honki Ponk. Deze beer wordt verkocht voor de stichting Kinderen Kanker- vrij, zij zetten zich in voor het inzamelen van geld ten behoeve van onderzoek. Kinderopvang Honki Ponk helpt met de verkoop en het onder de aandacht brengen van deze stichting. De beer wordt verkocht voor 7,95 euro. Van dit bedrag is 4,50 euro bestemd voor de Stichting Kinderen Kankervrij en 1 euro wordt besteedt aan de kinderopvanggroepen. Van- af deze week zullen de beren ook verkocht gaan worden op alle 5 de locaties van Kin deropvang Honki Ponk. Ook op de nazomerbraderie van Honki Ponk op 28 au gustus van 11 tot 15 uur op de Piersonstraat 37 zal een kraam zijn waar deze beren gekocht kunnen worden. Meer informatie over de Stichting Kika is te vonden op www.kika.nl. Informatie online over kinderopvang Honki Ponk is te vonden op www.honkiponk.nl. SCHIEDAM - De country en non-country line-dance groepen de 'Tulsa BootScooters' onder de be- zielende leiding van Chris Collignon gaat verhuizen. Zy hebben met veel plezier gedanst in Wijkcentrum Wibautplein in Nieuwland dat helaas vanwege bezuini- gingen moet sluiten. Zij be- danken de leiding en de vrij willigers van dit centrum voor de gastvrijheid en fijne samenwerking. De vereniging gaat per dins- dag 7 September op in de 'Stichting Wefzijn Schie dam'. De vrije dansavonden die eenmaal op fle laatste za- terdag van de maand wer- den gehouden zullen in w ijk centrum Oost hun doorgang vinden. De exacte data worden later bekend gemaakt Eerst moet er overleg plaatsvinden tus- sen de diverse Wijkcentra. Het adres van Wijkcentrum Oost is; Boerhaavelaan 79, 3112 LD in Schiedam. i.'i* SCHIEDAM - De begraafplaats Beukenhof kampt sinds enige tijd met een zeer grote konijnenkolo- nie die schade veroorzaakt aan gra ven, urnenvelden, bloemen en planten hetgeen vooral voor nabe- staanden pijnlijke situaties met zich mee kan brengen. Recentelijk is geconstateerd dat ook deze ko nijnen lijden aan de konijnenziekte Myxomatose die onlangs in Vlaar- dingen en Schiedam is geconsta teerd. Bezoekers van de begraaf plaats worden hierdoor geconfron- teerd met blinde en dove konijnen die niets meer kunnen ruiken en moeilijk aan eten en drinken kun nen komen. Op meerdere plaatsen in de stad hebben wilde konijnen deze ziekte die zeer besmettelijk is voor ande re konijnen. Als konijnen met deze ziekte besmet zijn zullen zij aan de gevolgen daarvan langzaam dood gaan. Om verdere uitbreiding van schade en ziekte te voorkomen heeft de begraafplaats van de Minister voor Landbouw, Natuur en Voedsel- kwaliteit toestemming gekregen tot het nemen van adequate maat- regelen. Op korte termijn zal in verband hiermee gestait worden met het jagen op de konijnen; dit zal zoveel als nodig is in de vroege ochtenduren plaatsvinden. Bewo- ners in de directe omgeving van de begraafplaats hebben hierover reeds van de Beukenhof een infor- matiebrief ontvangen. Verder wordt geadviseerd dat wanneer mensen een ziek konijn zien, dit dier met rust moet worden gelaten. Alhoewel zieke konijnen er erg zielig uitzien, is rust het eni ge wat men ze nog kan geven. Zie ke konijnen moeten niet worden opgepakt of mee haar huis worden genomen. I Rotterdams Dagblad AR ELECTRONICS CORRECTPRIJS EXCL. BTW SONY XM-754SX EINDVERSTERKER Meer vermogen voor een beter geluid. Dat is wat deze Sony met 4x150 watt versterker doet. INCLUSIEF BTW 177.31 €90 EXCL. BTW 669* Art.nr. 263914 /^ior»&Qr 999' Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super- aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr. 275448 MAGNAT POWER BULL T-30 SUBWOOFERTUBE Subwoofer voor in de auto die zorgt voor een krachtige bassweergave. Belastbaar tot 450 Watt. Atm. 52x33 cm. PER STUK Art.nr. 258664 KENWOOD CORRECTPRIJS EXCL. BTW c npf Artnr. 236553 blauw -349.- Art.nr. 236554 zwart PRIJZEN EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. OPENINGSTUDEN: maandag t/m woensdag van 9.30-18.00 uur, donderdag en vrijdag van 9.30-21.00 uur, zaterdag van 9.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand j geopend van 12.00-17.00 uur BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam1. Afslag Centrum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 5