brievenbus voor de AtediaQ/Markt SCHIEDAM FOKfl schiedam 1 Herinrichting Grote Markt later van start O cteZ<Mei5ter In de rij voor Acda De Munnik Let op uw arijs in de Korenbeurs m TB 1 Het mes gaat in de prijzen! spectaculaire Zondag 29 augustus open! STEiNiAUS 6 WEKEN VOOR 19,50 GRATIS BADLAKEN! MP3 KNIP-UIT V00RDEEL De Kangeroe m Uitstel na protesten van bewoners Gewijzigde tarieven bibliotheek Vrije kaartverkoopbegonnen in theater Nieuwe Zweedse puzzel mmw iak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZEKRANT FOKO VEBB0UWT! ORTIHGIN ROTTERDAM STADIONWEG 37A (WOONBOULEVARD) TELEFOON 010-4796911. Ja, noteer mij voor het Rotterdams Dagblad Zomerabonnementl Ik ontvang 6 weken het Rotterdams Dagblad voor slechts 19,50 6n Ik krljg het RD badlaken cadeau. Nieuw gebouw De Klinker SCHIEDAM - De herinrichting van de Grote Markt laat nog even op zich wachten. De gemeente was eigenlijk van plan het plein rondom stadhuis nu op te knappen zodat het voor de feestdagen klaar zou zijn. Bewoners en ondernemers die aan de Grote Markt gevestigd zijn hebben echter roet in het eten gegooid. Door een grote autoblokkade werd stratenmakers die maandagochtend wilden beginnen aan de klus het werken on- mogelijk gemaakt. De gemeente heeft nu besloten het karwei uit te stellen. Spectaculaire verjaardagsprijzen bij Media Markt! op a//e fronten Of bei gratis 0800-0642 KLARE TAAL Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 25 augustus 2004 lie Jaargang nr 35 SCHIEDAM - De kaartver koop van toegangsbewijzen voor alle niet uitverkochte voorstellingen in het Theater a.d. Schie is gisteren, dinsdag 24 augustus, van start ge- gaan. Om 11.00 uur ging de kassa open en konden de eer ste kaartjes voor onder ande re Acda De Munnik en Hans Liberg worden be- machtigd. Ook voor de voor stellingen van Giorgio Conte, The Amazing Stroopwafels, de Grote Vriendelijke Reus, Nijntje, het Scapino Ballet en Javier Guzman bleek veel be- langstelling te bestaan. Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) www.mediamarkt.nl De beslissing om de herinrichting op te schorten kwam van de nieu- we wethouder Hans Meijer, die onder andere verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening. Na he- vige protesten van ondernemers en bewoners van de Grote Markt, waaronder een autoblokkade maandagmorgen vroeg, besloot hij om de werkzaamheden uit te stel len tot na de Brandersfeesten. De werkzaamheden zouden maandag ochtend achter het Stadhuis begin nen. Een gesprek met de actievoerders en een evaluatie van eventuele toe- zeggingen die in eerdere stadia zijn gedaan over de start van de herin richting en van de raadsdiscussie over dit onderwerp, waren voor wethouder Meijer voldoende aan- leiding om tot uitstel over te gaan. De gemeente wilde nu al een aan- vang maken met de herinrichting, omdat de facelift van dit karakte- ristieke gedeelte van de oude bin- nenstad dan voor de feestdagen in december gereed zou zijn. De ver- wachting was, dat een iets snellere start van de werkzaamheden aan de achterkant van de Grote Markt weinig of geen hinder zou opleve- ren voor een ongestoorde door- gang van de septemberevenemen- ten. Nu de gemeente tegemoet geko- men is aan de dringende wens van omwonenden en ondernemers schuift de datum van oplevering op naar het eerste kwartaal van 2005. Rotterdam-Centrum, Binnenwegplein 50-52, Tel: 010 433 50 00 I odors zondag goopond vn 12.00 -18.00 uur Rotterdam, W.C.-Alexandrium, Tel: 010 286 38 88 EHm eerste zondag van de rnaand geopend van 12.00 -17.00 uur LCD PLASMA TV DVD HIFI WITGOED COMPUTER F0T0 CD TELECOM Rotterdam Profiteer van de geweldige aanbiedingen I op Steinhauskeukens uit onze eigen fabriek. Keukens van hoge kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. En zoals u van ons gewend bent, krijgt u bij aankoop van een keuken 5 jaar garantie op keuken- meubelen en betaalt u geen cent aan! A.s. zondag gratis montage! vW ELTMEISTER KOCHEb# [ZIEDE CORRECT 1 advertentie BERGWEG110. ROTTERDAM Compacte digitale camera 5.1 miljoen pixels 3x optisch Carl Zeiss Vario- Tessar zoomobjectief (38-114mm) 2,5" LCD-scherm Dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Maandag vanaf 9:30 uur, vrijdag tot 21:00 uur - zaterdag tot 17:00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00 uur Prijs- en zetfouten voorbehouden Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervailen attractie-, evenementen- kostuumverhuur Zie elders in deze krant. Stuur de bon in een envelop (tender postiegel) naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LerersService, Antwoordnummer 92100,3009 XB Rotterdam. v. -■**" A mm#* m Kllk voor adressen en openingstilden van de overige vestlglngen van Keuken Kamploen op www.keukenkampioen.nl of bel 0800-1536. Adres: Postcode: Plaats: Tel.nr.: Geboortedatum: E-mail: Gewenste ingangsdatum: zospoedig mogelijk Ganders2004 Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-) abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. P Lees zes weken het Rotterdams Dagblad voor 19,50 en ontvang gratis een Rotterdam badlaken! Naam:Voorl.:m/v Zaterdag 28 augustus opening de ZuiderSter Barendrecht. Geopend van 9.30 uur tot 21.00 uur. Ook filiaal Capelle a/d IJssel viert de opening mee! Knalprijzen en feestelijke kado's SCHIEDAM - De biblio theek gaat per 1 September het leengeld dat zij afdraagt aan de Stichting Leenrecht voor uitgeleende boeken, doorberekenen aan de le- ners. Er wordt geen leengeld per boek berekend maar de tarieven voor de bibliothee- kabonnementen gaan iets omhoog. Leners krijgen met deze verhoging te maken bij het verlengen van hun abon nement. Per 1 September veranderen ook de uitleen- voorwaarden per abonne ment. De veranderingen zijn: het aantal mee te ne- men media wordt duidelij- ker afgestemd op het soort abonnement (klein, basis etc.), de uitsplitsing naar verschillende media (roman, informatief boek, cd-rom etc.) die op een lenerspas ge- leend kunnen worden, ver- dwijnt. Alleen het totaal aantal mee te nemen media telt. Tenslotte is per 1 Sep tember het verlengen van geleende materialen met langer gratis. Dit kost vanaf deze datum een euro per le nerspas. Een overzicht van alle wijzigingen is verkrijg- baar in de bibliotheek. SCHIEDAM - Openbare Daltonbasisschool De Klin ker viert woensdag 25 au gustus de opening van het vernieuwde hoofdgebouw. Het is een unick groot ge bouw geworden met 22 ge- lijkvloerse lokalen. Om 10.45 uur gaan er heel veel ballonnen de lucht in en wordt er een speciaal ge- componeerd schoollied ten gehore gebracht. Buurtbe- woners kunnen tussen 14.15 en 16.30 uur een kijkje ko men nemen in het nieuwe gebouw. Dan zijn er op het plein ook verschillende ker- misattracties te vinden. Schiedam Tijdens de dag van de vrije ver- koop kan er niet telefonisch gere- serveerd worden. Dat is pas een dag later, woensdag 25 augustus weer mogelijk via het bekende nummer 2 467 467. In het nieuwe theaterseizoen zullen de openings- tijden niet veranderen. Het be- spreekbureau blijft bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur, op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur en een uur voorafgaand aan een voorstelling. Het nieuwe theaterseizoen wordt overigens echt feestelijk ingeluid op zondag 5 September met een se- rie rondleidingen achter de scher- men, om precies te zijn een om 13.00 uur, om 14.15 uur en een om 15.30 uur. De rondleidingen zijn gratis en worden door de mede- werkers van het theater verzorgd. Inschrijven hiervoor is niet nodig. Een rondleiding door het Theater a.d Schie betekent een reis door de magische wereld achter het doek. De zaal is misschien al bekend, maar wordt eens van een andere kant bekeken. Natuurlijk staat ook een bezoekje aan de kleedkamers en de artiestenfoyer op het pro- gramma. De technische crew zal een paar van de geheimen van het podium onthullen. Helaas zijn niet alle delen van het gebouw goed toegankelijk voor minder validen. Voorafgaand aan elke rondleiding zal Tango-ensemble Cuartito Azul een mini-concert en dansdemon- stratie verzorgen. Speciaal voor de start van het nieu we theaterseizoen zal Mieke 'La' Giga (Stemerdink) in de foyer van het Fortis Theater a.d Schie zorgen voor een spetterend dansconcert. Mieke Stemerdink was jarenlang de leading lady van de Gigantjes. Na een glorieuze periode ging La Giga haar eigen weg. Een nieuwe band moest er komen; een grote: een Big Band. Samen met arran- geur/trompettist Fred van Straten richtte zij 'The New Swing Show' op, een Big Band met een heel ei gen geluid en repertoire: Swing, Mambo, Rock. Voor dit concert zijn nog kaarten beschikbaar. In te- Sinds vorige week treft u op de Service-pagina in alle edities van Maasstad weekbladen wekelijks de nieuwe puzzel. Met de oplos- sing van deze Zweedse puzzel zijn elke week fraaie prijzen te win- nen. Alles wat u hoeft te doen om voor een prijs in aanmerking te komen, is de puzzel oplossen en een 0909-telefoonnummer draaien. Helaas konden veel actieve puzzelaars vorige week bij de allereer- ste puzzel door technische redenen geen contact krijgen met het be- treffende telefoonnummer. Maasstad weekbladen betreurt dit te zeerste, maar kan verder mededelen dat het probleem verholpen is en dat iedereen deze week weer kan meedingen naar de mooie prij zen. Wederom wensen wij iedereen veel plezier toe met het oplos sen van de puzzel en natuurlijk veel succes bij het winnen van de prijzen. genstelling tot de vermelding in de brochure, zal het (dans)concert Mean Mothers van Mieke Giga The New Swingband om 21.00 uur beginnen. SCHIEDAM - Stadspark De Plantage is de afgelopen weekeinden 'the place to be' geweest. Met verschillende vormen van entertainment werd het publiek naar het groen aan de Tuinlaan gelokt. Afgelopen zondag was het de beurt aan enkele capoeira-kunstenaars. Deze 'cultuuruiting', een combinatie van vechten en dans, is ontstaan in Latijns Amerika in de slaventijd. Het kan gezien worden als een manier van vechten die gecamoufleerd is als dans. Voor de blanke slavendrijvers moest het overkomen als dans, terwiji er in werkelijkheid gevochten werd. Die combinatie werd ook afgelopen zondag duidelijk. Foto Roger van derKraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1