schiedam 4L-Mi f r Provincie: gokhal mag wel op Stadserf SCHIEDAM ZONE 31 OKT GE0P (AG 0BER END H CAPELLE Klassiek en m Stadhuis klaar voor bruidsparen Te gek voor woorden! Donboulevard Penselen van echt Schiedams mensenhaar Harmonie Ambrosius maakt muzikale reis in de kerk romantisch wonen "6-11 Rotterdams Dagblad 6 weken voor ^1Q95 Kiffl111 Politieke strijd tussen WD en CDA GEMEENTEBERICHTEN WEKEUJKS IN DEZE KRANT 5 jaar lage prijzen, grote keuze! IN CAPIUI VINDT II AUK VOOR IN HUIS! I Getuigen gezocht van mishandeling op Hazepad Mttn dhi so BviuiflMI uumestemu*! Frankelandse- straat op de schop hetglazenpand.nl Autoradio's gestolen CDA op bezoek in Noord Kalou opent De Poldervaart ids [Vie e k a Ja. ik wil graag een proefabonnement* van 6 weken op het Rotterdams Dagblad voor slechts 19,95. Tevens ontvang ik I T i m*-"" VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR J r SCHIEDAM - Het leek zo duidelijk. Geen gokhal op het Stadserf vlak voor de deur van de katholieke basiliek en het stadkantoor van Schiedam. Een ruime meerderheid van de raad was in februari tegen de komst. Zij nam een motie aan met de strekking: geen vergunning voor Fair Play. Gedepu- teerde Staten besloot echter dat dat besluit niet kon. Een nieuw bestemmingsplan mag niet 'op politieke gronden' een bedrijf uitsluiten. Waarmee de deur open is voor verhuizing naar de al jaren leegstaande winkels. maai Gratis afhalen www.woonboulpvordcappllp Van Loenen Decokay Dam 37-45 HOEN ADMIRAllTilTSSTRAAT I 010 403 03 00 SONY DCR-HC14 Kortingen tot 50% op alle Dick Boons laarzen. WWW. k:0MW6tK e^ATfilX PK£&6NTAT|€ hiiaiWl WAAive vmi tsenioJA 6(MiiUCr?A HAT ££H MON HenK g ijX^ j AH AAN umcm, HIK&M' I AVONDWINKEL PARKWEG OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zondag 14.00-00.00 uur Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. mln.) "I Schiedam weekbladen Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 27 oktober 2004 lie Jaargang nr 44 mi i /V BERGWEG EN I CEINTUURBAAN door Frank Willemse Het gevecht tussen beide kempha- nen gaat onverminderd voort. Tus sen de liberaal (voor ondernemen en veel mag) De Swart en de Christelijke politicus Vroom die dit soort bedrijven vergeleek met prostitutie en drugshandel. Nog vorig jaar leek Martijn Vroom als fraetievoorzitter van het CDA het pleit te winnen. Zeker toen opposi- tiepartij PvdA zijn motie onder- steunde. Vrooms argument is dat zo'n gokhal 'geen gezicht is op het visitekaartje van Schiedam'. De uitspraak van de Provincie Zuid Holland zet daar nu een streep door. Voorstander van een verhuizing van Fair Play -een integer bedrijf en goed voor de werkgelegenheid- wethouder Ton de Swart was op- getogen over de uitspraak van de provincie. Een nieuwe kans voor Fair Play dat uit zijn jasje groeit op de Hoogstraat. Maar het CDA is nog niet verslagen en gaat zich nu bezinnen hoe met andere regels dit bedrijf te weren is. Bijvoorbeeld via de gemeentelijke APV (Alge- mene Politie Verordening) zo op- perde de nieuwe fraetievoorzitter. „Ook is het een gevaar voor de volksgezondheid", sprak Martijn Vroom deftig. Hij doelde hiermee op gokverslaving. „Onzin," ant- woordde de wethouder, „Schie- dam telt maar dertien probleem- gokkers die hiervoor in behande- ling zijn." Bovendien vindt hij het 'laf dat Schiedammers wel naar buurgemeente Rotterdam kunnen gaan om te gokken. Dit is geen goed signaal voor andere onderne- mers in Schiedam. De wethouder legde de raad voor een werkgroep te formeren die 'het hele plein onder de loep zou gaan nemen.' Het lege plein moet aan- trekkelijker worden. Hij wil eerst deze initiatieven horen voordat Fair Play uitgesloten wordt. Tegenstander Vroom stelde voor Fair Play eerst in de commissiever- gadering van Bestuur en Cultuur de volgende maand te bespreken.. 'Hij bijt niet door en is heel voor- zichtig', siste het publiek op de pu- blieke tribune. Raadslid Wim Post van Leefbaar Schiedam merkte tot slot op dat bewoners van het plein wel de automatenhal zien zitten. „Meer sociale controle", zei het raadslid dat zelf daar woont. w®ekbl»d«n| Bij deze adressen: Woon+ LANGS DE RIJKSWEG A20, ROTTERDAM - GOUDA, CAPELLE A/D liSSEL ALEXANDERPOLDER (AFSLAG 16) Valeriusstraat 3 Groenelaan 53 Stadserf 1 Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Mew Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas da Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersverenialng Schiedam-Post Boerhavelaan 79 Frankanland St. Liduinastraat 10 Wijkcentrum De Erker Jan van Avennestraat 32 Dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Maandag vanaf 9:30 uur, vrijdag tot 21:00 uur - zaterdag tot 17:00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00 uur. Prijj- en zetfouten voorbehouden. Prijs induslef B.T.W. Alle noorpaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen SCHIEDAM - Een recordaantal van 160 baby's, peuters, vaders, moeders en opa's en oma s was afgelopen zaterdag naar ZwembadZuid gekomen om daar een feestje te vieren samen met Kabouter Plop. Hetthemafeestje maakte onderdeeluit van de feestweek die hetzwembad georganiseerd had In het kader van het dertigjang jubileum. Ook de andere feestavonden die de afgelopen week georganiseerd werden, bleken een groot succes. Zo kwamen er ruim honderd meidenafop de discoavond Girlz Only en waren er opvallend veel nieuwe gezichten te zien bij alle wateractiviteiten. Opvallend was dat er weinig publiek extra kwam zwemmen door de actieprljs van 0,30 eurocent. Dejubileumweek heeft de medewerkers in teder geval zeer gei'nspireerd tot nieuwe ideeen. Foto Roger "an K,',a" St Hil l'1 I i I i. ii i>" hi- 1 i)i i Hide iv11111 1 oklobei tint\ii,vk I'l (S Hill Hp llc'l I l.l. l ji.lli Oil dci de spootvxi Fciootil On nush.m.U-KI He l.i. Iilitllci d,n nntvn DirfS ichI ui.l .In.>1 0. ti .i.tiUid m.iui.. ii ii.'iuidrnl on pioKcltnp .hVci'H iii.il. it pt •iihopi .Mi gesl.ii'cn Wii.unn ii l>.nlk|MSM'|l "it lit illtH'f w. i.li'll Siivh.uti, ii Nfrl tjc btiil 1. n.i. ii .i. het. wis y. i volptMis vs in tnili.'l,. ml. iI. lujll" I'c I jilinv Srljn d.uimit i .Ii. on rfi-t m,vi i in-,In/ ittglii't l op hep kon 0|:» igtn ki.it,lit iiinit het '(t:l. enlitii i it I Win III] di reel v»'id 1 J"' n I>epoliiit Riillcitiitli kipniioiitl it tin i ii.inie up 'oi l. ii.i.ii e.-|l mi.teii hi.hi en ynitHv die it) .leu te io\ Hi" I,..rile 11mnet op eni llets in, l Imlpinoloi Ulinrelijk it'll \p;iil:il|lf*tlI lli't' (ell let en Will'tlt il pel olielt die i net, t s 1 ifnil,,I in.ill, t>J1l Until d. innvt'lild-iili.",' It. io Mil;' klliltu'll v. iIt.11 Inn vei •i nTtl v t.iil.u l up In it, nicii lite I dc i.belt he Mln hi'l distiii I W.iloiw. e;S, In. .1.mi in lei, looiliUMIiliHt U'-Hll) KH I I (I,, I ,nd I.(I (of) Compacte Mini-DV Handycam 10x optische Carl Zeiss zoomlens 2.5" LCD monitor/Touch-panel NightShot/SteadyShot i.LINK (DV-OUT) Indusief accessoires MinilkT LA pal VAN 54S, SCHIEDAM - Harmonie Ambro sius treedt zaterdag 30 oktober op in de Hervormde Kerk aan het Noordeinde in Kethel. In de aan- loop naar de concertwedstrijd op 7 november in Noordwijkerhout (waar Harmonie Ambrosius uit- komt in de vijfde afdeling) is de af gelopen maanden hard gewerkt om de verplichte en vrije werken in te studeren. Voor eigen publiek wordt er zaterdag geoefend tijdens een muzikale reis in de intieme kerk. Harmonie Ambrosius Schiedam is opgericht op 9 September 1893 door het samengaan van het har- monie-orkest 'Kunstmin' met eni- ge leden van de schutterij St. Am brosius. Zaterdagavond wordt er dus een muzikale reis gemaakt. Die begint al meteen met het eerste werk in Rusland. Alexander Boro din, den van de leden van 'het Machtige Hoopje', vijf belangrijke Russische componisten, schreef voor zijn opera Prince Igor het the- ma dat wereldberoemd ging wor den. Zo wereldberoemd dat het liedje 'Stranger in Paradise' op de ze melodie is gebouwd. Om een reis goed te maken heb je een goed humeur nodig, Ton Verhiel be- greep dat en schreef zijn 'Suite Amusante'. Het derde werk is geheel in Hol- landse sferen, maar wel wat terug in de tijd. Henk van Lijnschooten heeft in zijn Rhapsody from the Low Countries een aantal oud- Hollandse liedjes verwerkt, die tot op vandaag nog door velen meege- zongen kunnen worden. Met Paul Dzon neemt Harmonie Ambrosius het publiek vervolgens mee naar de Balkan. Uit zijn driedelige suite Three Balcan Pieces wordt het tweede deel Vedea, een Andante in 7/8 maat gespeeld. Het concert is gratis toegankelijk en begint om 20.00 uur. SCHIEDAM - Haar en kapsels; daar draaide het sinds begin augus- tus om bij de wijkcentra in Schie dam, de artoteek, en kunstgalerie 300procent. Tijdens het project 'Kijk Haar!' is er op deze locaties plukjes haar van bezoekers aan de tentoonstellingen ingezameld. De ze plukjes, donker, blond, rood, krullend of steil haar, zijn door kunstenaar Huub Vinken gebun- SCHIEDAM - ONS start in week 44 met herbestratingwerkzaamhe- den aan een deel van de West Frankelandsestraat tussen de Alei- dastraat en de Alb. Thijmstraat. Deze herbestratingwerkzaamhe- den zullen zo'n vier maanden in beslag nemen. Ook worden in week 44 in het kader van noodza- kelijk onderhoud een aantal gas- aansluitingen vervangen. Gedu- rende de werkzaamheden zal er in het genoemde deel van de West Frankelandsestraat geen door- gaand verkeer mogelijk zijn. De panden zullen wel bereikbaar blij- ven voor de hulpdiensten. deld in een echt penseel. Eerder maakte hij al penselen van het haar van nog levende, Nederlandse kunstenaars. De Schiedamse pens elen werden zondag 24 okotber onthuld in wijkcentrum De Erker. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In vier auto's die geparkeerd stonden in een parkeer- garage aan de Joop den Uyllaan is maandagmorgen rond kwart voor zeven ingebroken. Uit alle auto's werden de autoradio's weggeno- men. De inbrekers sloegen een rait van de auto in, waarna zij er met de buit vandoor gingen. SCHIEDAM - Fractie- en bestuursleden van het CDA zullen vrijdag 29 oktober vanaf 14.00 aanwezig zijn in winkelcentrum Spaland. Naast winkelende Schie dammers zullen de CDA-ers ook in gesprek gaan met een aantal winkeliers. Vanaf 15.00 uur gaat het CDA naar wijkcentrum De Blauwe Brug om daar met de Schiedammers te praten over zaken als veiligheid in de wjjk, de erfpachtkwestie en de komst van het jonge- rencentrum in Noord. SCHIEDAM - Feyenoord aanvaller Salomon Kalou heeft maandag de nieuw- bouw van De Poldervaart, school voor Speciaal Basis Onderwijs, een feestelijk tintje gegeven. Samen met Henk Fraser en Gaston Taument trapte hij een balletje met enkele leer- lingen op het kunstgrasveld- je op het schoolplein. De Poldervaart bestaat ei- genlijk uit twee schoien; De Brug en de Van Liefland- school. Sinds 1996 was De Brug (voor Moeilijk Leren- de Kinderen) al in een nood- gebouw op het schoolplein van de Van Lieflandschool (voor Leer- en Opvoedings Moeilijkheden) onderge- bracht. In het nieuwe gebouw wer ken beide schoien onder de naam Poldervaart geinte- greerd samen onder een di- recteur: Tom van Zuuren. De Poldervaart is nu een school voor speciaal basis- onderwijs voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar die ex tra leerstof en gedragson- dersteuning behoeven gedu- rende twee of meer jaren. -7 r c Broersvest 135 Schiedam Tel.: 010-426 84 92 ABC parkeergarage op loopafstand Parkwegl-3 Schiedam 010-473 73 52 De enige avondwinkel met dagprijzen. 6 keer gratis 'Kidsweek' *(Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnee bent geweest) Mijnadres: rwr,,,l«|iaJ.lMlll|lllIMM Naam: Ad res: Postcode: Telefoonnummer: Plaats: van de brarofotf Geboortedatum: E-mail: Het proefabonnement op Kidsweek bezorgen op bovenstaand adres. Ik wil het proefabonnement op Kidsweek cadeau doen aan: Naam:Voorl: M N Adres: Postcode: Telefoonnummer: Geboortedatum: Plaats: E-mail: Knlp deze bon uit en stuur hem naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam. Een postzegel Is niet nodlg. Of bel gratis 0800-0642. KLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1