maasstad Videoland nu ingericht volgens store-concept Weggooischoenen komen er bij't Schoentje niet in \ets nieuws uit schiedam Tapijthoek al achttien jaar een begrip in Schiedam Voortaan elke maand in deze krant 'iets nieuws' uit Schiedam Colofon Het Keukenhuis levert de nieuwste spullen voor de laagste prijzen Kleine verhuizing en opknapbeurt Kwaliteiten duurzaamheid verfwfsf Complete keukens of alleen een vaatwasser Tijdelijk op andere hoek Woensdag 27 oktober 2004 SCHIEDAM - Videoland aan de Mgr. Nolenslaan 416 is helemaal vernieuwd en een stukje opgeschoven in de winkelstraat in Nieuwland. Een grote verhuizing werd het niet. Het nieuwe Video- land is slechts een paar num- mers verwijderd van het oude adres, maar aan de binnen- kant is wel het een en ander veranderd. De winkel is hele maal ingericht volgens het Videoland Store-concept dat er op gericht is de bezoeker een echt bioscoopgevoel te geven. En dat is volgens Andre Eijckelhof, eigenaar van Vi deoland op de Nolenslaan, goed gelukt. „Vroeger had- den we een winkel met best wat opstapjes en hoekjes, nu is de winkel veel rechthoeki- ger en overzichtelijker ge- worden. Het store-concept, waar we met de inrichting van de winkel rekening mee hebben moeten houden houdt in dat we vooral gewerkt heb ben met de kleuren donker- blauw, grijs en rood; om meer een bioscoopuitstraling te krijgen. Volgens mij is dat aardig gelukt; ik krijg in ieder geval alleen maar positieve reaches van de klanten." Nu de dagen weer korter worden en de nachten langer breekt het drukke seizoen weer aan voor de videover- huurbedrijven. Videoland heeft dan ook een leuke aan- bieding voor de klanten: twee dagen twee films voor vijf euro. Er mag dan een nieuwe en een oude film gekozen worden. Videoland is daar- mee absoluut de goedkoopste in Schiedam, meent Eijckel hof. Nieuwe films die bin- nenkort in de schappen lig- gen zijn Shrek 2, I-Robots, Garfield en Harry Potter 3. Wie geen tijd of zin heeft om de films tijdens de openings- tijden terug te brengen kan terecht bij de twee Videoland verhuurautomaten die in Schiedam te vinden zijn: een- tje bij de winkel aan de Mgr. Nolenslaan en eentje op de Borodinlaan bij winkelcen- trum De Ketel. Deze zijn 24 uur per dag te gebruiken op vertoon van het pasje. Wie zich in wil laten schrijven moet een legitimatiebewijs meebrengen en een legitima- tie waaruit duidelijk wordt wat het adres van de klant is. Videoland aan de Mgr. No lenslaan 416 is dagelijks open van 12.00 tot 21.00 uur. Alleen Eerste Kerstdag ge- sloten. ara, SCHIEDAM - Hij begint net een beetje op toeren te ko men, zegt Wim van Hees van 't Schoentje. En dat terwijl hij al meer dan dertig jaar zijn schoenmakerij annex schoen- winkel runt aan de Aleida- traat 64 in Schiedam West. Van Oorsprong is Van Hees een schoenmaker, maar uit liefde voor het vak en de schoen werd hij ook verkoper van goede -liefst Hollandse- schoenen. Een gedreven man met liefde voor het vak, zo omschrijft Wim van Hees zichzelf. En dat mag ook wel, als je al zo- lang in het schoenenvak zit als Van Hees. De schoenma kerij is zelfs erkend Gilde- meester, een keurmerk dat aangeeft dat het echte oude gilde hier beoefend wordt. „Een schoen wordt hier ge- garandeerd goed gerepa- reerd." In 1971 begon Van Hees met de verkoop van schoenen. „Gewoon omdat ik dat wel zag zitten", vertelt een opge- wekte Van Hees. „Maar er komen hier geen weggooi schoenen in de winkel, dat zou me aan mijn schoenma- kershart gaan. Ik verkoop al leen kwaliteit met een goede pasvorm en van goed materi- aal. Dan moet je denken aan merken als Mephisto, Van Lier en Greve." Als het even kan verkoopt Van Hees Hol- landse spullen. „Omdat die het beste afgestemd zijn op de Hollandse voet en omdat ze degelijk zijn." Behalve op de degelijkheid let de klant volgens Van Hees ook op comfort en duurzaamheid. „Dit jaar zie je dan ook voor al het lagere spul, geen hoge hakken meer, maar lage hak- ken en de neuzen varieren van een beetje spits, tot rond en vierkant, eigenlijk kan bij- na alles." Omdat de schoenen bij 't Schoentje van hoge kwaliteit zijn kan er bijna altijd een po- dologenzooltje in. Een zool- tje dat vooral veel dames te- genwoordig in de schoenen dragen. Halloweendag op Broersveld Winkeliersvereniging Broersveld organiseert zaterdag 30 ok tober een Halloween-dag die in het teken staat van vrolijke en vriendelijke 'enge' dingen. Een kindvriendelijke heks loopt van 14.00 tot 16.00 uur door de straat en vliegt op haar bezem rond. Ieder kind mag met de heks op de foto en het kind dat het engst verkleed naar het Broersveld komthet liefst samen met zijn ouders, maakt kans op een leuke prijs. De foto kan tot twee weken na het feest gratis worden afgehaald in de winkels. Vrijwilligers voor vervangende mantelzorg November 2004: Maand van de Mantelzorg, is inmiddels een begrip aan het worden voor hen, die er mee te maken hebben. Maar kent u het begrip Mantelzorg(er)? Weet u dat 1 op de 10 mensen in de regio Nieuwe Waterweg Noord mantelzorger is. Dat wil zeggen, dat zij naast andere bezigheden zoals hun werk, opleiding of het eigen gezin de dagelijkse vaak inten- sieve zorg hebben voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, kind, familielid of vriend(in). U kunt zich voorstel- len, dat het voor mantelzorgers heel belangrijk is om af en toe tijd vrij te kunnen maken voor ontspanning, want anders is dit niet vol te houden. In de regio Nieuwe Waterweg Noord zijn een groot aantal vrijwilligersorganisaties actief op het gebied van de vrijwillige praktische thuishulp. De vervangende man telzorg. Vele vrijwilligers van de Oproepcentrale, Vrijwillige Terminale Zorg Vlaardingen, de Unie Van Vrijwilligers het Rode Kruis, de Zonnebloem, de Hulpdienst Vlaardingen, Ne- derlandse Patienten Vereniging, Mee Rotterdam en de Maas- kringgroep vervangen wekelijks een paar uur de zorg van de mantelzorger.Ook op 10 november: de dag waarop door de Stuurgroep Informele Zorg, in samenwerking met de steun- punten mantelzorg en de Regionale Mantelzorg Organisaties, voor mantelzorgers uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis de verwendag wordt georganiseerd zullen weer vele vrijwilli gers de zorg een dagje van de mantelzorgers overnemen. Met alle veranderingen in de professionele zorg en de vergrijzing neemt de vraag naar deze vorm van vrijwilligerswerk toe en daarmee ook de vraag naar vrijwilligers.Voor meer informa- tie over het werk van de vrijwilligersorganisaties, een vraag om hulp of om aan te melden als vrijwilliger kan men terecht op de website: www.vrijwilligehulpthuis.nl of telefonisch via 246 35 21. SchiedamGen 24 uur per dag beschikbaar SchiedamGen is een programma waarmee men 24 uur per dag via internet gescande akten uit de Burgerlijke Stand kan raadplegen en opvragen. Het Gemeentearchief Schiedam is het eerste archief in Nederland dat scans van akten uit de Bur gerlijke Stand gratis per e-mail thuis bezorgd. Op de Lande- lijke Archievendag, zaterdag 30 okotber, zijn voorstellingen met historische filmbeelden, exposities van archiefschatten en Schiedamse foto's en kranten digitaal te bekijken. Het Ge meentearchief Schiedam is 30 oktober geopend van 11.00 - 17.00 uur. Aan de Landelijke Archievendag doen 70 archief- instellingen mee. De dag is georganiseerd om meer mensen kennis te laten maken met het archiefwezen. Het Gemeente archief bewaart historische informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis be schikbaar. Woonkwaliteitsprijs voor nieuwbouw De Stichting Woonpromotie Schiedam heeft een Woonkwali teitsprijs ingesteld. Deze onderscheiding kent de stichting om de twee jaar toe aan het nieuwbouwproject waar de woon- kwaliteit als beste wordt ervaren. Een deskundige jury zal de projecten beoordelen die de afgelopen twee jaar zijn verwe- zenlijkt. Tevens krijgen de bewoners ervan een enquete voor- gelegd waaruit moet blijken hoe zij hun nieuwe huis ervaren. De eerste Woonkwaliteitsprijs wordt uitgereikt op donderdag 18 november. De afgelopen jaren is in Schiedam een groot aantal initiatieven ontwikkeld dat bijdraagt aan de kwaliteit van de stad, zo meent de Stichting. Binnen de gemeentegren- zen worden op verschillende locaties nieuwbouwprojecten gerealiseerd in een grote diversiteit. Aan de buitenrand van Schiedam is Sveaparken gesitueerd, op een zogenaamde Vi- nex-locatie waar woningen worden gebouwd naar Zweedse architectuur. In het centrum van de stad wordt hard gewerkt om de binnenstad meer uitstraling te geven. En aan de rand van het stedelijke gebied en in de naoorlogse wijken vindt transformatie van de woningvoorraad plaats. De Stichting Woonpromotie Schiedam juicht deze ontwikkelingen toe. De instelling van de prijs past in het streven van de Stichting Woonpromotie Schiedam. De organisatie wil immers de kwaliteit van het wonen in Schiedam onder de aandacht bren gen en de nieuwbouw koop- en huurwoningen promoten. Als stimulans voor de projectontwikkelaars wordt nu elke twee jaar een nieuwbouwproject onderscheiden waar het beste re- sultaat is bereikt ten aanzien van de woonkwaliteit en woon- omgeving: de Woonkwaliteitsprijs 2002-2003 Antwoorden via de digitale bibliotheek SCHIEDAM - De openbare bibliotheken hebben hun digitale dienstverlening uitgebreid. Vanaf nu kan elke Nederlander alles wat hij altijd al had willen weten via de bibliotheek vin den. De digitale persoonlijke vraagbaak al@din biedt name- lijk de kans alle brandende vragen vanuit huis te stellen. Waarom is de lucht nu eigenlijk blauw? Wat was het allereer- ste popliedje? Op www.bibliotheek.nl, de website van de openbare bibliotheken, kan iedereen een vraag stellen aan de persoonlijke vraagbaak al@din. Het landelijke netwerk van informatiespecialisten dat meewerkt aan deze gratis service, is gespecialiseerd in de selectie van informatie en het herken- nen van betrouwbare bronnen. Daarom staat al@din garant voor een betrouwbaar antwoord. SCHIEDAM - Keukenhuis Schiedam opende ruim een maand geleden de deuren aan de Nieuwe Mathenesserstraat 25 en lijkt nu al een gat in de markt te zijn. Het Keuken huis heeft een groothandels- functie, legt G. Vellekoop, eigenaar van de winkel uit. „Onze prijzen zijn op een an dere manier samengesteld wat concreet betekent dat on- ze prijzen gewoon beduidend lager zijn. Terwijl er toch vijf jaar garantie zit op het com plete pakket." Het Keukenhuis biedt echter veel meer dan de naam doet vermoeden. Niet alleen wor den complete keukens ver- kocht, ook voor slaapkamer- kasten, schuifwanden, gra- nieten bladen of losse appara- tauur kan men bij het Keu kenhuis terecht. Alle gere- nommeerde merken worden verkocht zoals Boretti, Bosch, Solitair en Siemens. Ook op het gebied van for- nuizen heeft het Keukenhuis een naam hoog te houden: in de showroom staan maar liefst 25 fornuizen van 90 centimeter breed opgesteld ('de echte grote jongens' vol gens Vellekoop). „Dat is een trend waar we niet meer om- heen kunnen en daarom heb ben we er dan ook meer dan genoeg keus in." Wie geen complete keuken wil aanschaffen, maar alleen losse apparatuur kan ook te recht aan de Nieuwe Mathe nesserstraat. Die apparatuur wordt ook door het bedrijf gei'nstalleerd. Desgewenst kan ook de oude keuken wor den gedemonteerd en de nieuwe daarna opgeleverd, inclusief leidingwerk, electra en loodgieterswerk. Geen omkijken meer voor de klant met de twee linkerhanden. Bij Het Keukenhuis staan 25 keukens in de showroom; van modern tot zeer klassiek. Levertijd is binnen vijf we ken. „Moet de keuken er nog voor de Kerst in, dan kan dat bij ons", bezweert Velle koop. mm SCHIEDAM - Het moest een pand op de hoek worden, an ders kregen ze problemen met de naam. Uiteindelijk vonden Dafna en Jan de Vries een stek waar ze de ko- mende twee jaar wel hun Ta pijthoek wilden runnen. Het werd de Oranjestraat 3-5, dichtbij de oude winkel en- ...op een lekkere hoek. Het is een tijdelijk onderko- men waar de Tapijthoek nu zit, benadrukt Dafna de Vries die net de verhuizing naar de Oranjestraat achter de rug heeft. „Over twee jaar gaan we terug naar onze oude stek op de hoek BK-Laan/Nieuwe Haven. Er wordt daar nieuw bouw neergezet met weer winkels eronder en als het goed is moet dat najaar 2006 klaar zijn." Op de kop af achttien jaar is de Tapijthoek al een begrip in Schiedam. Of het nu om vloerbedekking, laminaat, gordijnen, vouwgordijnen of binnenzonwering gaat; de Tapijthoek heeft het in huis en kan over alles een advies uitbrengen. Tegenwoordig kiezen veel mensen weer voor vloerbe dekking, weet Dafna de Vries Vooral op de slaapkamer vinden veel mensen dat lek- ker aan hun voeten en in ap- partementen wordt het ook weer veel voor de woonka- mer gekozen." Op het gebied van gordijnen is ook weer van alles aan het veranderen. Trend zijn de gordijnen met roedes met ingeslagen rin- gen. „Dat valt heel mooi en je hebt er niet meer stof voor nodig dan wanneer je voor biivoorbeeld een vlinderplooi kiest." De vouwgordijnen zijn een blijvertje. De Tapijthoek laat de vouwgordijnen maken in een speciaal atelier in Belgie. Daar wordt met een laserma- chine gewerkt waardoor de gordijnen echt kaarsrecht ko men te hangen. „Negen van de tien gordijnstoffen kunnen hiervoor gebruikt worden. Dun of dik, dat maakt bijna niet uit. Je moet alleen soms rekening houden met bepaal- de patronen maar bijna alles kan gebruikt worden voor vouwgordijen. "De levertijd op vouwgordijnen is vier we ken. Niet zozeer omdat ze naar Belgie moeten, maar omdat het drie weken duurt om de gordijnen te maken. De levertijd op de rest van het assortiment is ongeveer twee weken. ik s Andre Eijckelhof achter de balie van zijn vernieuwde Videoland At 33 jaar zit't Schoentje hier op de Aleidastraat 64. Redactie: Karin Moerman Vormgeving: Joop Langeveld Fotografie Roger van der Kraan xq56 Er staan 25 complete keukens opgesteld bij het Keukenhuis; van modern tot zeer klassiek. Alle nieuwe trends op woongebied zijn bij de Tapijthoek te vinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 23