Boijmans laat dagelijks leven 17de eeuw zien m :¥m% maasstad 79 KNIP UIT V00RDEEL maasstad ax mm 1NCL. MAX €10.* BELTEG0ED EN GRATIS HEADSET DRAADL0ZE DECT TELEFOON Opera AVda Concert Korting westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam T -Mobile r- CEINTUURBAAN 125, ROTTERDAM Woensdag 27 oktobsr 2004 ROTTERDAM - Een over- zichtstentoonstelling van alle belangrijke Nederlandse schilders van het dagelijks le ven in de zeventiende eeuw, dat was de bedoeling. Veel van die schilderijen bevinden zich nu in galeries en musea over de hele wereld. Het was een hele klus om alles weer naar Nederland te krijgen, maar het is gelukt. Meer dan tachtig topstukken zijn nu te zien in de tentoonstelling 'Zinnen en Minnen' in muse um Boijmans V an Beuningen. Het schilderij De dorpsschool van Jan Steen is ook te zien op de tentoonstelling 'Zinnen en Minnen'in museum Boijmans Van Beuningen. P°F stad door Vincent Wernke ROTTERDAM - Skatedan- ce, turntablism, martial arts, beatbox, breakdance, free style skate stunts, acrobatics en streetdance. De groep Ish biedt het theaterpubliek be paald geen standaardavond- je. Na drie eerdere produc- ties, die nationaal en interna- tionaal lovend werden ont- vangen, komt deze bijzonde- re theatergroep nu met '4- Ish'Een van de artiesten die op het podium zijn kunsten vertoont, is wereldkampioen aggressive inline skating Sven Boekhorst. j mm Robert Redford en Willem Dafoe spelen in 'The Clearing' van de Nederlandse regisseur Pieter Jan Brugge. I Bij Correct Computers aan de Ceintuurbaan 125 in Rotterdam vindt U een compleet aanbod in desktop computers, scanners, printers, notebooks, faxen/ kopiers, computersoftware, mobiele telefoons en data/video projectoren. Alles staat op ruim 3000m2 overzichtelijk opgesteld in een prachtige showroom en is direct uit voorraad leverbaar. T-MOBILE PREPAID GSM PAKKET MET SIEMENS C55 Deze mobiele telefoon verrast door zijn innovatief polyfoon geluids- concept (16 akkoorden). Het is mogelijk stem of andere geluiden en melodieen optenemenofte downloaden en die vervolgens als beltonen te gebruiken. Doordat de Siemens C55 gebruik maakt van JAVA-technologie kunt u games downloaden van het internet, maar ook allerlei leuke applicaties. Incl. gratis headset. INCL BTW 39.95 BROTHER FAX-T94 GEWOON PAPIER FAX Fax met automatische fax/telefoon schakelaar, geheugen tot 25 vel en 10 vel automatische document invoer. Incl. 4 directe en 100 snelkies nummers en een geintegreerde telefoon.Afm. 33.4x30.1x28.1 cm. In wit uitgevoerd. CORRECTPRIJS EXCL.BTW Artnr. 269629 INCL. BTW 94.01 AEG D9TWIN DRAADLOZE DECTTELEFOON MET EXTRA HANDSET Een draadloze plug play DECT- telefoon plus een extra handset. I Voorzien van o.a. I nummertierkenning, geheugen, I ruggespraak functie, I nummerheitialing, 3 verschillende I belsignalen, een spreektijd tot 16 I uur en een standby tijd tot 250 uur. CORRECTPRIJS EX. BTW 65.- KNIP-UIT KORTING I MET DEZE BON -6." I l-09^Art .nr. 257568 I INCL BTW 70,21 ALLE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW TENZIJ ANDERS VERMELD ZONDAG 31 OKTOBER r.FOPEND VAN 12.00-17.00 UUR WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 09.30-18.00 uur, donderdag en vrijdag 09.30-21.00 uur, zaterdag 09.00-18.00 uur. Zondag 31 oktober geopend van 12.00-17.00 uur DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND TOT 21.00 UUR #iri* TX51 door Annetnarie Proost „Het was een martelgang om alle stukken bij elkaar te krijgen", ver- telt Jeroen Giltaij, conservator oude kunst van Boijmans Van Beunin gen en samensteller van de tentoon stelling. „Sommige musea doen erg moeilijk wat het bruikleen betreft. Ik heb op een gegeven moment ge- dacht dat we de tentoonstelling maar moesten afblazen omdat ik te veel concessies moest doen aan mijn oorspronkelijke idee." Jeroen Giltaij moet een man met veel overtuigingskracht zijn, want op de tentoonstelling hangen niet de minste schilders. Vanuit de gehele wereld zijn schilderijen bij elkaar gebracht. Met als topstuk de Vrouw die een brief schrijft van Johannes Vermeer die door de National Gal lery in Washington in bruikleen is gegeven. De tentoonstelling is chronologisch opgebouwd en be- gint met de werken van de Rotter- damse schilderWillemBuitenwech van rond 1620 en eindigt met een werk van Frans van Mieris uit 1670. Binnen deze tijdspanne zien we de werken van Johannes Vermeer, Jan Steen, Pieter de Hooch, Adriaen Brouwer, Gerard ter Borch en vele andere zeventiende eeuwse mees- ters. Boijmans had eerder overzichtten- toonstellingen over architectschil- ders in de zeventiende eeuw en over zeeschilders uit deze periode. Met de derde tentoonstelling wordt de Gouden Eeuw weer vanuit een an dere invalshoek benaderd. Ditmaal is getracht een representatief beeld te geven van de schilders van het da gelijks leven en tegelijkertijd een sfeerbeeld op te roepen van het le ven in de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw, van 1590 tot om- streeks 1660, was een periode van onvoorstelbare economische en culturele bloei in de Nederlanden. Op een bevolking van anderhalf miljoen zielen waren er binnen de zeventiende eeuw honderdduizend kunstschilders actief. Kenmerkend voor de schilderkunst in de Gouden Eeuw is dat de schilders zich specia- liseerden op het schilderen van een onderwerp. Zo waagde een schilder van zeegezichten zich niet snel aan een stilleven. Veel schilders kozen er voor om bij specialisten van een bepaald genre in de leer te gaan. Ze leerden dan om een bepaald onder werp tot in de finesse te schilderen, er een eigen stijl te ontwikkelen en vervolgens zelf leerlingen op te lei- den. Er is de laatste dertig jaar veel on- derzoek gedaan naar de onderwer- pen die zeventiende eeuwse schil ders van het dagelijks leven kozen om te verbeelden. Lang werd ge- dacht dat het uitbeelden van dage- lijkse taferelen een moralistische achtergrond had. „Wellicht waren de schilderijen geen vermaning maar slechts een verbeelding van het dagelijks leven", zegt Giltaij. „De vrolijke gezelschappen van Willem Buitenwech lijken vooral geschilderd om Willem's tijdgeno- ten aan het lachen te maken. Ze noemden de man niet voor niets Gheestige Willem' De slapende kinderen in het schil derij De dorpsschool van Jan Steen, de roodaangelopen dwerg, die ste- nen gooit naar de kinderen die hem belagen, in het schilderij Jongens en dwergen van Jan Miense Mo- leneaer zijn wellicht geen verma- ningen, geestig is het zeker. De tentoonstelling is van 23 oktober tot 9 januari te zien in museum Boij mans Van Beuningen. ROTTERDAM - Het liefdesdrama Aida met de muziek van Verdi staat op maandag 8 november op de planken in het nieuwe Luxor Theater op Zuid. Het verhaal ver- telt over de driehoeksverhouding van de veldheer Radames, prinses Amneris en de slavin Ai'da. In het oude Egypte wordt de slavin heen en weer geslingerd tussen haar liefde voor Radames en haar trouw aan haar vader en vaderland. On- der leiding van diligent Andrzej Straszynski treden het koor en het orkest van de Opera van Krakau aan. Bij de solisten zijn onder meer Barbara Kubiak als Aida en Ernes to Grisalis of Pawel Wunder als Radames. Galis Ibragimova speelt de rol van prinses Amneris. De voorstelling wordt gezongen in de Italiaanse taal en wordt Neder- lands boventiteld. Een uur voor de voorstelling wordt een inleiding gegeven door operakenner Gerard Legeland. Kaarten zijn te bestellen en te reserveren aan de kassa van het theater. De kassa is geopend van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur en op zon- dag van 12.00 tot 17.00 uur, tele- foonnummetO 10-484.3333 ROTTERDAM - Philharmonisch Koor Toonkunst Rotterdam geeft op zondag 7 november een zeer bijzonder concert op een zeer bij- zondere locatie. In de voormalige vertrekhal van de Holland Ameri- ka Lijn, de Cruise Terminal op de Wilhelminakade 699, wordt een speciaal voor het koor geschreven werk van Chiel Meyering uitge- voerd. Dit stuk is verbonden met het andere hoofdwerk van het con cert, de Mis in c van Mozart. De verbinding met het werk van Mey ering is dat deze werd geschreven op het gedicht 'Geschreven in het teken des kruizes' van de Rotter- damse dichter Jules Deelder. Oude en nieuwe muziek ontmoeten zo elkaar en vullen elkaar aan. De uit- voering van de Mattheus Passion in De Doelen vormt een vast on- derdeel van de jaarlijkse program- mering. De aanvang op 7 novem ber is om 14.30 uur. Inline skater Sven Boekhorst toont zijn stunts in '4-lsh' „Ik was voorheen eigenlijk alleen met school een paar keer in het the ater geweest. En meestal vond iker niks aan", zegt Sven Boekhorst. „Maar toen 'Ish' in Den Bosch te zien was, ben ik een keer gaan kij- ken en vond het echt geweldig. Het was grappig, spannend, spectacu- lair. Ik heb vijf kwartier heel aan- dachtig zitten kijken. Het is echt leuk voor jongeren omdat je din- gen te zien krij gtvandestraat.Niet voor niets is de voorstelling van 'Ish' ook voor scholen te zien. Ik kan me voorstellen dat scholieren dit heel tof vinden." Als wereldkampioen aggressive inline skating werd Boekhorst eind vorigjaargebeld. Of hij er iets voor voelde om mee te doen aan de nieuwe voorstelling van 'IshVan januari tot april stond hij met deze multidisciplinaire theatergroep op het podium en tot december is de Brabantse street- en halfpipe spe cialist weer te zien in de nieuwe voorstelling '4 Ish'. „Mij komt het SHQ7-EQPI\iC52 TURf\J7~P>eLJSFV/l BREPHDCNCE M.PP7:PL. RR75 PREESr^LE 5HG7E S7TJr\jT*S aCRDEBriCS STREET DR1MCE ujujuj.i3H-EUE:r\j:rs.cnm goed uit, omdat er in de winter- maanden geen wedstrijden of shows in Amerika zijn. Daarbij is het eens iets heel anders om in het theater te staan. Acteren of dansen is niets voor mij, maar als ik kan doen waar ik goed in ben, vind ik het te gek om mee te doen." Waar Sven Boekhorst goed in is, zijn stunts op zijn skates. Op zijn veertiende begon hij met skaten. Vier jaar later was hij met school gestopt en deed hij in Amerika mee aan wedstrijden en demon strates. „Ik kwam op het juiste moment dat wereldje binnen. Dat nu bereiken zou veel moeilijker zijn. Het is een klein wereldje en het kost moeite om daarin geac- cepteerd te worden. Als veertien- jarige was ik daar natuurlijk nog helemaal niet mee bezig. Ik zag een videoband van een beroemde skater. Ik dacht: hem wil ik een keer live aan het werk zien. Vier, vijf jaar later streed ik tegen hem tijdens een wedstrijd. Dat is heel bizar." Inmiddels is Boekhorst, in het we reldje bekend als 'The Silent Assa ssin', twee keer wereldkampioen aggressive inline skating geweest, behaaide hij diverse andere inter- nationale titels en is hij als game- character te zien in een computer- spel voor Playstation. Boekhorst zit veel in Amerika, waar het ska- ten als sport veel hoger staat aan- gescbreven dan in Nederland. Op een televisieopname is te zien hoe men de sport daar beleeft. „Het is echt heel groot. In Nederland zien ze het vooral als een leuke hobby, maar daar worden extreme sports echt als sporten gezien." De opname bewijst echter ook dat skaten niet zonder gevaar is. „Ik zie het zelf niet als gevaarlijk, al besef je wel dat het ook verkeerd kan aflopen. Ik heb al aardig wat schrammen opgelopen. Onlangs heb ik nog een rib gebroken. Het ergste wat ik heb gehad, was een gebroken enkel. Dat was heftig. Ik voelde wel pijn, maar toen ze mijn schoen uittrokken zag ik dat die enkel helemaal de andere kant ophing. Hoeweldieblessuregene- zen is, heb ik er nog steeds soms last van als ik lang skate." „Hoelang je kunt doorgaan met skaten?Dat hangt helemaal van je- zelf af, hoe je met je lichaam om- gaat. Als je bij sommige dingen denkt: ik doe het niet, want het risi- co is te groot, dan kun je het vol- gens mij wel tot je dertigste of lan- ger volhouden. Maar ik merk wel dat ik ouder ben hoor. Zo na je twintigste ga je dat merken, dat je langer op de grond blijft liggen na een val. Dat hoor ik van meer men- sen. Je denkt ook meer na over de gevolgen die bepaalde stunts kun- nen hebben." Naast de wedstrijden en shows in Amerika vindt Boekhorst het dus heerlijk om nu in Nederland met 'Ish* in de theaters te staan. „In Amerika vinden de meeste shows plaats in de openlucht. Op het po dium in een theater is natuurlijk wel iets anders. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Ook het applaus is heerlijk. Ik vind het bo- vendien lekker om even in Neder land te kunnen blijven. Ik zit heel vaak in Amerika en dan heb ik al heel snel heimwee naar Neder land. Ik ken die mensen daar dan wel, maar je zit er toch in je eentje in zo' n hotelkamer. Ik doe dat nu al acht jaar en heb daar niet meer zo- veelzin in..." '4—Ish' isop3en4novemberte zien in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Lezers van Maasstad Weekbladen krijgen bij inlevering van dit artikel drie euro korting op een kaartje voor deze voorstellingen. Re serveren kan via de kassa of te- lefonisch via 010—4-84.33.33. Voor meer informatie over '4- Ish": www.ish-events.com. 'The Clearing' is een sterk regiedebuut door Vincent Wernke ROTTERDAM - Nederlanders die naar Hollywood gaan, keren, uit- zonderingen daargelaten, veelal een illusie armer weer temg. En degenen die wel succes hebben, moeten zich uiteindelijk vooral aanpassen aan wat gangbaar is in Amerika. Zie de films van Jan de Bont, die niets eigens meer heb ben. Paul Verhoeven is ook niet voor niets temg in Nederland. Pie ter Jan Bmgge vormt vooralsnog een uitzondering op deze regel met zijn regiedebuut 'The Clearing'. Pieter Jan Bmgge woont en werkt al 25 jaar in Hollywood. Als pro- ducent was hij onder meer betrok- ken bij blockbusters als 'Bul- worth', 'Heat' en 'The Insider'. Met de thriller 'The Clearing' maakt Pieter Jan Bmgge zijn regie debuut. Zijn status als producent heeft hem ongetwijfeld geholpen, want welk debuterend filmmaker heeft direct steracteurs als Robert Redford, Willem Dafoe en Helen Mirren tot zijn beschikking? De Nederlander bedacht zelf het ver haal voor 'The Clearing', dat losjes is gebaseerd op de in Nederland geruchtmakende ontvoering van Gerrit Jan Heijn in 1988. Nederlanders die bekend zijn met deze zaak zullen dan ook een aan- tal elementen van deze ontvoe- ringszaak herkennen. Willem Dafoe speelt Arnold Mack, een voormalig medewerker van de steenrijke zakenman Wayne Hayes (Robert Redford). Uit fmstratie over zijn eigen leven plant hij een ontvoering van de succesvolle Hayes, die ogenschijnlijk het idea- le leven leidt. Een kast van een huis, een mooie, trouwe echtgeno- te en een goedgevulde bankreke- ning, met geld dat hij heeft overge- houden aan de verkoop van zijn succesvolle bedrijf. Op een morgen wacht Mack op de oprijlaan op Wayne en stapt bij hem in de auto. Dit is het vertrek- punt van twee verhaallijnen. Aan de ene kant het verhaal van Wayne en Mack. De ontvoerder brengt zijn gijzelaar naar een bos, waar ze urenlang wandelen. Tijdens deze wandeling komen we meer te we- ten over Macks motivatie en wordt Wayne geconfronteerd met de nie- tigheid van zijn rijkdom. Wat hij ook probeert om Mack in zijn macht te krijgen, het blijkt alle- maal zinloos. Plotseling besefte hij dat hij door een leven lang hard te werken een hoop gemist heeft in het leven. Wat heeft de rijkdom hem nu werkelijk gebracht? Overi- gens zorgt de ontvoerder ervoor dat Wayne denkt dat de ontvoering door meerdere mensen wordt uit- gevoerd, waar het in werkelijkheid een eenmansactie is. De tweede verhaallijn in 'The Clearing' speelt zich af aan het thuisfront. Als het tot echtgenote Eileen Hayes (Helen Mirren) is doorgedrongen dat haar man is ontvoerd, krijgt ze niet alleen ge- zelschap van haar kinderen, maar ook van FBI-agent Ray Fuller (Matt Craven). Hij confronteert haar met een affaire die haar man in het verleden had met een werk- neemster. Een affaire die, in tegen- stelling tot wat zij denkt, niet is op- gehouden nadat de dame in kwes- tie op haar aandringen is ontsla- gen. Terwijl Fuller haar goedbe- doelde adviezen toefluistert, kampt Eileen met haar emoties en de on- zekerheid over het lot van haar man. De nadruk in zijn film ligt op de emoties die de ontvoering bij de verschillende personages teweeg- brengt. Bij de steenrijke zaken man, die erachter komt dat veel geld op de bank ook niet alles is en dat hij zijn gezin wellicht iets meer aandacht had moeten geven. Zijn vrouw, die moet omgaan met de ontvoering van haar man en er bo- vendien achterkomt dat haar man meer geheimen voor haar heeft dan ze dacht. Desondanks maakt de ontvoering hun band sterker. En de ontvoerder zelf, voor wie de ont voering uiteindelijk ook niet ople- vert wat hij ervan verwachtte. Het knappe van 'The Clearing' is dat Pieter Jan Brugge weinig kunstgrepen nodig heeft om ne- gentig minuten lang de spanning en emoties vast te houden. In die zin heeft hij geen 'Amerikaanse' film afgeleverd, want dan zou hij vast en zeker meer onnodige frat- sen hebben gebruikt, zoals gebrui- kelijk in Hollywoodthrillers. Met name de manier waarop de beide verhaallijnen door elkaar zijn ver- weven, zorgen ervoor dat de span ning oploopt. Wie de ontvoerings- zaak van Gerrit Jan Heijn kent zal minder verrast zijn over de afloop (al is dit geen letterlijke verfilming van de Heijn-zaak), maar feit is dat Pieter Jan Bmgge een sterk en per- soonlijk regiedebuut heeft afgele verd. SIEMENS Art.nr. 284637 'T-Mobile beltegoed is onbeperkt geldig, tenzij er 6 aaneengesloten maanden geen gebruik gemaakt wordt van de aansluiting. PERSONAL PAPIER FAX IT" M .'t-J!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 25