4 schiedam Kees B. eindelijk vrij na nachtmerrie van vier jaar 3 FOKfl flip Wel vergunning ondanks dreigen bewonersdub met kort geding - - 59 SCHIEDAM 4 weken voor Jfefl slechts 9?s j Bewegingen van kinderen gemeten actie voor PAS? Z0NDAG 19 DECEMBER GEOPEND P DNA-sporen wijzen op andere dader stad i SPARTA-GO AHEAD EAGLES Nieuwjaarsfeest op het Stadserf tot diep in het nieuwe jaar 038*" M 50 V_^ Zie onze advertentie elders in deze krant 1VIDE AUDI# KTV maass Gratis afhalen Vrijdag a.s. om 20.00 uur Zie onze Sparta-pagina o elders in de krant. s 35* WONEN IN HET LLOYDKWARTIER Kerstconcert Sint Radboud hetglazenpand.nl SURF OOK MAAR WWW.F0T0KLEIiy.ML DEZE WEEK EXTRA KOOPAVONDEN KUK VOOR DE flllALEN EH OPEHINGSTIJDEN OP ONZE WEOSITE! 19 DECEMBER KOOPZONDAG Green Forest Selection GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Sanering terrein Goeman Lees Rotterdams Dagblad Of bel gratis 0800 0642 Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 15 december 2004 lie Jaargang nr 51 xm^er SCHIEDAM - „Ik ben kwaad en oplucht tegelijkertijd. Het was een grote nachtmerrie, maar ik ben ontzettend blij dat ik weer vrij ben." De eerste woorden van de zonet vrijgelaten Kees B.. Beduusd staat hij voor de Scheveningse gevangenis de pers te woord, waar zijn advocaat Gerard Sprong hem in zijn Jaguar op komt halen. Zijn vrijlating moest hij via het journaal vernemen, geen woord van excuus heeft hij gekregen. En dat terwijl hij vier jaar lang onschuldig vast heeft gezeten. k 180 postbus 1685 3000 br rotterdam JUNQERHAN JUNGERHANS: WWW. ROTTERDAMOaSTZEEDIJK/^ HOEK ADMIRRLITEITSSTRAAT R RIO 403 K3 OO A SCHIEDAM - Het oude- jaarsfeest op het Stadserf gaat definitief door. Het college van B W heeft besloten de organisatie van Winterhart wel vergunning te verlenen, ook voor het nieuwjaarsfeest. Bewonersvereniging Oost protesteert tegen het feest met oud- en nieuwjaar op het Stadserf dat tot 04.00 uur 's nachts duurt. Ze vrezen ge- luidsoverlast en rellen schop- pende jongeren die de tent tot mikpunt van hun onvrede maken. Burgemeester Scheeres van Veiligheid is hiervoor minder benauwd en geeft de vergunning af. Wel met strenge veiligheidseisen als bewaking en brandpre- ventie. BIJ ONS VINDT U EEN C0MPLEET ASS0RTIMENT MP3-SPELERS 038*" M J KLARE TAAL r i Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam r weekbladen s k b I a Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan S3 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplem 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas da Haard Lange Kerkstraal 26 Hof van Spaland 6 Bewonersvereniginn Schiedam-Post Boerhavelaan 79 Frankenland St Liduinastraat 10 Wijkcentrum De Erker Jan van Avennestraat 32 door Frank Willemse Vlaardinger Kees B. (35) werd, ook in hoger beroep, veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf met TBS. Praktisch levenslang. Hij werd gezien als de moordenaar van de 10-jarige Nienke Kleiss, het meisje dat op een zomeravond in juni 2000 met vriendje Maikel (11) in het Beatrixpark speelde. Met noodlottige afloop. Het meisje werd verkracht en met een veter gewurgd. Een lustmoord, waarbij Maikel overleefde door zich dood te houden. Maikel herinnert zich een dikke jongeman met een pokdalig ge- zicht. Twee maanden later werd Kees B. door de politie gearres- teerd. Hij was een getuige die ten tijde van het misdrijf in het park verbleef en die nota bene zelf naar de politie had gebeld om hen van 'een' misdrijf op de hoogte te stel- len. Hij werd al snel verdacht en bekende na drie dagen verhoor. 'Om er vanaf te zijn', verklaarden zijn advocaten, waarna hij zijn be- kentenis al weer snel in had ge- trokken. Het Openbaar Ministerie vermelde trots de dader te hebben. De ver- keerde dus, naar nu blijkt. Na vier jaar werd onlangs in een andere ze- denzaak Wik H. uit Hoek van Hol land gearresteerd. Tijdens de ver- horen bekent hij ook Nienke te hebben vermoord. Hij heeft wel een pokdalig gezicht en stukje bij beetje gaan de dingen steeds meer wijzen op deze nieuwe verdachte. Ook het OM moet dit toegeven en via deze ontlastende bewijzen wordt een herzieningsverzoek aan- gevraagd en ingewilligd door mi nister Donner. Hoe hebben politie, Openbaar Mi nisterie en rechterlijke macht deze grove fout kunnen maken? Des- kundigen wijzen op de grote maat- schappelijke druk op de politie en Openbaar Ministerie om deze ge- ruchtmakende zaak op te lossen. Toen Kees B. in beeld kwam was hij simpelweg de 'ideale' dader, want hij was al eerder veroordeeld voor zedenzaken. Deze 'tunnel- blik' maakte dat iedereen daadwer- kelijk dacht de dader te pakken te hebben. Ook blijkt dat getuigen en bekentenissen vaak niet betrouw- baar zijn. Slechts harde bewijzen, zoals nu dan DNA-sporen, beho- ren doorslaggevend te zijn. De advocaten van Kees B. gaan een schadevergoeding eisen, maar pas na januari wanneer de recht- zaak volgt waarbij hij definitief vrij wordt gepleit. Advocaat Sprong laat weten een vergoeding van een miljoen euro van de Ne- derlandse staat te vragen. Grootste slachtoffer is echter de fa- milie van Nienke Kleiss die alles weer opgerakeld zien worden. van (token tot tafolon ■TUL KKUB PRETTIGE KERSTDAGEN BEGINNEN BIJ Een uitgekiende collectie kook- en keukenattributen Alle benodigdheden voor een perfect gedekte tafel Originele cadeaus, ook voor baby's en kleuters Koopavond: vr. 17/12, di. 21 12, wo. 22/12, do. 23/12 Geopend van 10.00-21.00 uur. Binnenwegplein 3-5,3012 KA Rotterdam Tel. 010-411 75 00, fax 010 - 411 71 27 info@jungerhans.nl Geopend: ma. 12.30-17.30, di. t/m vrij. 10.00-17.30, zat. 10.00-17.00, zon. 12.00-17.00 WONEN OP Z'N ROTTERDAMST ZIE DE NIEUWSPAGINA IN DEZE KRANT SCHIEDAM - Muziekvereniging Sint Radboud geeft dinsdag 21 de cember haar jaarlijkse kerstconcert in de Dorpskerk in Kethel. Orkest en promskoor zullen een menge- ling brengen van traditionele en ei- gentijdse kerstliederen uit binnen- en buitenland. Er zullen twee con- certen plaatsvinden, om 19.00 uur en om 21.00 uur. Na afloop van de concerten kan men buiten nagenie- ten met warme chocolademelk of gliihwein. Voor de concerten zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Deze kaarten zijn gratis af te halen bij 't Bloemenketheltje aan de Schiedamseweg in Schiedam. VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN 9:00-17:00uur I 112:00-17:00uur FOKA VOORDEEL II Alio tijdens de show gekochte LCD-/PLASMA TV's worden voor de kerst GRATIS hezorgd ingesteld. Alleen dit weekend EXTRA KORTING (in de vorm van waardebonnen)! Kom voor de hoogte van de korting naar onze winkel. GRATIS Disney-DVD bij aanvragen van een offerte! IDagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Maandag vanaf 9:30 uur, vrijdag tot 21:00 uur - zaterdag tot 17:00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00 uur. Prijs- en zetfouten voorbehouden. Prijs indusief B.T.W Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervailen SCHIEDAM - Kerst hangt in de lucht. De straten zijn bont verlicht en versierd en binnen in huis pruttelt de kachel en wordt er warme chocolade gedronken. Kerst, het familie feest bij uitstek, is nog maar anderhalve week van ons vandaan. Wat de winkeliers voor ons in petto hebben, wat de Schiedammers met kerst ondernemen en wat er precies met het Stadserfpiein aan de hand is; alles hierover kan worden gelezen in de speciale kerstbijlage die in deze Maasstad te vinden is. Foto Roger van der Kraan door Frank Willemse De vergunning voor Winterhart stelt eisen aan veiligheid voor de gehele manifestatie. Speciaal voor het nieuwjaarsfeest zijn veilig- heidsbeambten ingehuurd. En er worden strenge restricties verbon- den aan het geluidsniveau, volgens de burgemeester. Het feest voor maximaal driehonderd feestgan- gers met dresscode 'White' is fei- telijk een besloten avond. Alleen mensen met een kaartje zijn wel- kom. Tot 02.00 uur 's nachts op 'gewoon' geluidsniveau, ema moeten de volumeknoppen zach- ter. Burgemeester Scheeres spreekt van strenge eisen die gecontroleerd en gehandhaafd gaan worden. De bewonersverenigingen, ook die van het Centrum en West doen mee, dreigen met een kort geding als het feest doorgaat. Volgens B W met weinig kans van slagen. Met de gestelde eisen lijkt niets het evenement te stoppen. De organi satie van Winterhart benadrukt dat zij vooraf met iedereen hebben overlegd. Met de politie over be- jjJIT V00RRAAD LEVERBAAR 256 Mb klein Mef meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! veiliging en hekken, met Brand- weer over brandveiligheid en met de gemeente over vergunningen en tijden. Ook met de bewoners rand om het Stadserf zijn afspraken ge- maakt en die gaan ook akkoord. De bezwaren van Oost voeren te- rug naar de uit de hand gelopen kerstboombrand van vorig jaar. Dit jaar wordt er geen toestemming verleend voor kerstvuur in de wijk. Alleen op de aangewezen plek aan SCHIEDAM - The Green Forest Selection geeft zaterdag 18 decem ber een kerstconcert in de Dorps kerk vanaf 15.00 uur. Het Klarinet Kwintet van Muziekvereniging St. Radboud en Ank Geul werken hier aan mee. Toegangskaarten kosten vijf euro en zaal aan de zaal ver krijgbaar of bij R. de Bruine, tel. 470 40 74. de Parallelweg. De BVSO is hier over ontevreden en vreest rellen schoppende jeugd die door de stad gaan zwerven en hun woede gaan koelen op de feesttent. Bangmake- rij en relletjes aanmoedigen, zo noemen de organisatoren de actie van de wijkvereniging. SCHIEDAM - Op de nieuw- bouwlocatie Goeman in Nieuwland is deze week een start gemaakt met de sane- ring van de asbestverontrei- niging. In augustus werd op dit terrein op de hoek van de P.J. Troelstralaan en de Dr. Wibautstraat een bodem- verontreiniging met asbest in de bodem geconstateerd. Het saneringsplan is goedge- keurd, dus kon met het werk eindelijk worden begonnen. Het saneringsplan is in de afgelopen drie maanden op- gesteid door de gemeente in samenwerking met milieu adviesbureau Adverbo. Dit plan heeft ter visie gelegen en is inmiddels door de ge meente goedgekeurd. De graafwerkzaamheden nemen ongeveer een week in beslag. De grond die vrij komt tijdens de graafwerk zaamheden wordt op de lo- catie in depot gezet. Na be- monstering van het depot zai een verwerkingslocatie worden gezocht. De grond zal op dinsdag 11 januari naar deze locatie worden af- gevoerd. Tot die tijd zal de asbesthoudende grond in een met folie afgesloten de pot worden opgeslagen.Ten tijde van de sanering zullen alle grondwerkzaamheden plaatsvinden onder begelei- ding van een vakkundig mi lieu adviesbureau en een vei- ligheidskundige. Deze par- tijen zorgen ervoor dat de werkzaamheden onder de juiste condities worden uit- gevoerd. De veiligheidsmaatregelen zorgen er voor dat op geen enkele wijze verspreiding van asbestvezels naar de omgeving kan optreden. Ook zal ervoor gezorgd worden dat het depot op de juiste wijze wordt ingericht zodat er geen gevaar voor de volksgezondheid aanwezig is. Het gebied wordt pas vrijgegeven wanneer is ge- bieken dat het met asbest- verontreinigde terrein voile- dig is gesaneerd en het tijde- lijke depot is afgevoerd UNtVeftMTeiT. ££N P£MT frt£T P£ WINTER MAAKT NO& <b££N ZoMeC. ;o Ja, ik wil een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad van 4 weken voor slechts 9,95! Naam Ad res M/V Huisnr Postcode Woonplaats Telefoon (i.v.m. controle Geboortedatum E-mail Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService Antwoordnummer 92100 3009 XB Rotterdam A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1