Ul maasstad wof k ©dd ste(ik Blue Karma gooit hoge ogen metdisconummer mm. Ervaar het verschil bij de Auping dealer. auping KEUKEN KOPEN??? DIRECT AF FABRIEK VAN DAM Museum na verbouwing belevingswarenhuis' MATRASSEN BOXSPRINGS Opruiming Wereldwinkel Presentatie Popworkshop Zonnebloem Schiedamse danseressen op NatSongfestival DE GOEDKOOPSTE VAN DE BENELUX! WINTER SALE Crash Aid helpt Azie met per herstelde schade maasstad kerk maasstad weekbladen SCHIEDAM SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum in Schiedam zal zich in enkele jaren nestelen in de Top 10 van de Neder landse musea. Vlak na er- kende toeristentrekkers als het Stedelijk en Van Gogh in Amsterdam, Boijmans Van Beuningen in Rotter dam, het Gemeente Muse um van Den Haag en Van Abbe in Eindhoven. Dat gaat Schiedam doen met 'grote' publiekstrekkers en een uitgekiend marketing- plan. Binnen enkele jaren moeten 120.000 bezoekers over de drempel lopen van het voormalige Sint Jacobs Gasthuis. Het Stedelijk Mu seum als 'belevingswaren- huis' en toeristentrekker. De heropening van het museum staat nog steeds voor februari 2006 gepland. Wat er dan gaat komen wordt een waar belevingswarenhuis. Foto Roger van der Kraan Pocketviering matras v.a. 149,- Boxspring v.a. 125,- Tweepersooris matras v.a. 75,- NORZA B.V. SCHIEDAM - Donderdag 27 januari moeten ze er 'staan'. Dan moet het gebeuren. Geen pasje mag fout gaan. Dan zijn ze 'live' op televisie bij de TROS. De voorronde van het Nationa le Songfestival 2005. Twee Schiedamse danseressen -Lindsay en Yasmin- moeten synchroon dansen. Zij zijn dansers uit de formatie van de Rudolf Fitskie Dancers uit Schiedam. Samen met zanger Kees Versluys vormen zij de groep Blue Karma die met het 'Free as a Bird' hoge ogen hoopt te gooien op het songfestival. Stoomdouchecabine v.a. €1095, Luxe Whirlpools v.a. 495,- Infrarood Sauna v.a. 1495,- www.psdc.nl "Kom langs ofzie onze website Een complete keuken vanaf 1599,- Industrieweg 23 Vlaardingen 010- 4601905 Nu bij een complete Royal: een nachtkastje en een schuiftafeltje t.w.v. 600f- cadeau! u r s Uit Voorraad leverbaar! www.beds.nl MILIEUKLACHTEN UIT UW REGIO 'AJt Woensdag 12 januari 2005 Hervormde Gemeente Grote Kerk, Lange Kerkstraat, zo 10.00 uur. Accent College, Nieuwe Damlaan, 10.00 uur. cand. £kD. Bouman. Grote Kerk, Lange Kerkstraat, zo 17.00 uur: dr. P. Buitelaar. (Gereformeerde Bond). Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat, zo 10.00 uur. Hervormde Gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde, zo 10.00 uur: ds. J.J. van de Peppel. De Ark, Hargplein, zo 10.00 uur: ds. L.G. Bos. Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat, zo 10.00 uur. Vlietland Ziekenhuis Hal polikliniek, zo 10.30 uur. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30, zo 09.30 uur en 16.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-laan, zo 09.30 uur en 16.30 uur: ds. W. van Sor- ge- Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219, zo 10.00 uur: ds. Nagel. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg, tijdelijk dicht, dienst van 09.30 uur ver- plaatst naar Martinuskerk. Martinuskerk, W. Andriessenlaan, zo 11.00 uur. euch. viering. Parochiekerk St. Jan de Doper/Visitatie Mgr. Nolenslaan 99, zo 10.30 uur. zondagsviering met koor- en sa- menzang en za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30, zo 10.30 uur, euch.vie- ring, Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106, za 18.00 uur, euch.vie- ring en zo 10.15 uur, Hoogmis m.m.v. herenkoor I.H.D. RK Parochiekerk van het Heilige Hart Lekstraat 55, zo 10.00 uur. euch. viering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92, zo 10.30 uur, dr. E.P. Meijerink. Havenkerk Lange Haven 70, zo 10.00 uur ere- dienst, vr 20.00 uur bidstond en za 18.30 uur jeugddienst. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63, zo 10.00 en 17.00 uur, ds. N. van de Want, wo 19.45 uur, ds. N. van de Want.. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein, zo 13.30 uur en wo 20.00 uur. Kerk der Zevendedags Adventisten Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat, za. 10.00 uur. predikant Bert Nab. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat, elke tweede en vierde zondag van de maand. KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3000BD Rotterdam Telefoon 010 4004491 Fax 010 4128449 Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP email: bezorgingmaasstad@rotterdamsdagblad.nl Telefoon 0900 2020299 (10 euro ct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE VERKOOP: H. Wirtz Telefoon 010 4004290 VERTEGENWOORDIGERS: S. Verzendaal Telefoon 010 4004286 of 0610921026 J. van Merwijk Telefoon 010 4004391 of 06 10920979 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Totdinsdag 10.00 uur IM/VPadvertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Fax 010 4004366 Email redactie: maaspostwaterweg@redactie.maasstad.nl K.Moerman- vanderKnaap Telefoon 010 4004322 E. Meijer Telefoon 010 4004401 REDACTIEMANAGEMENT HUIS-AAN-HUIS-BLADEN AMG: P. E. van der Fleide Telefoon 010-4004490 Email phe@redactie.maasstad.nl FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 06 51562210 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Rotterdams Dagblad b.v., ^^^^^^^e^etreffende^uteun^^^^ XQ52 'Stedelijk binnenkort in Top 10 Nederlandse musea' door Frank Willemse De grote renovatie die vorig be- gon loopt volgens planning. In april is het casco klaar en de her- opening staat (nog steeds) in fe- bruari 2006 gepland. Nu zit het museum tijdelijk in de Koren- beurs. Muren en dak zijn gedicht op de Hoogstraat en in de diepe put op het binnenplein komt de nieuwe entree. Door uitbreken en verplaatsing van kantoren wordt de museum- ruimte twee keer zo groot. Voor- heen 4 k 5 zalen en nu tien ruim- ten met zolder en kelder waar ge- exposeerd gaat worden. Het Schiedamse museum moet na de opening snel in de Top 10 van Nederlandse musea komen. Dat is de ambitieuze doelstelling van de directie en B&W van Schie dam. Door twee a drie publieks trekkers per jaar binnen te halen; zoals de grote Cobra-tentoonstel- ling van 2003 die 47.500 bezoe kers trok. Een nieuwe (populaire) weg wordt ingeslagen, waar het muse- «t SUURATIt HI HIM BUMlUHt »UU«tt um voorheen amper op 15.000 bezoekers per jaar kon rekenen. 'Top' expo- sities die honderd- duizend be zoekers naar Schie dam moe ten halen. Dat is nogal wat. Gevraagd naar wat voorbeelden van toekomstige tentoonstellingen, trekt de direc- trice Diane Wind het blik open. Utopia van Cobra-schilder Con stant waar nieuwe kunstenaars op inhaken of een internationale ex po rond dichter/schilder Luce- bert. En samen met internationale partners een tentoonstelling rond- om meesterwerken van Klee, Mi- ro en Kandinsky. In Nederland zijn drie soorten musea, volgens Wind. Klassieke musea met schilderijen waar de elite op af komt. Daarnaast zoge- naamde 'pretparken' waar je overal aan mag zitten. „Het Schiedamse museum zal zich hier tussen positio- neren. Als een 'belevingwa- renhuis', waar iedereen -jong en oud, elitair of volks- zich kan verma- ken." Het liefsteen hele dag. Met meerdere tentoonstellingen tege- lijk en een winkel, een lounge- ruimte annex grand-cafe en een partycentrum in de voormalige Aula.Je veijaardag vieren of een bedrijfsfeestje in het museum dat er gaat komen'. Er komen ook ruimere openingstijden, omdat ook 's avonds het museum open is. Moderne Kunst is lekker", al- dus de directrice die blijft kiezen voor de Moderne Nederlandse kunst van na 1945. Met als basis niet alleen de Cobracollectie maar ook de 'Koele Abstractie (Nederlandse abstracte kunst om- streeks 1990) en jonge aan de weg timmerende kunstenaars van nu. Nederlandse moderne kunst. Nu al worden veel werken uit de collectie uitgeleend waardoor an- der werk teruggeleend kan wor den. Oost-Sidelinge 15, Rotterdam 010 - 4371353, www.norza.nl SCHIEDAM - Om plaats te maken voor de nieuwe collectie houdt de Wereldwinkel Schiedam weer haar jaarlijkse opruiming. Veel van de nijverheidsartikelen worden met 25 procent korting aangeboden. Ook op veel foodproducten wordt een leuke korting gegeven zodat op een voordelige manier kennis kan worden gemaakt met de sma- ken van andere culturen. Ook is de Wereldwinkel medio ja nuari te vinden op het internet met een website met informatie over de producten, acties en aanbiedingen. Er wordt nog hard aan gewerkt, maar hij is al te zien op www.we- reldwinkelschiedam.wereldwin- kels.nl. De Wereldwinkel Schie dam is te vinden aan de Lange Achterweg 14 (pleintje hoogstraat) SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker wordt vrijdag 28 en zaterdag 29 januari een popoptreden gege ven. De verschillende bands, die gedurende het helejaar les krijgen in De Erker, gaan dan optreden voor publiek. Devoorstelling is gratis. Het eerste optreden begint om 19.00 uur. Einde vande presen tatie is om ongeveer 24.00 uur. SCHIEDAM - De afdeling Schie- dam-Noord van de Zonnebloem bestaat 17 januari precies 25 jaar. Het bestuur biedt dan de vrijwilli- gers, oud-bestuursleden en oud- vrijwilligers in de Boshoek een ge- zellig samenzijn aan. Er is in de loop der jaren veel veranderd, maar het bezoeken van langdurig zieken en eenzame ouderen (gas- ten genoemd), wat eens het be- staansrecht was, neemt nu nog een belangrijke plaats in. Daarnaast zijn dagtochten en vakantieweken meer in de belangstelling komen te staan. Nieuwe gasten kunnen zich altijd aanmelden en tegelijkertijd wordt er een beroep gedaan op een nieuwe generatie vrijwilligers. In- lichtingen via nummer 470 42 38). 9:' Lindsey (I), Rudolph en Yasmin oefenen elke dag aan hun optreden voor het Nationale Songfestival. Volgende maand komen ze op TV. Foto Roger van der Kraan door Frank Willemse Schiedammers kunnen hun stads- genoten hierbij actief helpen door massaal te stemmen op Blue Kar ma, de groep die dus voor tweeder- de uit Schiedammers bestaat. Be gin vorig jaar is Blue Karma opge- richt. Een zanger -Kees Versluys- en twee elegante en soepele danse ressen. Deze twee Schiedamse meiden moeten het songfestival- nummer ondersteunen en opzwe- pen. Een lekker in het gehoor lig- gend, up-tempo nummer. „Site, kick en arabesk", roept Ru dolf Fitskie zijn dansers toe. „En afzet, tombe en sluit. Nog hoger dat been, meiden. Houdt het op een level drilt de choreograaf. Het gaat er hard aan toe en menig zweetdruppeltje valt. De meiden zelf blijven keer op keer met ijze- ren glimlach de acrobatische toe- ren opnieuw oefenen. Sinds oktober is Fitskie bezig zijn dans te optimaliseren. Perfectione- ren of 'cleanen', noemen ze dat in de showbizzwereld. De puntjes op de i gezet, want het televisie-optre- den is al eind deze maand. Lindsay en Yasmin zijn de artiestennamen van de twee Schiedamse meiden. Zij kennen elkaar van de Theater- en DinnerShows die de Rudolf Fiskie Dancers bijna wekelijks uit- voeren. Door het hele land treden zij op. Maar ze doen ook interna tionale cruises en ook op de tv zijn ze al vaker geweest. Uit de Rudolf Fitskie Dancers is de groep Blue Karma ontstaan. Zan ger Kees Versluys doet al jaren mee met de Dinner- en Theater- shows. Yasmin danst al sinds 1996 bij de Rudolf Fitskie Dancers en Lindsay is een aantal jaren geleden begonnen. Maakt Blue Karma een kans als winnaar van het Songfestival? „Het is maar net of je van chocola- de of van iets hartigs houdt", ant- woord Schiedammer Rudolf Fitskie. Al meer dan 25 jaar geeft hij les op zijn balletschool op de Broersvest achter modemagazijn Alja. Ook voor amateurs of 'gewo- ne' Ieerlingen die van beatballet, klassiek of juist showballet hou- den. Showballet is echter het speci- alisme van Fitskie te noemen. „Het is zijn vak, zijn ziel en zaligheid en zijn grote hobby", zegt vriend en partner Fred als de balletleraar on- vermoeibaar het nummer 'Free as a bird' weer opzet. Het slot moet anders, besluit hij ter plekke. Toch nog even iets veranderen? Stoomdouchecabines - Infrarood Sauna Whirlpools Kiotoweg 152 Rotterdam-Spaanse polder Tel. 010-2450596 Fax 010-2450721 Vorstelijk ontspannen betekent nu ook vorstelijk genieten. Met royaal voordeel, want als u nu kiest voor een Royal, krljgt u accessoires met een voor deel dat kan oplopen tot maar liefst 600,-. Dat geldt voor het Royal nachtkastje en het Royal schuiftafeltje. Ga dus snel naar uw Auping dealer en vraag naar de actievoorwaarden. Design: Frans de la Haye COMFORT IN VELE DIMENSIES Uw dichtstbijzijnde Auping dealers vertellen u graag de actievoorwaarden. slaapadvise Rotterdam Jacob van Campenplein 57 - 3067 LA Rotterdam - T 010 - 289 96 96 Den Haag Theresiastraat 55 - 2593 AA Den Haag - T 070 - 335 68 30 Delft Schieweg 87 - 2627 AT Delft - T 015 - 251 65 01 tegenover de MAKRO DELFT: Koopzondag 19 en 26 december geopend van 11.00 t/m 17.00 uur Breda Haagdijk 1 - 4802 BL Breda - T 076 - 514 77 82 Breda Markendaalseweg 2 - 4811 KC Breda - T 076 - 521 37 77 In de maand januari doneren wij daarom een bedrag van 25,- voor iedere herstelde schade aan de Stichting Amaidhi. Deze hulporganisatie is actief in het rampgebied. mOluer Een ongekende ramp heeft zich 2e kerstdag voltrokken. De feest- dagen zijn voor vele duizenden mensen rampdagen geworden. Er is een recordbedrag nodig voor de slachtofferhulp en wederopbouw van de getroffen gebieden. Stichting Wilde Ganzen zal het eindbedrag verhogen met 70%! www.amaldhi.nl www.wildeganzen.nl www.moller.info Wilde Ganten Frobenstraat 17b, Rotterdam Tel. 010 - 285 44 44 Admiraliteitskade 10, Rotterdam Tel. 010-413 16 76 www.autoschadeherstel.nl De DCMR Miiieudienst Rijnmond behandelt klachten over stank, stof, lawaai en andere overlast van bedrijven in het Rijnmondgebied. Hieronder leest u een toelichting op een deel van de klachten die in de week van 3 tot 10 januari zijn binnengekomen. Stank van rotte eierenlucht Dinsdag 4 januari kwamen zes klachten binnen bij de meldkamer van de DCMR over stankoverlast. Vier inwoners van Hoek van Holland en twee van 's-Gravenzande en Honselersdijk belden de meldkamer rond middernacht over een gasachtige en rotte eierenlucht. Na onderzoek van de uitrukdienst van de meldkamer bleek dat overslagbedrijf Maasvlakte Olie Terminal de stankoverlast veroorzaakte. Tijdens het beladen van tanker Jagleela met aardolie waren nog aanwezige gassen van de vorige lading vrijgekomen. In overleg met het bedrijf is de laadsnelheid aangepast om meer stankoverlast te voorkomen. Geluidsoverlast van kantorencomplex Admiraliteit Vorige week ontving de meldkamer van de DCMR opnieuw vijftien klachten uit Rotterdam-Kralingen over de hoge fluittoon random het kantorencomplex De Admiraliteit. De fluittoon ontstaat als het hard waait random het gebouw. HD Projectontwikkeling, de eigenaar van het kantorencomplex, plaatst binnen afzienbare tijd aluminium platen op de hekwerken waardoor de wind waait. De verwachting is dat hier- mee een einde komt aan dit langdurige geluidsprobleem. Milieuklachtenrapport 2004 Vorige week is het Milieuklachtenrapport 2004 verschenen. Belangrijkste conclusie is dat het aantal stankklachten dat de meld kamer in 2004 behandelde laag was en het aantal klachten over vliegtuiggeluid tors is gestegen. Bijna 6.000 bewoners klaagden over stank: het laagste aantal sinds 1988. In totaal werden 18.711 klachten gemeld. In het klachtenpatroon is een verschuiving van stank naar vliegtuiggeluid te zien. Als u meer wilt lezen over het totaalbeeld van de klachten van het afgelopen jaar, de verschillende bronnen en veroorzakers, dan kunt u een exemplaar van het rapport bij de DCMR opvragen. De rapportage staat ook op internet (www.dcmr.nl). De milieuklachtentelefoon: (010) 47 33 333 (24 uur per dag). Of uw klacht via internet: www.dcmr.nl.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 15