Familieberichten Collectanten gevraagd HHN tegen Binneweg Kozijnen w.ponoccasion.nl dow Eke AMNESTY 20% KORTING VOLKSWAGEN AUDI VRIJSTELUNGSPROCEDURE ARTIKEL 19 LID 2 WRO, MAKKERSSTRAAT TIJDELIJKE VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN (ARTIKEL 17 WRO) AANWIJZING GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN voor de collecte van 20 t/m 26 februari 2005 kijk op www.amnesty.nl of bel 020 626 44 36 International Cursusprogramma SHV Alfa AUTO-HOTEL "LOMBARDIJEN" B.V. Ter introductie voor alle Alfa Romeo rijders eenmalig op werkplaatswerkzaamheden. Audi OCCASION CENTER Particuliere verkoop OCCASIONS Inruil alle merken mogelijk ONTHEFFING VERORDENING WINKELTIJDEN WET MILIEUBEHEER 8 Z-window maakt kiezen voor kwaliteit wel heel aantrekkelijk. Van 15 november tot en met 31 januari 2005 ontvangt u ■namelijk 10% winterkorting op al onze kunststof kozijnen. Ontdek hoe mooi en praktisch kunststof kan zijn en neem vandaag nog contact met ons op. keur Uw geselecteerde dealer: Aelbrechtskade 122, 3023 JE Rotterdam Telefoori: 010-4776660 Openingstijden showroom: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur Dinsdag gesloten Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat vrijstelling is aangevraagd voor: De bouw van 15 appartementen en bijbehorende parkeervoorzieningen aan de Makkersstraat, aan de Buitenhaven Het perceel valt in het bestemmingsplan "Binnenstad 2003", vastgesteld door de gemeenteraad op 16 februari 2004 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 5 oktober 2004. Het perceel heeft de bestemming 'erf. Het reahseren van appartementen en parkeervoorzieningen is in strijd met deze bestemming. Op basis van de bijzondere verklaring van geen bezwaar van de provincie Zuid-Holland is het mogelijk vrijstel ling als bedoeld in artikel 19, lid 2 WRO te verlenen voor het bouwen van woningen, inclusief bijbehorende bijgebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en voorzieningen (garages, carports, parkeerkelders, zwembaden etc.). Er mag geen sprake zijn van strijd met de regionale woonvisie, het aantal woningen moet passen binnen het (streekplan)woningbouwprogramma en er dient voldoende contingent aanwezig te zijn. Aan alledrie de voorgaande eisen wordt in ait geval voldaan. Het bouwplan ligt gedurende 4 weken, met ingang van vrijdag 14 januari tot en met donderdag 10 februari 2005, ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van de stadswinkel in het stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. De openingstijden van de stadswinkel zijn: maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen tegen de aanvraag indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, t.-a.v. het hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Tevens zal op dinsdag 25 januari 2005 van 17.00 tot 18.30 een inloopmiddag plaatsvinden, waar mondeling van gedachten kan worden gewisseld over de aanvraag. Deze inloopmiddag zal plaatsvinden in de Stadswinkel, Stadserf 1 te Schiedam. Week 2 MAASPOST SCHIEDAM - XQ04 Op 10 januari jl. bereikte ons het bericht dat DRS. J. DEBIE op 7 januari 2005 in de leeftijd van 78 jaar is o.verleden. De heer De Bie was van 1968 tot 1992 werkzaam als orthopedisch chirurg in het voormalige Nolet en Gemeente Ziekenhuis te Schiedam. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Raad van Bestuur Vlietland Ziekenhuis o Burgemeester en wethouders maken bekend dat een tijdelijke vrijstelling van het geldende bestemmingsplan "Nieuwland 1961 is gevraagd voor: het geheel plaatsen van een tijdelijk gelijkrichterstation voor de trampluslijn Schiedam/Vlaardingen ter hoogte van Schimmelpenninckstraat 80, voor de duur van 2,5 maanden (vanaf 1 maart 2005 t/m 15 mei 2005) Burgemeester en wethouders overwegen om, met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de gevraagde vrijstelling te verlenen. Het vrijstellingsverzoek ligt hiertoe van 13 januari 2005 t/m 27 januari 2005 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, tel. (010) 246 55 65. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk zijn/haar gemotiveerde zienswijzen tegen het verlenen van de vrijstelling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in artikel 26 BABW, dat zij op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: 1. de onderstaande plaatsen aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald voertuig, aan te geven door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RW met onderbord: a. Sibeliusplein, voor pand nr. 254 b. Louis Raemaekersstraat, voor pand nr. 227 c. Albert van Raalteplein, voor pand nr. 84 2. onderstaande gehandicaptenparkeerplaatsen voor een bepaald voertuig in te trekken door het verwijderen van het bord model E6 bijlage I RW met onderbord: a. Zwaluwlaan, voor pand nr. 282 Wij wijzen U erop dat U op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders kunt indienen. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als U dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij mw Stad, tel.nr. 2465642. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel van het Stadskantoor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. cursussen INSCHRIJVING Adres administrate: Broersveld 142,3111 LK Schiedam, tel. 426 47 81, postgiro 716115, e-mail: shv147@zonnet.nl, website: www.shvcursusbureau.nl Openingstijden: maandag t/m woensdag van 9.00 tot 12.00 uur. NIEUWI KOKEN VOOR STARTERS PRATEN EN KOKEN Cursusduur: 8 lessen Dag/tijd: maandagavond 24 januari van 19.30 tot 22.00 uur Kosten: Gesubsidieerd kost de cuisus 55,-* Ook voor mannen 55+ op vrijdagmiddag. KOOK JE SLANK Cursusduur 3 lessen Dag/tijd: donderdagavond 3 maart van 19.30 tot 22.00 uur Kosten: 40,00* 3 lessen ot 15,00" per les. WORKSHOP WAT ETEN DE BUREN7 Ook zo benieuwd naar wat onze nieuwe buren iedere dag op tafel zetten? Cursusduur: 3 lessen Dag/tijd: woensdagavond 23 maart (Marokkaans) 30 maart {Turks) 6 april (Surinaams) van 19.30 tot 22.00 uur Kosten: 55,00* voor alle lessen of 20,00 per les, exclusief ingredi6nten. KOKEN ROND DE MIDDELLANDSE ZEE Cursusduur 5 lessen Dag/tijd: dinsdagavond 1 maart van 19.30 tot 22.00 uur Kosten: 70,00 exclusief ingrediOnten FRANSE KEUKEN 6 lessen donderdagavond 20 januari van 19.30 tot 22.00 uur 85,00 exclusief ingrediSnten Cursusduur Dag/tijd: Kosten: INDISCH KOKEN Cursusduur Dag/tijd: Kosten: 4 lessen donderdagavond 17 maart van 19.30 tot 22.00 uur 60,00 exclusief ingredidnten WORKSHOP TAARTEN DECOREREN Dag/tijd: woensdagavond 9 februari van 19.30 tot 22.00 uur Kosten: 27,50 inclusief ingrediSnten WORKSHOP PAASBRUNCH Dag/tijd: woensdagavond 16 maart van 19.00 tot 22.00 uur Kosten: 30,00 inclusief ingredidnten WORKSHOP MEXICAANS Dag/tijd: Kosten: PARTYAVOND Dag/tijd: Kosten: maandagavond 11 april van 19.00 tot 22.00 uur 30,00 inclusief ingredidnten op aanvraag van 19.00 tot 23.00 uur 35,00 exclusief ingrediSnten Alle kookcursussen worden gegeven in het Accent-college, Mgr. Nolenslaan 99b te Schiedam MODIEUZE EN TRENDY KLEDING MAKEN (voor beginners en gevorderden) Cursusduur 15 lessen van 21/2 uur voor 100,00* Plaats: Clubhuls Zuid, Dwarsstraat 42 Dag/tijd: dinsdagmorgen 09.30 tot 12.00 uur Plaats: Dr. Willem Dreesplein 2 Dag/tijd: dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur Plaats: De Stuurtiut, Nijhoffplein 21 Dag/tijd: dinsdagavond en donderdagavond van 19.30 tot 22,00 uur CURSUS BREIEN EN HAKEN Cursusduur 3 lessen van 2 uur Dag/tijd: woensdagavond 2 februari van 19.30 tot 21.30 uur Kosten: 40,00 exclusief materiaal SPORTIEF EN VERANTWOORD BEWEGEN Sinds kort weer officieel Alfa Romeo Service Parts Dealer Meer dan 30 jaar Alfa Romeo ervaring staat tot uw beschikking. Ook voor nieuwe en gebruikte Alfa's kunt u bij ons terecht. Laagjesweg 24, 3076 BK Rotterdam 010-4197388 www.auto-hotel.nl Op Zoek? BOVAG IMPALA AUTO'S Zoetermeer - Al ruim 40 jaar een vertrouwd adres voor uw occasion. Goede ser vice en een ruim aanbod 200 stuks. De koffie staat voor u klaar. 079-3163661 06- 53585619. www.impalaauto.nl 220 jong gebruikte Alfa Romeo's en Lancia's op voor- raad voor absoluut de scherp- ste prijzen van Nederland. Kijk nu op internet voor een uitge- breide omschrijving van alle auto's incl. foto's. www.mi- lano.nl 078-6515200 Milano, Dordrecht. Meer dan 250 auto's op voorraad o.a.: Cursusduur Plaats: Dag/tijd: HATHA YOGA Cursusduur 15 lessen van 1 uur voor 80,00' gymlokaal Spleringshoek maandagavond van 19.15 tot 20.15 uur 15 lessen van 1 uur voor 80,00" (Dit is een 50*-les met een speciaal tartef indien subsidie wordt verkregen) Het Ooievaarsnest, Westmolenstraat 26 maandagmlddag van 13.00 tot 14.00 uur 15 lessen van 1 uur voor 105,00 Basisschool de Wieken, De Wildestraat 65 dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur Het Windas, Nachtegaallaan 2 woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur Alliantie, Nijhoffplein 17 dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur 2 Audi"s A2 14 Audi's A3 29 Audi's A4 9 Audi's A6 vanaf vanaf vanaf vanaf Euro Euro Euro Euro 12.990 9.990 9.750 9.975 Plaats: Dag/tijd: Cuisusduur: Plaats: Dag/tijd: Plaats: Dag/tijd: Plaats: Dag/tijd: STOELMASSAGE Leer eenvoudige ontspanningstechnieken Cursusduur: 4 lessen van 2 uur Kosten: 40,00' WORKSHOP INTERIEUR METAMORFOSE Cursusduur Dag/tijd: Kosten: CURSUS MOZAlEK Cursusduur Dag/tijd: Kosten: 4 lessen woensdagavond 26 januari van 19.30 tot 22.00 uur €60,00 22.00 uur 3 lessen (om de week) woensdagavond 2 februari van 19.30 tot 22.00 uur 50,00 exclusief materiaal WORKSHOP BUITENDECORATIE Dag/tijd: maandag 21 of dinsdag 22 maart van 19.30 Kosten: 25,00 inclusief 12,50 materiaal CURSUS GENEALOGIE Cursusduur 5 lessen Dag/tijd: donderdagmiddag 31 maart van 13.30 tot 15.30 uur Kosten: 75,00 NB: prijzen kunnen atwijken athankelijk van de eventuele subsidie Pon Occasion Center Ambachtsweg 15c, Barneveld Tel. 0342-42 56 80 Audi A2 1.416 dkm Audi A3 1.642 dkm Audi A3 1.9 TDi 66 KW65 dkm Audi A4 2.4 aut. S-Line35 dkm Audi A4 1.8 T Avant81 dkm Audi A4 3.0 Avant Quattro67 dkm Audi A4 1.8 Avant114 dkm Audi A6 2.4 aut40 dkm Audi A6 2.5 TDi Avant150 dkm Audi Abroad 2.7 T5700 km Audi TT Roadster 1.8 T104 dkm Voorrie-Putten Autogroep Fsfadayvvey 1. 3208 KS Spijkaniesv. Tel.: 0181 65 00 t wvvw.audknl/voofneputtcn 01-'04 06-'03 02-'00 07-'02 10-'02 01-'02 05-'00 02-'02 07-'01 07-'04 04-'00 19.950 23.500 15.950 36.950 32.950 39.950 18.750 30.950 28.950 72.500 26.950 Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben op grond van artikel 6 van de Verordening Winkeltijden ontheffing verleend van het verbod om de te vestigen winkel in het pand Rembrandtlaan 11 geopend te hebben op zon- en feestdagen. Op grond van de ontheffing mag de winkel op deze dagen geopend zijn van 16.00 uur tot 22.00 uur. Het besluit ligt van 12 januari 2005 tot 10 februari ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan in deze periode schriftelijk bezwaar worden gemaakt tegen het besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Indiening van een bezwaarschrift leidt niet tot schorsing van het besluit. Hiervoor kan een verzoek om een voorlopige voorziening o.g.v. artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht ingediend worden bij de president van de arrondissementsrechtbank Rotterdam (sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). ^eudienst Rijn Algemeen Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) veroorza- ken hebben meestal een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Op verzoek van de vergunninghouder heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid op grond van artikel 8.26 van de Wet milieubeheer de vergunning in te trekken indien van de vergunning geen gebruik meer wordt gemaakt en als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. De behandeling van deze procedure bestaat uit twee stappen: het opstellen van het ontwerp van de intrekking van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het nemen van een besluit ten aanzien van het intrekken van de vergunning (beschikking). Onderwerp Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben op 8 September 2004 een verzoek om intrekken van de vergunning op grond van artikel 8.26 van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een verzoek van L. van Tiel Transport B.V. voor het intrekken van de op 3 januari 2001 verleende vergunning voor de inrichting aan de Admiraal de Ruyterstraat 27-29 te Schiedam. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en de overige van belang zijnde stukken van 13 januari 2005 tot en met 27 januari 2005 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien bij het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's Gravelandseweg 565 te Schiedam. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (010) 246 86 21 kan in de bovengenoemde periode de ontwerp beschikking buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Na bovengenoemde periode is, tot en met de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking, inzage van de stukken mogelijk in het kantoor van de DCMR Bedenkingen Schriftelijke bedenkingen kunt u tot en met 27 januari 2005 indienen bij Burgemeester en wethouders van Schiedam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u daarom in een aparte brief bij de van persoonlijke gegevens ontdane bedenkingen vraagt. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen als u bedenkingen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het inbrengen van bedenkingen in staat bent geweest. Inlichtingen Voor informatie over de beschikking kunt u zich wenden tot de heer A.M. de Reuver van de DCMR, tel. (010) 246 83 40. Voor vragen over de procedure en ter inzage legging en voor kopieen (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR tel. (010) 246 86 21. hdt kunststofkozijn Bezoek onze showroom of kijk op www.z-window.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 3