Schaakvereniging na periode van bestuurskrapte weer op orde sport Hflitsen De Walvis wint stedenontmoeting Schaaksimultaan Het Zwarte Paard en VVK 139.9 "ALS JE IETSKAN DOEN!" xm xm xm CORRECT DVD-MULTIMEDIA THEATER, BERGWEG 110 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.600 FAX: 010-4.186.270 Het Zwarte Paard Schiedam groeit tegen de stroom in Zaalvoetballers Groenoord starten het jaar goed de haakken D0NDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND TOT 21.00 UUR THE SOPRANOS CD AANBIEDINGEN CD AANBIEDINGEN ARTIESTEN VOOR AZIE C55 DVD AANBIEDINGEN DVD AANBIEDINGEN MUZIEK DVD AANBIEDINGEN FRANK BOEIJEN'TOEN EN NU 4^ 95 Schaatstalent Van den Burg naar NK Charell Schoonbrood afdelingskampioen Harga wint slechte wedstrijd ODI grijpt naast verdiende winst DWS/HWC-jeugd verliest van Hercules SCHIEDAM - Het gaat schaakvereniging Het Zwarte Paard Schiedam momenteel voor de wind. De club die wekelijks haar kamp belegt in Klubhuis Zuid groeide het afgelopen jaar lichtjes rich- ting de 'magische grens' van vijftig leden en zag tot haar vreugde de animo voor de maandagse clubavond ook verder toenemen. Voorzitter Frans Maas weet dat HZPS daarmee een uitzondering is in schaakland. „Veel schaak- verenigingen kampen juist met teruglopende ledenaan- tallen. Je kunt dus wel stellen dat wij op dit moment groei- en tegen de stroom in. Daar mee behoren wij inmiddels ook tot de middelgrote ver- enigingen van Nederland." -2297- 4 95 XSX 095 £95 je 4095 CORRECTPRIJS £95 795 795 5 DVD BOX 4257- 4&99T 795 4A 95 r I I I I CORRECTPRIJS SCHAATSEN - Schaatstalent Niels van der Burg heeft zich tijdens selec- tiewedstrijden op de 400 meterbanen van Utrecht en Den Haag geplaatst voor zowel het NK Supersprint als het NK Allround. De 15-jarige Schie- dammer eindigde tijdens beide selectiewedstrijden voor junioren tussen 14 en 16 jaar knap op de derde plaats. Beide nationale kampioenenschappen worden binnenkort verreden op de schaatsbaan in Assen. Het NK Supersprint dat tijdens het eerste weekend van februari op het programma staat, gaat over tweemaal 100 meter en tweemaal 300 meter. Het NK Allround dat een week wordt gehouden, gaat over de afstanden 500 en 1.500 meter. TAFELTENNIS - De Schiedamse tafeltennistalenten Charell en Anissa Schoonbrood kunnen terugkijken op succesvolle kampioenschappen van de NTTB-afdeling West. Afgelopen zaterdag in de sporthal Margriet werd de 15-jarige Charell afdelingskampioen in de hoogste categorie bij de jeugd. De oudste Schoonbrood won in de finale van de Haagse Maaike Dekkers. Haar 13-jarige zus Anissa reikte in de hoogste categorie van haar leeftijdsgroep eveneens tot de finale. Hier moest de Schiedamse echter haar meerdere erkennen in Marcia Kok uit Delft. Een dag later beproefde Charell Schoonbrood ook haar geluk bij de senio- ren en wist hier door verlies in de halve finale een gedeelde derde plaats te behalen. De gezusters Schoonbrood timmeren hard aan de weg in tafeltennisland. Beide volgen de topsportopleiding aan het Thorbecke College in Rotter dam. Daarnaast hebben de Schiedamsen onlangs hun oorspronkelijke ta- feltennisclub Brandersstad verruild voor AA drink/FVT in Rotterdam (Charell) en TOGB in Berkel en Rodenrijs (Anissa). KORFBAL - De korfballers van Harga speelden afgelopen zondag in Roermond niet de beste wedstrijd van dit zaalseizoen tegen Ready'60. De Schiedammers die zonder de geschorste Jordy Majoor waren afgereisd, kregen veel kansen maar zagen ook keer op keer kans deze om zeep te hel- pen. Toch kon de ploeg van trainer Robert Bouva uiteindelijk de winst op- eisen, 7-13. Harga trof een fel spelend Ready'60. Vooral de vrouwen van ssc Harga moesten zich, om gele kaarten te voorkomen, inhouden tegen de regelma- tig erg stevig opererende Limburgse vrouwen. De Schiedamse korfballers bleven tijdens de wedstrijd overigens wel steeds de goede kant van de sco re. Echter door de vele missers kon er niet echt afstand genomen worden van Ready'60 dat zich daardoor keer op keer kon terugvechten en gevaar- lijk bleef. Pas in de slotfase werd door een doelpuntenreeks van Aijan Maltha, Sven Pappers en Martin den Hollander de Schiedamse zege defi- nitief opgeeist. KORFBAL - ODI heeft tijdens de zaalkorfbalcompetitie het geluk nog niet aan haar zijde gevonden. Ondanks dat de Schiedamse korfballers in de laatste wedstrijden vanwege het vertoonde spel regelmatig recht had- den op de punten, gingen deze duels wat ongelukkig steeds weer verloren. Afgelopen zaterdag speelde de Thurledeclub tegen 't Capproen wederom zo' n sterke wedstrijd maar tasten uiteindelijk ondanks de getoonde felheid en gedrevenheid toch naast de winst. Tot aan de rust gingen beide ploegen gelijk op. Na de pauze zette ODI aan en wist een kleine voorsprong te nemen, 4-6. Maar vervolgens begon de aanval bij ODI te haperen, kwam 't Capproen weer langszij en de ging de wedstrijd mede door twee om dubieuze redenen toegekende strafworpen voor de Schiedammers verloren, 9-8. ODI-coach Gerrit Verwaal was na afloop enorm teleurgesteld over dit spelverloop. „We waren beter dan't Capproen, speelden completer en verzorgder. Helaas werd de wedstrijdspanning voor de scheidsrechter te groot waardoor de man het verzicht verloor en met een flink aantal dubi euze beslissingen voor ons een negatief stempel op de wedstrijd drukte." HANDBAL - Mannelijke handballers blijken schaars. Het Schedamse DWS en de Vlaardingse Hollandiaan WIK Combinatie hebben daarom sinds enige tijd een gecombineerd A-jeugdteam voor de competitie inge- schreven. Toch blijkt dit initiatief nog niet voldoende om de schaarste de- finitief te lijf te gaan. Afgelopen weekeinde moesten bijvoorbeeld vijf A- spelers de eerste mannenteams van HWC en DWS versterken waardoor het gecombineerde A-team op haar beurt weer te rade moest gaan bij de B-junioren van beide clubs. In deze geimproviseerde samenstelling was vooraf reeds duidelijk dat de DWS/HWC-jeugd tegen het sterke Hercules een moeilijke wedstrijd ge- speeld zou worden. Door keihard te werken wist de Schiedams/Vlaarding- se combinatie de schade wel te beperken en in de beginfase zelfs een klei ne voorsprong te nemen. Uiteindelijk nam Hercules toch het heft stevig in handen en ging de wedstrijd voor DWS/HWC nog ruim verloren, 40-32. Woensdag 12 januari 2005 XQ55 De wekelijkse clubavond van schaakvereniging Het Zwarte Paard Schiedam op maandag in Klubhuis Zuid kan zich weer steevast verheugen op een grote opkomst. De Schiedamse club kon haar leden afgelopen maandag ook een primeur bieden met een schaaktraining gegeven door haar sterkste lid Kim Meulenbroek. Foto Roger van der Kraan door Norbert Veringmeier Ook op bestuurlijk vlak geldt dat Het Zwarte Paard Schiedam tegen- gesteld aan de landelijke tendens haar zaakjes prima voor elkaar heeft gekregen. Landelijk blijkt er in het schaken een stevig gebrek aan bestuursleden en andere vrij- willigers. Daarnaast zijn er door de dichtgedraaide subsidiestroom vanuit de overheid op landelijk ni veau allerlei perikelen gaande om te pogen de Nederlandse schaak- bond haar hoofd boven water te la- ten houden. Na een forse periode van bestuurskrapte heeft Het Zwarte Paard Schiedam de afgelo pen maanden echter juist kans ge- zien haar bestuurlijk potentieel weer helemaal op orde te krijgen. Clubman Jan Brand dreigde de af gelopen tijdspanne wat al teveel ta ken op zijn schouders te krijgen maar vond juist op tijd onder meer Frans Maas, al veertig jaar lid van HZPS en lange tijd actief op lande lijk en regionaal bestuursniveau, bereid om hem en zijn over geble- ven medebestuurders te ontlasten. De stabiliteit in het bestuur gaf de Schiedamse schaakclub de kans om haar verenigingszaken weer te stroomlijnen. De clubavonden kre gen daardoor meteen weer hun ou- de aantrekkingskracht terug; met het bijkomende gevolg dat ook verschillende oud-leden zijn terug- gekeerd in Klubhuis Zuid. Ook bood Kim Meulenbroek, de HZPS-speler met de hoogste rating en in de competitie uitkomend voor het landelijk spelende DSC uit Delft, onlangs aan om met eni ge regelmaat een schaaktraining te geven op de maandag. „Als je bes te speler zoiets aanbiedt moet je dat natuurlijk meteen doen", geeft voorzitter Maas aan bijzonder ge- lukkig te zijn met deze ontwikke- ling. „Als vereniging willen wij in de eerste plaats onze leden in de gelegenheid stellen te schaken en door het toegenomen aantal leden kunnen wij iedereen op verschil lende spelniveaus weer tegen vol doende tegenstanders laten scha ken. Wij willen echter niet alleen een gezelligheidsclub zijn. Het Zwarte Paard Schiedam wil zeker ook proberen de prestaties binnen de club naar een hoger niveau te brengen en daar past dit initiatief van Kim Meulenbroek uitstekend in." Secretaris Rudolf van der Hoff vult hierbij aan dat het toegenomen le- denaantal op zichzelf al het presta- tieve karakter van Het Zwarte Paard Schiedam ten goede komt. „Vorig jaar twijfelden wij nog of wij ons derde externe team niet uit de competitie zouden moeten ha- len maar momenteel hebben wij weer meer dan genoeg spelers voor dat team. Wij hebben zelfs zoveel spelers voor dit team ter beschik- king dat we bij een nog verdere groei snel ook een vierde team kunnen gaan inschrijven." Ook Jan Brand voorziet goed tij- den voor Het Zwarte Paard. „On- der onze nieuwe leden zijn enkele schakers die wij vanaf volgend sei- zoen kunnen inzetten voor ons eer ste team en mogelijk slagen wij er dan weer in om vanuit de eerste klasse terug te keren naar de over- gangsklasse van de Rotterdamse schaakbond." Tijdens de huidige competitie komt het eerste team van Het Zwarte Paard sowieso al sterker voor de dag dan gedurende de voorgaande seizoenen en ook in de bekercompetitie wordt succes ge- boekt. Vorige week werd door een kwartet van HZPS gewonnen in de tweede ronde van de Rotterdamse bekerstrijd van Waddinxveen, 3-1 Daniel van Loenen, Rudolf van der Hoff en Ton der Kinderen tekenen voor de overtuigende overwinnin- gen. Alleen David Meynand moest ditmaal de winst aan de tegenstan- der laten. SCHIEDAM - Bowlingvereni- ging Schiedam/De Walvis heeft afgelopen zondag voor een stunt gezorgd door voor de eer ste maal in haar bestaan de fina le van de nationale Stedenont moeting te winnen. De Schiedamse club heeft zich de laatste jaren meer en meer geprofileerd als een topsport- vereniging en kon dit proces van recreatievereniging naar prestatievereniging afgelopen weekeinde bekronen met de prestigieuze allround-titel van Nederland. In Rijswijk liet De Walvis gerenommeerde vereni- gingen als Nieuwegein en B VUV achter zich. Schiedamse concurrent Musis Sacrum werd vierde. De Walvis zette na haar winst in Rijswijk de boel meteen op scherp. Zoals de traditie dat wil, moeten de winnaar van de Ste denontmoeting volgend jaar de Steden-finale organiseren. Het bowlingcentrum aan de Nieuwe Haven dat door De Walvis wordt gebruikt biedt echter niet voldoende ruimte omdat deze wedstrijden te organiseren op de manier zoals men dat in bowlingland gewend is. Bang dat de bond daarom besluit de Stedenfinale te verplaatsen naar het naburige topsportcentrum waar Musis Sacrum speelt en wel meer dan voldoende ruimte aanwezig is, heeft De Walvis nu reeds doen besluiten aan te geven dat zij gaan zorgen voor een alternatief en te dreigen nooit meer in de Stedenontmoe ting uit te komen als toch wordt besloten uit te wijken. Sportieve rivaliteit kan soms doorslaan. SCHIEDAM - Schaakvereniging Het Zwarte Paard en voetbalver- eniging VVK slaan de handen, ko- mende zaterdag ineen bij de orga- nisatie van een schaaksimultaan. Bindende factor in deze samen- werking is Jan Brand. De Schie damse schaker en bestuurder van het Zwarte Paard is tevens als club- scheidsrechter actief bij de Kethel- se voetbalclub. Reeds tweemaal eerder werd deze bijzondere cross over tussen schaken en voetbal ge- organiseerd. De laatste maal dat dit gebeurde was drie jaar geleden. Brand vond het nu wel weer eens tijd om zijn VVK-collega's op denksportvlak uit te dagen. VVK en Het Zwarte Paard hebben wel besloten het evenement dit keer een bredere basis te geven. Zaterdag 15 januari worden daar door drie verschillende simultaans gegeven waarbij de VVK-schakers het in verschillende leeftijdscate- gorieen opnemen tegen drie ver schillende HZPS-denksporters. Frans Groeneweg neemt het ko- mende zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur op tegen de D, E en F- jeugd van VVK. HZPS-topper Kim Meulenbroek speelt zijn si- multaan van 12.00 tot 14.30 uur te gen de A, B en C-jeugd en Jan Brand sluit de rij na 15.00 uur in zijn simultaan met de senioren. Brand neemt het daarbij op tegen minimaal 15 en maximaal 25 VVK-ers. „En dat levert altijd een mooie strijd op van voetballers die wel eens een schaker uit eigen ge- lederen willen verslaan", weet Jan Brand uit ervaring. SCHIEDAM - Met nieuwe coach Aad de Held op de bank heeft zaal- voetbalvereniging Groenoord me teen een belangrijke overwinning behaald. Tegen mededegradatie- kandidaat NOC werd 3 januari met 4-1 gewonnen waardoor de Schie dammers de laatste plaats konden overdragen aan hetzelfde NOC. Groenoord staat in de hoofdklasse van de futsal-competitie nu op de tiende stek. Een plaats die in ieder geval recht geeft op een beslis- singswedstrijd om degradatie te voorkomen. Fouten kan Groen oord zich echter nauwelijks meer veroorloven want de drie plaatsen daaronder betekenen wel onver- mijdelijk degradatie. Het team van Aad de Held toonde tegen NOC meteen dat het met winnende intenties aan de wed strijd was begonnen. Met vier wis- selspelers kon een hoog tempo in de wedstrijd gedicteerd worden. Heel goed was het spel van de Schiedammers nog niet maar toch werd, met het vorderen van de wedstrijd, duidelijk dat Groenoord weldegelijk voetbalkwaliteit in zich herbergt. Voor rust werd dit kwaliteitsverschil met NOC in doelpunten van Raymond van der Marel en Nicky Buuron uitgedrukt en in knappe reddingen van doel- man Remco van Oosten, 2-0. Na de hervatting bleef Groenoord de betere ploeg en verdubbelde met twee doelpunten van Peter Ba- rendrecht de voorsprong. Pas in de slotfase kon NOC de eer redden, 4- 1. Afgelopen maandag kwam Groen oord niet in actie. De KNVB had de wedstrijd tegen de nummer drie van de ranglijst, SOA uitgesteld. SCHIEDAM - De handbalvrou- wen van KB-Shop/Ventura heb ben in de eerste divisie belangrijke punten gehaald. In sporthal Groen oord konden de Schiedamsen ten koste van een nipte overwinning op het laag geklasseerde Spoda/ Dalfsen zelf verder oprukken naar de middenmoot van de ranglijst. De handbalsters van trainer Wil Plugge speelden een goede eerste helft maar moesten daarna toezien hoe Dalfsen toch weer langzii wist te komen en zelfs een kleine voor sprong nam. In een hectische slot fase kon KB-Shop/Ventura de za- ken echter nog net op tijd recht zet- ten. Steffie Luijten was de gelukki- ge die even voor tijd voor de win nende treffer kon zorgen, 17-16. Ventura heeft in de eerste divisie na zestien wedstrijden ook zestien punten vergaard. Dit levert de door blessures geplaagde Schiedamse formatie een knappe achtste plaats op de ranglijst op. CORRECT CD/DVD THEATER In het Correct CD/DVD Theater gaat er een wereld voor u open in de keuze van software. Van muziek DVD's, speelfilms op DVD, CD's tot (spel) computer-software, het is allemaal te vinden bij Correct op de Bergweg 110 in Rotterdam. Kom gezellig winkelen in het DVD Multimedia Theater van Correct, er is altijd wel wat voor u bij en Correct heeft altijd zeer interessante aanbiedingen. SOPRANOS BOX Vier seizoenen Sopranos in 66n fraaie opbergbox. ALLEEN OP D0NDERDAG13 EN VRIJDAG 14 JANUARI VAN 18.00-21.00 UUR OP K00PAV0ND Art. Nr. 285823 AANGENAAM KLASSIEK 2003 36 Populair klassieke stukken op 2 cd's. Art. Nr. 262835 C0RRECTPRIJS IK HEB U LIEF ROTTERDAM. Rotterdamse cd met Gerard Cox, JaapValkhoff e.v.a. Art. Nr. 118266 CORRECTPRIJS KATIE MELUA "CALL OF THE SEARCH" Met o.a. 'The closest thing to crazy". CORRECTPRIJS Art. Nr. 272956 GEORGE MICHAEL "LADIES GENTLEMEN" Dubbel-cd met hits als "Jesus to a child" en "As". CORRECTPRIJS Art. Nr. 230051 /s7= ARTIESTEN V008 AZIE GIRO 555 ARTIESTEN VOOR AZIE "ALS JE IETSKAN DOEN" De single voor Azie!!! Giro 555. Art Nr. 289004 FORREST GUMP Tom Hanks in een absolute glansrol. Incl. making of disc. Art, Nr. 196073 CORRECTPRIJS JACKASS-THE MOVIE Zezijn gewoon gek! Met ruim 5 uur aan bonusmateriaal. CORRECTPRIJS Art. Nr. 260453 mini rfiftr INK RED OCTOBER III THE HUNT FOR RED OCTOBER Met Sean Connery. Art. Nr. 174934 CORRECTPRIJS SEX AND THE CITY BOX De vijf seizoenen in ddn doos. Met ruimte voor't 6"' seizoen. Art. Nr. 284589 CORRECTPRIJS CANDY DULFER "LIVE IN AMSTERDAM" Met o.a. "Sax-a-go-go". Art. Nr. 182024 CORRECTPRIJS KANE "FEBRUARY" Akoestisch live concert vanuit de Heineken Music Hall. CORRECTPRIJS Art. Nr. 278098 Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een superaanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. FRANK BOEYEN "TOEN EN NU" 3 Cd-box metal zijn hits incl. een boekje metalleteksten. Frank Boeijen h f*U ALLEEN ZAT. 15 JANUARI VAN 17.00-18.00 UUR Art. Nr. 284198 PRIJZEN- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 9.30-18.00 uur, donderdag en vrijdag 9.30-21.00 uur en I rfnirriP zaterdag 9.00-18.00 uur. oram ledere eerste zondag v.d.maand geopend van 12.00-17.001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 7