SCHIEDAM ZONDAG 24 APRIL GEOPEND Rotterdams Dagblad 'Grijswerkers' stuk strenger aangepakt Politie nam vorig jaar bijna 400.000 plantjes in beslag schiedam Nieuw op de markt Laatste episode 'Weeshuis Sri Lanka' Softbal in de vakantie Benefietconcert voor Daniel den Hoedkliniek Scherpere controle op bijstandsfraude Hennepkwekerij: een gevaar in de woonwijk GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT 4 weken Dag van het paard op't Hoefblad Tijdelijke brug wordt verplaatst Rommelmarkt H. Hartkerk Nederlandse les Win een autoreis naar het Maasstad Reizen! Of bel gratis 0800 - 0642 Gratis afhalen Van Loenen Decokav Dam 37-45 Man ramt auto ex- vriendin Inbraak in woning en cafe Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 20 april 2005 12e Jaargang nr 16 SAUERLAND APRILAANB1EDING: Knikarmzonnescherm met elektrische bediening! SCHIEDAM - De politie Rotterdam-Rijnmond, waar- onder ook het district Schie dam valt, heeft vorig jaar 740 hennepkwekerijen opgerold. Bijna 400.000 plantjes wer- den in beslag genomen en vernietigd. Maar niet alleen wat hennepkwekerijen be- treft boekt de politie goede resultaten. Zo is het aantal verdachten dat in de maand februari werd gearresteerd, gestegen ten opzichte van de- zelfde periode in 2004. Dit jaar zijn het er precies twee- honderd meer dan vorig jaar, toen in de kortste maand van het jaar 2053 verdachten werden aangeleverd bij het Openbaar Ministerie. SCHIEDAM - Met een strengere en meer gerichte controle wil het gemeentebestuur de bijstandsfraude effectiever gaan aan- pakken. Wethouder Lepidis wil dat de ambtenaren van het Centrum van Werk en Inkomen (CWI) beter en gerichter gaan controleren. „Minder controles, maar wel heftiger", zo betitelt zij de nieuwe aanpak waarmee zij hoopt dat ambtenaren meer huisbezoeken gaan afleggen. De controle op de Wet Werk en Bij stand moet nog wel door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Kijk snel op pagina 6 bij BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - De Vlaardingen Band van het Leger des Heils en muziekvereniging Sint Radboud geven vrijdag 22 en zaterdag 23 april twee benefietconcerten waar- van de opbrengsten bestemd zijn voor de Daniel den Hoedkliniek. Muzikant Wim Klepke, die eind augustus 2004 aan kanker over- leed, was bij beide verenigingen muzikaal actief. Daarom hebben de twee verenigingen nu de han- den ineen geslagen om een bene- fietconcert te geven voor de kli- niek waar Wim geruime tijd be- handeld is. De Vlaardingen Band en het orkest en koor van Sint Radboud zullen de avond muzikaal invullen. Het repertoire van Sint Radboud be- staat onder andere uit het reisver- slag van kuifje 'Tintin' (D. Brosse, arr. J. de Meij) en het Zigeuner- koor van Verdi (voor koor en or kest). De Vlaardingen Band zal onder meer 'The Cross', een selec- tie geschreven door Erik Leidzen, ten gehore brengen. Naast het mu- zikale programma wordt ook stil- gestaan bij het werk van de Daniel den Hoedkliniek. Wat doen ze, waar gaat het geld naartoe en wat komt er bij het fonds binnen? Me- dewerkers van de kliniek zullen op deze en andere vragen ingaan. Het benefietconcert wordt gegeven in het gebouw van het Leger des Heils aan de Magnoliastraat 41 (nabij de van Hogendorplaan) in Vlaardingen. Vrijdag 22 april duurt het concert van 20.00 - 22.00, zaterdag 23 april van 19.00 - 21.00.Toegangskaarten kosten tien euro (kinderen tot 12 jaar gra tis) en zijn verkrijgbaar bij muzi- kanten van de Vlaardingen Band en St.Radboud. Voor meer infor- matie en kaartverkoop: info@vldsaband.nl en marije.blum@sintradboud.nl. Er kan ook gebeld worden met num- mer 470 14 43. |Rott«rddi^Da^A^ I 'tanmceW wk vnlte tott' O Ik wil een proefabonnement op Rotterdams Dagblad van 4 weken en betaal slechts 9,95! Naaro: MM/V Huisnr.: Postcode: Woonpiaats: E-mail: Geboortedatum: Telefoon: (i.v.m. controle bezorgi Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam w e e k b t a d e ii j Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshoo Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshoo Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshoo Maccie Hot van Spaland 6 Parkweg 404 Bewonersvereniainq Schiedam-Oost Boertiavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 SCHIEDAM -Op de Burgemeester Gijsenlaan is vrijdagavond om- streeks 18.15 uur een 54—jarige man uit Hoek van Holland aange- houden omdat hij kort daarvoor met zijn auto tegen de geparkeerd staande auto van zijn 49-jarige ex- vriendin was aangereden. Gealarmeerde politie hield de man, die onder invloed was van alcohol, aan waarna hij voor nader verhoor werd overgebracht naar het politie- bureau. SCHIEDAM - Uit een woning aan de Schiedamseweg zijn zaterdag- morgen diverse sieraden weggeno- men. De inbrekers waren via een bal- kondeur binnengekomen en had- den het huis doorzocht. Vrijdag- morgen had de politie al, naar aan- leiding van een inbraakmelding, een onderzoek ingesteld in een ca fe op het Rubensplein in. Onbekenden hadden een ruit inge- gooid en bij binnenkomst een speelautomaat opengebroken, waarna de geldlade werd ont- vreemd. Mededeling aan onze lezers en adverteerders Op Hemelvaartsdag (donderdag 5 mei) en tweede Pinksterdag (maandag 16 mei) zijn onze kantoren de gehele dag gesloten. In de week van Hemelvaartsdag zal deze krant een dag eerder verschijnen. Reserveringen van advertenties en zetwerk moeten al op vrijdag 29 april uiterlijk om 11.00 uur bij ons binnen zijn; IM advertenties op vrijdag 29 april om 16.00 uur, Al het overige advertentiemateriaal moet op maandag 2 mei uiterlijk om 10.30 uur binnen zijn. Voor onze kranten die in de week na Pinksteren verschijnen geldt dat IM advertenties uiterlijk vrijdag 13 mei om 16.00 uur bij ons binnen moeten zijn. Daarnaast verzoeken wij u al uw advertentiemateriaal zo vroegtijdig mogelijk aan te leveren. Directie Maasstad weekbladen M k b I a 4 wee Schiedam Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) SCHIEDAM - Kinderboer- derij 't Hoefblad organi- seert woensdagmiddag 20 april 'de dag van het paard'. Er is een demonstratie van de hoefsmid, een paarden- quiz, kinderen kunnen zelf een pony borstelen en voor een klein bedrag mogen ze een rondje rijden op een po ny. Deze themamiddag duurt van 13.00 tot 15.00 uur. SCHIEDAM - De tijdelijke Koemarktbrug (voor au to's) zal worden verplaatst en de toevoerwegen zullen worden aangepast. Hier- door zal de brug voor het verkeer gestremd zijn van donderdag 21 april 06.00 uur tot en met vrijdag 22 april 16.00 uur. Er zijn verschillende omlei- dingsroutes samengesteld. Voor stedelijk verkeer en verkeer vanuit Schiedam West naar Rotterdam is er een omleiding via de Nieuwe Haven - Schoolstraat - Wil- lem de Zwijgerlaan - Haven- dijk - Koninginnebrug - Nieuw Mathenesserstraat/ Van Deventerstraat - Rot- terdamsedijk vice versa. Voor doorgaand verkeer vanuit Vlaardingen naar Rotterdam is er vanaf het kruispunt Vlaardingerdijk/ West Frankelandsedijk een omleiding over Burg.Van Haarenlaan - Horvathweg. Voor verkeer vanuit Schie- dam-Noord richting Cen trum vanaf het Nieuwland- plein is er de omleiding Burg.Van Haarenlaan - 's Gravelandseweg - Broers- vest. Voor doorgaand verkeer vanaf A20/Industrie rich- ting /Schiedam-West/De Gorzen vanaf Plein 1940/ 1945 is er een omleiding over de Burg. Van Haaren laan - Burg. Knappertiaan. Nu vanaf €499,- (afliaalprijs, 300x250cm) Alle maten, tol 550 cm mogelijk! Broersveld 127 3111LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwermg.nl ZNACLTE HjDOK &£T£KENT R4T ££N NIEUWE TV. MoPlfe IS Regelmatig rolt de politie hennepkwekerijen in doodgewone woonhuizen op, om zo een einde te ma ken aan overlast voor omwonenden. Foto Roger van der Kraan De verdachten zullen zich de ko- mende tijd moeten verantwoorden voor de rechter. De stijging van het aantal verdachten heeft vooral te maken met de gerichte aanpak van de speerpunten van het beleid van de politie, namelijk 'geweld', 'drugsoverlast' en 'jeugdproble- matiek'. Mede als gevolg van deze aanpak is ook het aantal aangiften van strafbare feiten en overlast te- ruggelopen. Vorig jaar februari werden ruim 8700 aangiften gere- gistreerd; de afgelopen maand ruim 7300, een daling van bijna 1600 aangiften. Meer daders van de straat betekent dat het veiliger wordt, en daarmee is voor een groot deel ook de daling van de aangiften verklaard. Het oprollen van hennepkwekerij en doet de politie ook niet voor niets, want het hebben van een hennepkwekerij is verboden en bo- vendien gevaarlijk in een woon- omgeving. Het is niet zo dat de po litie langs de deuren gaat om te speuren of ergens misschien een hennepkwekerij zit. Vaak wordt ze ingeschakeld door een energiele- verancier, wanneer een klant in- eens ontzettend veel stroom ver- bruikt, of wanneer het vermoeden bestaat dat er illegaal stroom afge- tapt wordt. Maar ook komt het voor dat omwonenden klagen over stankoverlast, of zelfs waterover- last door lekkages. Om de hennepplantjes een zo gun- stig mogelijk klimaat te bieden, is er veel licht en warmte nodig en een juiste vochtigheidsgraad. De apparatuur die een hennepkweker daarvoor heeft, verbruikt veel energie. Dat is duur, en daarom tappen sommige hennepkwekers illegaal stroom af, wat diefstal is. Door de apparatuur in een hennep kwekerij is er een verhoogde kans op brand en waterlekkages en ver- spreiding van de legionella-bacte- rie. Bij het oprollen van een hen nepkwekerij wordt de apparatuur in beslag genomen, en worden alle plantjes vernietigd. SCHIEDAM - In de pastorie van de H. Hartkerk wordt zaterdag 23 april een rommelmarkt georgani- seerd van 10.00 tot 16.00 uur. De opbrengst is bestemd voor restau- ratiewerkzaamheden aan de kerk aan de Lekstraat 55. SCHIEDAM - Wijkcentrum de Er- ker zoekt vrijwilligers die willen meehelpen aan de activiteit Neder landse les en die voor een paar uur- tjes per week les willen geven. Voor meer informatie kunnen be- langstellenden terecht op nummer 426 77 67. door Frank Willemse v SCHIEDAM - Het Kinderwerk van Stichting Welzijn Schiedam organi- seert donderdag 12 mei (in de meivakantie) een groot softbaltoernooi. Tijdens deze middag leren de kinderen de fijne kneepjes van het spel en worden er echte wedstrijden gespeeld. Het toemooi is voor alle kinderen uit Schiedam in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en start om 13.30 uur op het sportveld van S.V.& H. V. Schiedam in het Sportpark Bijdorp. De kosten zijn 2,50 (inclusief vervoer). Inschrijven is mogelijk bij de kin- derwerker in wijkcentrum Oost, de Erker, Dreesplein, wijkcentrum Zuid en De Blauwe Brug. Vorig jaar is de kademota Wet Werk en Bijstand ingevoerd. Be- langrijk onderdeel is een sterke handhaving of controle op de bij- standsuitkeringen. „Die controle is nu nog erg inefficient", aldus de wethouder. „Met gigantische vra- genlijsten die de CWI-computer moet verwerken. Zo ontstaan grote files of achterstanden op de admi- nistratie." Via de nieuwe ABW -algemene bij stands wet- mogen de gemeen- ten nu zelf bepalen wat, wie en waarop zij gaan controleren. Die grotere vrijheid biedt nu de kans om niet langer iedere client, maar op (grotere) risicogroepen te gaan controleren. Zo krijgen de ambte naren meer tijd om zich te richten op tips over fraude. Of om zich bij- voorbeeld te richten op samenwer- king met de belastingdienst. Nu moet elke client elke achttien maanden aan een arbeidsintensief heronderzoek meedoen. Dat wordt afgeschaft als het aan de wethouder ligt. Ook het inleveren van de maandelijkse briefjes gaat dan verdwijnen. Daarmee zijn de clienten volgens haar van een hoop rompslomp af. Nieuw zijn de 'risicoprofielen' die van de klanten worden gemaakt. Wethouder Lepidis geeft het voor- beeld van 'grijswerkers': mensen met een bijstandsuitkering die bij- voorbeeld vijf uur per week bij- werken. In werkelijkheid werken zij echter langer. Vandaar het woord grijs- en niet zwartwerkers. Vooral in de horeca en in de win- kelbranche geeft het personeel vaak te weinig gewerkte uren op. Ook de controle op verzwegen vermogen wordt scherper. Door de strengere aanpak, ook bij de intake van nieuwe klanten, denkt Lepidis dat 35 procent van het klantenbestand uit het bestand van de CWI gefilterd kan worden. Met het lik-op-stuk-beleid moet het bedrag door fraude worden te- rug betaald. „Het komt voor dat die mensen duizenden euro's moe ten terug betalen." Belangrijk is dat iedereen die recht heeft op bijstand de nieuwe regels goed moet weten. In kranten, pu- blicaties en bij de balie zullen ze bekend worden gemaakt. De klant moet zelf actiever worden naar werk zoeken en veranderingen van woon- en leefomstandigheden eer der doorgeven aan Sociale Zaken. SCHIEDAM - Een stampvolle kantine vol Excelsior'20-ers zat afgelopen zaterdag te wachten op de komst van good-old Corry Konings. Het jaarlijkse KKC-feest, dat tegen een bijdrage van twaalf euro, bij te wonen was, had weer eens een Bekende Nederlander weten te strikken om op sportpark Thurlede te komen zingen. Helaas moest spreekstalmeester Edwin Snee het publiek halverwege de avond teleurstellen. Konings lag met een griepaanval op bed en kon onmogelijk komen. Een goede vervangster was echter gevonden in de aitijd vriendelijke Tatjana die de sfeer er in ieder geval wel in wist te houden met haar 'Baila, Baila'en 'Chica Cubana', dat in 1988 overigens een Top-Whit was in vrijwel alle Europese landen. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Percussie uit heel de wereld, stond afgelopen zondag cen- traal tijdens weer een editie van de Schiedamse Mix in het Stedelijk Muse um. Slagwerk uit Afrika, de Orient, Latijns Amerika, Europa, India en Iran; het was er allemaal. De enkeling die geen zin had in al dat 'getrom- mel', kon natuurlijk gewoon van de kunst genieten. Foto Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1