schiedam PvdA: #eigen grond' ook na verkiezingen ZONDAG 26 JUNI GEOPEND SCHIEDAM PAPERING Ql Zie onze advertenties elders in deze krant! A1edia€M4jrkt Peuters Pippeloentje bekijken Appel en andere kunst c Rotterdams Dagblad Madagascar Actie voor veiligere BK-Laan Verkoop grond aan huizenbezitters GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT n het restaurant en bij afhalen elke dag a|je pizza's en pasta's De beste en goedkoopste verjaardag! zondag a.s. life yard1 en maasst a(fl Gratis afhalen Redders onderscheiden Jongen aangreden door tram Skatebaan wordt geopend Sloop Parkweg in voile gang Record aantal kaarten 4 weken Of bel gratis 0800 - 0642 ^^N^rug^schtcjcra^ Westblaak loo Rotterdam, lei. 010 4004491 bezorging 0900-20^0.499 (10 euro ct p. mm.J Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 22 juni 2005 12e Jaargang nr 25 Win een 4-daagse Rijn-Moezelcruise**** Maasstad Reizen! SCHIEDAM - Iedereen krijgt de kans om zijn grond te kopen, zegt wethouder Cor Van Tilborg (VVD) de raad maandag- avond toe. „Nog voor Kerst dit jaar krijgt elke huizenbezitter een brief hierover op de deurmat." Aanleiding voor de goed- kope aanbieding is de nota Herijking Erfpachtconversie die door de meerderheid van de raad werd aangenomen. Zo wil het college de verkoop van grond stimuleren. In ruim een jaar tijd ging slechts zes procent van de huisbezitters in op de aan bieding van Schiedam; dat moeten volgend jaar minstens der- tig procent zijn, volgens de wethouder. Schiedamseweg 41D - 3121 JO Schiedam Tel. 010 - 470 72 14 Fa* 010 - 449 04 60 JUNGE HANS ZOMER KORTINGSDAGEN! Op al uw aankopen tot 50,00 10% korting tot 100,00 15% korting tot 200,00 20% korting vanaf 200,00 25% korting KowaW Vintage tniverse kleuren. Normaal Geldig van 22 t/m 30 juni 2005 O Ik wil een proefabonnement op Rotterdams Dagblad van 4 weken en betaal slechts 9,95! Naam: MTV r r Schiedam weekbladen VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN Kijk snel op pagina 6 bij door Frank Willemse Eigen Grond, dat is het 'Heilige Huisje' van dit centrum/rechtse college. Sinds de verkiezingsover- winning in 2002 werd dit politieke speerpunt plots mogelijk. De PvdA -bewaker van de erfpachtleer- werd in de oppositie geduwd. En de weg kwam vrij voor een CDA- VVD college met steun van Leef- baar en Gemeentebelangen. Sinds januari 2003 kunnen Schie- dammers grond kopen. Maar door hoge prijzen en de arrogante hou- ding van de verkoper werd dit aan- bod geen succes. Daarom nu een goedkoper aanbod -prijzen tot vijf- tig procent lager- en soepelere con- dities. Ook al om de nijpende ge- meentelijke financien een duw in de goede richting te geven. Toch blijft de raad bang dat na de verkiezingen van maart 2006 een nieuwe coalitie (lees PvdA) dit plan weer in de ijskast doet. Daar om dringt de voorvechter van ei gen grond. Marcel Houtkamp (D66), aan op het versturen van zo'n brief aan elke huizenbezitter voor het einde van dit jaar. Na een lange discussie over de 'voors en tegens' van de twee sys- temen, deed Maarten Reuderink 7 dagen per week OPEN van 16.00 tot 23.00 uur RISTORANTE PIZZERIA Bezorgtijden: van 16.00 tot 22.00 uur van de PvdA de toezegging dat zijn partij dit besluit ook na de ver kiezingen zal respecteren. Ofwel dat de PvdA dit voorstel volgend jaar maart niet de nek omdraait. Wei een toezegging met voorbe- houd omdat de PvdA niet over zijn graf heen kan regeren. En dat deze toezeggingen niet geldt voor het verkopen van grond aan bedrijven. De discussie over erfpacht versus eigen grond woedt al sinds dertig jaar in de raad. Waarbij de 'linkse' partijen voor erfpacht zijn omdat dan de grond van de samenleving blijft. 'Rechtse' partijen geloven in de vrijheid van handelen en dus van eigendom door prive-perso- nen. Schiedam, met de PvdA, hield altijd vast aan erfpacht, net als de vier grote steden. Maar in Neder- land is bijna overal koop van eigen grond de norm. Door af te zien van grondwaarde- stijging en aanstaande kopers lan- ger bedenktijd te gunnen, hoopt de nieuwe wethouder de grond nu wel te kunnen slijten. Grond verkopen aan bedrijven, daar blijft de PvdA op tegen. Visioenen van leegstaan- de en vervuilde bedrijfsterreinen werden geschetst. Volgens PvdA woordvoerder Reuderink is het ook niet zo vanzelfsprekend dat bedrijven liever 'eigen grond' wil- len. Amerikaanse bedrijven, zo wist hij uit ervaring, betalen zelfs liever erfpacht of huur. Al eerder had zelfstandig raadslid Joop Gouweleeuw betoogd dat 'het al vaker was voorgekomen dat grote bedrijven Schiedam de rug toekeerden vanwege die erfpacht, zoals bedrijven als Slavenburg (bouw), Hans Van Heelsbergen (textiel) en Coca Cola (frisdrank). Volgens burgemeester Scheeres is dat niet waar. Andere redenen speelden bij dit vertrek wel een rol zoals behoefte aan uitbreiding of een centrale ligging. (Bovengenoemde kortingen gelden alleen bij pin-, chip- visacard- of kontante betalingen). Binnenwegplein 3-5, 3012 KA Rotterdam Tel. 010 - 411 75 00, fax 010 - 411 71 27 info@jungerhans.nl Geopend: ma. 12.30-17.30, di. t/m vrij. 10.00-17.30, zat. 10.00-17.00, zon. 12.00-17.00 LCD PLASMA TV DVD HIFI WITGOED COMPUTER FOTO CD TELECOM OPEN (11.00 tot 17.00 uur) Tuincentrum Rijksstraatweg 11. Delft, t. 015 257 06 25 Voor routebeschrijving www.lifeandgarden.nl SCHIEDAM - Midden Delfland hield het afgelopen weekend Open Huis. Drie fietsroutes waren uitgezet langs alle juweeltjes van Midden Delfland. Even ten noorden van Schiedam gafaan de Kandelaarweg een glasblaasschool demonstraties. Ook bi] de kopers lager kon een kijkje worden genomen. Foto R°9er van der Kraan SCHIEDAM - Weten peuters wie Karel Appel is? De oudste peuters van peuterspeelzaal Pippeloentje sinds de afgelopen week wel. Op de speelzaal werden de laatste we- ken al een aantal schilderijen van Appel en andere kunstenaars uit de Cobra-collectie bestudeerd aan de hand van afbeeldingen uit de Co bra-kalender van 2004. Woensdag 15 juni konden ze 'de slaapwande- lende haan' van Appel en andere kunstwerken in het echt aanschou- wen om daarna gei'nspireerd door wat ze hadden gezien, zelf met verf en penseel aan de slag te gaan. Peuterspeelzaal Pippeloentje, sinds 1 januari 2004 onderdeel van w ft ii k b I a d Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshoo Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkpebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 BewonersvereniQinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 f Broersvest 135 Schiedam 010 - 426 84 92 ABC parkeergarage op loopafstand Komkids, is in het verleden al eer der actief geweest met Kunst. In 1999 liep het project KleinKinder- Kunst, waarbij alle peuters een echt schilderij maakten, dat ver- volgens of in het Stedelijk Muse um of in op het Stadserf geexpo- seerd werd. Deze schilderijen wer den verkocht aan bekenden en on- bekenden; een aantal ging zelfs op een veiling in 'het Paard' van de hand te midden van bekende Schiedamse kunstenaars. Ook binnen de buitenschoolse op- vang houdt Komkids zich bezig met kinderen en kunst. In samen- werking met bureau 'Tante Yo' or- ganiseert zij op zes centra een kunstworkshop. Kinderen kunnen hier onder begeleiding van diverse kunstenaars hun creativiteit kwijt- .Deze workshops worden feestelijk afgesloten met een grote expositie op vrijdag 24 juni in kindercen- trum Katja van Ostadelaan) en kindercentrum het Mirakel War- moezenierpad). Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Wilco Vriezekolk en zijn 10-jarig zoontje Benjamin zijn onderscheiden met een Ge- tuigschrift met bronzen medaille en een Oorkonde, toegekend door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Op 27 december 2004 redden vader en zoon in Bad Groenoord het leven van de 6-jari- ge Jorvi Mook die even aan de aandacht van zijn moeder was ont- snapt. SCHIEDAM - Een 12-jarige jongen is vrijdagmiddag rond 17.00 uur op dc Slimme Wa tering gewond geraakt nadat hij was aangereden door een tram. Het slachtoffertje dat op zijn fiets was werd te laat op- gemerkt door de trambestuur- der. Personeel van de traum- heli verleende eerste hulp waarna de jongen werd over- gebracht naar het Erasmus Medisch Centrum. Na onder- zoek bleek hij onder meer een hersen.schudding en een ge- broken sleutelbeen te hebben. Door de Technische Ongeval- len Dienst van de politie werd een sporenonderzoek verricht naar de aanleiding van deze botsing. SCHIEDAM - De nieuwe skate baan aan de Overschiesestraat wordt vrijdag 24 juni offtcieel in gebruik genomen. De vraag om een skatebaan te realiseren komt van jongeren uit Schiedam Oost en het Centrum. Er werd door hen druk geskate op het Stadserf en op de trappen van de St. Liduinabasi- liek. Niet altijd tot ieders genoe- gen. In samenwerking met de jon geren, het ambulant jongerenwerk van SWS en de afdeling Wijkza- ken van de gemeente is een plan gemaakt. Jongeren hebben ideeen aangeleverd voor de skate-elemen- ten Vanaf 18.00 uur is er muziek. Om 21.00 uur treedt de hoofdact op: 'Twister of truth'. SCHIEDAM - De sloop in het gebied tussen de Park weg en het Beatrixpark is in voile gang. Woonplus Schie dam heeft al haar huurwo- ningen in dit gebied overge- dragen aan de gemeente Schiedam. De gemeente neemt op haar beurt de sloop voor haar rekening. Eind 2005 zal het gebied klaar zijn voor de opbouw van een splinternieuwe woonwijk die 'Over het Wa ter' genoemd wordt. 'Over het Water' wordt ge- realiseerd door projectont- wikkelaar Proper-Stok en Woonplus Schiedam in het gebied tussen de Parkweg en het Beatrixpark. Deze nieuwbouwwijk zal veei groen gaan omvatten en worden omringd door wa ter. Een plek waar het aan- trekkelijk wonen wordt voor iedereen, van jonge ge- zinnen tot senioren. Er wor den in totaal ongeveer vijf- honderd woningen gebouwd in verschillende typen, van eengezinswoningen tot ap- partementen die zowel te koop als te huur worden aangeboden. SCHIEDAM - Het nieuwe theaterprogramma voor sei- zoen 2005/2006 van het For- tis Theater a.d Schie is onge- kend populair. Waar voor- gaande jaren gemiddeld drieduizend bestelformulie- ren de weg naar het Stadserf wisten te vinden, zijn dit er nu al ruim 3600. Nooit eer der ontving het bespreekbu- reau zoveel aanvragen voor voorsteilingen in een nieuw seizoen. Het beste seizoen van de afgelopen zes jaar was 2003/2004. Toen wer den er 3300 bestelformulie- ren ingeleverd. De grootste trekkers van het komende theaterseizoen zijn de cabaretiers Jochem My- jer, Youp van 't Hek (die maar liefst vier maal de gro te zaal vult) en Tineke Schouten. Ook het Groot Niet Te Vermijden en de theaterconcerten van Ilse de Lange en Guus Meeuwis kennen zeer veei belangstel- ling. Aanvragen van de jaarbrochure is nog steeds mogelijk via www.theateradschie.nl. De kassa van het theater is van wege de zomer sinds 11 juni gesloten. Op 30 augustus be- gint de losse verkoop voor onder andere honderd kaar ten van de Golden Earring. Als u geen zin heeft om naar ons te komen dan komen wijjiaar u! www.villeriuszonwering.nl is 24 uur per dag open. Bellen kan ook en u bent natuurlijk altijd welkom in onze showroom! Broersveld 127 v iv 31U LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 ww.villeriuszonwering.nl Sniartengokl voor mile lueht Adres: Huisnr.: Postcode: E-mail: Geboortedatum: Woonplaats: Telefoon: [i.v.m. controle bezwgina) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersServlce, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1