"Il De Korenbeurs toont 'Parels van Schiedam' fjft www.schiedam.nl f ^VeightWatchers* n Rolluiken Servicepunt Woningverbetering vervangt Bouwbureaus Informatiemarkt 55+ en Wonen gemeente Schiedam 32 (Bij ons Iqint u uw bromfiets ofscooter vanaf 1 September [aten scfiouwen* 50% KORTIN Zaterdag 3 September van 15.00 -17.00 uur opening van de tentoonstelling Parels van Schiedam - Hoogtepunten uit de historische collectie van 3 September 2005 - 29 januari 2006 in De Korenbeurs. goedkope lening 40 .Jaar syy Tweewielerpaleis van Rietschoten Prof. Kam. Onneslaan 82 3112 VJ Schiedam 010-4153553 info@tweewielerpaleis.nl *uitsluitend op afspraak (gimp 1P^ IPg#rdw GRATIS inschrijving - Bespaar 14* Menuplannen voor een flitsende start* hiedarn Hogebanweg 423 HOUD AMREF FLYIN6 DOCTORS IN DE LUCHT.. warmte binnen, inbreker buiten Handelsonderneming GEERRINK BEL VOOR MEER INFORAAATIE 010-4264369 5 jaar garantie KWALITEITSROLLUIKEN NERGENS GOEDKOPER! www.geerrink.nl Week 35 MAASPOST SCHIEDAM - XQ06 Gemeentebericht Wie wel eens verhuisd is, kent dat verschijnsel wel: bij het inpakken stuit je op voorwer- pen, waarvan je al bijna vergeten was dat je ze in huis had of je komt dingen tegen die je ooit cadeau hebt gekregen, maar waarvan de guile gever je maar niet te binnen wil schie- ten. lets dergelijks moet de medewerkers van Het Stedelijk Museum Schiedam, dat na ingrijpende verbouwingen volgend jaar april opnieuw zijn deuren opent, ook overkomen zijn. In de historische collectie, voor een groot gedeelte opgeslagen in het depot van het museum, werden stukken aangetroffen, die via schenkingen in het verleden in de collec tie terecht waren gekomen, maar door wie en wanneer precies, dat was niet altijd duide- lijk. Samen met enkele topstukken die wel volledig gedocumenteerd zijn, vormen zij het hart van de expositie 'Parels van Schiedam', die van 3 September tot 29 januari in De Korenbeurs te bewonderen valt. "We hebben in het verleden wel historische tentoonstellingen rond een bepaald thema gehad, zoals 'Twee Vrouwen van Schiedam' over Aleida van Henegouwen en Liduina en 'Snikken en Glimlachjes' over Schiedam in de 19e eeuw, maar met zo'n 300 objecten is deze expositie uitgebreider dan ooit tevoren", zegt Trudy van den Akker enthousiast. Het voormalig raadslid van D66 is sinds november voorzitter van de Historische Vereniging Schiedam. Tussen het Stedelijk Museum Schiedam en de Historische Vereniging bestaat een nauwe band als het gaat om het voorbereiden van tentoonstellingen met historisch materiaal. "Veel mensen hebben er geen idee van wat het museum aan historische objecten en schilderijen bezit", zegt Trudy van den Akker, "En dit keer zitten er stukken bij die nog nooit eerder zijn getoond. Ik ben ervan overtuigd dat bezoekers verrast zullen zijn en misschien kunnen sommigen zelfs wel informatie verschaffen over objecten waarvan het museum de herkomst niet meer precies heeft weten te achterhalen. Zo is er een gildeglas van een meter hoog dat heel bijzonder schijnt te zijn. Een van de grootste deskundigen op het gebied van glaskunst, mevrouw Lameris -bij velen bekend van het programma "Tussen Kunst en Kitsch"-, is ingeschakeld om tot een nauwkeurige datering en beoor- deling van dit pronkstuk te komen." "Parels van Schiedam" is ook een beetje een verjaardagsgeschenk voor de Historische Vereniging Schiedam, die in oktober 30 jaar bestaat. De Vereniging groeit gestaag en telt inmiddels zo-'n duizend leden. Het bestuur vergadert maandelijks in de fraaie art-deco regentenkamer in het Hofje van Belois, tevens het distributiecentrum van het tijdschrift "Scyedam", een blad dat vijf keer per jaar verschijnt en met vaak verrassend beeldmateri- aal het verleden van Schiedam in kaart brengt. Vorig jaar verscheen een Cd-rom met de digitale verwerking van 25 jaar Scyedam, een prachtige bron van informatie voor ieder- een die in de geschiedenis van de brandersstad gei'nteresseerd is. Maar de inzet van de Historische Vereniging reikt verder: "Als raadslid kreeg ik vaak te maken met bezwaar- schriften tegen voorgenomen sloop of verandering van oude gebouwen", zegt Trudy van den Akker, "En toen viel het me al op hoe serieus de Vereniging dat altijd aanpakte. Daarom leek het me aantrekkelijk om als voorzitter een actieve rol binnen de Historische Vereniging te gaan spelen. Een aardig voorbeeld van de manier waarop de Vereniging actief is in het behoud van historisch erfgoed zie je bij de nieuwbouw op de hoek van de Nieuwe Haven: de gevel van het oorspronkelijke gebouw is dankzij inspan- ningen van de Vereniging aan de sloophamer ontsnapt." Dat de Vereniging erg blij is met de brede opzet van "Parels van Schiedam" is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Zij vindt dat de historische collectie van het Museum veel meer aandacht verdient en maakt zich zorgen over wat er met dit deel van de collectie gaat gebeuren als het vernieuwde Stedelijk Museum zich volgend jaar gaat presenteren. Binnenkort start in de gemeenteraad een discussie over de toekomst van de historische collectie. Is de tijd niet rijp voor een zelfstandig Schiedams Historisch Museum? Trudy van den Akker wil niet op de zaken vooruitlopen, temeer daar de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek nog moeten worden afgewacht. Maar in het Verenigingsgebouw aan het Broersveld steken een paar vaste bezoekers hun mening niet onder stoelen of banken: "Al die politieke discussies vind ik prima", zegt er een, "zolang dat Historisch Museum er maar komt!" **>gen° De gemeente organiseert op zaterdag 10 September tussen 11.00 en 15-00 uur de Informatiemarkt 55 en Wonen in de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat in Schiedam. Vorig jaar is de markt voor het eerst gehouden en bleek er veel interesse te zijn onder de ouderen in Schiedam, vandaar dat de markt dit jaar wordt herhaald. Het wordt opnieuw een Informatiemarkt met kraampjes waar u informatie kunt krijgen over allerlei zaken random het wonen voor 55 plussers in Schiedam. De informatiemarkt is een initiatief van de afdeling Wonen samen met het Platform Wonen waarvan wethouder H.J. Habermehl voorzitter is. Aanwezige organisaties zijn onder andere Woonplus Schiedam, SGBB, Stichting Fokus, de Zorggroep Waterweg Noord, de Frankelandgroep, het Woon Informatie Centrum Schiedam, Stichting Ouderenwerk NWN, Anke Bodewes Makelaardij, de ouderen- bonden en Thuiszorg NWN. Op 10 September vindt tevens de landelijke Open Monumentendag plaats. U kunt indien u dit leuk vindt, na een bezoekje aan de informatiemarkt, uw tocht verder vervol- gen door het centrum van Schiedam om de vele monumenten een bezoekje te brengen. Wij hopen u op 10 September van harte welkom te mogen heten in de Grote Kerk! Er komt een centraal servicepunt voor het project particuliere woningverbetering en funderingsherstel. Huiseigenaren kunnen vanaf 1 September terecht aan de Lange Nieuwstraat 227. Het servicepunt vervangt de bouwbureaus in de wijken West en Oost/Zuid. Met de opening van een adres voor de particuliere woningverbetering kan men een goede service aan de eigenaren voor de komende jaren garanderen. Met het project particuliere woningverbetering en funderingsherstel wil de gemeente Schiedam huiseigenaren stimuleren om hun woning op te knappen. Een deel van het particuliere woningbezit in West, Oost en Zuid kampt met achterstallig onderhoud. Het is van groot belang hier iets aan te doen. Grootschalige achterstanden kunnen leiden tot stagnatie in de ontwikkeling van wijken en zelfs tot verpaupering ervan. Uit onderzoek is gebleken dat de fundering van 120 woningen dermate slecht is dat her- stelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Herstelplannen daarvoor zijn in de maak. Verder is van duizend woningen momenteel niet duidelijk of de fundering stabiel is. Daarom vallen deze panden de komende jaren onder de monitoring, waarbij de gemeente twee keer per jaar een meting verricht. Aan de hand van deze monitoring blijkt of de panden verder verzakken. De gemeente hoopt dat het eerste funderingsherstel aan een pand nog dit jaar plaatsvindt. Het servicepunt woningverbetering biedt zowel bij funderingsherstel als bij particuliere woningverbetering steun en advies. Gratis deskundige hulp Afhankelijk van het adres waar een eigenaar woont, valt het pand onder de actieve of passieve aanpak van de gemeente. In de gebieden die zijn aangewezen voor particuliere woningverbetering en funderingsherstel (de actieve aanpak) worden de eigenaren bena- derd voor gratis deskundige hulp en advies op maat. Hiervoor heeft de gemeente des kundigen ingehuurd die werken vanuit het servicepunt aan de Lange Nieuwstraat 227. Colofon Stadskantoor (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 info@schiedam.nl Eigenaren in de aangewezen gebieden krijgen van hen ook kosteloos een bouwkundig opnamerapport. Hierin staat welk onderhoud aan de woning op korte termijn noodza kelijk is en welke werkzaamheden de eigenaar cp langere termijn kan uitvoeren. Het onderhoud aan het huis is natuurlijk wel voor rekening van de eigenaar. Andere delen in Oost, West en Zuid vallen onder de passieve aanpak. De eigenaar wordt niet benaderd maar moet zich zelf aanmelden voor deelname aan het project. Daarnaast wordt bij de passieve aanpak de deskundige steun van het servicepunt in rekening gebracht. Voor begeleiding en Bouwkundig Onderhoudsrapport kan men bij het servi cepunt terecht voor een gunstige prijs (150 euro, exclusief BTW). Overigens is het aan- tal deelnemers aan de passieve aanpak gelimiteerd. Huiseigenaren in gebieden met zowel de passieve als de actieve aanpak kunnen in aanmerking komen voor gunstige financie- ringsmogelijkheden. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente een partner gevon- den in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Deze stichting verstrekt leningen die maar liefst vijf procent lager liggen - met een mini mum van 1,5 procent - dan die van commerciele banken. Inmiddels zijn al veel huiseigenaren doordrongen van de ernst van de situatie. Een groot aantal eigenaren heeft het achterstallig onderhoud aangepakt en zonder lening gefinan- cierd. Ongeveer 320 particulieren hebben verder voor ruim 4,5 miljoen euro aan lenin gen aangevraagd om hun woning op te knappen. Met behulp van de praktische begelei ding van het servicepunt Woningverbetering zullen particuliere eigenaren de komende jaren veel meer euro's besteden in de verbetering van hun woningen in de oudere wijken van Schiedam. Het Servicepunt Woningverbetering aan de Lange Nieuwstraat 227 is telefonisch bereik- baar via (010) 2380633/2735065. Openingstijden zijn van maandag tot en met donder- GcmccntelijIt Infoi'i ipunt Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 3100 EA Schiedam Buiten kantooruren voor (010) 246 54 00 - dag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag en na werktijd op afspraak. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Schiedam www.schiedam.nl via 'Wonen, Bouwen Milieu'. Tina: -16 Kg Patricia: -11 Kg PARKET EN LAMINAAT Hoogstraat 113-115 3131 BM Vlaardingen Tel.: 010 - 4343992 www.stardrift.nl DPttCMEM MOMFICTS- GCOEVEKS erkend Hellevoetsluis - De Eendracht - Spodlaan 2 - Dinsdag 19.30 uur Hoogvlief - MFC De Boomgaardsehoek - Akkerwinde 1 - Dondeidag 19.30 uur Rotterdam Alexanderpolder - Wijkgebouw Het Peil - Marinus Bdkplein 7 - Dinsdag 18.45 20.15 uur Rotterdam Blijdotp - Restaurant Statenburchl - Benlinckplein 1-3 - Dondeidag 19.30 uur Rotterdam HHIegersberg - Salvatorkeik - Mozarllaan 25 - Dinsdag 19.30 uur Rotterdam Usselmonde - Pelgrimskeik - Reijerdijk 51 - Woensdag 10.00 8r 19.30 uur Rotterdam Kralingen - De Hoflaankerk - Oude Dijk 2 - Maandag 19.30 uur Rotterdam Ommoord - Open Hof Kerk - Hesseplaals 221 Donderdag 13.30 iwr Rotterdam Schiebroek - Accomodatie Castagnet - LarScskxm 200 - Woensdag 19.30 uur Schiedam - Sport en Evenementenhal Margiieltid - Nieuwe Damlaan 5 - Woensdag 19.30 uur Spijkenisse - Ontmoetingskerk WWminckian 1 - Woensdag 19.30 uur Spijkenisse - De Kempvis naast Riviera Bad - Hoogwerfsingel 10 - Maandag 10.00 20.00 uur Vlaardingen - Wijkcentrum Holy - Arislide Briantring 90 - Donderdag 10.00 uur Vlaardingen - Zalencentium Prikkewater - West Havenkade 80 a Dinsdag 19.30 uur Vlaardingen - Hotel Ibis - Wesllaidseweg 270 - Woensdag 19.30 uur Kom gratis een kijkje nemen op de wekelijkse cursus. Wil je jezelf na afloop inschrijven, dan onlvang je het programma en de uitleg ervan voor slechts 9 (Voordeeltarief indien je wekelijks komt). Je ontvangt van ons een welkomstgeschenk. Bovendien hebben wij een leuke verrassing als je een vriend(in) meebrengt. Vele ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel van de kosten. Informeer daarom vooraf bij je verzekeraar. Gelieve deze advertentie mee te brengen bij jouw eerste cursus en je steeds een 1/2 uur voor het begin van de cursus aan te melden. Voor meer informatie omtrent de cursussen, onze postorderdiensten of het Mps pakket voor mannen, bel 0900/202 60 60 (Tarief: 0,10/mln) of surf naar www.weightwatchers.nl Aanbiedingen niet cumuleerbaar. *Geldig van 5/9 tot 15/10/2005 op de traditionele cursussen. Moaspost, ed. Waterweg ed. City Zuid - 09/05 Centraal gelegen in nabiiheid van winkels, scholen en openbaarvervoer, bieden wij dit instapklare gerenoveerde 3-kamer (hoek)appartement op de 2e verdieping aan. Het appartement is voorzien van balkon aan de voor- en achterzijde en een ruime berging (5.00x3.40 m) in de kelder. De indeling is als volgt: Begane grand: verzorgd afgesloten portiek met belplateau en toegang naar de kelderberging. 2e verdieping: Entree, hal, provisiekast voorzien van wasmachineaansluiting en boiler, toilet, geheel betegelde badkamer voorzien van wastafel en doucheruimte, lichte woonkamer (5.77x4.10 m) voorzien van laminaatvloer en toegang tot balkon met weids uitzicht. Moderne nette keuken voorzien van afzuigkap en spoelbak en toegang tot 2e balkon, slaapkamer (4.05x2.80 m), zijslaapkamer (3.12x1.90 m). Het appartement is geheel voorzien van nieuwe laminaatvloer, verwarming d.m.v. CV-moederhaard, V.v.E bijdracje isthans€ 56,- per maand, deels kunststofkozijnen met dubbelglas en is gelegen op eigen grand. Oplevering per direct. Vraagprijs€ 109.500,— k.k Gratis waardebepaling van uw woning! Forza Makelaars Financieel Adviseurs, Broersvest lOd - 12a, 3112 DD Schiedam, tel. 010-2731222 fax 010-2730170, e-mail info@forza-makelaars.nl, www.forza-makelaars.nl www.vbo.nl Aan de gegevens in deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. VBO(^MAKELAAR PARKET EN LAMINAAT Hoogstraat 113-115 3131 BM Vlaardingen Tel.: 010 -4343992 www.stardrift.nl •fa op uw electrische motor bij aankoop van een rolluik openingstijden: di. - do. - za. van 09.00 -14.00 uur of op telefonische afspraak. zonwering voor binnen buiten rolluiken, markiezen, zonneschermen, screens. Aleidastraat 66 3117 DK Schiedam. Fax 010-426 13 43

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 4