J maasstad Geen 'Gamma-tuintjes' voorTuindorp Kenteken voor bromfietsen moet veiligheid op de weg vergroten i2 BESPAAR AL SNEL 6,00 op een voile tank Speeldam gaat 'On Tour' Nieuwe cursussen bij OpMaat maasstad Schiedamse wijk krijgt jaarlijkse tuinwedstrijd Controle op alcohol Vast voor vernieling Gewond na fietsstunt KUNSTGEBIT tl^ westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam maasstad weekbladen SCHIEDAM door Tessa Rondberg SCHIEDAM - De Schie- damse wijk Tuindorp krijgt een jaarlijks terugkerende tuinwedstrijd. Dit hebben Woonplus en Wijk- en Buurtvereniging Tuindorp vrijdag 26 augustus besloten tijdens een gezellig wijk- feest. Tijdens dit feest vond tevens de prijsuitreiking plaats van de eerste tuin wedstrijd. Het mooiste tuin- tje in de wijk kwam op naam van de familie Keizer. SCHIEDAM - Wie met enige regelmaat op een bromfiets over de weg scheurt, heeft waarschijnlijk in zijn agenda de datum I September 2005 vet aangekruist. Vanaf die dag is namelijk het verplichte kenteken voor de gemotori- seerde tweewielers een feit. Niet schrikken als je van niets wist. Iedereen heeft nog tot 1 november 2006 de tijd om een kenteken aan te vra- gen. Dat geldt trouwens ook voor mensen met een snor- fiets of een Spartamet! LUXOR THEATER ROHERDAM SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote Kerk wordt zaterdag 3 September verzorgd door leerlingen van de zangschool van AnneliesPrins in Schiedam. Op het repertoire staan onder andere werken van Schubert, Handel,Puccini en A.L. Webber. Aanvang is 15.00 uur en de toegang is vrij. Rommelmarkt Computerles Verlegenheid Ouderenbieb Pilates Open Dagen Taalles Zowel Ziekenfonds als particulier. Reparatie klaarterwijl u wacht. DENTAL SPIJK Lenteakker5b Spijkenisse Tel. 0181 -68 73 24 t,ctUS MILIEUKLACHTEN UIT UW REGIO Woensdag 31 augustus 2005 SCHIEDAM - De Speeldam brengt begin September met haar Speeldambus een bezoek aan ver- schillende scholen in de wijken Oost en Groenoord. De kinderen krijgen onder schooltijd de beno- digde informatie over De Speel dam en na schooltijd kunnen de kinderen geheel vrijblijvend deel- nemen aan een leuke en sportieve activiteit die op het 'eigen' school- plein plaats zal gaan vinden. Met deze Tour kunnen kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 ken- nismaken met De Speeldam en de medewerkers hopen dat de kinde ren na deze Tour ook naar de vaste locatie van De Speeldam komen om deel te nemen aan de na- schoolse sportactiviteiten. Maandag 5 September is de bus te vinden bij CBS Kethel van 15.30 tot 16.45 uur, dinsdag 6 September bij de Regenboog Groenoord van 15.15 tot 16.45 uur, woensdag 7 September bij De Singel (Stoom- pie) van 13.00 tot 16.00 uur, don- derdag 8 September bij De Trouba dour in Groenoord van 15.15 uur tot 16.45 uur en vrijdag 9 Septem ber bij de Gravin Aleida-school van 14.30 tot 16.30 uur. In de tweede week worden achter- eenvolgens de St. Janschool (maandag 12 September), El Fur- kan (dinsdag) en De Peperklip (woensdag) bezocht. De Speeldam is donderdag 15 en vrijdag 16 Sep tember te vinden bij de sportdagen voor Groep 7 die dan georgani- seerd worden in de Margriethal van 08.30 tot 16.00 uur. SCHIEDAM - Muziekcentrum OpMaat organiseert binnenkort twee nieuwe cursussen: een opfris- cursus klarinet en saxofoon en een cursus Tmprovisatie'. De opfriscursus klarinet en saxo foon is bedoeld voor mensen die al een tijdje spelen en geen les meer hebben of in een muziekvereni- ging spelen en tegen problemen aanlopen. In deze cursus wordt aandacht besteed aan: houding (zittend en staand), ademsteun, embouchure, intonatie, samenspel en techniek. De cursus bestaat uit zes individuele lessen van 30 mi- nuten. De cursus improvisatie is van hele ander orde. Deze cursus is voor al- le instrumenten (behalve slag- werk), voor alle leeftijden en alle niveaus. Het gaat hier om tien indi viduele lessen van 30 minuten. Voor meer info: 470 99 40. www.maasstadweekbladen.nl KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3000BD Rotterdam Telefoon 010 4004491 Fax 0104128449 email: stadsgroepadv@rotterdamsdagblad.nl Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP email: bezorgingmaasstad@rotterdamsdagblad.nl Telefoon 0900 2020299 (10 euro ct. p.min.) ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning MANAGER: H. Wirtz Telefoon 0104004290 VERTEGENWOORDIGERS: S. Verzendaal Telefoon 0610921026 B.van Dongen Telefoon 06 53786940 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Fax 0104004366 Email redactie: maaspostwatemeg@redactie.maasstad.nl K.Moerman- vanderKnaap Telefoon 0104004322 E. Meijer Telefoon 010 4004401 Chef-redactie: P. E. van der Heide Telefoon 010-4004490 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 06 51562210 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: PcM Lokale Media b.v. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden Deze rechten berusten bij PcM Lokale Media b.v e.g. de betreffende auteur Het wijkfeest werd omstreeks 14.30 uur geopend onder muzika- le begeleiding van het 55-koppi- ge Gewestelijke Seniorenorkest uit Vlaardingen. Na een half uur- tje was het tijd voor het offtciele deel: toespraken van de heer Dro- ge, voorzitter van Wijk- en Buurtvereniging Tuindorp en de heer Van Staveren, Unitmanager- Noord van Woonplus. Pas hierna was het tijd voor dat waar heel Tuindorp voor was uitgelopen: de prijsuitreiking van de tuinwed strijd. Er waren vier prijzen te verdelen. Natuurlijk de eerste, tweede en derde prijs, bedoeld voor bewo- ners met groene vingers. Maar er was ook een prijs voor de slecht- ste tuin, de zogenaamde 'poedel- prijs': de Aanmoedigingsprijs Tuindorp. De drie winnaars kre- gen ieder een mooie, professione- le foto van hun tuin en een ca- deaubon van een Vlaardings tuin- centrum. De aanmoedigingsprijs bestond uit een tuinadvies en een informatiepakket over tuinieren. De voorzitter van de wijk- en buurtvereniging deed de prijsuit reiking. De aanmoedigingsprijs Tuindorp werd gewonnen door de heer Kemps. Zelf kon hij jam- mergenoeg niet aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen, maar zijn vader nam de honneurs voor hem waar. Meteen werd ook duidelijk gemaakt dat er geen op- zet in het spel was bij de verwaar- loosde tuin. „Meneer Kemps is nog maar net in de buurt komen wonen en had nog niet veel aan zijn tuin kunnen doen. Vandaar deze aanmoedigingsprijs", klonk het uit de mond van de voorzitter De familie Keizer heeft het allermooiste tuintje van Tuindorp en kreeg daarom een fraaie beker uitgereikt op het wijkfeest. Foto Roger van der Kraan van de wijkvereniging. Familie de Vette sleepte de derde prijs in de wacht. Op de vraag of ze speciaal voor de wedstrijd hun tuin zo mooi hadden gemaakt, antwoordde mevrouw: „Onze tuin is altijd mooi. We hebben er niets extra's aan gedaan. We zijn wel altijd bezig in de tuin. Voor ons zelf, maar ook voor de bu- ren." De tweede prijs werd ge wonnen door de familie Christen. De organisatie vond dat de tuin erg mooi was. Ook de achtertuin. Maar de familie Keizer ging er met de wis- selbeker vandoor: zij hebben vol- gens een strenge tuincommissie de mooiste tuin van Tuindorp. Volgens de organisatie was de tuin gewoon erg goed aangelegd. Winnaar Keizer is erg blij dat hij de wedstrijd heeft gewonnen. Hij vindt het een goede stimulans om zijn tuin mooi te houden. Keizer: „Ik heb niets speciaal gedaan voor de wedstrijd. Ik ben altijd bezig in de tuin en besteed er veel aandacht aan, want je bent er toch vaak. De prijs is een goede stimu lans. Volgend jaar wil ik zeker weer wtnnen. De winnaar van de wedstrijd vindt de tuinwedstrijd een goed initiatief: „Ik vind de tuinwed strijd goed voor heel Tuindorp, want een slecht onderhouden tuin is niet mooi voor de omgeving." Het idee voor een tuinwedstrijd was ontstaan na de renovatie van 241 woningen van Woonplus in de wijk. Droge: „We wilden me teen de tuinen mooi krijgen. We wilden geen schuttingen en der- gelijke ervoor." Van Sfaveren vult aan: „We wilden niet dat er Gamma-tuinen kwamen. Tuinen met hoge schuttingen ervoor en veel ste- nen." Het moet echt een tuin dorp wor den en blij- ven vindt Droge. Het karakter van Tuindorp komt niet alleen van de woningen, maar ook van de tuinen, vindt Van Staveren. Droge: „De men- sen wisten wel dat er een keuring zou komen, maar ze wisten niet door Erik Meijer De kortste weg naar een kenteken begint bij de lokale bromfietshan- delaar. Daar wordt een zogenaam de 'schouwing' uitgevoerd. Let wel even op, je kunt niet overal te- recht. De zaak moet wel RDW-er- kend zijn. Erkende bedrijven zijn te herkennen aan een erkennings- schildje van de RDW en een schouwsticker op de deur. In Schiedam is Tweewielerpaleis van Rietschoten aan de Prof. Kamer- ling Onneslaan 82 zo'n erkend be- drijf waar je terecht kunt voor een schouwing. Dat heeft overigens niet zo heel veel om het lijf. Een schouwing bestaat uit de controle van het framenummer, motornum- mer en typegoedkeuring. „Die ge- gevens worden ingevoerd in de computer", vertelt Bert van Riet schoten. „En samen met de naam en het adres van de eigenaar wor den ze dan doorgestuurd naar de RDW." Een vaste prijs is er niet voor de schouwing. Van Rietschoten: „Wij rekenen tien euro aan administra- tiekosten. Daarnaast een bedrag voor het leesbaar maken van de nummers. Soms zitten die onder een dikke laag blubber. Dan heb ben we meer werk en kost het dus ook meer. Wie ervoor zorgt dat de nummers goed leesbaar zijn, beespaart dus geld." Na de schouwing krijgt de brom- fietseigenaar een formulier mee met alle gegevens van de brom fiets. Daarmee kan op het postkan- toor het kentekenbewijs worden aangevraagd. Daarbij moet je je kunnen legitimeren en de kosten van het kentekenbewijs 22,50) voldoen. Binnen vijftien dagen volgt dan schrijftelijk de uitslag. Als alles in orde is wordt het kente ken meteen meegestuurd. Voor brommers, scooters en snorfietsen wordt binnen nuen een jaar tijd een kenteken verplicht. Foto Roger van der Kraan De RDW is dus de instantie waar het allemaal om draait in deze 'kenteken-operatie'. Van Riet schoten: „Zij controleren of alles klopt en beheren de kentekenregi- stratie. Wie van de RDW een ken tekenbewijs heeft gekregen, kan dan met dat kentekenbewijs weer bij mij terugkomen om een kente- kenplaat op te halen." Dat is natuurlijk als alles klopt. Van Rietschoten is verplicht om eventuele malversaties door te ge- ven aan de RDW. „Als er met een framenummer is gerommeld, geef ik dat aan." Daarmee is ook me teen een van de belangrijkste drijf- veren van de overheid om brom- fietsen een kenteken te geven ge- noemd. Er worden nogal wat bromfietsen gestolen en daarna doorverkocht. Dat wordt straks veel moeilijker. Bij iedere verkoop moet immers, net als bij een auto, het kentekenbewijs op naam van de nieuwe eigenaar worden ge- schreven. Als een bromfiets is ge stolen, kan dat niet. Wie nu op een gestolen bromfiets rijdt, heeft dus ook een probleem. De controle door de RDW zal na melijk uitwijzen dat het om een ge stolen bromfiets gaat. Degene die het voertuig ter schouwing heeft aangeboden, heeft dan wel het een en ander uit te leggen. De overheid hoopt met deze opera- tie ook de verkeersveiligheid te vergroten. Het wordt dankzij het kenteken een stuk eenvoudiger om de eigenaren van bromfietsen op te sporen die de verkeersregels over- treden. Denk bijvoorbeeld aan een radarcontrole. „Het klinkt allemaal behoorlijk in- grijpend", zegt Van Rietschoten. „Maar pas op 1 januari 2007 zal ie dere bromfiets een kenteken heb ben." Het heeft dan ook echt geen zin om nu meteen naar de brom- fietshandelaar te rennen. „Je kunt beter wachten tot je toch met je bromfiets toe bent aan je jaarlijkse onderhoudsbeurt. Zolang je op 1 november 2006 je aanvraag maar hebt ingediend." WWW.ZMfJIRTEHJIND.NL wie dat zou gaan doen. Sommige mensen keken wel vreemd op toen er een man, of vrouw, naar hun tuin zat te gluren. Dat was wel leuk." Volgend jaar is de wedstrijd voor heel Tuindorp: dus ook voor de koopwoningen, want die deden nu niet mee. En dat vonden die bewoners best jammer. Alle tui nen werden dit jaar door een drie- koppige jury beoordeeld op ver schillende punten als onderhoud, kleurindeling, vaste planten en de omlijsting. Iedere tuin, voor en achter, kreeg van de jury een tuin advies zodat de bewoners hun tuin nog beter kunnen onderhou den. Volgend jaar komt er weer een keuring, maar dan voor de hele wijk. De keuring wordt dan wel anders: zo gaat de jury uit zes mensen bestaan en zijn er drie keuringen. Namelijk in het voor- jaar, in de zomer en in het najaar. wo 19 t/m zo 23 oktober 14.00 19.30 uur Reserveren: (010) 484 33 33 ol www.luxortheoter.nl SCHIEDAM - De wijkteams Oost/Zuid en Spaanse Pol der hebben van zaterdag- avond 20.00 uur tot zondag- morgen 05.30 uur een alco- holcontrole gehouden op de Horvathweg. In totaal moes- ten 811 bestuurders de blaasproef afleggen. Van hen kregen er zeventien een proces-verbaal omdat zij te- veel alcoholhoudende drank hadden gebruikt. Een man kreeg een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs en een ander voor het rijden met een onverzekerde bromfiets. SCHIEDAM -Twee mannen zijn afgelopen zondagmor- gen op de Zwaluwlaan aan- gehouden op verdenking van vernieling. Omstreeks 08.00 uur kwam er een mel ding binnen bij de politie dat er werd ingebroken in een winkel aan het Hof van Spa- land en dat er twee mannen waren weggelopen. Bij de winkel bleek dat er een ruit van 1,5 bij 2 meter was ver- nield. Medewerkers van het bedrijf vertelden korte tijd later dat er voor zover zij konden zien niets was ont- vreemd. Op een bepaald moment reden er twee jon- gens langs de winkel op een skelter die voldeden aan het signalement dat eerder was verspreid. De achtervolging werd ingezet en op de Zwa luwlaan kon het tweetal in de kraag worden gevat. SCHIEDAM - Een 11-jarige jongen uit Leiden is zondag- middag rond 17.00 uur ge wond geraakt na het stunten met zijn fiets op de skate- baan aan de Vlaardinger- dijk. De jongen was met zijn moe- der op bezoek in Schiedam. De GGD was aanwezig en heeft de jongen onderzocht, die verschillende schaaf- plekken en hoofdletsel had. Hij werd ter controle over- gebracht naar het Holyzie- kenhuis in Vlaardingen. SCHIEDAM - In wijkcentrum Dreesplein wordt zondag 18 Sep tember de maandelijkse rommel markt georganiseerd. De verkoop is van 10.00 tot 15.00 uur en er zijn nog tafels beschikbaar. Ook voor zaterdag 10 September, de rom melmarkt op het Wibautplein, zijn nog tafels te huur. De entree be- draagt vijftig cent, kinderen tot twaalf jaar gratis. Voor meer info: 473 86 71. SCHIEDAM - In wijkcentrum Oost worden verschillende cursus sen op de computer gegeven voor beginners, gevorderdenen senio- ren, zoals Windows XP, Word, Excel en Outlook (e-mail, internet) De kosten zijn 92,50 voor acht lessen, inclusief boek. Senioren betalen 40 euro voor acht lessen. SCHIEDAM - Bij Riagg Rijn- mond gaat maandagavond 19 Sep tember de cursus 'Omgaan met Verlegenheid' van start voor jon- geren tussen de 18 en 30 jaar. Zie je er tegenop om binnen te komen op een veijaardagsfeest en ieder een een hand te geven? Durf je het niet te zeggen als je iets niet be- grijpt? Misschien kan deze cursus je dan goede handvatten bieden. In een kennismakingsgesprek krijgt elke belangstellende meer infor matie en wordt gekeken of de cur sus bij je past. De kosten zijn een- malig 70 euro inclusief cursusmap. Voor meer info of aanmelding: 445 34 97. E-mailen kan ook: pre- ventie riagg-rnwnl SCHIEDAM - Sinds de sluiting van Filiaal Nieuwland konden zelfstandig wonende ouderen in hun eigen wijk geen boeken meer lenen. De bibliotheek biedt hen nu een ServicePlusPunt in Diensten- centrum De 4 Molens aan de Bur- gemeester Honnerlage Gretelaan 57. Het ServicePlusPunt is open op maandag van 13.00 tot 15.00 uur en op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. SCHIEDAM - Wijkcentrum Oost start bij voldoende deelname een Pilatesgroep. De Pilates Methode is een oefenmethode voor het ge- hele lichaam. Met de nadruk op correcte ademhaling en de juiste balans tussen kracht en souplesse, gebruikt Pilates de buik, de onder- rug en de bilspieren alscentrum van kracht, waardoor de rest van het lichaam vrij kan bewegen. Er wordt geoefend op vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur. Voor meer in formatie kan er contact worden op- genomen met Wijkcentrum Oost, tel. 245 18 18. SCHIEDAM - 'Thuis in Welzijn' is het motto van de Open Dagen die de Stichting Ouderenwerk in de Schiedamse dienstencentra or ganiseert. De meeste Open Dagen zitten er inmiddels op, alleen in Wijkpost Zuid kunnen belangstel- lenden morgen nog terecht voor diverse informatie en wel van 14.00 tot 16.00 uur. Er kan worden ingeschreven voor activiteiten, maar er wordt ook van alles verteld over de maaltijdservice, alarme- ring en de visiteclubs. SCHIEDAM - Een vreemde taal leren? In wijkcentrum Oost wor den cursussen gegeven voor begin ners en gevorderden in Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Turks. Dat kost 95 euro voor twintig les sen. Wie de Turkse taal wil leren moet 75 euro betalen voor vijftien lessen. Het wijkcentrum is te vin den aan de Boerhaavelaan 79, tel. 245 18 18. '50 liter brandstof x 0,12 korting* per liter 6,00 Tango Schiedam, Nieuwe Damlaan 9, 3119 KA Schiedam Op basis van de actuele brandstofadviesprijzen van de overige aanbieders met een landelijke dekking. Deze korting vervangt de huidige korting ^lieudienst RijnnjQ De DCMR Milieudienst Rijnmond behandelt klachten over stank, stof, lawaai en andere overlast van bedrijven in het Rijnmondgebied. Hieronder leest u een toeiichting op een deel van de 453 klachten die in de week van 22 tot 29 augustus zijn binnengekomen. Zwaveldioxide ontsnapt bij olieraffinaderij in de Europoort Bij olieraffinaderij Q8 (Kuwait Petroleum) aan de Moezelweg in de Europoort ontsnapte maandag 22 augustus rond half drie zwaveldioxide (S02). De stof kwam vrij bij een noodprocedure die in werking trad na uitval van de stoomproductie. Flierdoor kwam het hele bedrijfsproces stil te liggen. Automatisch werden de rookgassen dt de fabriek via de fakkel afgevoerd. Bij dit incident is zwaveldioxide wijgekomen. Zwaveldioxide is een bijtende stof die de slijmvliezen kan irriteren. Uit voorzorg was de Noordzeeweg (landtong tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg) afgesloten. De DCMR Milieudienst Rijnmond coordineerde de inzet van het gasmeetplan, waarmee de gevoigen van de ontsnapte zwaveldioxide in kaart worden gebracht. De metingen hebben geen verhoogde concentraties uitgewezen. Bij de meldkamer van de DCMR kwamen over het affakkelen vier klachten uit Maassluis, Hoek van Flolland en de Eurojsoort binnen. De oorzaak van het incident was een storing in een ketelhuis, waardoor het beveiligingssysteem niet goed werkte. Bij storingen in het beveiligings systeem, wordt de fabriek stilgelegd. Inmiddels zijn de fabrieken van Q8 weer opgestart. De raffinaderij maakt een onderzoeksrapportage van het incident. In oktober wordt de rapportage met de DCMR besproken. Stank van kippenmest in Rozenburg, Vlaardingen en Schiedam Zestien inwoners van voornamelijk Rozenburg, Vlaardingen en Schiedam belden woensdag 24 augustus naar de meldkamer over een rottingslucht. De meldkamer ging op onderzoek en constateerde dat in Vierpolders kippenmest over een perceel landbouwgrond werd verspreid. Het werd niet volgens de voorschriften direct ondergewerkt. De politie was ook ter plaatse en heeft handhavend opgetreden. Brandlucht in Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam en Krimpen Zaterdagmorgen 27 augustus ontving de meldkamer tussen zes en half twaalf 27 klachten over een brandlucht. De klachten kwamen voornamelijk van bewoners van Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam en Krimpen aan den IJssel. De brandlucht kwam uit Mijnsheerenland, waar een hooischuur in brand stond. Brandlucht in Vlaardingen en Schiedam Eveneens op de vroege zaterdagmorgen belden vijftien inwoners van Vlaardingen en Schiedam naar de meldkamer over een locomotiefachtige lucht en verbrand plastic. Aluminium en Chemie Rotterdam veroorzaakte de klachten. Doordat een rookgasreiniger defect was, gingen rookgassen ongefilterd de lucht in. Nadat rond negen uur het filter van de reiniger vervangen was, kwamen geen klachten meer binnen. De milieuklachtentelefoon: (010) 47 33 333 (24 uur per dag). Of uw klacht via internet: www.dcmr.nl/milieuklacht. 4 V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 8