Weiland moet behouden bliiven schiedam Begroting sluitend door greep in kassa ONS SCHIEDAM SPARTA - AJAX op Kozijnen en dakkapellen VOOR Koemarktbrug officieel geopend ZONDAG 2 OKTOBER GEOPEND PROFITEER! K00PZ0NDAG 2 OKTOBER VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR KASSAKORTING Ervaring enKennis in verhuizen \u TTiTTTR IdiililHH1) Lasten voor burger niet omhoog SP en Burma Centrum yoeren actie bij Total-tankstations stad www.foka.nl NIEUW GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Zondag a.s. om 12.30 uur OPEN DAGEN: Deze week in Maasstad Weekbladen Uitwisseling leerlingen Veel vragen over wiet Brandersfeesten Speciaal voor jou op de gehele collectie* Verhuizingen Lusteloze Schiedammers 'afgedroogd' W LUXOR THEATER ROTTERDAM Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 28 September 2005 12e Jaargang nr 39 Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. 30 September en 1 oktober a.s. Dfx no geopend1. ALEXANDRIUM b a b y superstores TUI Reisbureau Zondag 2 oktober geopend! Duizenden mensen op de been VVK - Victoria '04 /rr Gratis afhalen Maasstad op donderdag- middag niet bereikbaar 180 postbus 1685 3000 br rotter dam kJ i 999,- MMiRHLnrrrssnutAT s Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) WWW.ZWARTEHAND.HL Schiedam weelkoladen wo 19 t/m zo 23 oktober 14.00 19.30 uur Reserveren: (010) 484 33 33 of www.luxortheater.nl P A S S A SCHIEDAM 1995 - 2005 Zie elders in deze krant. door Frank Willemse SCHIEDAM - Het huishoudboekje voor volgend jaar is op or- de, zo meldt het College van B&W trots tijdens de presentatie van de begroting 2006. Na jaren van forse bezuinigingen en lastenverhogingen voor de Schiedamse burger is er goed nieuws te melden. Geen kortingen meer en geen stijging van gemeentelijke belasting en tarieven. uitgaven van de gemeente. Door de 'vrijwillige' bijdrage van de ONS en de verkoop van aande- len AVR zijn de gemeentefinanci- en in een keer op orde. En daar was de WD wethouder maar wat trots op. De vraag blijft waarom zijn voorganger De Swart niet op dit 'ei van Columbus' was gekomen? Nog dit vootjaar waarschuwde de nieuwe wethouder dat Schiedam mogelijk een artikel 12-gemeente zou worden. En daarmee onder cu- ratele van de Rijksoverheid zou komen. Dit dreigement hielp klaar- blijkelijk want dit jaar is er een be groting zonder nieuwe bezuinigin gen. 'Met de verkiezingen voor de boeg en dan de vorming van een nieuw college, voltooit het college met succes het collegewerkprogramma en laat ze een nette boel achter voor een volgend stadbestuur, zo luidt de tekst van het persbericht. In een toelichting benadrukt de wethouder dat de begroting deze keer 'wel reeel' is. „Door alle top- pen en dalen glad te strijken, zak- ken we bij een tegenvaller niet me- teen door het ijs', zo verdedigde zijn strengere begrotingsdiscipline. Op de vraag waarom de ONS vrij- willig' miljoenen schenkt aan de gemeente, gaf de wethouder schoorvoetend toe dat dit alleen na Hoera! Maar hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Simpel door een 'extra dividend' of 'kapitaal- uitkering' van ruim twintig mil- joen die het stadsbestuur in een keer van geldzorgen verlost. De sluitende begroting wordt groten- deels betaald door het eenmalige dividend van de ONS, waar de ge meente enige aandeelhouder van is. Greep in de kassa lijkt een bete- re omschrijving dan een 'extra ka- pitaaluitkering'. 'Het is niet alleen maar armoe in Schiedam.' Met deze woorden pre- senteerde Cor van Tilborg, de nieuwe penningmeester, zijn eerste begroting voor 2006. Een sluiten de begroting legde hij uit: een reele begroting waarbij hij de burger ontziet want: geen verhoging van belastingen (OZB) of tarieven voor leges. Opmerkelijk na drie jaar van grote bezuinigingen op de KiUMRDE 0ORTING! rail www.nieuwekozijnen.info Energieweg 2, Vlaardingen 010 - 232 70 10 harde onderhandelingen is ge- beurd. Maar, zo verzekerde hij, het eigen vermogen van de ONS was groot en daarom komt de ONS fi- nancieel niet in de problemen. Gevolg van de sluitende begroting is dat er komend jaar geld vrij komt voor nieuw beleid. Zo'n 25 miljoen kan worden uitgegeven aan zaken als infrastructuur, on derwijs en aan investeringen in de stad. Zaken als ophoging van grond in Schiedam-Noord, de bouw van Station Kethel en de ver- vanging van bruggen en sluisdeu ren. Voor onderwijs en jeugd wordt geinvesteerd in een nieuwe MBO in Schieveste en in nieuw- bouw van basisschool De Singel Taaltuin en De Wieken. De bedrij- venterreinen Spaanse Polder en Nieuw Mathenesse krijgen een op knapbeurt en het toerisme een im- puls in samenwerking met Rotter dam. In een bijzin staat dat De Artoteek moet gaan sluiten, maar dat lijkt een politieke true a la de jaarlijkse dreiging dat het Schoolbuitenhuis dicht moet. Want collegepartij Leefbaar Schiedam bet meteen weten dat zij hier op tegen is. Poli tieke spelletjes dus die vooraf zijn besproken met collegapartijen. SCHIEDAM - Duizenden mensen langs de Schiedamse havens zagen zaterdagavondeen kleurrijke stoet boten aan zich voorbij trekken. Het was even wachten. maar wie volhield kon genieten. Ongelofelijkdat dit sPekt^k^*uk^n^s^te ri* RrxnHf>r*ff>e><ten een aantal iaren achterweq is aebleven. Veelideele instellmgen hadden een boot VOOrDII ireKKen. net was even nrouneii, -v— geiuien K uai u.i hoogtepunt van de Brandersfeesten een aantal jaren achterweg is gebleven. Veel ideele instellmgen hadden een boot vensierd, waaronder Vluchtelingenwerk en de kledinginzameling voor Sri Lanka, maar ook veel ouwe getrouwen waren van de partij waaronder de Rietzeilers en de watersportverenigingen. Ingetogen, maar daardoor zeer aandoenlijk, waren de lichtjes op de peddels van de zeekadetten en de hangers om de nekken van leden van mannenkoor Orpheus. H°ewfleen echte wedstrijd niet meer aan de Gondelvaart verbonden is, werd de boot van Sponge Bob, van watersportveremging Nieuwe Haven, toch tot winnaar van de Gondelvaart2005 gekozen. Foto R°9er van der Kraan door Tessa Rondberg SCHIEDAM - Wethouder Meijer heeft afgelopen zater- dag de gerestaureerde Koe marktbrug officieel geopend. Dit deed hij door water op de brug te spuiten vanaf blus- boot Jan v.d. Heide. Bij aanvang kregen alle genodig- den een kopje koffie, maar nadat iedereen elkaar had begroet, was het hoog tijd voor het officiele ge- deelte: de opening van de Koe marktbrug. Met loeiende sirenes kwam blus- boot Jan v.d. Heide naar de brug gevaren. Wethouder Meijer spoot vanaf de boot de Koemarktbrug in VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN zijn geheel nat, om vervolgens on der de brug door te varen. Op de blusboot waren ook diverse geno- digden, waaronder burgemeester Scheeres. Vele nieuwsgierige voorbijgangers bleven even kijken naar deze hap pening. Nadat de brug nat was ge- spoten, konden de genodigden even een kijkje nemen in het hart van de brug. lets wat velen erg leuk en apart vonden. Toen de brug eenmaal van binnen bekeken was, was het tijd voor een dankwoord van de wethouder. Hij bedankte iedereen die aan het pro ject heeft meegewerkt en vertelde dat hij het erg spannend vond om de brug nat te spuiten. Meijer: „De blusboot spuit tienduizend liter water per minuut. Dus het was een gevaarlijke onderneming. In het verleden is er dan ook wel eens wat misgegaan zoals bij burgemeester Scheeres. Hij heeft vorig jaar bijna een kind uit zijn kinderwagentje gespoten. En de burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten, heeft een heel zangkoor weggespoeld. U begrijpt wel, dat het erg spannend was om te doen." Na het dankwoord kregen E. Bouwkamp, van het ONS Ingeni- eursbureau, en P. Hulst een ge- schenk uit handen van de wethou der: een dvd met daarop de renova- tie van de Koemarktbrug. Net zo als alle andere genodigden. Foto Roger van der Kraan ROTTERDAM ZONDAG 2 °KT no toil 7.00 10.000 m2 voorraad, keus, kwaliteit heel veel voordeel! GROOTSTE WINKELGEBIED VAN ROTTERDAM Alexandrium is het grootste winkelgebied van Rotterdam! Hier vindt u horeca, kinderopvang, zes verschillende par- keergelegenheden en meer dan 211 winkels verdeeld over Alexandrium I Shopping Center, Alexandrium II Megastores en Woonmall Alexandrium III. Genoeg ingredienten voor een lange dag winkelplezier. Alles voor iedereen. A20, AFRIT 16 ROTTERDAM PR. ALEXANDER k*05077 m.u.v. Stokke, Bugaboo e.d., aktie-artikelen en reeds bestelde produkten. Zie verkoopvoorwaarden winkel. Geldig t/m ma. 3 oktober. Sliedrecht: Marisstraat 23, op industrieterrein bij IKEA, telefoon 01 84 - 42 10 14 Donderdag koopavond www.babysuperstore.nl Rotterdam-Centrum: Groenendaal 231-253 bij Mariniersweg, telefoon 010 - 41 2 44 67 Vrijdag koopavond SCHIEDAM - Bij enkele Total-benzinestations in de regio werden afgelo pen donderdag prikacties gehouden door de SP en het Burma Centrum Nederland. De acties zijn onderdeel van de onlangs begonnen wereldwij- de campagne tegen de Franse oliemaatschappij vanwege Total's enorme investeringen in de gaswinning in Birma. Het bedrijf steunt hiermee, vol- gens SP en het Burma Centrum, in de praktijk een keiharde dictatuur. In ternationale organisaties zoals Amnesty zijn fel gekant tegen de schendin- gen van de mensenrechten die onder deze dictatuur plaatsvinden. Het te- werkstellen van kindsoldaten en martelingen zijn aan de orde van de dag. De Nederlandse campagne is op 1 april begonnen met een demonstratie bij het Nederlandse hoofdkantoor van Total in Voorburg, waarbij onder andere Birmese vluchtelingen aanwezig waren. Ook op aandeelhouders- vergaderingen van Total hebben in diverse landen protestacties plaatsge- vonden. In Nederland worden door diverse organisaties acties bij Total- pompstations gehouden en afgelopen donderdag warenb Schiedam en Vlaardingen aan de beurt. Tijdens het tanken kregen automobilisten fol ders aangereikt en de omgeving en het tankstation werd met spandoeken en borden aangekleed. Een brief aan de pomphouder maakte duidelijk dat de actie niet tegen zijn nering is gericht, maar dat het protest door moet klinken naar de hoofdkantoren in Voorburg en Parijs. De actie was suc- cesvol, vinden leden van de Schiedamse SP. Passerende automobilisten reageerden sympathiek en sommige daarvan reden zelfs door naar een volgend tankstation na het horen van Total's werkwijze. UITGEBREIDE TIENERAFDELING IN SLIEDRECHT World of TUI Reisbureau Hof van Spaland 69. Schiedam. 010 4703333. schiedamspal8reisbureau.nl Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl -TV- weakbtada Bij deze adressen: Woon+ Valenusstraal 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Pecokav Dam 37-45 Plus Woudhoek Geuzenplein 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Notenslaar>460 Wijkqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hoi van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersverenioinq Schiedam-Oost Boerhavalaan 79 Drop-it J Lange Kerkslraat 86 In verband met een interne bijeenkomst zijn de medewer- kers van Maasstad weekbla den donderdag 29 September na 14.30 uur niet meer telefo- nisch bereikbaar. Wij staan u vrijdagochtend weer graag te woord. u 1 IIUCL. 18-70mm VANB 7 DAGEIV PER WEEK GEOPEND

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1