ABN-Amrobank verhuist naar Land van Belofte SCHIEDAM St PLUS h Silco Fashion feliciteert SPARTA-RODAJC K00PZ0NDAG Chippen zo gepiept COACH [roaring enKennis schiedam ZONDAG 23OKTOBER GEOPEND in verhuizen urnim®®® Verhuizingen Business op het Water voor herhaling vatbaar DirecteurVlietland Ziekenhuis stapt op Wallace Gromit DirecteurVlietland Ziekenhuis stapt op Broersveld niet langer centrale winkelcorridor FOKh GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Gratis afhalen maasstacfl 010-470 11 66 Zaterdag a.s. om 20.00 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. DE WOONHALL IS OPEN 23 OKTOBER VAN 12 TOT 17 UUR WOONHALLALEXANDRIUM SP Schiedam trekt aan noodrem tegen het nieuwe zorgstelsel Leefbaarwil nieuw beleid H a r re weg dicht voor installatie 2 artikelen halen betalen Bachplein opgeknapt Verdachte steekpartij opgepakt Deze week in Maasstad Weekbladen Ommezwaai van CDA Geen ruimte voor historie PvdA bezoekt Zuid \le leert wat er leeft' Op schaal gemaakt Recycling in modelbouw Korfbal ssc Harga herfst- kampioen Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 19 oktober 2005 12e Jaargang nr 42 Zie onze advertentie elders in deze krant. SCHIEDAM De winkeliers van het centrum zien geen heil meer in de plannen van de gemeente om het Broersveld tot de winkelstraat van de binnenstad te maken. Plannen voor dit zo- genaamde Haltermodel van Passage tot Land van Belofte, zou het winkeloppervlak moet concentreren in een corridor met aan de uiteinden twee klantentrekkers. Kleiner en meer effici ent dan de vroeger eens zo populaire Grote Omloop. Nieuwe Passage 41 010-2460093 Briefpapier nodig? www.mercator.nl V DIGITALE VIDEO- EN HIE I AUDIO LCD- EN NAVIBATIE STATIEVEN Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen 0 weshbtad* n| Bij deze adressen: Woon+ •/alenussvaat 3 Tabakshoo Boor Groenetaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Dam 37-45 Plus Woudhoek Geuzenplein 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Notenslaan460 Wijkqebouw Dc Erker Jan van Avenneslraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkwep ParRweg 404 Bewonersverenioino Schiedam-Oost Boertiavelaan 79 Prop-it Lange Kerkstraat 86 VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN De leegstand aan het einde van Hoogstraat zou veel bezoekers af- schrikken. Maar het Broersveld is alleen tijdens de weekmarkt druk bezocht en daarom willen de win keliers, verenigd in het Centrum- management, nu dat de gemeente weer aandacht schenkt aan de Hoogstraat. Zodat deze 'oudste winkelstraat van Schiedam' met meer winkels drukker wordt. Het 'haltermodel' was het idee van bureau Seinpost dat er enige jaren geleden mee op de proppen kwam als de oplossing voor de kwijnende middenstand van Schiedam. Het idee was de winkels te concentre ren tussen de twee winkelcentra of gewichten van de halter. Het ene gewicht is de Nieuwe Passage en het andere gewicht moest het Land van Belofte worden. Die twee uit einden met ertussen 'de stang' of corridor van het gewichtheffers- toestel. Een nieuw kleiner model omdat het rondje Schiedam of 'Grote Omloop' van Hoogstraat, Lange Kerkstraat en Broersvest als te groot en met te weinig winkels werd gezien. De tijd haalt alle plannen in. In- middels is bekend dat niet een wa- renhuis maar de Amro-ABN bank naar het Land van Belofte gaat ver- huizen. Vanaf de Gerrit Verboon- straat naar de hoek van de Kerk straat waar vroeger de oude Hema- vestiging stond. Het Land van Be- loftecomplex dat nu elke dag meer van haar contouren laat zien. Op het bord voor nieuwe complex staat te lezen dat al zeventig pro- cent van de winkeloppervlakte verhuurd is. Weg met de halterplannen dus want niet langer zal daar een groot- winkelbedrijf als Hema, Albert Hein of V&D komen. Maar een bank die wel minder winkelende mensen zal trekken als een groot- winkelbedrijf. Daarom zijn nu de centrumwinkeliers van mening dat het Broersveld niet langer middel- punt moet zijn voor een concentra- tie van winkels. Volgens voorzitter Chris Coppens in het maandblad Musis zijn deze plannen door de QUAimUt RUNMOND SCHIEDAM meer informatie: www.woonmau-alexandrium.nl NS STATION ALEXANDER OF A20 AFSLAG It PR. ALEXANDER komst van de Amro-Abn Bank voorgoed doorkruist.De winkeliers van Hoogstraat zien er veel meer heilin deze oude winkelstraat op te knappen. Met een nieuw opge- knapt Stedelijk Museum zou weer een winkelstraat ontstaan die klan- ten naar Schiedam kan lokken. Vooral ook als de Monopole weer een functie krijgt als theater, bio- scoop of grand cafe. Schiedammers die in de jaren vijf- tig en zestig zo graag gingen 'stad- ten' en het rondje Centrum maak- ten, kunnen dan met een opge- knapte Hoogstraat weer van Koe- markt naar Grote Markt flaneren. Om op die pleinen een terrasje te pikken. Niet bekend is wat er met het oude bankgebouw gaat gebeuren. Eer- der had ex-wethouder De Swart plannen om daar de Plantage door te trekken en het gebouw af te bro ken. En er net als vroeger een groe- ne oase van te maken. Frank Willemse SCHIEDAM - Het werk aan het Tramplus-trace trekt een zware wissel op de bewoners van Schiedam Woudhoek. Sinds de afsluiting van een deel van het trace voor verkeer. is het fiierijden langs het Rooyaardsplein waar de omleidingsroute momenteel loopt. Ook op de Scheepvaartweg en Slimme Watering worden de nodige aanpassingen gevraagd van automobilisten, maar binnenkort zal dat echt allemaal verleden tijd zijn. Maandag 31 oktober moet de tram dan echtgaan rijden. De tramplusverbinding van Rotterdam naar Viaardingen wordt die dag feestelijk in gebruik genomen met een nt die genodigden van de tramhalte bij het stadion van Excelsior naar winkelcentrum De Loper in Viaardingen voert, waar die dag rond 15.30 uurde officieie openingshandeling plaatsvindt. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De SP Schiedam voert vrijdag 21 oktober actie te gen de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Net als een groot deel van de bevolking vreest de SP dat de wijzigingen die het kabinet per 1 januari 2006 wil invoeren, zullen leiden tot hogere kosten, meer bu reaucratic, onverzekerde burgers en te veel macht voor de zorgver- zekeraars. Daarom trekt de SP aan de noodrem om de invoering ervan tegen te houden. De SP Schiedam is vrijdag van 11.00 tot 15.00 met een kraam op de centrummarkt te vinden. Er worden actiekaarten uitgedeeld en handtekeningen verzameld. Daar- naast worden de actiekaarten huis- aan-huis en via verschillende zorg- instellingen in Schiedam ver- spreid. De actie is onderdeel van een grote landelijke actie van de SP tegen het nieuwe zorgstelsel. SCHIEDAM - Chippen voor een prikkie. Dat kon afgelopen zater dag in dierentehuis Hargahoeve. De dierenbescherming, organisa- tor van de Chip-actie van honden en katten, spreekt van een succes. Het chippen van de dieren bleek een eenvoudige klus, die in de meeste gevallen zo geklaard was. Voordeel is dat de gechipte dieren nu een (onzichtbare) chip in hun SCHIEDAM - Leefbaar Schiedam wilinzetten op nieuw beleid. „Nu de wethouder heeft aangegeven dat de reserves van de gemeente op peil zijn, blijkt er ook nog een meevaller van zes miljoen." Dat geld wil Leefbaar inzetten voor het opknappen van de Monopole, res- tauratie van historische hekwer- ken, sierbestrating in de Hof van Spaland, het instandhouden van de subsidie van de dierenambulance en het overzichtelijk maken va de Koemarkt voor ftetsers. Leefbaar Schiedam denkt hiermee wederom een aanzet te geven om de leef- baarheid en veiligheid in de stad te verhogen. oor hebben die met een speciaal af- leesapparaat gelezen kan worden in geval van vermissing. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De Harreweg, ten noorden van de Slimme Watering tot aan de Woudweg, zal maandag 31 oktober worden afgesloten voor alle motorvoertuigen. De afsluiting zal maximaal acht weken duren. In deze periode zal de weg in op- dracht van de gemeente Schiedam worden geasfalteerd en geschikt worden gemaakt voor de plaatsing van de doseerinstallatie. Het langzaam verkeer kan normaal gebruik maken van het er naast ge- legen (brom)fietspad. (Brom)fiet- sers komend vanaf de Harreweg (zuidelijk deel), Scheepvaartweg en Slimme Watering worden, in- dien nodig, omgeleid via De Vel- den. Fietsers uit Woudhoek kun nen gebruik maken van het fiets- pad richting Woudweg en vervol- gens via deze weg weer op het fietspad langs de Harreweg uitko- ZATERDAG 22 OKTOBER U rekent het duurste artikel af Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Gratis: 0800 - 022 44 42 mrww.hvandljke.nl 1000,- JsaBf SCHIEDAM - De tweede editie van het door de gemeente Schiedam geor- ganiseerde Business op het Water zit er weer op. Het evenement op het water, waar ondernemers kunnen kennismaken met andere ondernemers en hun klanten is een een succes geworden. Het samenzijn vond afgelopen week plaats op het fraaie schip The River Dream, dat afgemeerd lag aan de Maasboulevard. Doordat het evenement laagdremelig is en een infor med karakter heeft komt er altijd veel publiek op af. Aan Business op het Water werd onder andere deelgenomen door Anke Bodewes Makelaardij, autobedrijf Nooteboom, de ING Bank, de gemeente Schiedam, natuurlijk Maasstad Weekbladen en nog zo'n 35 andere lokale ondernemers. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Drs. Lucas El- ting, de directievoorzitter van het Vlietland Ziekenhuis, heeft zijn taken neergelegd. Hij stapt 'om persoonlijke redenen' op. De taken van Elting worden momenteel waargenomen door Janneke van Vliet, die samen met Elting de tweekoppige di- rectie voert over het ziekenhuis. Het opstappen van Elting heeft volgens Van Vliet niets te ma ken met de moeilijke gang van zaken rond de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Sterker nog: Elting is gepolst om be- trokken te blijven bij de bouw van het nieuwe ziekenhuiscom- plex in Schiedam. Volgens Van Vliet beraden zowel Elting als de Raad van Toezicht hier nog over. „De grote kennis van El ting over de nieuwbouw blijven we graag benutten." Elting werkte zes jaar als direc- teur van het ziekenhuis. Moge- iijk wordt gekozen voor een tij- delijke vervanger. „Die optie onderzoeken we nog," zegt Van Vliet daarover. Meer over het vertrek van zie- kenhuisdirecteur Lucas Elting verder in deze krant. SCHIEDAM - Wijk Ontwikke- lingsmaatschappij Groenoord is druk bezig met alle voorbereidin- gen voor een nieuw en goed leef baar Bachplein. De inrichting wordt netjes, maar sober afge- werkt. Het is immers een tijdelijke oplossing omdat het Bachplein op termijn helemaal opnieuw wordt ingericht. Om onveilige toestanden bij het wandelen en fietsen te voorkomen, worden de brokkelige randen van het tegelwerk aangepakt. De grond wordt geegaliseerd en waar moge- lijk opnieuw ingezaaid. Loslig- gend straatwerk wordt gerepareerd en overtollige tegels worden ver- wijderd. SCHIEDAM - De politie heeft vrijdagmiddag een 27-jarige Rot- terdammer aangehouden als ver dachte van de dodelijke steekpartij waarbij een 77-jarige Schiedam- mer om het leven kwam. De steek partij vond vrijdagochtend 7 okto ber plaats in een woning aan de Minister Donkerstraat. Omstreeks 10.30 uur vond er bij de voordeur op de begane grond een schermutseling plaats, die zich op een gegeven moment naar binnen verplaatste. Daar vond de steek partij plaats en raakte de bejaarde man dusdanig gewond dat hij in z'n woning overleed. Getuigen hadden gezien dat de dader de wo ning verliet en zich uit de voeten maakte. s i DAGEN PER WEEK GEOPEND

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1