Glasmuseum jaar later open door 'tegenvallers' Ervaring enKennis 4arkt Al IK VOOR DE K00PZ0NDAG 6 NOVEMBER Silco Fashion i Trampiuslijn lijkt echte aanwinst SCHIEDAM PAPERIN0 in verhuizen ZONDAG 6 NOVEMBER GEOPEND Let op uw brievenbus voor de Media Markt verjaardagskrant Voor jezelf beginnen? liPTJl?CTJlTOI feiictteert Qualitax y ester schrijft een kriebeltrui Extra kredieten voor nieuw museum Aran Mile Verhuizingen www, kvk. n l/startersd ag Binnen een half uur in het centrum van Rotterdam Alle pizza's en pasta's in het restaurant Elke dinsdag alle pizza's 5, SCHIEDAM Schiedam krijgt een tweede groot museum in het Wennekerpand achter de Grote Markt. Dit museum moet sa- men met het Stedelijk Museum en Jenevermuseum een 'trek- ker' worden voor toeristen. 'Maar dan moeten we nu wel gaan bewegen,' dreigde wethouder Habermehl de raadscommissie. Ofwel; extra geld is nodig om het Wennekerpand te gaan ver- bouwen. Extra geld in de vorm van leningen, kwijtscheldingen maar ook subsidies. INTERNATIONALE FEESTMARKT IN ALEXANDRIA IIMEGASTORES OPEN VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR ALEXANDRIUM I met ziin nieuwe klant! 010-470 11 66 M? tm mki mm VLAARDINGEN - Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Met de aanleg van de tramp iuslijn 23 is 129 miljoen euro gemoeid. Afgelopen maan- dag reden de eerste trams door Vlaardingen. Die bren- gen je in krap een half uur van Vlaardingen-Holy naar het centrum van Rotterdam. GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT (alleen voor bezorging) Gratis affhalen maasstac Kerstkaarten met uw eigen logo? www.mercator.nl ren brengt u en \anderen rondom uj wstig plezier toe i Deze week in Maasstad Weekbladen Coen Westerveld Een ouderling zwaait af Land van Belofte H® T JLiANBi fANBRli QWI Esther Zitman Sjef van Duin Servicepunt Hulp bij het verbeteren van je woning Handbal Jongetalenten DWS staan op doorbreken Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 I Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl VAN 12.00 UUR TOT 17.00 WW I BERGWEG EN CEINTUURBAAN Dit ondanks de toezegging van het College vorig jaar dat het nieuwe museum 'geen euro meer' van Schiedam zou krijgen. Deze extra impuls is volgens wethouder Ha bermehl nu pure noodzaak omdat anders het museum niet van de grond komt. Want nu al zal het museum niet per 1 januari 2006 maar pas een jaar later de deuren kunnen openen. De politiek reageerde niet erg ver- baasd op de vraag voor extra mil- joenen subsidie. Plotseling bleek dat de raad al eerder was bijgepraat -in een geheime vergadering- over de weinig rooskleurige situatie rond de verbouwing. Het college van Burgemeester en wethouders stelt nu voor om het plan voorgoed vlot te trekken. Bijvoorbeeld door een bedrag van 400.000 euro als eenmalige bijdrage te schenken. Dit bedrag komt rechtstreeks uit de winst gemaakt op woonproject Sveaparken. Daamaast wil het College een bedrag van ruim zes 5 KOOPAVONDEN! FOTO CD TELECOM '"INTER GROOrSTE WINKELGE8IED VAN ROTTERDAM Alexandrium is het grootste winkelgebied van Rotterdam! Hier vindt u horeca, kinderopvang, zes verschillende par- keergelegenheden en meer dan 211 winkels verdeeld over Alexandrium I Shopping Center, Alexandrium II Megastores en Woonmall Alexandrium III. Genoeg ingredienten voor een lange dag winkelplezier. Alles voor iedereen. A20, AFRIT 16 ROTTERDAM PR. ALEXANDER ton als lening aanwenden om zo sponsors over de streep te trekken om mee te doen aan het project. Sinds de plannen van twee jaar ge- leden is het bestuur van het glas museum hard bezig om sponsoren te interesseren. Volgens het glas museum is er al 1.750.000 toege- zegd door fondsen als voorheen het VSB-fonds en het Alewijn de Grootfonds. De Rijksoverheid heeft al eerder uit het Grote Steden Beleid (GSB) bijna een miljoen euro toegezegd. Een jaar geleden leek dit genoeg om te beginnen maar nu blijkt dat de planning en financien te opti- mistisch zijn ingeschat. Er is nog geen bouwvakker in het pand te zien geweest. Cees van Olst, de eigenaar van de glascollectie en enthousiast direc- teur van het museum, begon in mei dit jaar alvast met een tijdelijke vestiging in het Bek-pand aan de Boterstraat. Hij kan melden dat er al bijna vijfduizend betalende be- zoekers binnen zijn geweest. Maar omdat nu blijkt dat dit onderkomen een jaar langer open zal zijn, wil de gemeente afzien van zaken als kos- ten erfpacht, tanksanering en ver- vuilde grond. Tevens neemt de ge meente het verlies van ruim een miljoen euro voor haar rekening. Want eerst zouden in het Wenne kerpand appartementen komen. In plaats van winst te maken op wo- ningbouw is er nu dus een tegen- valler. „Ondanks de tegenvallers valt al les best mee", vindt wethouder Habermehl. Immers het gevraagde geld wordt allemaal gestoken in het opknappen van het oude pand. En investeren in de toekomst is nooit weggegooid geld. Alle bedragen bij elkaar genomen, gaat het glasmuseum zo'n zes mil joen euro kosten. De leden van de commissie Binnenstad en Schie- veste uitten geen grote bezwaren tegen deze nieuwe garantie en kre- dietverstrekking. Vooral omdat wethouder Habermehl aan de SP de garantie gaf 'dat er later niet meer geld bij zou komen'. Wel be zwaren uitte D66 (onaangenaam verrast), PvdA (grote zorgen) en GroenLinks (zeker niet positief) Maar de andere partijen lijken ak- koord te gaan. Maar dat zal alle maal pas definitief worden beslist op de begrotingsbehandeling die begin november op de rol staat. Frank Willemse Specialisten in Duurzaam Ontharen, Huidtherapie Acne-behandeling De beste kwaliteit voor een redelijke prijs Rotterdam: 010-481 44 93 - Schiedam: 010-2467660 meer info: www.epilennium.nl QUAUTAX RUNMOND SCHIEDAM e SCHIEDAM - Maar liefst 97 equipes hebben deelgenomen aan de autorally, die georganiseerd is door Rotaryclub Schiedam - de Veste afgelopen zondag. De deelnemers deden maar liefst drie provincies aan in de 219 kilometer lange puzzelrit. 's Morgens om 08.31 uur ging burgemeester Reinier Scheeres als eerste van start in zijn ruim S3 jaar oude CV2. Daarna volgden de 96 deelnemers. Rond de klok van half vier kwamen de eerste deelnemers weer terug. Op de eerste plaats is geeindigd team 7, Rob van der Moezel en Els van Duin die in hun MG de beste papieren blekert te hebben. Het doel van de rally was om geld bij elkaar te krijgen voor de bouw van twee schooltjes in Senegal. Marjan Holierhoek, lid van Rotaryclub Schiedam de Veste en initiator van dit project doet al enige jaren vrijwilligerswerk in Senegal. Na een fantastische dag kon zij een cheque in ontvangst nemen van maar liefst30.000euro. roto Roger van der Kraan door Erik Meijer Het was ongebruikelijk druk in winkelcentrum De Loper; zeker voor een maandagmiddag. Niet dat iedereen speciaal voor de officiele opening van de trampiuslijn kwam... 'Oh, heeft het iets met die tram te maken?' Maar toch zouden de winkeliers hun handen dicht- knijpen met meer van dit soort maandagen, Het straatbeeld werd bepaald door veel 'drie turven hoog' (voor de afterparty van Bas- sie) en veel 'grijs' (toch niets be- ters te doen). Alles dromt samen voor een podi um pal achter de tramhalte mid- denop het plein. Een hoempaband- je in clownskostuum vermaakt het publiek. Ook clowns op stelten be- geven zich tussen de mensen. Dat alles in afwachting van de geno- digden, 'hoge pieten' van de ge- meenten Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam, de Stadsregio en de RET. Voor sommigen duurt het Opvallend veel mensen waren afgelopen maandag present op De Loper tijdens de officiele ingebruikname van trampiuslijn 23. wachten lang. 'Laten we maar gaan Jan, in de krant stond dat het om drie uur zou zijn en het is albij- na half vier'Maar Jan heeft duide- lijk meer zitvlees dan zijn vrouw. Hij zit best op zijn rollator en wacht Liever even af op wat komen gaat. Zijn geduld lijkt te worden beloond als dames met bladen vol glazen zich tussen het publiek be- geven. Dat is echter maar schijn. 7 dagen per week OPEN van 16.00 tot 23.00 uur RISTORANTE PIZZERIA Schiedamseweq 41D - 3121 JD Schiedam Tel. 010 - 470 72 14 Fax 010 - 449 04 60 Bezorgtijden: van 16.00 tot 22.00 uur ■ttaltllUii Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan S3 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Pecokav Dam 37-45 Plus Woudhoek Geuzenplein 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniaino Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 foto: Roger van der Kraan Ze zijn bedoeld voor de hoogwaar- digheidsbekleders die zojuist in maar liefst vijf trams zijn gearri- veerd. Onder leiding van Suzanne Mulder (TV Rijnmondjvolgt een gesprekje waarin RET-directeur Pedro Pe ters, de Vlaardingse wethouder Cees Bot, zijn Schiedamse collega Hans Meijer en Stefan Hulman (namens de Stadsregio) hun zegje mogen doen. Ze benadrukken zon- der uitzondering de snelheid en het comfort van de verbinding die je in binnen een half uur naar het cen trum van Rotterdam brengt. „Het zou natuurlijk flauw zijn om te zeggen dat je binnen een kwartier in het centrum van Schiedam bent", zegt de Schiedamse wet houder Meijer, die op deze manier zijn punten meteen gescoord heeft. RET-directeur Peters wijst op de hoge snelheden die de tram kan ha- len. Hij rijdt namelijk op een zoge- naamde vrije baan, ongehinderd door het overige verkeer. „De tram heeft overal voorrang en de kans op vertraging is daarom erg klein. Kortom, het is sneller en beter. Veiligerook." Ook de Vlaardingse wethouder Bot geeft aan dat veel aandacht is besteed aan de veiligheid. „Een probleemgebied was natuurlijk toch winkelcentrum De Loper. Er is een flauwe bocht gekomen pal voor het winkelcentrum en een halte middenop het plein. De tram zal hier langzaam rijden: voor de veiligheid van de mensen is dus gezorgd." Al die geruststellende woorden ten spijt, blijft het vooralsnog even af- wachten hoe Vlaardingers omgaan met deze voor hen nieuwe ver- keersdeelnemer. Zeker mensen die met hun kinderen naar de Loper gaan, doen er goed aan hun kroost in het oog te houden. Kleine kinde ren hebben weinig oog voor het verkeer, al helemaal als dat zich bevindt op een plaats waar ze het helemaal niet verwachten. Winkel centrum De Loper bijvoorbeeld. De tram mag daar dan langzaam rijden; ook een aanrijding met ge- ringe snelheid kan voor een kind fatale gevolgen hebben. Ook fiet- sers lijken kwetsbaar waar ze de trambaan kruisen zoals op de Le- pelaarsingel en de Parijslaan. Op de Holysingel en Lepelaarsingel zijn overigens wel verkeerslichten geplaatst. Die ontbreken dan weer om onduidelijke redenen op de Pa rijslaan. Daar is slechts een waar- schuwingslicht geplaatst. Wethouder Bot gebruikte het podi um op De Loper nog even om zijn teleurstelling uit te spreken over het feit dat de Trampiuslijn niet is doorgetrokken naar het centrum van Vlaardingen. En dat hij de eer ste de beste rit van de tram om zes uur 's ochtends wakker werd 'van het gepiep en geknerp in de bocht' op de Holysingel, nemen we dan maar even voor lief. Want zoals Bot zelf al aangaf: „Dat zijn de kinderziektes die we emit gaan ha- len." Swvkepunt Wonmg»«bG«rin Digitate miljoen Shake

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1