schiedam Woontoren Svea maximaal acht hoog m M* - A falende agenten in zaak PAPERIN0 Let opu w br'evenbus voor de Media Markt 88. SCHIEDAM Ervaring enKennis Strips in de bieb deurmat van centrum 22W iljTPJUIPHlWP I Geen personele maatregelen voor Z0NDAG 13 NOVEMBER GEOPEND Intocht Sint Nicolaas -> c% porting in verhuizen WD stemt ook tegenhoogbouw postbus 1685 3000 br rotterdam &N0 'acht SURF OOK NAAR WWW.FOTOKLEIN.NL Alle pizza's en pasta's 5r" in het restaurant Elkedinsdag alle pizza's Decorette. Ongewoon advies. GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT muDlite®® Veitiuizingen ZATERDAG 12 K ZONDAG 13 NOV I Zie onze advertentie elders in deze krant. Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 9 november 2005 12e Jaargang nr 45 f -P - nT sf, Kerstkaarten met uw eigen logo? www.mercator.nl maassta Gratis affhalen door Frank Willemse SCHIEDAM - Woontoren Krona, ofwel 'kroon' in het Zweeds, moest een baken in Schiedam-Noord worden. Na- tuurlijk de kroon op nieuwbouwwijk Sveaparken. Nu dreigt het een doornenkroon te worden voor wethouder Habermehl. Maandagavond besliste de raad dat de torenflat temidden van laagbouw maar acht hoog mag worden. En niet de al geteken- de veertien verdiepingen. De voltallige VVD-fractie stemde dwars tegen het eigen collegebesluit in. „Zijn de verkiezingeii al begonnen?'was de mening in de wandelgangen van menig raadslid over deze onverwachte wending. (alleen voor bezorging) Schiedamseweg 41D - 3121 JD Schiedam Tel. 010 - 470 72 14 Fax 010 - 449 04 60 Programma Deze week in Maasstad Weekbladen Yvonne Keeley 'Muziek moet terug in het stadhuis' Woudweg Handen op elkaarvoor protest Hakim He t&SUMp JJetwi fcnzer 'De nieuwe kleren van de keizer' Voetbal Drie punten in mindering voor SVVSMC MET MEDEWERKING VAN: NIKON CANON PENTAX NODAN FUJIFILM KONICA-MINOLTA OLYMPUS SONY LEICA PANASONIC EPSON TAMRON CASIO METZ ROTTERDAM HOEK ADMIRALITEITSSTRAAT 8 OIO 403 03 OO Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen 4 Xltbllllt Bij deze adressen: Woon* Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plus Woudhoek Geuzenplein 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvorenioino Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 f JKBta. Wethouder Henk Jan Habermehl, ex-Gemeente Belangen, nu Schie dam Lokaal, zal een gang naar Ca- nossa moeten maken. Hij moet uit- leggen aan de projectontwikkelaar waarom plots de bouwhoogte van Krona bijna gehalveerd moet wor den. Een ftkse tegenvaller voor de wethouder en de gemeente. „Dit kost zeker 4 a 5 miljoen aan op- brengsten", zo schat bewoner en ex-PvdA-raadslid Menno Siljee de schade in. Het werd een telle discussie maan- dag in de raad toen D66'er Marcel Houtkamp met een motie kwam om de woontoren (bijna) te halve- ren. Houtkamp, ook bewoner van Sveaparken, betoogde dat in de Stedenbouwkundige Schets Svea parken te lezen was dat Krona maar acht hoog mocht zijn. En niet de veertien lagen mag tellen waar- over het nieuwe bestemmingsplan spreekt. Zes etages minder dan de project ontwikkelaar wil dus. De motie van D66 was mede ondertekend door de PvdA, GroenLinks, AOV en de SP. Maar deze oppositiepar- tijen vormen geen meerderheid in de raad. Dat werd anders toen vrij plotseling na een pauze de WD deze motie steunde. Ondanks dat het CDA en Leefbaar Schiedam hun best deden om de rijen van de coalitie gesloten te houden. Daar- om betichte het CDA bij monde van Ad Hekman de WD van 'stemmen voor de biihne'. Impli- ciet wilde hij zeggen dat de WD bang is voor stemmenverlies in de rijkere wijk Sveaparken. Ook Eric Zwennis van Leefbaar Schiedam smaalde richting WD 'of de on- derhandelingen voor een volgend college soms al begonnen zijn?' De wethouder zit met de gebakken peren. Hij sprak de banvloek uit over de motie: onuitvoerbaar. Hij moet doen wat de raad beslist, zo spraken zijn tegenstrevers achter- af. Habermehl zal naar de onder- handelingstafel moeten gaan en de motie wel moeten uitvoeren. Dat zal de gemeente een smak geld gaan kosten want de inkomsten voor gemeente (grondexploitatie) en projectontwikkelaar Midgard zullen dan flink lager zijn. Dit tot grote vreugde van de Sveaparkbe- woners die in augustus de actie te gen de hoogbouw zijn begonnen. Zij vrezen overlast van de hoog bouw, in de zin van minder lichtin- val en parkeerdruk. Bovendien vinden de meesten dat zo'n hoge toren geen gezicht is temidden van de lieflijke laagbouw in de wijk. SCHIEDAM - In sporthal Margriet werd afgelopen maandag weer de buitengewoon populaire regionale fittest voor 50- plussers gehouden. Elk jaarbestaat uitzonderlijk veel belangstelling voor deze test, waarbij de deelnemers inzicht krijgen in de bloeddruk, de algemene lichamelijke conditie, de spierkracht, het cholesterolgehalte en het uithoudingsvermogen. Duidelijk is dat veel 50-plussers graag willen weten hoe hun fitheid ervoor staat. Daarom kwamen erook ruim vierhonderd senioren naar de sporthal die tussen 09.00 en 15.00 uur open was. *>to Roger van derKraan Specialisten in Duurzaam Ontharen, Huidtherapie Acne-behandeling De beste kwaliteit voor een redelijke prijs Rotterdam: 010-481 44 93 - Schiedam: 010-2467660 meer info: www.epilennium.nl jS VAN 12.00 UUR 111 n TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - De korpsbeheer- der van de politie Rotterdam- Rijnmond, burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam, is van mening dat er geen sprake is van 'ernstige individuele verwijt- baarheid' voor de fouten die ge- maakt zijn bij het onderzoek naar de Schiedammer parkmoord. Wei vindt hij dat het rechercheproces destijds ernstige onvolkomenheden ken- de. Hij ziet daarom wel aanlei- ding om snel verbeteringen door te voeren in de organisatie van het opsporingsproces. Na het verschijnen van het rapport van de Commissie Posthumus ad- viseerde korpschef Aad Meijboom 7 dagen per week OPEN ear 16.00 tot 23.00 uur RISTORANTE PIZZERIA £M AN** Bezorgtijden: van 16.00 tot 22.00 uur Opstelten geen maatregelen te ne- men tegen de leden van het onder- zoeksteam. De korpsbeheerder be- sloot daarop enkele weken de tijd te nemen om tot een eigen oordeel te komen. Hij heeft mr. J.A. Blok, oud-procureur-generaal en voor- zitter van de onafhankelijke Com missie voor Politieklachten in de regio Rotterdam-Rijnmond, bereid gevonden hem daarbij terzijde te staan. Opstelten meldt in een persoonlij- ke verklaring met alle betrokkenen gesproken te hebben en hen op de hoogte te hebben gesteld van zijn oordeel. „Ik heb aan de heer Bors- boom, die ten onrechte werd ver- oordeeld en als gevolg daarvan ten onrechte in detentie heeft gezeten, mijn excuses aangeboden. Ik zal er als korpsbeheerder alles aan doen wat in mijn vermogen ligt om te voorkomen dat in de toekomst op- nieuw iemand ten onrechte wordt veroordeeld.Ook heb ik mijn excu ses aangeboden aan de ouders van Nienke voor het feit dat de hele gang van zaken en de voortduren- de aandacht voor de zaak voor hen een zware belasting geweest moet zijn, terwijl het allerbelangrijkste voor hen het verlies van hun dier- bare dochter is. Aan Maikel heb ik mijn excuses aangeboden voor de wijze van verhoor. Maikel is ook slachtoffer van dit zeer ernstige misdrijf en verdient alle respect voor de wijze waarop hij met de gehele zaak is omgegaan. Tenslot- te heb ik mijn excuses aan de ou ders van Maikel aangeboden voor de wijze waarop Maikel is ver- hoord en het feit dat de wijze van verhoor onvoldoende duidelijk on- der hun aandacht is gebracht." Opstelten heeft de korpschef in- middels gevraagd om met onmid- dellijke ingang wijzigingen aan te brengen in de structuur en invul- ling van de leiding van omvangrij- ke en complexe onderzoeken als de Schiedammer Parkmoord. SCHIEDAM - Sint Nicolaas komt met zijn Pieten zaterdag 12 no vember aan in Schiedam. Er worden weer veel kinderen verwacht op 't Hoofd, waar de goedheiligman rond 11.45 uur voet op Schie- damse bodem zal zetten. De Maasboulevard, het Hoofdplein, de Voorhaven, de Lange Haven en de Vismarkt zijn tijdens de intocht van Sint Nicolaas afgesloten voor alle verkeer. Auto's kunnen ge- parkeerd worden op de parkeerplaatsen aan de Maasboulevard (in gang via Jachthavenlaan, uitgang via Havendijk), het voormalig Gustoterrein (bereikbaar via Buitensluis) en de reguliere parkeer plaatsen in het Centrum. 11.45 uur: op't Hoofd Amusementpieten en caprioolpieten arriveren op het Hoofd in Zuid. Start voorprogramma 'Vol verwachting klopt ons hart'. 11.45-12.00 uur: Hoofdplein 'Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan'. 13.00-13.15 uur: vertrek Sint Nicolaas vanaf het Hoofd Start vaartocht naar het centrum van Schiedam-Voorhaven-Buiten- sluis-Buitenhaven-Koemarktbrug-LangeHaven-Vismarkt. 14.00-14.15 uur: Vismarkt: Aankomst Sint Nicolaas 14.45-15.00 uur: start rondrit Appelmarkt-Hoogstraat-Broersvest-Emmaplein- Singel. Rond 15.00 uur: Stadserfplein Amusementpieten en caprioolpieten arriveren op het Stadserf. Rond 15.15 uur: aankomst Sint op het Stadserfplein. 15.30 uur: officiele ontvangst door burgemeester R. Scheeres. 16.15 uur: einde programma. Ceef je ramen een bijzonder accent en profiteer direct van 25% korting. Die krijg je nu namelijk op alle Decorette gordijnstoffen, vouw- en paneelgordijnen! Vraag om ongewoonadvies in onze woonateliers en creeer een verrassend interieur bij je thuis. W N AT ELIER De Loper 38, Vlaardingen Industrieweg 58, Maassluis Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel. Aanbieding is geldig t/m 19 november. in RottBrdantCenttum! ROTTERDAM Centrum T. i f>10 4335(100 Tel. 010 2863888 5 KOOPAVONDEN! AleckM/Harkt LCD PLASMA TV DVD HIFI WITGOED COMPUTER FOTO CD TELECOM Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 I Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl van 10:00 uur tot 17:00 uur van 11:00 uur tot 17:00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1