NIEUWE schiedam Schiedam scoort zware onvoldoende carina OPEN Ervaring enKennis ••PLUS SIX DAY REVIVAL! J Rabobank A VOOR K00PZ0NDAG 4 DECEMBER VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR Molen De Noord weer compleet SPARTA-AM DEN HAAG SCHIEDAM smart forfour fc 9.990," Camera's maken Beatrixpark ZONDAG 4 DECEMBER GEOPEND 6-daagseRotterdam h Proefonderzoek VNG o Mk in verhuizen LMMto'Nn Verhuizingen ^TTTTl Familie blijft wanhopig op zoek naar Patricia Tettelaar ALLE LCP-/PLASMA\TVS LCD /PLASMA TV'S TUDELUK 010-424 94 24 AHOY' ROTTERDAM |D9!Q09 ®§XS® M© H2 §3® www.zesdaagserotterdam.nl r~ Zondag a.s. om 14.30 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Kwekerij ontmanteld Man mishandelt vriendin Expositie GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Gratis afhalen Deze week in Maasstad Weekbladen Katja Ditta en Sylvia al dertig jaar tussen de kids 5 december Beurs Sint blijkt weer groter Suikerzoet Sissi niet erg in trek in Schiedam Sportnota Extra velden zijn hard nodig volgens clubs NU TOT 25%] KASSAKORTING NU UIT ■UNNBNUBUMHMM Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 30 november 2005 12e Jaargang nr 48 SCHIEDAM - Hoe doet uw gemeente het in de ogen van de burgers? Dat is het doel van een onderzoek gehouden onder elf verschillende gemeenten. Schiedam vult daarbij telkens de laatste plaatsen. Hoewel de test en de proefgemeenten erg van elkaar verschillen, is de conclusie volgens het rapport: 'Schie dam scoort het laagst' Zie onze advertentie elders in deze krant. Topwielersport entertainement Rabobank ALEXANDRIUM maasstc L. Kerstkaarten met uw eigen logo? www.mercator.nl A. Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen smart center Rotterdam Zondag 4 GAMMA Schiedam-Noord, 's Gravelandseweg 363. tel. 010 - 4373022 GAMMA Schiedam-Zuid, Adm. Trompstr. 14-16, tel. 010 - 4265977 door Frank Willemse VAN 12-00 UUR TOT 17,00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN ..ERKENDE VOMUUERS Fortunaweg 8 3113 AN SctneGam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl Doel van het onderzoek: hoe ziet de burger zichzelf als klant, kiezer, onderdaan en als partner van de gemeente. De burgers in Schiedam zien zich als wijkbewoner en als belastingbetaler niet goed verte- genwoordigd bij de gemeente en politiek. Schiedam scoort met een 5,9 als totaalscore een onvoldoen de. Het onderzoek 'De staat van de ge meente. Op weg naar een handza- me landelijke gemeentemonitor' is een proefonderzoek door de VNG (Vereniging van Nederlandse Ge meenten). Het onderzoek is uitge- voerd en bedacht door de VGS of Vereniging van Gemeentesecreta- rissen. Schiedam deed mee omdat gemeentesecretaris Piet Buytels naast zijn drukke baan ook voorzit- ter van die VGS is. Doel van het onderzoek is om, net als de politie- monitor, te komen tot handzame cijfers. Feitelijk een rapport met cijfers die over enkele jaren in heel Nederland als objectieve meetlat gebruikt kan worden. Schiedam wordt bij dit onderzoek vergeleken met steden die onder- IET 1 G BOOTS TE WINKELGEBIED VAN BOTTEBDAH Alexatidrium is het grootste winkelgebied van Rotterdam! Hier vindt u horeca, kinderopvang, zes verschillende par- keergelegenheden en meer dan 211 winkels verdeeld over Alexandrium I Shopping Center. Alexandrium II Negastores en Woonmall Alexandrium III. Genoeg ingredienten voor een lange dag winkelplezier. Alles voor iedereen. A20, AFRIT 16 ROTTERDAM PR. ALEXANDER ling erg verschillen. Schiedam ver- gelijken met Alkmaar, Bergen op Zoom en Zwolle gaat nog wel. Maar met plattelandsteden als Wij- chen, Aa en Hunze (Drenthe) en Nunspeet is al een stuk moeilijker. Zo verklaren zowel Piet Buytels als Johan Deyl (ambtenaar Onder zoek en Statistiek) de slechte score van Schiedam. Ook in het rapport staat expliciet achter de conclusie 'Schiedam scoort het laagst' dat deze gemeen te qua 'grootstedelijke problema- tiek' niet onmiddellijk te vergelij- ken is met de andere proefgemeen ten. Gecorrigeerd naar de sociale structuur is het in principe zelfs on- mogelijk dat Schiedam gunstiger zou scoren dan de andere proefge meenten. Dat neemt niet weg dat Schiedam ook absoluut het laagste scoort in de categorie 'De Burger als Kie zer' Deze categorie geeft met een rapportcijfer (4.4) aan in hoeverre de politiek rekening houdt met de burger. Schiedams cijfer is het slechtste rapportcijfer. Ook bij de categorieen 'De Burger als Part ner' (5.2) -hoe onderwijs en bedrij- ven als partners van de gemeente worden gezien- en de categorie 'De Burger als Onderdaan' (5.3) scoort Schiedam laag. Wel haalt ze net een voldoende met 6.0 op de categorie 'Burger als Wijkbewo- ners' waar wordt nagegaan of wijkbewoner serieus door de amb tenaar worden genomen. Daar scoort Schiedam toch het laagst in vergelijking met de andere steden. Net als 'De Burger als Belasting betaler' met een 4,8 als rapportcij fer Alleen bij 'Burger als Klant' scoort Schiedam een ruime vol doende met 6,7. Hiermee geven Schiedammers aan dat de dienst- verlening bij de Stadswinkel rede- lijk is. Volgens de makers van het proefrapport zijn de uitkomsten van het onderzoek een belangrijk signaal voor de gemeenten om hun service en klantvriendelijkheid te verbeteren. De gemeentemonitor geeft immers de 'gezondheid' van de stad aan. Een slechte uitkomst als bij Schiedam kan dus een sig naal zijn voor verder onderzoek. -A" SCHIEDAM - Wat een gastvrijheid hebben de pieten ook in Schiedam ondervonden de afgeiopen weken. Omdat het Pietenhuis, waar ze iederjaarlogeren als ze in Nederland zijn, weg was, moesten ze overal en nergens aan siaapptaatsen zien te komen. Kinderen in Nederland werden in het Sinterklaasjournaal opgeroepen een cirkei bij de voordeur te zetten als een piet kon komen slapen en een kruis als er geen plaats was. In Schiedam hoefden de pieten niet lang te zoeken en werd her en der een uiltje geknapt. Op scholen, in sportzalen of gewoon bij de mensen thuis. Een enkeling liet in de haast een pet achter of een zak, maar het werk is door de goede nachtrust nooit in het gedrang gekomen. Inmiddels heeft Sinterklaas iedereen weer opgeroepen de cirkels van de gevel te boenen, omdat er een nieuw pietenhuis gevonden is en de pieten daar nu naartoe moeten komen. Foto R°9*r van der Kraan SCHIEDAM - In tegenstelling tot wat het AD afgeiopen week berichtte is de 29-jarige Patricia Tettelaar uit Schiedam nog al- tijd spoorloos. Op 22 november heeft ze haar familie weliswaar een teken van leven gegeven, maar over de verblijfplaats van de jonge vrouw, die zondag- ochtend 6 november verdween na een avondje stappen, tast ie dereen nog altijd in het duister. „Ze belde me, heel kort", zegt haar moeder over het enige tele- foongesprek dat ze tot nu toe met haar vermiste dochter heeft gevoerd. „Ze zei: hallo ma, met mij. Met wie?, vroeg ik, omdat de stemmen van mijn twee dochters heel erg op elkaar lij- ken. Met Patries, zei ze. Ik zit in Spanje en ik heb tijd nodig. Toen werd de hoom neerge- legd." Inmiddels heeft het Tros-pro- gramma Vermist, dat door de familie benaderd is, ontdekt dat het telefoontje onmogelijk van- uit Spanje gepleegd kan zijn. „Ze zit waarschijnlijk in Italie, maar het nummer is niet te ach- terhalen", zegt haar moeder. De politie heeft haar handen in middels van de zaak afgetrok- ken. Omdat Patricia Tettelaar meerdetjarig is en omdat ze in middels een teken van leven heeft gegeven. Onbegrijpelijk, vindt de familie. „Ze is dan wel 29, maar verstandelijk is ze misschien 15 of 16 jaar. Tot nu tot zijn er misschien tien tips binnengekomen, dat kan toch niet?! Dan is het toch zinvol aandacht te blijven vragen", vindt een nicht van de vermiste vrouw die samen met haar man een weekend lang alle taxi- chauffeurs die rondom de Koe- markt te vinden waren, ge- vraagd heeft naar mogelijke aanwijzingen. Vermist speelt de zaak in ieder geval door naar de collega's in Italie. Mensen in Nederland die tips hebben over de verdwij- ning of mogelijke verblijfplaats van Patricia Tettelaar kunnen bellen met haar ouders: (010) 426 23 18. SCHIEDAM - Spectaculair hijs- werk moest er afgeiopen donder- dag aan te pas komen om molen De Noord weer van een (gerestau- reerde) kap te voorzien. Geruime tijd was de grootste molen ter we- reld een kopje kleiner gemaakt voor een grote onderhoudsbeurt. SCHIEDAM - Een 55-jarige Schiedammer is vrijdagmorgen aangehouden, nadat in zijn woning ■aan de Wattstraat een hennepkwe- kerij was aangetroffen. De politie bracht de man een bezoek omdat hij nog openstaande boetes had. Toen zij in het portiek stonden, ro- ken zij een duidelijke henneplucht. De man liet de politie echter niet in zijn woning toe. Daarom werd om een machtiging gevraagd om als- nog de woning binnen te kunnen treden. In de woning werd een kwekerij met ongeveer vierhon- derd hennepplanten aangetroffen. De energiemaatschappij consta- teerde diefstal van stroom. SCHIEDAM - Een 28-jarige man is vrijdagmorgen in zijn woning aan de Nieuwe Buurt aangehou den, nadat hij bij zijn 27-jarige vriendin meerdere keren de keel had dichtgeknepen. De vrouw liep hierdoor striemen in haar nek op. De man is overgebracht naar het bureau en ingesloten. Onder andere de kapbedekking en de overring (het houten frame waar de kap op draait) werden ver- nieuwd. Het hout van de overring en de kruivloer bleek door knaag- kevers ernstig aangetast. Om onge veer 09.30 uur werd begonnen met het hijsen en plaatsen van de kap, vervolgens kwamen het staartwerk en de wieken aan bod. De enorme Schiedamse brandersmolen zal overigens nog maar kort de groot ste ter wereld zijn. In 2006 neemt de nieuw gebouwde molen De No- let van Distilleerderij Nolet deze ti- tel over. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Filmhuis Schiedam heeft met 'Percezione d'Arte een expositie in huis van de Delftse beeldend kunstenares Louwies Fi scher. Na jaren van omzwervingen in bouwkunst en architectuur is Louwies Fischer eindelijk beland in de beeldende kunst. Ze maakt schilderijen en beelden. Naast het maken van eigen expressief werk, geeft ze inmiddels ruim tien jaar les op scholen aan zowel kinderen als volwassenen. In de selectie, die voor het filmhuis is gemaakt, zien we dat Louwies met mixed media werkt. De combinatie van verf en gips zien we terug in een aantal ab- stracte schilderijen. In haar serie tribal faces herkennen we ook meerdere materialen. Tenslotte hangen er werken waarin de aqua- rel als basis is gebruikt. De ten- toonstelling is op donderdag-, vrij- dag- en zaterdagavond van 20.30 tot 24.00 uur in het Filmhuis te zien. Filmhuis Schiedam bevindt zich in de Nieuwstraat 12 in ge- bouw De Teerstoof in Schiedam. w e kb I I 4 n| Bij deze adressen: Woon+ Valenusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Oam 37-45 Plus Woudhoek Geuzenplein 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Notenslaai>460 Wijkaebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parttweg404 Bewonersvereniainq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 x iridi 403 S3 OO AliMIHAll !ff¥S5THiAJIT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1