maasstad iets nieuws uit schiedam Veringmeijer, dat zit! La Bourse parfumerie geeft iedere dag korting Lucas Singer naaimachines, loopt op rolletjes Enorm Engering nu off icieel klimaatspecialist Voortaan elke maand in deze krant 'iets nieuws' uit Schiedam Complete woninginrichting ondereen dak Bijna vijffilialen Meer dan veertig jaar een beg rip Alles voor een aangenaam binnenklimaat SCHIEDAM - Stel: kinderen de deur uit, u besluit kleiner te gaan wonen. Grote kans dat de meubelen niet meer passen. Wat nu! Of stel: u kunt maar geen fauteuil vin- den die goed past, die lekker zit. De ene zitting te diep, de ander te kort. Of waar u niet goed overeind uit kunt ko- men. Wat nu! Kan ook nog zo zijn dat u een woning he- lemaal opnieuw gaat inrich- ten. U ziet het niet zitten om allerlei winkels af te lopen. Wat Nu! Stellen we u maar meteen voor aan Veringmeij er, een woninginrichtingsbe- drijf totaal, dat bij alle boven- vermelde situaties een pas- sende oplossing biedt. SCHIEDAM - In de luwte van grote parfumeriegiganten weet parfumerie La Bourse alle concurrentie het hoofd te bieden en van tafel te vegen. A1 meer dan 75 jaar! Het fa miliebedrijf startte in 1928 al met een ldein winkeltje aan de Rotterdamse Coolsingel, dat in 1940 plat werd gebom- bardeerd en in 1955 weer te- rugkwam aan de Coolsingel. De juiste formule was geko- zen. Het liep geweldig met La Bourse, zodanig dat in 1991 een filiaal werd ge- opend aan de Korte Lijnbaan. Niet lang daarna volgde nummer drie aan de Meent, sinds 1998 is La Bourse ook gevestigd in Schiedam. T Sinterklaas komt naar het centrum Parels van Schiedam Avond over Vluchtelingen Expositie in het Filmhuis Ouder worden, hoe doe je dat? Winnaars Limonade proeverij Colofon SCHIEDAM - Wie heeft z'n opoe niet ooit zien trappen op zo'n oude Singer naaimachi- ne. Het merk dat de allereer- ste naaimachine ter wereld op de markt bracht. De Ameri- kaanse fabrikant Singer kreeg aanvankelijk veel ne- gatieve reacties: de naaima chine zou teveel werkeloos- heid brengen in de talloze naaiateliersHet tegendeel geschiedde, want niet alleen in de prive-huishoudens, maar ook in de ateliers wer- den een paar Singers aange- schaft, waardoor er in deze naaibedrijfjes in korte tijd juist meer werd genaaid dan nooit tevoren! SCHIEDAM - Enorm Enge ring in Schiedam heeft on- langs het certificaat 'adviseur binnenklimaat' uitgereikt ge- kregen van Zibro Academy. Als bewijs dat het program ma 'home made climates' met goed gevolg werd door- lopen. Zibro Academy is een nieuw initiatief van het merk Zibro om de deskundigheid bij de dealers te bevorderen en actueel te houden. Zibro richt zich uitsluitend op het verbeteren van het binnenkli maat en ontwikkelt daar voortdurend nieuwe oplos- singen voor. Woensdag 30 november 2005 nieuw Vloerbedekking, gordijnen, zon- wering, slaapkamers en hoofd- moot huiskamermeubels, u vindt het allemaal in een uitgebreide keus bij Veringmeijer. Alles onder een dak, zo kunt u het gehele inte- rieur perfect op elkaar afstemmen. voor wat betreft de stijl maar ook de kleurencombinaties. Prettige bijkomstigheid is dat de meer dan 40 jaar ervaring en service van Ve ringmeijer teleurstellingen voorko- men en vakbekwaam advies garan- deren. Van klassiek tijdloos naar eigen- tijds modern en strak, veel van de meubelen zijn vervaardigd van blank-, donker- of kersenkleurig eiken. Speciaal voor senior-, aan- leun-, en 55+- woningen heeft Ve ringmeijer een uitgebreide keus aan meubelen die allemaal een maatje kleiner zijn dan de gangba- re maten. Ook bij de collectie kleinmeubelen als stereo- en TV tafel en bijzettafetjes vindt ieder- een wel iets van zijn gading, ook in de moderne strakke stijl. Opval- lend is verder de brede collectie re- laxfauteuils: elektrisch bedienbaar, eventueel met sta-op hulp, voor de ouderen. De moderne uitvoeringen zijn zeer geliefd bij de jongeren. Comfortabeler zitten bestaat dan ook niet! Comfort vinden we ook in alle toonaarden bij de afdeling slaapka mers, alweer een specialisatie van Veringmeijer. Verder, heel bijzon- der, levert Veringmeijer meubelen op maat! „We meten de fauteuils van de bekende fabrikant De Laak bij iedere klant afzonderlijk aan. Zithoogte, zitdiepte, armleggers en de juiste rug- en/of lendensteun kunnen aangepast worden aan de individuele wensen. Het verschil met dezelfde stoel in standaard- maat bedraagt toch maar 35 euro. Dat komt omdat iedere stoel op be- stelling in de fabriek wordt ver vaardigd. Daardoor moet je er wel 6 tot 8 weken op wachten, maar dan heb je wel een stoel helemaal op maat, helemaal naar wens. Waar je zo verschrikkelijk lekker in zit, daar ga je in wonen! En dan zijn we er nog niet, want dit familiebedrijf heeft een eigen stof- feerderij waar meubels opnieuw gestoffeerd kunnen worden. Veringmeijer, een ambachtelijk bedrijf zoals er nog maar weinigen zijn. Henri en Louise van Rooij verzorgen, samen met hun mede- werkers, het gehele traject: van op- meten en adviseren tot vloeren leg- gen, gordijnen naaien, zonwering aanbrengen en meubels stofferen. Veringmeijer Woninginrichting St. Liduinastraat 52 42 60 193 En het eind is nog niet in zicht, wellicht wordt er binnenkort een vijfde winkel geopend. „We krij- gen het nog steeds drukker, dan weet je dat je het goed doet." Niet zo verwonderlijk want La Bourse onderscheidt zich door service en een opvallende prijsstelling. Alle grote merken, alle bobo's op het gebied van huidverzorging, cos- metica en Parfum zijn in een uitge- breid assortiment vertegenwoor- digd in de winkels van La Bourse. Waar u op alle artikelen en altijd gemiddeld zestien procent korting krijgt. Zonder een pasje te hoeven kopen en geen enkel artikel uitge- zonderd! Helemaal te bont wordt het tijdens de regelmatig georgani- seerde taxfree dagen, wanneer u op alle artikelen maar liefst twintig procent korting krijgt, handje con- tantje. Binnenkort is het weer zo ver, dan staan niet alleen de feest- dagen, maar ook de taxfreedagen bij La Bourse voor de deur. Een mooiere combinatie is nauwelijks denkbaar: betaalt u op alle aanko- pen, op alle decemberkado's mooi even 1/5 deel minder dan de richt- prijs. En dan worden er, speciaal voor de feestdagen, ook nog eens een aantal artikelen extra afge- prijsd. Kijk, daar hebben we wat aan in deze dure tijd. En het professionele advies: dat krijgt u helemaal gratis van gedi- plomeerdeschoonheidsspecialistes die in ieder filiaal aanwezig zijn. „We analyseren de huid en zoeken dan samen met de klant de juiste producten, voor het dagelijkse on- derhoud maar ook om de huid te verbeteren." Willen we ook nog vermelden dat bij La Bourse -en ook dat is uniek- iedere week een ander merk gepro- moot wordt door schoonheidsspe- cialistes van het desbetreffende merk. De ene week Lancome, Dior of Chanel, de andere week Kane- bo, Sisley, Biotherm of La Prairie en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Want geen merk ont- breekt op de planken van La Bour se. Wat een geluk dat er ook bij u in de buurt een filiaal van La Bourse is gevestigd. La Bourse parfumerie Broersvest 27 06-55 36 44 49 De Sint is zaterdag 3 december in het centrum van de stad. Van 13.30 tot 15.30 uur loopt hij met zijn pietenband over de Hoogstraat, het Broersveld en de Broersvest. Tussen 15.30 en 16.00 uur zit Sint bij het stadhuis op de Grote Markt. Daar zal hij alle kinderen die een schoentje hebben geknutseld en in hebben geleverd belonen met een cadeautje. Wie nog geen schoentje in elkaar heeft gezet lean een bouwplaat ophalen bij een van de leden van de winkeliersverengin- gen van de Hoogstraat, Broersveld of Broersvest. De bouwplaat kan tot en met vrijdag 2 december worden ingeleverd. In het Stedelijk Museum is tot en met 29 januari Parels van Schie dam. Hoogtepunten uit de historische collectie te zien. Dit is de laat- ste tentoonstelling in de tijdelijke behuizing van het museum. Op 1 april 2006 opent het Stedelijk Museum Schiedam aan de Hoogstraat opnieuw zijn deuren. In de tentoonstelling Parels van Schiedam. Hoogtepunten uit de historische collectie ligt de nadruk op schilderij- en, pastels, prenten en tekeningen van bekende kunstenaars zoals Breitner, Jozef en Isaac Israels, Sluijters, Matthijs Maris, Van Vucht en De la Croix. Het museum heeft door schenking een uitgebreide collectie van Abraham Gips en Johannes Aarts. Van beide kunstenaars zal een roy- ale keuze te zien zijn. Het Stedelijk Museum Schiedam heeft zijn wortels in de verzameling wapens, oudheidkundige en archeologi- sche voorwerpen en curiosa die aan het eind van de 19de eeuw bijeen werd gebracht door Gerrit Visser Bastiaansz. (1838-1916), Majoor- commandant van de Sehiedamse schutterij en wethouder van de ge- meente. 'Majoor Visser' verzamelde historische voorwerpen in de Sint Joris Doelen, het gebouw waar de schutterij vergaderde en exer- ceerde. Hij wist ondermeer de hand te leggen op een aantal geschilderde por- tretten van Sehiedamse hoogwaardigheidsbekleders uit diverse perio- des, die in zijn ogen vooral om historische redenen in de verzameling thuis hoorden. In 1899 aanvaarde de gemeente Schiedam de collectie van Majoor Visser en stichtte hiermee het Stedelijk Museum Schie dam. De tentoonstelling Parels van Schiedam. Hoogtepunten uit de historische collectie. laat zien dat met name in de eerste helft van de 20ste eeuw een waardevolle historische kerncollectie is verworven. De tentoonstelling belooft een ware ontdekkingstocht door de cul- tuurhistorische collectie te zijn. De Stichting VluchtelingenWerk Schiedam bestaat dit jaar 25 jaar. In het kader hiervan vinden verschillende activiteiten plaats. Samen met de Openbarc Bibliotheek Schiedam wordt vrijdag 9 december een Gesprek aan de Schie georganiseerd over Vluchtelingen en mensen- rechten. Twee artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de mens staan op deze bijeenkomst centraal. Dit zijn het recht op arbeid en vrije keuze van beroep en het recht op een volwaardige levensstan- daard. Het debat van dit Gesprek vindt onder andere plaats aan de hand van twee forumdiscussies. Hiervoor zijn een aantal gastsprekers uitgeno- digd. Voor het forum over het recht op arbeid de heer Saks Hira van het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen), de heer Siep Adolfs (hoofd BGS) en de heer Gerbrand van Ommen, uitzendbureau Work- challenge. Voor het forum over het recht op een volwaardige levens- standaard de heer Ab Korsten (huisarts in Nieuwland), de heer Loek Hentzen (voorzitter van SUAS (Stichting Uitgeprocedeerde Asiel- zoekers Schiedam)) en de heer Paul van Mansum (voorzitter van de Raad van Kerken). De presentatie van de avond is in handen van Her man Noordegraaf, voorzitter VluchtelingenWerk Schiedam. Verder werken mee Rob Verlinden van Emplooi (arbeidsbemiddeling voor vluchtelingen), Jan Bostelaar (Perspectief Schiedam) en journalist Kor Kegel. Het Gesprek aan de Schie vindt plaats in Bibliotheek Stadserf. Inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.30 uur. De toegang is vrij- .Voor meer informatie; Greet van Norde (bibliotheek) telefoon 246 57 24 en Maria Kluin (VluchtelingenWerk) tel. 470 03 30. Filmhuis Schiedam heeft met 'Percezione d'Arte' tot en met 1 januari een expositie met twaalf schilderijen in huis van de Delftse beeldend kunstenares Louwies Fischer 1965). Na jaren omzwervingen gemaakt te hebben in de bouwkunst en de ar- chitectuur is Louwies Fischer eindelijk beland in de beeldende kunst. Ze werkt graag 2- en 3 dimensionaal en maakt schilderijen en beel- den. Naast het maken van eigen expressief werk, geeft ze inmiddels ruim tien jaar les op scholen aan zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast verzorgt ze cursussen voor kinderen in het tekenen, schil- deren en beelden maken en organiseert ze workshops voor bedrijven. In haar meest recente werk dat nu in het Filmhuis hangt onderzoekt ze het grensgebied tussen figurf atie en abstractie. Louwies Fischer heeft het gevoel dat haar schilderijen haar naar de abstracte expressie trek- ken. Terwijl ze dat eigenlijk niet wil. De tentoonstelling is op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond van 20.30 tot 24.00 uur in het Filmhuis te bekijken, Nieuwstraat 12. L'Entree is het seniorentrefpuntwaar 55+ers bijeenkomen in het ka der van voorlichting preventie. Naast het krijgen van nuttige infor matie, is gezelligheid natuurlijk ook heel belangrijk. Op de maande- lijkse informatieve bijeenkomsten in Maassluis, Schiedam en Vlaar- dingen komen verschillende onderwerpen aan bod. In december wordt een presentatie gehouden over 'Ouder worden hoe doe je dat?' 'Oud worden wil iedereen, maar oud zijn?'. Gastspreekster is Dinie Eerland-van Vliet. Zij is werkzaam als geestelijk verzorger in woon- en zorgcentrum Tabitha, zorgcentrum Landscheiding en DTZ Zorg- groep Waterweg Noord in Schiedam. Zij spoort ons aan om na te denken over de vraag: 'Oud worden; een gave of opgave?'. Oud wor den is voor velen een opgave. Te weinig oog is er vaak voor andere kanten van het ouder worden: een gave en een bijzondere fase waarin kan worden teruggeblikt op het leven en de geleerde lessen van het leven kunnen worden doorgegeven. Welke beelden van ouder wor den dragen we in on^zelf? Balans opmaken van je leven; waar ben je en waar wil je heen? Neem naar deze bijeenkomst een symbool of voorwerp mee dat je dierbaar is, bijvoorbeeld een boek, een gedicht of een foto. De bijeenkomst wordt donderdagmiddag 1 december gehouden van af 13.30 uur in Dagcentrum Marconihove aan de Marconiweg 2. Afgelopen weekend zijn vijftien kinderen onderscheiden vanwege hun 'goede smaak'. Zij deden mee aan een limonadeproeverij die was georganiseerd door wijnhuis Onder de Kurk in de Co-Operatie. Ou- ders genoten dit jaar traditiegetrouw van de wijnproeverij tijdens Wo nen met Kunst Schiedam. Dit jaar prikkelde vintrepeneur Marco Bij- velds ook bij kinderen de smaakpapillen. Wel zes soorten limonade moesten 'blind' geraden worden. Dat was best lastig: naast de makke- lijke smaken zoals aardbei, citroen en pepermunt waren er niet alle- daagse smaken zoals perzik, groene pruim en bosviooltjes. De win naars hadden een fout; slechts een kind had alles goed. Redactie: Irene Boonekamp, Karin Moerman Opmaakredactie: Jan Joop Fotografie: Roger van der Kraan De verkoop van de Singer nam een enorme vlucht en ook Europa kwam in de ban van de supermo- derne machine. Nog steeds, na 160 jaar, staat Singer op nummer een, gevolgd door merken als Pfaff en Leeuwenstein die eigenlijk net zo goed zijn maar nu eenmaal niet de eersten de besten zijn. „Er zijn wel slechte naaimachines op de markt, maar alle bekende merken zijn ge- woon goed!" De trapmachine voorbij, in de Singer naaimachine- winkel van de heer Lucas staan de meest geavanceerde naaimachines van Singer en van andere merken zichzelf te verkopen. Toyota en Ja- nome zijn eveneens paradepaar- den, met eveneens heel veel moga- lijkheden. Lucas: „Onze zaak be staat al meer dan veertig jaar, daar door komt het geregeld voor dat oma's met hun kleindochter in on- ze winkel een naaimachine voor kleindochterlief komen uitzoeken. Die oma's staan te klakken met de tong bij het zien van de vele moge- lijkheden van de hedendaagse naaimachines: tig soorten steken, ook rekbare steken, veel borduur- mogelijkheden en knoopsgaten worden automatisch gemaakt. Het allernieuwste is de Lockmachine, die nu sterk in opkomst is en waar- mee je professioneel kunt afwer- ken." Was het enthousiasme om zelf te naaien een aantal jaren behoorlijk bekoeld, tegenwoordig wordt er weer heel wat eigen kleding ver vaardigd. „Niet zozeer voor het voordeel, maar vooral als hobby." En Lucas Singer heeft meer hob by's onder zijn dak: breien trekt weer aan en vooral borduren is he lemaal in. „Je staat versteld hoe- veel heren er ook borduren en hier hun benodigdheden kopen." Lucas Singer is dan ook breed gfe- sorteerd in zowel de borduurpak- ketten waarbij je zelf moet tellen als in de canvas met voorgedrukt patroon waarbij niet geteld hoeft te worden. Uiteraard vinden'we in deze zaak ook de bekende DMC zijde. Voor de breiers en breisters staat een uitgbreide keus wol van het kwaliteitsmerk Phildar ter be- schikking. Verder kunnen we bij Lucas Singer terecht voor gareijs, knopen, scharen en het kleinvak- gebeuren als elastiek, naalden, rol- centimeters en spelden. Ook voor veel andere hobby's, waaronder het populaire 3D-kaar- ten maken, vinden we hier alle be nodigdheden. Nog even de naai machines: voor dit bedrijf is het vanzelfsprekend dat iedereen bij aankoop van een naaimachine (er is al een Singer vanaf 199 euro), gratis een cursus behendigheid krijgt aangeboden. Tenslotte: In eigen atelier repareert de heer Lucas al meer dan veertjg jaar alle merken naaimachines. Lucas Singer Naaimachines Hoogstraat 26 010 - 426 31 60 Tijdens de eerste reeks bijeenkom sten van Zibro Academy ging het natuurlijk over de wereldwijde kli- maatverandering en de consequen- ties daarvan voor het binnenkli maat in Nederland. Duidelijk is in elk geval dat de stijging van de ge- middelde jaartemperatuur gepaard gaat met mildere winters en een toename van de hoeveelheid neer- slag. Dat betekent meer kans op vochtproblemen en een langer stookseizoen. Terwijl in de winter droge lucht juist een probleem blijft. Meer specifiek werd ingegaan op de oplossingen van Zibro om de lucht in huis te bevochtigen, dan wel ontvochtigen. En op de moge- lijkheid om te besparen op de ener- gienota door de cv langer uit te la- ten en gericht te verwarmen met een verplaatsbare kachel. Enorm Engering kan precies berekenen welke capaciteit daarvoor nodig is. Punt van aandacht was ook de be- roerde kwaliteit van de lucht in Nederland. Recente satellietfoto's hebben aangetoond dat grote delen van Nederland samen met de Noorditaliaanse Po-vlakte behoren tot de sterkst vervuilde streken van Europa. Een van de grote boosdoe- ners is het zogenoemde ftjn stof. Daarom heeft Zibro een nieutye luchtreiniger ontwikkeld, die o<j>k de kleinste deeltjes uit de binneji- lucht filtert. Ook de ontvochtigesrs en airco's van Zibro zijn uitgerqst met een verfijnd filtersysteem, om de kwaliteit van de lucht in huis te verbeteren. Wilt u weten welke oplossing in uw situatie de beste is? Stap dan naar de officiele klimaatspecialist. Enorm Engering Rubensplein 16-20 426 97 01

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 10