U; Topdrukte moet nog komen maasstad wojjfc ©on stn Organisatie met gebreken van eerste filmfestival A AUTO NAVIGATE Entertainment MHsysteemIH PORTABLE NAVIGATIE 89.95 249 99.95* 149 165 m.- S/nf Aieeft meer te besteden in 2005 Filmhuis Suikerzoet film festival matig bezocht Liduina WAAAAOUW! in de Teerstoof 1200 WATT SUBW00FER OA 95 CORRECT CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 0104.618.500 FAX: 010-4.186.270 WWW.CORRECT.COM fzm SCHIEDAM - De rij slingert als een slang door speelgoed- paradijs Bart Smit. Twee man dik. Achter de kassa worden in rap tempo cadeau- tjes ingepakt en afgerekend. Het afgelopen weekend bete- kende topdrukte voor de speelgoedwinkels in Neder- land. Winkeliers verwachten dit jaar een klein beetje meer omzet dan in voorgaande ja- ren. En dan moet de drukste dag nog komen. SCHIEDAM - Het zag er zo veelbelovend uit het nieuwe initiatief van de kunstalliantie en het Filmhuis. Een nieuw en gratis filmfestival in oude panden in historisch Schie dam. Mooie locaties en prachtige films. Onder de ti- tel SuikerZoet Filmfestival. Ja, inderdaad suikerzoete films waarvan het glazuur je tanden afspat. Helaas bleek afgelopen vrijdag en zaterdag dat dat idee niet aan Schie dammers is besteed. Moet je de Schiedammer dan geld toegeven om naar een gratis festival te gaan?" vroeg een festivalganger zich af. We ■od» Get da iff Rij 1 i«v.' iW Sh( Vie Ge! TO 95* 479T- Art Op de Correct car-stereo en auto navigatie afdeling aan de Ceintuurbaan 111 in Rotterdam vindt u alles op het gebied van car-elektronica. Alles staat overzichteiijk opgesteld en vakkundige verkopers staan u met raad en daad terzijde en geven u een persoonlijk advies. Daarnaast is bij aankoop ook directe inbouw mogelijk. -279T-Art 499T- Art.nr. 13 ZONDAG 4 DECEMBER GEOPEND VAN 1100-17.00 UUR -249T- Art.nr. 16 Woensdag 30 november 2005 xq54 Er wordt deze dagen flink ingeslagen voor 5 december. Winkeliers verwachten dit jaar een iets hogere omzet te behalen dan in 2004. Foto Roger van der Kraan door Karin Moerman Marlous Kelder is een van de moe- ders die Sint dit jaar een handje helpt. Voor twee kinderen moeten er cadeaus worden ingekocht en dat doet zij het liefste alleen en op haar gemak. „Paps past op de kin deren, dan heb ik lekker even de tijd om de stad in te gaan." Voor dochterlief van tien is het niet moeilijk een keuze te maken. „Die is gek op alles wat met Polly te ma ken heeft. Vorig jaar heeft ze het Pollyhuis gekregen, nu doen we gewoon wat kleine dingetjes van Polly erbij. Ze speelt er graag mee, dus zonde van het geld vind ik het niet." Voor de dochter van zes is het wel puzzelen geblazen. „Die wil wel van alles, maar sommige dingen vind ik gewoon echt te gor- tig. Een babypop van over de vijf- tig euro, dat vind ik niet leuk meer. Dan zou ik er niks meer bij kunnen kopen. En dat vind (k dan weer niet leuk." Marlous Kelder heeft een duidelijk budget voor zichzelf vastgesteld. Vijftig euro per kind en geen cent meer. Het geld van de opa's en oma's kan er eventueel nog wor den bijgelegd, maar daar koopt ze eigenlijk liever 'iets nuttigs' voor. „Een pyjama ofzo." Heel wat minder gestructureerd gaat het even verderop in de winkel bij Remco Bierhuizen. Hij is op zoek naar gameboys voor zijn twee jon- gens, maar pa vindt de spelletjes zelf ook wel geestig. „Moeilijk doe ik niet hoor, ik ben al lang blij dat ze een hobby hebben. Ja, het is niet goedkoop, maar ze doen er wel lang mee en ze kunnen met elkaar ruilen." Ook bij Intertoys is het gezellig druk. Enorme piratenschepen, kin- derkeukentjes en poppenwagens vinden grof aftrek. Kilometers pakpapier gaan er deze zaterdag doorheen. Ook hier is het even wachten voor het pakketje kan worden afgerekend, maar de sfeer in de rij is goed. Nieuwsgierig worden er blikken geworpen op de pakjes van mensen die voor of juist achter in de rij staan. „He, dat broodtrommeltje van Feyenoord, waar heeft u dat vandaan?", vraagt iemand op het laatste nippertje aan zijn voorganger. Vlug wordt er nog een laatste pakje aan de stapel toegevoegd. Ook achter de kassa blijft de sfeer goed. „Altijd vrien- delijk blijven he, lacht de verkoop- ster, die het nog meent ook. „Van- daag de drukste dag?,, antwoordt ze lachend, „Nee hoor, die komt nog: da's altijd de middag voor pakjesavond, dan is het hier echt een gekkenhuis. ledereen die op het laatste moment nog wat dingen bij elkaar moet sprokkelen." De aanblik in de speelgoedwinkels bevestigt het beeld dat Sint dit jaar iets meer te besteden heeft dan voorheen. Ook werd er weer gelet op de toppers uit speelgoedland die ieder jaar door een deskundige jury met een speciaal zegel worden be- kroond en 'Speelgoed van het Jaar' worden in verschillende cate gories. Zo vindt 'Ernie bij de dokter' voor de kleintjes gretig af trek. Met een paar batterijen in zijn rug laat Ernie de jonge dokter we- ten waar hij pijn heeft en wat er aan gedaan moet worden. Voor jongens blijft piratenspeelgoed ook dit jaar een topper. Vooral Playmobil en Lego pakken uit rond dit thema. Er hangt vaak een aardig prijskaartje aan, maar dat lijken de ouders dan bij deze mer- ken juist weer geen probleem te vinden. „Ik heb nog Playmobil van mezelf, waar mijn kinderen nu mee spelen. En het blijft goed", zegt een moeder die dit jaar twijfelt tussen de zeecontainer of het pira- tenschip. „Maar misschien nemen we het drakenkasteel wel. Ze zijn nu ook helemaal into ridders en draken. Ik verheug me nu al op die gezichten als het papier er straks vanaf gaat." SCHIEDAM - In Het Film huis draait donderdag 1 de cember de film Roads to Kok- tebel (Boris Chlebnikov en Alexej Popogrebski) en vrij- dag 2 en zaterdag 3 december Exits (Tony Gatlif). Na de dood van zijn vrouw raakt een ingenieur in Roads to Koktebel aan de drank en verliest hij zijn baan. Daarna besluit hij met zijn 11-jarige zoon van Moskou naar het huis van zijn zds in Koktebel aan de Zwarte Zee te reizen, een trip van ruim 1600 kilo meter. Zonder geld of enige vorm van transport dwalen ze vol goede hoop door de uitge- strekte landschappen. Voor de vader is de reis een manier om zijn zelff espect weer terug te krijgen, zijn leven weer op de rails te krijgen en om het vertrouwen van zijn zoon te herwinnen. De zoon ziet de fabelachtige kust van Koktebel als het be gin van een nieuw leven en onafhankelijkheid. Nai'ma en haar vriend Zano besluiten in Exits impulsief om van Parijs naar Algerije te reizen via dezelfde route die hun ouders in de jaren 60 na- men maar toen in omgekeer- de richting. Ze zijn op zoek naar zichzelf en naar een die- pere kennis over hun verle- den. Onderweg in Andalusie en Marokko ontmoeten ze zi- geuners en jonge migranten, en beleven ze zwoele avontu- ren. Hun zwerftocht naar het zui- den is ook en vooral een muzi- kale reis die eindigt met een zinderende finale waarin ze de genezende kracht van een extatisch muziekritueel on- dergaan. Het Filmhuis is te vinden in de Nieuwstraat 12. De films zijn te zien op donderdag, vrij- dag en zaterdag om 21.00 uur. Losse kaarten: 7 euro, dona- teurs: 5,50, CJP/CKV/ 65+ en kinderen (tot 12 jaar) 4,50. Re- serveren via de WV Schie dam, tel. 0900 -1.192.192 (0,45 perminuut). SCHIEDAM - De Stichting Intorno Ensemble nodigt al- le kuren van Schiedam uit om een nieuwe 'Liduina' uit te voeren, een bijzonder mu- ziektheaterschouwspel dat inmiddels meer dan vijf keer is uitgevoerd, waarvan drie keer in Schiedam. Aan deze uitvoering wil de regisseur en maker van het stuk, Mar co Kalkman, zo veel moge- lijk koren uit Schiedam la- ten meewerken. De uitvoe- ringen vinden plaats in het najaar van 2006. Koren kunnen zich opgeven bij Femke Schot, tel. 476 10 95 'Moeten Schiedammers dan geld toekrijgen om naar een gratis festival te komen vroeg iemand zich af. Feit was dat het SuikerZoet Filmfestival maar bitter weinig bezoekers trok. Foto Roger van der Kraan door Frank Willemse Blijkbaar want zelfs gasten van ca fe Van Diggelen -dat als informa- tiepunt fungeerde- wilden liever binnenblijven dan honderd meter verderop naar een film gaan. Waarom zo weinig succes? Je kon toch kiezen uit zestien speelfilms. Het slechte weer dan? Ja, natuur- lijk blies de storm vrijdagavond de tent om in de tuin van Le Jardin op de Dam. Nee, eerder lijken weinig reclame en een late verspreiding van de folders schuldig aan de slechte opkomst. Wat te denken van de potdichte deur van het Jene- vermuseum of de slecht te vinden locaties als het Leendertspand aan de Schie. Ook de folder was ondui- delijk en slordig samengesteld. Kortom; niet de reclame om naar de binnenstad te rennen. De films waren -smaken verschil- len- wel van goede kwaliteit. Neem bijvoorbeeld die romanti- sche 'suikerzoete' films als Sissi, Priscilla, queen of the dessert, When Harry meets Sally en Mur- riel's Wedding. Romantische tra- nentrekkers waar jongelui en ou- dere koppels toch voor in de rij moeten staan. Ze waren zeker met zorg uitgekozen en pasten precies bij het zoete thema. Maar ja, als je die films ook in elke videotheek kunt krijgen zodat je ze thuis kan zien... Dan is de keuze niet moei lijk. Tenslotte ga je alleen voor het speciale festivalsfeertje en de leu- ke aankleding naar een filmfesti val. Maar als de folder te laat ver- schijnt, het geluid niet duidelijk is en de kleine projectors soms rate- len en onscherp zijn. Tja, dan vraag je om moeilijkheden. Was er dan niks goed? O, jawel. Het Filmhuis Schiedam had haar zaakjes keurig op orde. Een mooie zaal, goed geluid, lekkere vlieg- tuigstoelen. En als verrassing toe- passelijke suikerzoete hapjes als baklava. Maar vooral mooie en bij- zondere films als Ladies in Laven der. Belle Martha en een Bolly- woodversie van Pride and Prejudi ce. Met als filmisch hoogtepunt Beyond de Rocks uit 1922 met Ru dolf Valentino en Gloria Swanson. Nee, het Filmhuis zat wel vol met mensen die kunnen genieten van een filmsfeertje. Wat duidelijk maakt dat je alleen met een goede organisatie, waaronder publiciteit, kan zorgen dat volgend jaar de Schiedammers in de rij staan voor een gratis film bij het tweede film- festival. SCHIEDAM - Frank Cools en Rembert Desmet spelen zondag 11 december de voorstelling WA- AAAAOUW! in jeugdtheater De Teerstoof. Vier kerst met de gehele familie met de liedjes van Annie M.G. Schmidt in jeugdtheater De Teerstoof met gliihwein, kerstbo- men en de open haard. Kortom: Hollandse gezelligheid. Een prins die altijd wandelt in zijn slaap. Kippetjes die de hollekie- pollekie-dans doen. De liefste opa van heel Europa. En Margootje, helemaal in haar blootje! Een thea- trale muziekvoorstelling, voor jong en oud, waarvan je alleen maar vrolijk wordt. Voor aanvang van de voorstelling is er van 13.30 tot 14.15 uur een zangworkshop, zingen en spelen met Annie M.G. Schmidt voor maximaal zestien kinderen. Na af- loop van de voorstelling worden er kerstballen geknutseld en de kerst- boom versierd. De voorstelling is te zien op zon dag 11 december vanaf 14.30 uur en is geschikt voor kinderen van vijf jaar en ouder. De entree voor kinderen is 4,50, voor volwasse- nen 5,50. Reserveren kan op twee manieren. Via de VVV Schiedam, tel. 0900-1192192 of een uur voor aanvang van de voorstelling tele- fonisch reserveren via nummer 449 03 44. De reserveringskosten zijn 0,50 per toegangskaart. Gere- serveerde kaarten moeten mini- maal een half uur voor aanvang van de voorstelling opgehaald worden en contant aan de kassa van De Teerstoof worden betaald. qfijt JUD( •luu sinds ';ib drupf dode bo oud-l straf i Het b 'S3 een n ttU' nale. S3 een n •sd brons 38-, genoi tob deel. £L Denis ■r/L. „Voc 4AL DAV §0 dag e ari bants geen Schai voor .jffi Than Lutei ..;nr maak tr// J Van "ii® nipte ibt Met i erekl; eerstt Stigt 1 lw wat b nsfll Than vni u<b dus n VOL gen h 'utijl telfa\ 'Vttlfa. deee ihwf/ vierd isd! j haar 1 ireb de mi rtttsr achte r W Met idis zichti adq ploeg Tsl leyba I'ljJT Rijnr 'SSI! laagg JfV/ VEC schoc na»3 exam Spee] zogei -Ju. JUD( matt ternai eenm 6W was xAtt doka gram final! slot ii AV/ WAT toern lende badC tevrei De Si het ti ■iOSj eenm Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super- aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk ♦MEERPRUS DIRECTE MONTAGE 20.- EXCL BTW MEERPRUS DIRECTE MONTAGE 20- EXCL. BTW CLARION BD-159RG AUTORADIO METCD-SPELER Met ingebouwde versterker van 4x50 Watt. Radiogedeelte met FM/AM ontvangst. Het scherm is voorzien var heldere groene verlichting. PIONEER DEH-3700MP AUTORADIO CD-SPELER MET MP-3 Autoradio CD-speler met klapfront RDS- Tuner met 18 voorkeuze zenders voor FM/AM. Deze radio CD-speler heeft een vermogen van 4x45 watt. C0RRECTPRIJS EXCL. BTW C0RRECTPRIJS EXCL BTW SONY SXS-L121P5 AUT0SUBW00FER 30 cm subwoofer die met zijn maximale belastbaarheid van 1200 Watt zorgt voor een voelbare laagweergave baskast. ALLEEN ZATERDAG 3 DECEMBER VAN 17.00-18.00 UUR 459T- Art.nr. 12 INCLUSIEF BTW 95.14 INCLUSIEF BTW 165.41 C0RRECTPRIJS EXCL. BTW MEERPRUS DIRECTE MONTAGE 20.- EXCL. BTW MEERPRUS DIRECTE MONTAGE 20- EXCL BTW INCLUSIEF BTW 107.04 Art.nr. 297424 GARMIN STR E ETPI L0T-i3 PORTABLE NAVIGATIE MetTFTkleurenscherm. De cartografie is opgeslagen op een uitneembaar TransFlash geheugenkaartje. Gedetailleerde MapSource City Select wegenkaart van de Benelux plus de basiswegenkaart van West-Europa. Incl. zuignapsteun en 12-volt voedingkabel. Geschikt voor batterij voeding, Afm. 7.5x7.5x5 cm. JVC KD-G151 AUTO-CD SPELER MET LUIDSPREKERS Fraai vormgegeven auto-CD-speler met 18xFM en 6xMG voorkeuzes. Ingebouwde versterker van 4x45 Watt. Voorzien van afneembaar front. C0RRECTPRIJS EXCL. BTW INCLUSIEF BTW 107.04 Art.nr. 13 ♦MEERPRUS DIRECTE MONTAGE €20-EXCL BTW Art.nr. 302020 C0RRECTPRIJS EXCL BTW INCLUSIEF BTW 296.31 KENWOOD KDC-5024V AUTORADIO CD-SPELER VW-BLAUW 4x50 watt versterker. Radio met RDS en 24x voorkeuze zenders. 3-Bands equalizer met 6 klankinstellingen. Voorzien van afneembaarfront. C0RRECTPRIJS EXCL. BTW PIONEER AVIC-X1 AUTO NAVIGATIE ENTERTAINMENT SYSTEEM De AVIC-X1 is een DVD-navigatiesysteem met 6.5 inch wide Touch Screen, gemotoriseerd kantelscherm en een krachtig audio/video gedeelte (Mosfet 4x50 versterker, D4Q-tuner, MP3, CD/DVD speler). Het is zelfs mogelijk om tijdens het navigeren een DVD-video film te spelen (op b.v. een achterscherm). De route, en nuttige randinformatie (zoals TMC verkeersinformatie, een 15/15km kaart van uw omgeving, een Europese overzichtskaart), wordt opgeslagen in een 32MB groot geheugen. Het afneembare frontpaneel zorgt voor de nodige discretie, C0RRECTPRIJS EXCL. BTW nr. 102 INCLUSIEF BTW 118.94 I-2499;- Art.nr. 979 INCLUSIEF BTW 1545.81 C0RRECTPRIJS EXCL. BTW JVC KD-G 611 AUTORADIO CD-SPELER MET MP-3 EN WMA Iti-functionele draaiknop. FM/MG/LG radio gedeelte met RDS-verkeersinfo. 4x50 Watt. Afneembaar en neerklapbaar front. In zilver kleur uitgevoerd. PRIJZEN EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. ALLE PRIJZEN EXCL. BTW.TENZIJ ANDERS VERMELD. WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 9.30-18.00 uur, donderdag en vrijdag 9.30-21.00 uur en zaterdag 9.00-18.00 uur. Zondag geopend van 12.00-17.00 uur. INCLUSIEF BTW 177.31 INCLUSIEF DIRECTE MONTAGE C0RRECTPRIJS EXCL. BTW SONY CDX-R6550 AUTORADIO CD-SPELER Met Motion Blade PLUS-mechanisme. Geschikt voor MP3 en Atrac3 plus bestanden. Inclusief afstandsbediening RDS tuner. 4x50 Watt vermogen. INCLUSIEF BTW 196.35 BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam1. Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Centrum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 6