y maasstad Kerstfilm 'Bad Santa' iste mager om echt leuk te zijn i Win FIFA 06 Football Manager! r r 0909 - 50 10 699 ,- luister tip Alice Russell - My Favourite Letters Souad Massi - Mesk Elil Alband is het adres voor winterbanden Nu al bij huisartsen de verzekeraar opgeven KERSTCONCERTEN maasstad puzzel v Unieke lezersaanbieding Twee prachtige in de Grote- of St. Laurenskerk Rotterdam is I Cfl Huisartsen uit regio adviseren: 49 r M\la westblaa k 1 SO post b u s 1 685 3000 br rotterdam door Vincent Wernke De Kerstdagen met hun posi- tieve boodschap zijn niet aan iedereen besteed. Sommigen haten deze dagen met alles wat daarbij hoort. Voor die mensen is 'Bad Santa' een geschikte film. Voor iedereen die wel zweert bij gezellige kerstdagen is deze cynische komedie van regisseur Terry Zwigoff niet geschikt. Want dan wil je toch geen kerstman zien die de een na de andere vrouw neemt, steevast dron- ken op zijn werk verschijnt en vloekt als een bootwer- ker? Alle huisartsen in Nederland zijn vertegenwoordigd in de LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging, waarvan de Huis- artsenkringen per district een afsplitsing zijn. De Huisartsen- kring is een beroepsvereniging die de belangen van de huisart sen per district behartigt. Naar aanleiding van het nieuwe zorg- stelsel waar we met ingang van 1 januari 2006 allemaal mee te maken krijgen, wil de Huisartsenkring district Rotterdam ons wijzen op enkele belangrijke punten. Vrijdag 16 december a.s. - aanvang 20.15 uur Maandag 26 december a.s. (2e kerstdag) - aanvang 20.15 uur. Zo doet u mee! klEE Woensdag 7 december 200 CX63 Alice Russell heeft indruk gemaakt op de Nederlandse podia. Zo was zij in 2005 als zangeres van het Quantic Soul Orchestra de uitsmij- ter van het Supernatural Festival en stond zij datzelfde jaar met haar eigen band op Maison Royal. Wie naar My Favourite Letters luistert zonder naar het cd boekje te kijken zal vermoeden met een zwarte zan geres van het kaliber Chaka Khan of Aretha Franklin te maken te hebben. Niets is minder waar, want Alice Russell is een kleine Engelse dame die desondanks voorzien is van een dijk van een stem. Een en ander was al te horen op haar de- buut Under The Munka Moon, die een verzameling bevat van num- mers die zij gemaakt heeft met pro ducers als Bah Samba, Kushti, Quantic, Atjazz en Plaid. My Fa vourite Letters werd geheel gepro- duceerd door TM Juke en is daar- door een meer evenwichtige cd dan de voorganger. Alle aspecten van Russells talent komen aan bod, ze laat zich absoluut niet in een hokje duwen door zich aan een stijl te binden. Behalve funk en jazz zijn er ook genoeg uitstapjes naar pop en afrobeat te vinden. jk!32345 Sinds haar optreden op WOMEX in 2001 te Rotterdam is Souad Massi een welbekende naam ge- worden bij liefhebbers van wereld- muziek. In haar geboorteland Al- gerije trad Souad Massi jarenlang op met een flamencoband en ver- volgens met een hardrockband. Traditionele muziek interesseerde haar toen nog niet. In 1999 ver- huisde zij naar Parijs om gebruik te kunnen maken van de grotere vrij- heid van meningsuiting. Hoewel Massi niet echt politiek actief is, spreekt ze graag vrijuit over de problemen in Algerije en wil ze als moderne moslimvrouw een posi- tieve bijdrage leveren aan het beeld van dit land. Het album Deb (2003) stond vol melancholische liederen, want Massi had heimwee naar haar vaderland. De cd werd een groot succes. Net als Deb be vat haar derde album Mesk Elil een mengeling van Arabische mu ziek met Westerse pop, flamenco en Afrikaanse muziek. Rustige ballades op zwoele ritmes (Malou) wisselen af met ritmische opzwe- pende nummers (Ilham) en duetten (ondermeer met Daby Toure). Een prachtalbum. hex8673 De cd's die hier besproken worden zijn te leen bij de Centra- le Discotheek, Hoogstraat 110 in Rotterdam. Voor de catalo- gus: http://www.muziekweb.nl. Al 35 jaar stuurt Alband ban- denservice ons veilig de weg op, begeleidt dit bedrijf ons vei lig door strenge winters in bin- nen- en buitenland! Alband bandenservice heeft voor alle merken auto's en motors ban- den op voorraad, en dat is uniek. „Nog steeds denken veel men- sen dat je onder iedere auto ban- den naar keus kunt zetten. Dan zijn ze bij ons aan het verkeerde adres. We kennen alle auto's en weten exact welke band onder welke auto moet. Reden waar- om we zoveel merken autoban- den verkopen. Waaronder Bridgestone, Continental, Mi- chelin, Pirelli en Dunlop." Wilt u veilig en goed rijden, op- timaal profijt hebben van de banden dan is ook het uitlijnen en balanceren van de wielen heel belangrijk. Ook daarin is dit bedrijf van Hans Poley ge- specialiseerd. En dan nog zijn we er niet, want wie veilig de winter door wil rollen, die zou eens aan winterbanden moeten denken. „Gelukkig ondervin- den steeds meer mensen hoe prettig het rijden is met winter banden bij sneeuw en ijzel, de auto ligt een stuk vaster op de weg. Vanaf 7 tot 8 graden bo- ven nul raden we aan de zomer- banden om te ruilen voor win terbanden. Het rubber van deze banden is en blijft zachter en soepeler dan zomerbanden waardoor er meer grip op de weg is en je dus veiliger rijdt." Om u van dienst te zijn: Alband verkoopt niet alleen winterban den maar verhuurt ze ook! En als u nou toch op wintersport gaat, profiteer dan van nog meer Alband service: dragers, ski- boxen en sneeuwkettingen voor alle types autos's kunt u bij dit bedrijf kopen, maar ook huren. Kan toch mooi een flinke duit schelen. Desgewenst kan Poley ook voor de zogeheten spikes- banden zorgen: banden waar ijzertjes in geslagen worden waardoor de auto veel grip op de weg hebt in sneeuwgebie- den. Wist u overigens dat je met sneeuwkettingen om de banden in Nederland niet mag rijden! „We doen de klanten voor hoe je de kettingen om de banden moet leggen, fluitje van een cent. Pas in de Alpenlanden is het toegestaan ze om de banden te leggen." Het is maar dat u het weet. Dat er aan de le Jerichostraat een vooraanstaand en groot bedrijf is gevestigd dat over een mo dern geoutilleerde werkplaats, receptie, wachtruimte en groot magazijn beschikt. Dat al 35 jaar ervaring heeft met autoban- den en gespecialiseerd is in win terbanden en wintersportservi- ce. Alband bandenservice! Alband bandenservice, le Je richostraat 40d. Telefoon: 4146 082 4122 104 'Santa Claus is coming to town', zegt het bekende kerstliedje. In 'Bad Santa' gebeurt dit ook letter- lijk, want kerstman Willie (Billy Bob Thornton) reist van stad naar stad. Hij doet dit samen met zijn collega, de lilliputter Marcus (To ny Cox). Ze werken in dienst van grote winkelcentra als kerstman en zijn kerstelf om de kinderen in de stemming te brengen. Zelf hebben ze met hun bezoekjes echter een veel minder ideeel doel. Aan het eind van een dag werken laat Mar cus zich insluiten. Hij schakelt ver- volgens het alarm uit, laat Willie binnen, waarna ze er samen met de kerstopbrengst van de winkel van- door gaan. Van deze buit kunnen ze de rest van het jaar leven en dat gaat zo al jaren goed, elke kerst weer. Marcus ergert zich echter steeds meer aan Willie. Hij is dan ook geen voorbeeldige kerstman. Hij is vrijwel de hele dag chagrijnig, heeft een hekel aan kinderen, zuipt zichzelf een stuk in de kraag en komt daardoor regelmatig te laat. Bovendien komt het niet bepaald vredig over als de kerstman zijn zinnen vult met vloeken en tegen- over klanten opschept over zijn ge- notstaaf. Ook maakt hij er een sport van om gewillige vrouwen te nemen in de pashokjes van de win- Misschien is deze zwarte komedie alleen geschikt voor de extreme kersthaters. kels. Dat hij regelmatig wordt be- trapt, maakt hem niet uit. Marcus weet dat het een keer mis zal gaan dankzij Willie's onvolwassen ge- drag. Terwijl Marcus probeert hun huidige klus tot een goed einde te brengen, trekt Willie in bij een dik ventje (Brett Kelly) en zijn demen- te oma, die geloven dat hij werke- lijk de kerstman is. Geloofwaardig kun je 'Bad Santa' nauwelijks noemen. Wie gelooft immers dat winkeleigenaren de go re Willie ihhuren als kerstman, ter wijl zijn baard de hele dag op half zeven hangt, hij duidelijk een drank- en gedragsprobleem heeft en bovendien geen enkele interes- se toont in de kinderen die hem be- Voorzitter dr. Bart Ader: „Dehuis- Wat vinden de huisartsen van het artsen maken zich grote zorg of ie dereen straks wel staat ingeschre- ven bij een huisarts. Sommigen denken van wel maar in de praktijk blijkt dikwijls dat ze niet bij ons staan ingeschreven. Met ingang van 1 januari moet iedereen bij een huisarts staan ingeschreven. Is dit niet het geval dan kan uw medisch dossier niet bijgehouden worden en kunt u geen beroep doen op een huisarts buiten kantooruren op de huisartsenpost." Ook blijkt het veel voor te komen dat iemand, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, zich niet heeft af- gemeld bij de vorige huisarts waar door twee huisartsen inschrijfgeld voor deze patient claimen. „In het nieuwe zorgstelsel kun je maar bij een huisarts staan ingeschreven, anders gaat dat straks veel proble men geven." Het is dus van groot belang dat iedereen, ziekenfonds of particulier, op zijn polisblad kijkt of daar de juiste huisarts op staat vermeld en dit ook kenbaar maakt aan zowel de huisarts als de verzekeraar. Ander aandachtspunt is dat in het verleden voor particulier verzeker- den gold dat zij van de huisarts de rekeningen kregen en deze decla- reerden bij hun verzekeraar. Met ingang van het nieuwe zorgstelsel zal de huisarts zelf voor de declara- ties zorgen. Dat was al het geval bij ziekenfondsverzekerden. Bij de huisarts zijn dan ook naam en po- lisnummer van de verzekeraars van ziekenfondsverzekerden be- kend. Echter, in de meeste particu- lierverzekerden gevallen weet de huisarts niet bij wie de verzeker- den staan ingeschreven. Daarom is het van belang dat iedereen nu de naam van de verzekeraar en het polisnummer schriftelijk aan de huisarts opgeeft. Dat is ook voor de huisarts van belang omdat met ingang van 1 januari het huisart- senhonorarium voor een deel zal bestaan uit de inschrijfgelden. Belangrijk verder is om te weten of uw huisarts een overeenkomst heeft met uw verzekeraar. Is dat niet het geval dan zal de patient ook in 2006 zelf verantwoordelijk blij ven voor de declaraties. Ook als u van plan bent in de toekomst te gaan wisselen van verzekeraar is het dus van belang dat u bij uw huisarts naar bovengenoemde overeenkomst informeert. nieuwe zorgstelsel Ader: „Op zich is het een goede zaak dat het verschil tussen zieken fonds- en particuliere patienten verdwijnt. Dat is niet meer van de ze tijd. Maar de manier waarop dit uitgevoerd wordt, daar zijn we het absoluut niet mee eens. Een heel ingewikkeld, onoverzichtelijk sys- teem dat tekent voor deze regering die erg is voor marktwerking. De minister zegt dat de verzekerden nu alle macht krijgen. Zij mogen zelf een verzekeraar kiezen. De minister denkt voorts dat op deze manier de verzekeraars kwalitatief goede polissen voor weinig geld gaan aanbieden en goede en goed- kope hulpverleners zullen contrac- teren. Dat verwachten de huisart sen helemaal niet! De macht van de verzekeraars zal alleen maar toenemen. Je ziet nu al dat kleine verzekeraars fuseren. Neem Ach- mea: daar vallen al zes merken on der. Uiteindelijk zal het zo zijn dat er een stuk of vijf grote concerns overblijven die onderling de dienst gaan uitmaken en in toenemende mate minder beslist kan worden tussen zorgverlener en patient on derling. De verzekeraar zal steeds meer over de schouders meekijken en uiteindelijk beslissen." Dus u bent er niet blij mee „Absoluut niet. Het nieuwe zorg stelsel brengt voor de huisartsen enorm veel extra administratief werk met zich mee, waardoor we minder tijd over houden voor de medische zorg. Een kwalijke zaak. Bovendien is het erg moeilijk om met elkaar een goed overzicht te krijgen welke patient bij wie inge schreven staat en maken we ons ernstig zorgen dat iedereen straks iiberhaupt staat ingeschreven bij een huisarts. Voor veel mensen zijn de kosten veel te hoog, waar door veel patienten straks onverze- kerd zullen blijven rondlopen." Ader droomt nog wel eens van de tijd van de regionale ziekenfond- sen als het SZR en ARV. „Toen waren de situaties veel beter te overzien, waren alle ziekenfonds- patienten verzekerd bij de regiona le verzekeraar en was er een veel betere binding met de patienten." Kijk voor meer informatie op de website www.huisartsinfo.nl. zoeken. Billy Bob Thornton zet zijn rol ook wel erg vet aan en overdrijft hierin nogal. De eigen- zinnige acteur is op zich geschikt als 'Bad Santa', maar het straalt niet echt van de fim af dat hij het ook echt leuk vond om deze rol te spelen. Ook Bernie Mac als stoere winkeldetective, John Ritter als sullige winkelchef en vrijwel alle andere spelers in "Bad Santa' zijn eerder irritant dan leuk. Wat niet wil zeggen dat er hele maal geen geslaagde grappen in 'Bad Santa' zitten. „Bent u de kerstman?" vraagt iemand aan Willie, waarna hij cynisch ant- woordt: „Nee hoor, ik ben boek- houder en draag dit pak als mode statement." En wat doet een kerst man eigenlijk de rest van het jaar? „Tot maart niets en dan word ik paashaas." Overigens speelt ook Lauren Graham ('Gilmore Girls') een rol in 'Bad Santa', als gewilli ge barkeepster. „Ik ben een etende, drinkende, schijtende en neukende kerstman'zegt Willie bij hun eer- ste ontmoeting in een kroeg. „Be- wijs het maar", antwoordt zij. Ook de andere scenes van Graham heb ben vrij letterlijk niets om het lijf: ze wordt nog een paar keer geno- men en dat was het. Als geheel is 'Bad Santa' gewoon te mager om echt leuk te zijn. Maar De dvd die hier te huur en te koop is bevat overigens de ongecensu- reerde versie, met (tamelijk brave) seksscenes die men in Amerika niet mocht zien. Toegeven: voor Amerikaanse begrippen gaat de film vrij ver. Maar zelfs dan blijft het de vraag wat regisseur Terry Zwigoff precies voor ogen had met deze zwarte komedie, die werd ge- produceerd door Joel en Ethan Coen. Laatstgenoemden bewezen zelf eerder heel erg leuke zwarte komedies te kunnen maken. Waar- om ze als uitvoerend producent hun handen hebben gebrand aan 'Bad Santa' is mij daarom een raadsel. week blade Mannenkoor Door Eendracht Verbonden Kampen, o.l.v. Klaas Jan Mulder (jubileum 45 jaar dirigent). Ook speelt Klaas Jan Mulder een aantal kerstimprovisaties op piano en orgel. Meer dan 100 minuten koorzang en muziek! In verband met de verwachte grote opkomst gaan de kerk- deuren al om 19.00 uur open. Toegangsprijs normaalC 17,50, nu op vertoon van deze adver- tentie slechts 12,50 p.p. Improvisatieconcert door organist Sander van Marion (jubileum 50 jaar organist). Meer dan 100 minuten improvisaties! Toegangsprijs normaal €13,-, nu op vertoon van deze adver- tentie slechts €8,- p.p. Voor beide concerten geldt een korting van maar liefst 5,- per persoon op de toegangsprijs bij inlevering van deze advertentie. Maximaal 6 personen per bon. Deze actie is nietgeldig in combinatie met andere kortingen of op reeds gekochte kaarten berusting regiment magazijn kort ogenblik heilwens bloedvat rem- constructie handelinq uitroep van afkeer malloot groente buigend groeten namaak samen- leving onbezet T— aanklampen onbuig- zaam zangnoot Griekse letter soort warmwater- est T schriif- vloeistof appel overschot wreedaard seintaal bekoorlijk onheils- godin door vuilnishoop sportterm familielid roem figuur inhouds- maat sprookjes- figuur met schitder- gerei verharde huid EA Sports komt met FIFA 06 voor echte voetballiefhebbers. Door de intui'tieve gameplay worden alle bewegingen van de spelers tot in de kleinste detail beheerst. Passen, schieten, tackelen, dekken, afschermen en dribbelen als een speler van wereldklasse is eenvoudiger dan ooit. Het is met het managementonderdeel ook mogelijk om sponsors te contracteren, spelers te kopen en te verkopen, investeren in de toekomstige sterren en met FIFA 06 kan er een echte sterspeler gecreeerd en kunnen alle onderdeien van het spel aan de eigen speelstijl en voorkeuren aangepast worden. Kortom TOTAAL VOETBAL ten top. Los het Zweedse raadsel op. In de genummerde vakjes leest u de oplossing. Die oplossing kunt u van woensdag 7 t/m dinsdag 13 december 2005 doorgeven via U kunt zo vaak bellen als u wilt. En wie vaker belt, heeft meer kans... Vul hier de gevonden letters in en bel het gevonden woord door via 0909-50 10 699. 1 2 3 4 5 6 7 8 i 2005 - puzzel en win services Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Prijswinnaars ontvangen automatisch schriftelijk bericht. Kijk voor meer informatie op www.eagames.nl De oplossing uit nummer 41 is: ovenwant Een griil-bakoven Crousty Vap Delice van Tefal is gewonnen door: M, v.d. Zijde, Hekelingen; R. Verheij, Ridderkerk; G. v.d. Veen, Rotterdam; T. Korporaal, Schiedam. ALICE RUSSELL My Favourite Letters

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 13