schiedam WD kiest voor veel nieuwe gezichten E SIX DAY REVIVAL! Rabobank Al I CC VOOR DE KERSTACTIVITEITEN K00PZ0NDAG 11 DECEMBER Ervaring en Kennis 38 PLUS Jacques presenteert 4 boekop j hoge hoogte 6-daagse Rotte rda m SI ZONDAG 11 DECEMBER GEOPEND in verhuizen Vroom slechts op derde plek CDA AHOY1 ROTTERDAM Aran Mite Ea® Verhuizingen Gewond na aanrijding maasstacH^ Gratis afhalen 010-473 18 79 fI a; t -I? k Mededeling aan onze lezers en adverteerders Inbraak in sigarenzaak Man gewond op het werk Medewerkers geldbedrijf overvallen Deze week in Maasstad Weekbiaden Land van Belofte Dubbeldam teruq naar zijn roots Mammapoli Vlietland heeft poli voor borstkanker Krabbeplas Kunst moet recreatie- gebied redden Sportnota Jan van Vugt over het sportbeleid Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 jsJ 7 december 2005 12e Jaargang nr 49 l WEKELIJKS IN DEZE KRANT Kerstkaarten met uw eigen logo? www.mercator.nl 25 jaar 25 jaar TICKETS Beide kerstdagen geopend. Bel voor reserveringen Topwielersport entertainement Rabobank Op maandag 26 december, tweede kerstdag, zijn onze kantoren de gehele dag gesloten. VIDE AUDI KTV OPEN VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR, ALEXANDRIUM III WOONMALL GESLOTEN ALEXANDRIUM I Zie onze advertentie elders in deze krant. FlinXe korting OP merkschoenen Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbiaden w g e k b I s d n| Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plus Woudhoek Geuzenplein 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Post Boertiavalaan 79 Drop-it y Lange Kerkstraat 86 Het nieuwe programma van de WD heet 'Vaste koers'. In dit het verkiezingsprogramma staan ze- ven speerpunten opgesomd. Met de afkoop van de erfpacht op de eerste plaats. Wonen op eigen grond of weg met die erfpacht wordt de verkiezingsslogan van de liberale fractie. Andere speerpun ten zijn 'Veiligheid' met een harde aanpak van de verstoorders, een vitaal stadshart en Schiedam als door Frank Willemse SCHIEDAM - De politiek maakt zich op voor de verkiezin- gen. Juist nu verschijnen de verkiezingsprogramma's van de plaatselijke politieke partijen en de kandidatenlijsten voor de nieuwe gemeenteraad. Partijen en raadsleden zijn bang dat de verkiezingen van 7 maart volgend jaar vooral zullen gaan over de nieuwe burgemeester. Een grote opkomst wordt verwacht door het circus van het burgemeesterreferendum. Alle aan- dacht dreigt naar de twee kandidaten voor de burgemeesters- post te gaan. Waarschijnlijk een kandidaat van de PvdA en een van de WD (Cor van Tilborg?). kunststad. Bijna allemaal nieuwe gezichten bij de WD. Oude coryfeeen als Will van Wijk, Engelien van Col- lenburg en Anneke Elenbaas verla- ten de politiek. Van de eerste zes- kandidaten -zoveel hoopt de WD in de raad te krijgen- zijn er vier nieuw. Alleen Ad Mostert heeft sa- men met Rob Oosthof vier jaar in deze raad gezeten. Ad Mostert, rector op een scholengemeen- schap, wordt de verwachte lijst- trekker. De ijscoman uit de Gor- zen, Rob Oosthof, krijgt de tweede plek. Ad Mostert heeft nu een jaar de oud-fractievoorzitter Will van Wijk vervangen. Deze bepaalde vijftien jaar als fractievoorzitter de politiek van de WD. Een nieuwe fractie met op de derde plek Ron Dries, bekend van Dries Autospui- terijen die nu werkt bij de branche- vereniging MKB (Midden en KleinBedrijf). Op nummer 4 'de eerste VVD-dame' Pauline Geurt- sen die al in de jaren '80 in de Vlaardingse raad voor de VVD zat. Op plek 5 Foort Oosten -een aanstomend jong talent volgens Mostert- en op 6 Eric Goossens die een eigen bedrijf heeft. De CDA, die andere oude partij, heeft Christine Daskalakis, nu wet- houder Sociale Zaken in dit colle ge, de nieuwe lijsttrekker gemaakt. Daarna volgt Ad Hekman die een periode in de raad zit en de belang- rijk post Ruimtelijke Ordening in de regioraad vervult. Daarna volgt pas de huidige fractievoorzitter Martijn Vroom die een derde stek van de vertrouwenscommissie van de CDA heeft gekregen. Dit 'pas- seren' van de huidige fractievoor zitter ten gunste van Ad Hekman heeft volgens bronnen binnen het CDA Schiedam twee redenen. Ten eerste wordt Vroom de komst van een betwiste hoge torenflat in Spieringshoek aangerekend. Bo- vendien pal naast de Rooms Ka- tholieke Scholengemeenschap Spieringshoek. Daamaast doen ge- ruchten de ronde dat Vroom slecht ligt bij de PvdA en Hekman juist erg goed. Het CDA probeert op de ze wijze vooruit te lopen op de uit- slag van de verkiezingen, omdat de PvdA naar verwachting de groot- ste partij zal worden. Zie de advertentie elders in de krant. Maasstad weekbiaden zal ook de laatste week van het jaar normaal verschijnen. Wei vragen wij onze adverteerders om al het advertentiemateriaal voor het laatste nummer van dit jaar (28 en 29 december) al op vrijdag daarvoor om uiterlijk 16.00 uur aan te leveren. Wij wensen al onze lezers en adverteerders fijne kerstdagen en een heel gelukkig en gezond2006! Directie en medewerkers Maasstad weekbiaden SCHIEDAM - Het heerlijk avondje was nog niet gekomen of grote delen van Schiedam hadden het huis en de tuin al helemaal in kerstsfeer gebracht. In De Gaarden (Schiedam-Noord) trok dit tafereel al enige tijd de aandacht in een tuin die zich ook leent voor dit soort uitbundigheid. Naar verwachting zullen deze week nog veel meer huishoudens het voorbeeld volgen en de stad 's avonds een groot lichtjesfestijn worden. Foto Roger van derKraan SCHIEDAM - De sloop van de panden aan de PKO-laan blijft de gemoederen van de omwonenden bezighouden. Was er eerst com- motie oyer de fouten die de ge meente heeft gemaakt bij de aan- vraag van de sloopvergunning en over de vertraging die daaruit voortvloeit. Inmiddels is de sloop KERSTTIJD GROOTSTE WINKELGEBIED VAN ROTTERDAM Alexandrium is het grootste winkelgebied van Rotterdam! Hier vindt u horeca, kinderopvang, zes verschillende par- keergelegenheden en meer dan 211 winkels verdeeld over Alexandnum I Shopping Center, Alexandnum II Megastores en Woonmall Alexandrium III. Genoeg ingredienten voor een lange dag winkelplezier Alles voor iedereen. A20, AFRIT 16 ROTTERDAM PR. ALEXANDER wel begonnen rrpiar voor een aan- tal panden is de vergunning nog al- tijd niet afgegeven. Op 1 december was in ieder geval nog geen be- kendheid gegeven aan het afgeven van de vergunning. 1 december waren inmiddels wel vier van de ongeveer achttien pan den gesloopt. En alhoewel de sloop nu dus is gestart, is bewo- nersvereniging Schiedam-Oost er niet gerust op dat het slopen van de panden zodanig snel gaat dat de klus voor de feestdagen is geklaard en dat men met de Kerst van alle overlast is verlost. De omwonenden zijn ook aller- minst te spreken over de manier waarop de slopers te werk gaan. Er is angst dat belendende percelen schade oplopen door de werk- SCHIEDAM - In een tabakswinkel aan het Rubensplein is in de nacht van maandag op dinsdag ingebro- ken. Een oplettende getuige zag dat er door twee mannen werd in- gebroken en waarschuwde direct de politie. De buit, diverse vuilnis- zakken gevuld met diverse sigaret- ten, werd door de geschrokken in- brekers achtergelaten. VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR zaamheden. Daarnaast is er veel overlast vari het bouwverkeer dat de gesloopte materialen afvoert. Dit in combinatie met het bouw verkeer dat de aanpalende nieuw- bouw moet voorzien van materia len. Onduidelijk is bijvoorbeeld welke route het bouwverkeer daar- bij moet rijden. Feit is wel nu veel drempels worden genomen en dat dit tot veel klachten leidt. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Een 62-jarige man uit Schiedam is maandagochtend gewond geraakt bij een arbeidson- geval in de Admiraal Trompstraat. Omstreeks 11.30 uur kreeg de man. door nog onbekende oor- zaak, een stempelvoet van een container op zijn voeten. Nadat de Schiedammer bevrijd was uit zijn benarde positie werd hij overge- bracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.De Ar- beidsinspectie stelt een nader on- derzoek in. Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.lwandljke.nll SCHIEDAM - Twee medewerkers van een geldbedrijf zijn dinsdag- morgen rond 09.00 uur beroofd, terwijl zij bezig waren met werk- zaamheden aan een geldautomaat aan de 's Gravenlandseweg. De twee bevonden zich in een ruimte achter de automaat, toen twee nog onbekende mannen de ruimte bin- nendrongen en de medewerkers onder bedreiging van een vuurwa- pen een flink geldbedrag afhandig maakten. De twee mannen gingen er van- door op een grijze scooter. Een van hen droeg een zwarte muts en trui, de ander een baseballpet. De re cherche vraagt iedereen die meer informatie heeft over de twee man nen en hun huidige verblijfplaats contact op te nemen via nummer 0900-8844. SCHIEDAM - Een 26-jarige inwo- ner uit Vlaardingen is vrijdagoch- tend vroeg gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht was gevlogen. De man verloor op de Vlaardingerdijk, in een. bocht, de macht over het stuur en sloeg ver- volgens over de kop. De bestuur- der werd met een vermoedelijke schedelfractuur overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum. Twee andere inzittenden liepen geen letsel op. opruimjng 88ffi!K§ Broersvest 135 Schiedam 010 - 426 84 92 ABC parkeergarage op loopafstand

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1