Bulletin Voor 31 december 2005 het geld op uw rekening! Toeslagen aanvragen kan nog steeds Het bericht over uw toeslag Belastingdienst Toeslagen Geef wijzigingen direct door Tip! Bewaar dit Bulletin bij uw administrate Heeft u voor 1 november 2005 een of meer toeslagen aangevraagd, dan ontvangt u voor eind december 2005 per aanvraag een bericht. Daarin staat het voorlopige toeslagbedrag, zoals Belastingdienst /Toeslagen dat heeft vastgesteld. Voor 31 december 2005 vindt dan de eerste betaling plaats. Als u voor 1 november niet in de gelegenheid bent geweest uw aanvraag voor een toeslag in te dienen, dan kunt u dit alsnog doen. Het formulier dat u van Belastingdienst/Toeslagen heeft ontvangen, stuurt u compleet ingevuld terug. Natuurlijk kunt u het formulier ook downloaden van www.toeslagen.nl. Nadat Belastingdienst /Toeslagen uw aanvraag heeft verwerkt, ontvangt u een bericht waarin staat hoeveel toeslag u ontvangt. Voor huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag ontvangt u een apart bericht. Hieronder ziet u een voorbeeld van een bericht Zorgtoeslag, inclusief uitleg. Meer informatie over de toeslagen vindt u op www.toeslagen.nl Leuker kunnen we't niet maken. Wel makkelijker. 8elast/ngd/enst Toeslagen Tinl Rs.i4lar rlit Riillotin hii iiui orlminlctratia December 2005 Belangrijk bericht over de toeslagen Eerste toeslagen worden uitbetaald Als uw aanvraag bij Belastingdienst/ Toeslagen is binnengekomen, con- troleert de Belastingdienst eerst alle gegevens, Vervolgens wordt vastge steld welk bedrag u ontvangt Belastingdienst/Toeslagen stuurt u pertoeslag een schriftelijk bericht met daarin de hoogte van het vooriopige toeslagbedrag. U kunt dus meer dan een bericht ontvangen. De toeslag wordt maandelijks voor- uitbetaald. Het geld staat steeds voor het eind van de maand op uw rekening. De betaling van uw zorg- verzekering, uw huuriasten en de eventuele kosten van de kinder- opvang verzorgt u zelf. Uw toeslag is voorlopig. Pas na 1 april 2007, als alle gegevens over 2006 definitief zijn geworden en door Belastingdienst/Toeslagen zijn ge- controleerd, wordt het definitieve toeslagbedrag vastgesteld. Als u voor 1 november 2005 een toeslag heeft aangevraagd, ontvangt u de eerste maandelijkse betaling uiterlijk 31 december 2005 op uw rekening. De tweede en volgende maandelijkse termijnen worden rond de 20e, maar uiterlijk de laatste dag van de maand, op uw rekening gestort Indien het jaarbedrag lager is dan 60,- wordt het in een keer uitbetaald. Jaar- bedragen onderde 24,- worden niet uitbetaald. Geen bericht of niet het juiste voorschot ontvangen? Als u voor 1 november een toeslag heeft aangevraagd en op 31 decem ber nog geen bericht heeft ont vangen, kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Dit geldt ook als er in het bericht verkeerde gegevens staan of als u niet het juiste voorschot heeft ontvangen. RE p®; Uw toeslag voor 2006 kunt u tot 1 april 2007 aanvragen. Als u uw aanvraag na 1 november 2005 heeft ingediend, dan maakt dat niets uit voor de hoogte van het bedrag dat u over heel 2006 krijgt uitbetaald. U krijgt de eerste maandelijkse be taling alleen niet meer in december 2005 op uw rekening bijgeschreven. Tot die tijd betaalt u zelf de volledige kosten van uw zorgverzekering, de huur of eventueel de kinderopvang. Bij de eerste betaling ontvangt u een hoger bedrag, omdat u dan ook de betaling ontvangt over de maanden waar u al recht op had. Voorkom vertraging; vul uw aanvraag zo goed mogelijk in Indien Belastingdienst/Toeslagen onduidelijkheden vindt in uw aan vraag, kan de toeslag niet wor den vastgesteld. U krijgt dan een brief, waarin u wordt gevraagd de ontbrekende gegevens alsnog zo snel mogelijk door te geven. De gegevens moet u invullen op de brief zelf. Vervolgens stuurt u deze weer terug. Het bericht met de hoogte van de voorlopige toeslag ontvangt u dan zo snel mogelijk, waarna de eerste betaling plaatsvindt. Makkelijk aanvragen en wijzigen via www.toeslagen.nl De snelste en makkelijkste manier om een aanvraag in te dienen of wijzigingen door te geven, is via www.toeslagen.nl. Hier kunt u het aanvraag- en wijzigingsprogramma downloaden. Kunt u de aanvraag of de wijzigingen niet elektronisch indienen, vraag dan het formulier op bij de BelastingTelefoon: 0800-0543. Houd uw Sofi-nummer bij de hand. Woont u in het buiten- land? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 38 53 85. Een toeslag vraagt u meestal aan voorhet hele jaar. Maarin de loop van dat jaar kan uw situatie natuurlijk veranderen, waardoor u te veel of te weinig toeslag ontvangt. U bent verplicht wijzigingen direct door te geven. Als de hoogte van uw toeslag door die wijziging verandert, ontvangt u een bericht met het nieuwe toeslagbedrag. Op elk moment van het jaarkunt u aan Belastingdienst/Toeslagen doorgeven dat u geen toeslag meer wilt ontvangen. U kunt ook aangeven dat u de toeslag met terugwerkende kracht wilt stopzetten. Zo voorkomt u dat u achteraf nog grote bedragen moet terugbetalen. Als u een of meer toeslagen ontvangt, hoeft u een wijziging maar een keer door te geven. Belastingdienst/Toeslagen zorgt ervoor dat elke wijziging ook in de andere toeslag(en] wordt verwerkt. Tenzij het gaat om een wijziging in uw bank- of giro- rekeningnummer. Dit geeft u per toeslag door, aangezien u voor de uitbetaling per toeslag een ander rekeningnummer kunt opgeven. In het bericht vindt u het jaar bedrag over2006 dat aan u wordt uitbetaald: De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de gegevens van uw aanvraag. Deze gegevens staan op de achterzijde van het bericht. Hoeveel geld u per maand krijgt, hangt af van de hoogte van het jaarbedrag. Indien het jaarbedrag lager is dan 60,- wordt het in een keer uitbetaald. Jaarbedragen onder 24,- worden niet uitbetaald. Belastingdienst Toeslagen Postbus 0000, 0000 XX Utrecht Aan JJ. Voorbeeld Voorbeeldlaan 5 1234 AA Voorbeeldstad Hier kunt u zien om welke toeslag het gaat: huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Het woord 'voorschot'geeft aan dat de toeslag voorlopig is vastgesteld. Zorgtoeslag Voorschot 2008 Beschikklngsnummer I 1234.58.789.T.06.0.001.3 Dagtekenlng 5 december 2005 Uw voorschot zorgtoeslag voor heel 2006 Is 699 Dit bedrag Is een voorschot. De definitieve berekening ontvangt u automatisch na afloop van het jaar. Periode: 1 Januarf t/m 31 december 2006 Zorgtoeslag per maand Toetsingslnkomen voor zorgtoeslag Zie voor een specificatie de achterzijde. Wijzigingen snel doorgeven Veranderingen In uw situatie kunnen invloed hebben op de hoogte van uw zorgtoeslag. Dan loopt u kans dat u geld moet terugbetalen. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst/Toeslagen. Ga naar www.toeslagen.nl voor meer informatie. Bel voor een wijzigingsformulier de Belastingdienst: 0800 - 0543. Het bedrag wordt uitbetaald op rekeningnummer 1234123. 58 22 000 Rekeningnummer Als u de zorgtoeslag op een ander reke ningnummer wilt ontvangen, geef dit dan door aan de Belastingdienst/Toeslagen. Bel voor een wijzigingsformulier de Belastingdienst: 0800 - 0543. Berekening De Belastingdienst/Toeslagen heeft dit voorschot berekend op basis van het toetsingslnkomen voor zorgtoeslag. U kunt de berekening ook zelf uitvoeren op www.toeslagen.nl. Belastingdienst/Toeslagen www.toeslagen.nl of telefoon 0800 - 0543 (maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur}. Het bedrag dat u gemiddeld per maand ontvangt Door afronding van het bedrag per maand, kan het uitbetaalde bedrag iets verschillen van het maandbedrag in het bericht Uiteindelijk ontvangt u wel het hele jaarbedrag. Onderaan in het bericht staat het rekeningnummer waarop het geld wordt overgemaakt U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543, maandag tot en met donderdag van 08.00 - 20.00 uur en vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 20