4 .ntSLg maasstad k x°54 Vlietland verbetert behandeling borstkanker Wr 189 66 CM BREEDBEELD LCD TELEVISIE DVD-RECORDER MET 160GB HARDDISK Wflj ilk <§i BD sH[T(i(i 6 CD WISSELAAR m:- JVC m.- CORRECT KOOPJESKELDER, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.618 FAX: 0104.186.270 WWW.CORRECT.COM Filmhuis 55-Plus Mammapoli van acht ziekenhuizen doorgelicht Officiele aftrap BOS- impuls Activiteiten in De Erker *52°WES Uder Doorbraak id Borstbeelden Overleg In de Correct Koopjeskelder aan de Ceintuurbaan 111 in Rotterdam kunt u altijd profiteren van interessante aanbiedingen. Voor deze kelderaanbiedingen geldt: soms open doos modellen. Telefonische reserveringen zijn niet mogelijk. PIONEER PDM-406 6CD WISSELAAR Wisselaar voor 6 CD's met programmeermogelijkheid tot 32 nummers, verdeeld over de 6 discs. Random play mogelijkheid voor verrassende afspeelvolgorde. Overzichtelijk FL-display waarin u niet alleen de speeltijd kunt aflezen, maar ook kan zien welke disc er speelt en welke nummers u heeft geprogrammeerd. In zwart uitgevoerd. Afm. 42x10.5x29.4 cm. JL49T- Art.nr. 61566B KELDERPRIJS FINLUX LCD-2630 BREEDBEELD LCDTELEVISIE Met zijn slanke design en een beeldformaat van 66 cm een plezier om naar te kijken, Naast teletekst met geheugen en het duidelijke on-screen display biedt dit toestel ook de mogelijkheid, met zijn resolutie van 1280x768 pixels HD beelden weer te geven. Een helderheid van 500 cd/m2 met een contrast verhouding van 600:1 zorgt voor een prachtig beeld. Voorzien van 3 Scart-aansluitingen. In zilver kleur uitgevoerd. Afm 56x65.2x11.8 cm. KELDERPRIJS jm.- *N0G SLECHTS19 SETS MAXIMAAL1 PER KLANT 0P=0P ARIST0NA ARD 260 HOME CINEMA SYSTEEM Home Theater set met een uitgangsvermogen van totaal 200 Watt en ingebouwde 6 kanaals Dolby Digital decoder. Gei'ntegreerde DVD en CD geschikt voor het afspelen van jpeg en MP3 files, DVD, DVD+R/RW, VCR, CD-R/RW discs. Digitale tuner met voorkeuze. Compleet met 5 satelliet luidsprekers en Subwoofer. Inclusief afstandsbediening. In zilver kleur uitgevoerd. KELDERPRIJS JVC DR-MH 30 DVD-RECORDER MET 160 GB HARDDISK Voor de echte video hobbyist en frequente opname gebruiker heeft JVC een DVD recorder met een 160 GB hardeschijft. Een regelrechte kwaliteits topper waar u opnames mee kunt maken tot 102 uur. Van de harde schijf kunt u een "High Speed kopie maken naar DVD-R/RW. Ook tegelijkertijd opnemen en afspelen behoort tot de mogelijkheden en neemt zowel NTSC als Pal op. In zilver kleur uitgevoerd. Afm. 43.5x7x26 cm. KELDERPRIJS DVD RECORDER MET DIVX EN MP3 ZONDAG 11 DECEMBER GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR Woensdag 7 december 2005 c J SCHIEDAM - In het Film- huis draait donderdag 8 de- ccmber de film Hawaii Oslo (Erik Poppe), vrijdag 9 en za- terdag 10 december The Ma chinist (Brad Anderson). Hawaii, Oslo volgt de klepto- maan Leon en zijn jeugdlief- de Asa, die elkaar na tien jaar weer gaan zien. De film volgt ook Trygve. de gedetineerde broer van Leon, die in zijn paar uur verjaardagsverlof naar Hawai wil vluchten. En een wanhopig echtpaar, Frode en Milla, dat hun zieke kind alleen kan redden met een du re operatie in Amerika. Dan is er Vidar, de ziekenbroeder die de toekomst ziet als hij slaapt, en ten slotte Bobbie-Pop, een suicidale popster die in de anonimiteit is geraakt. Alles en iedereen komt in een in- ventieve plot samen op de heetste dag van het jaar in de straten van Oslo. Overtuigen- de en aangrijpende film. In de duistere psychologische thriller The Machinist lopen de realiteit en de paranoide gedachten van Trevor Reznik parallel aan elkaar. A1 een heel jaar slaapt Trevor niet of nauwelijks en heeft hij het idee dat hij achtervolgt wordt. Deze angst en een serie hoogst ongewone gebeurte- nissen veranderen z'n leven langzaam in een nachtmerrie. Maar waar eindigt de droom en begint de realiteit? Christi an Bale in de rol van Reznik verheft de filmische puzzel tot een hoger niveau door zijn be- wonderenswaardige fysieke inleving in de rol. Hij is maar liefst 27 kilo afgevallen voor de film, wat The Machinist als bizarre nachtmerrie zeer over- tuigend maakt. Het Filmhuis is te vinden in de Nieuwstraat 12. Voorstel- lingen zijn donderdag, vrijdag en zaterdag om 21.00 uur. De kassa is open vanaf 20.30 uur. De prijzen op een rijtje: losse kaarten kosten 7 euro, dona- teurs betalen 5,50. Reserveren via de WV Schiedam: 0900 - 1.192.192. SCHIEDAM - De Stichting Ouderenwerk organiseert donderdag 8 december een decemberbingo in diensten- centrum De Woudhoek. Aanvang is 13.30 uur. Za terdag 10 december wordt er een dansavond gehouden in De 4 Molens van 19.30 tot 23.00 uur. Dat kost 1,90 per persoon. Zaterdag 31 december wordt er een Oudejaar/ Nieuwjaarsfeest georgani- seerd in De 4 Molens van 20.00 tot 00.30 uur. Toegang is 2,50 per persoon, inclusief oliebollen en hapjes. Vooraf inschrijven. door Ted Konings SCHIEDAM - Het Vlietland Ziekenhuis is in Schiedam begonnen met borstoperaties in dagbehandeling. Het is een van de recente initiatieven die maken dat de zogenaam- de Mammapoli van het zie kenhuis door een gespeciali- seerde commissie is beoor- deeld als 'zeer goed'. De Mammapoli is de afdeling van het ziekenhuis waar vrouwen met borstkanker worden behandeld. Het Vlietland Ziekenhuis doet mee met de tweede ronde van een zoge- naamd 'Doorbraakproject Mam- macarcinoom' voor deze afdelin- gen. Als onderdeel van het project worden de Mammapoli's van de acht deelnemende ziekenhuizen doorgelicht. De borstkankerafde- ling van het Vlietland werd samen met de ziekenhuizen in Tiel en Harderwijk beoordeeld als 'koplo- pers' van het project. Chirurg Ingeborg Mares licht de achtergrond van het Doorbraak project toe. „Er blijken grote ver- schillen te zijn tussen de kwaliteit en behandeling van vrouwen met borstkanker in de verschillende Nederlandse ziekenhuizen." Ma res en haar collega H. Lont ver- richten bijvoorbeeld jaarlijks ieder zestig tot zeventig borstoperaties. Dit omdat hun collega's deze ope- raties aan hen toevertrouwen. „Maar in andere ziekenhuizen gaat het soms om vijf of minder, omdat iedere arts zelf borstoperaties wil blijven doen." Voor een chirurg volstaat dat aantal volgens Mares niet om goed werk te kunnen blij ven verrichten. Om het algehele niveau van de zie kenhuizen in de zorg aan vrouwen met borstklachten omhoog te bren- gen, startte het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO sa men met de Vereniging van Inte- grale Kankercentra (VIKC) het Doorbraakproject Mammacarci- noom. Daarin worden zaken tegen het licht gehouden als de toegang van patienten tot een goede en snelle diagnostiek, de snelheid waarmee een behandeling wordt begonnen en afgerond, de mate waarin de verschillende professio nals die betrokken zijn bij de be handeling samenwerken en de er- varingen van patienten tijdens hun behandeling. Na een jaar hard werken zijn de doelstellingen van het project nu gehaald, aldus Mares, die optrad als projectleider namens het zie kenhuis. „Daar zijn we best trots op." Het Vlietland Ziekenhuis wordt door de onderzoekscommis- sie van het project met name ge- prezen vanwege de nazorg aan pa tienten. Mares: „Daarin gaat het niet alleen maar om het herstel van Het team van de Mammapoli. Van links naar rechts en vanboven naarbeneden: dokter H.J. Rath, chirurg, dokterG.M. Stenger, radioloog, dokterH.E. Lont, chirurg, E. Lansbergen, coordinerend oncologieverpleegkundige, dokter I. Mares-Engelberts, chirurg, R. Vermeer, coordinerend oncologieverpleegkundige, (daar weer iets voor), T. Meester-Amelsbeek, coordinerend oncologieverpleegkundige, dokter F.H. Beverdam. chirurg, dokter U. Balkenende, chirurgM. Boelhouwer, coordinerend oncologieverpleegkundige, dokter A. Verdaas, radioloog. Foto vlietland ziekenhuis de vrouw, maar kijken we ook naar de balans in haar leven." Een borstoperatie blijkt voor veel mensen zeer ingrijpend in de ma- nier waarop ze tegen zichzelf en hun toekomst aankijken. Dit geldt ook voor de partners van de patien ten. De controles duren tot vijf jaar na behandeling. Mares is voorstander van verlenging van die te'rmijn, omdat zo'n twintig procent van de kankergezwellen die terugkeert, zich na die termijn openbaart. De Mammapoli is te vinden in de polikliniek van het ziekenhuis. Sinds 1 januari 2004 is er een Mammapoli in zowel Schiedam als Vlaardingen. In de polikliniek van het ziekenhuis wordt iedere dag een aantal plaatsen vrijgehouden voor vrouwen met borstproble- men. Op die manier moeten zij er zeker van zijn binnen vijf werkda- gen terecht te kunnen. In Vlaardin gen is dit doel gehaald, blijkt nu uit de cijfers die als onderdeel van het project worden bijgehouden. In Schiedam is die termijn soms lan- ger, maar wordt volgens Mares hard gewerkt om die termijn te be- korten. Na het eerste onderzoek willen de artsen van het Vlietland patienten binnen vijf dagen uitsluitsel kun nen geven over de diagnose. Uit de cijfers blijkt dat in tachtig procent van de bezoekers van de polikli niek inderdaad te lukken. „Bij de rest van de vrouwen is aanvullend onderzoek nodig om een betrouw- bare diagnose te kunnen stellen", aldus Mares. Jaarlijks maken tus sen de 500 en 600 vrouwen ge- bruik van de Mammapoli. Zo'n 140 daarvan worden uiteindelijk geopereerd. Dat moet binnen tien dagen kunnen gebeuren, zo stelt het Vlietland zich ten doel. Verder is het ziekenhuis in Schie dam gestart met operaties in dag behandeling. „Uit de ervaringen van vrouwen blijkt dat zij het pret- tig vinden om snel weer thuis te zijn", aldus Mares. „Uiteraard kunnen ze -bij vragen of vererge- ring van klachten- een beroep doen op de coordinerend oncologiever- pleegkundigen." Deze vier verpleegkundigen zijn speciaal aangesteld op de borst- kankerafdeling. Zij begeleiden vrouwen die te horen hebben ge- kregen dat ze borstkanker hebben, met name met het geven van infor- matie en het begeleiden van beslui- ten die de vrouw over haar behan deling moet nemen. Want na de constatering van kanker staat een vrouw voor veel vragen, aldus Ma res. Welke operatie zal worden uit- gevoerd? Door verschillen in de aard en mate van ontwikkeling van het kankergezwel, de algehele ge- zondheid, de zwaarte van de be handeling en ook de vraag naar hoe de vrouw er na de behandeling uit wil zien, zijn er een hoop kno- pen door te hakken. Onlangs presenteerde Mares het boek Borstbeelden, waarin vrou wen letterlijk een boekje open doen over hoe ze met deze vragen omgingen. Ook bevat het boek veel foto's van vrouwen na hun be handeling, die helpen patienten die nog voor een operatie staan, een idee te geven over wat hen te wachten staat en wat de mogelijk- heden zijn. De gespecialiseerde verplegers van de borstkankerafdeling doen ook mee met het zogenaamde mul- tidisciplinair overleg, waarmee de Mammapoli als onderdeel van het project is begonnen. Daarin be- spreekt het behandelend team we- kelijks alle patienten. Behalve de chirurg doet ook de radialoog en op afstand een patholoog mee. Het overleg leidt er volgens Mares toe dat onnodige heroperaties voorko- men worden. „We leggen de gege- vens van de echo, de foto en de naaldpunctie bij elkaar en komen samen tot een eindconclusie. „98 Procent zie je, maar een elektro- magnetische MRI-scan kan iets ex tra's eruit halen." Zo zijn er in een jaar tijd veel ver- beteringen tot stand gebracht in de behandeling van borstkankerpati- enten. Voor de initiatiefnemers geen reden om achterover te leu- nen. Vorige week is er een kort operationeel overleg geweest om verbeteringen aan te blijven bren- gen. Dat overleg moet wekelijks blijven plaatsvinden. Verder is er een enquete ontwikkeld waarin pa tienten voor elke fase van het ziek- tebeeld (onderzoek, behandeling en nazorg) hun mening kunnen ge ven. Zo kan blijvend gemeten wor den waar het beter kan, aldus Ma res. Het Vlietland hoort tot de tweede lichting van ziekenhuizen in Ne- derland die hun polikliniek voor vrouwen met borstkanker lieten doorlichten. Aan een eerste ronde deden twaalf ziekenhuizen mee. SCHIEDAM - De wethou- ders Christine Daskalakis en Henk Jan Habermehl zijn vandaag, woensdag 7 december, aanwezig bij de officiele aftrap voor een sa- menhangend programma van buurt-, onderwijs- en sportactivteiten. De start vindt plaats in en rond ba- sisschool El Furkan aan de Eduard van Beinumlaan. Gemeenten die samen met buurt-, onderwijs- en sport- organisaties sportieve activi- teiten organiseren voor (kwetsbare) jongeren, kun nen vanaf 2005 hiervoor een financiele bijdrage krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is de BOS-im- puls, waarbij BOS staat voor buurt, onderwijs en sport. De BOS-impuls wil jongeren in de leeftijd van 4-19 jaar, met achterstanden op het gebied van bijvoorbeeld ge- zondheid, welzijn of onder wijs, een steuntje in de rug geven. Laagdrempelige sport- of bewegingsactivitei- ten kunnen deze jongeren stimuleren tot een gezonde- re levensstijl en probleemge- drag terugdringen. Zo kun nen de BOS-activiteiten meehelpen om iets te doen aan problemen op school of bij de sociale ontwikkeling, overgewicht, of overlastge- vend gedrag. Het ministerie heeft geld be- schikbaar gesteld voor pro- jecten in de stadsdelen West, Groenoord en Noord, voor een periode van vier pro- jectjaren, tot en met 2008. Activiteiten die in het kader van de BOS-impuls zullen worden georganiseerd zijn onder andere het tussenspel (sport, spel en andere activi teiten voor kinderen die overblijven op school), Thuis op Straat (na school- tijd) en ambulant jongeren- werk. SCHIEDAM - In wijkcen- trum De Erker wordt zater dag 10 december een kin- derdisco georganiseerd met als thema Winterwonder- land. De disco is van 19.00 - 20.30 uur en de entree is een euro. Woensdag 14 decem ber wordt er van 15.15 tot 16.45 uur kinderbingo ge- draaid voor kinderen tot en met 7 jaar. Dekinderen kun nen onder begeleiding van een ouder komen. Voor maar 1,20 kan al bingo wor den gespeeld. CORRECT K00PJESKELDER Art.nr. 297727B ARISTONB Art.nr. 284330B Art.nr. 271027B Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super- aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. VESTEL RW-400 DVD RECORDER MET DIVX EN l-LINK Seschikt voor het afspelen van de meeste DVD en CD ormaten incl. jpeg, MP3 en Divx bestanden. n zilver kleur uitgevoerd. Afm. 43.5x4.4x20.1 cm. ALLEENZATERDAG 0 DECEMBER VAN 17.00-18.00 UUR SUPER-UUR SETPRIJS - Art.nr. 292601B PRIJZEN EN ZETFOUTEN V00RBEH0UDEN. OPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag van 9.30-18.00 uur, donderdag en vrijdag van 9.30-21.00 uur, zaterdag van 9.00- 18.00 uur. Zondag geopend van 12.00-17.00 uur TOOPJES WELDER RUIME PARKEER- GELEGENHEID DIRECT VOOR DE DEUR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 6