Tange geeft zich bloot in donkere gedichten met heldere prenten Jongerendebat 'Jong in Schiedam' samen of apart? Rook in zorgcentrum Ramkraak mislukt Zonder rijbewijs Gestolen fiets Inbraak in supermarkt Meer service aan ondernemers Vrijwilligers gezocht voor Visiteciubs Presentatie boven op de Euromast Christmas Country Linedance Woensdag 7 december 2005 MILIEUKLACHTEN UIT UW REGIO maasstad weekbladen SCHIEDAM SCHIEDAM - Spirituele Vereniging Harmonia ontvangt don- derdag 8 december Petra Giesbergen die vertelt wat sjamanis- me is. De avond wordt gehouden in wijkcentrum De Blauwe Brug en begint om 19.45 uur. Toegang is vijf euro. Unicef Koken Kerstkrans Kerstmarkt Gospelsound Verbanden Inloopconcert Slank V» De DCMR Mitieudienst Rijnmond behandelt klachten over stank, stof, lawaai en andere overlast van bedrijven in het Rijnmondgebied. Hieronder leest u een toelichting op een deel van de 319 klachten die in de week van 28 november tot 5 december zijn binnengekomen. Stankoverlast in Vlaardingen en Schiedam van asfaltcentrale De meldkamer van de DCMR ontving op woensdag 30 november verspreid over de dag 55 klachten over de stank van verbrand rubber en oliestank uit Vlaardingen en Schiedam. Uit onderzoek van de uitrukdlenst van de meldkamer bleek dat het bedrijf Asfalt Productie Rotterdam Rijnmond in Pernis de stankoverlast veroorzaakte. Nadat de productie om vijf uur stopte, kwamen er geen stankklachten meer binnen. De stank werd vermoedelijk veroorzaakt door een partij vervuild asfalt. Als uit verder onderzoek blijkt dat dit inderdaad het geva! is, mag dit materiaal niet meer op deze manier verwerkt worden. Brand zwembad oorzaak stankoverlast in IJsselmonde (R'dam) Op vrijdag 2 december brak rond tien uur's avonds brand uit in zwembad IJsselmonde in Rotterdam. In eerste instantie werd gedacht aan gevaar- lijke stoffen uit ammoniak- en chloortanks. Nadat bleek dat het zwembad leeg stond in verband met mogelijke sloop, was er geen gevaar meer dat deze stoffen vrij zouden komen. Over de brand kwamen achttien stankklachten binnen uit Rotterdam (Kralingen, Overschie en de Esch) en uit de gemeente Berkel en Rodenrijs. Discotheek veroorzaakt geluidsoverlast in Rotterdam In de nacht van zaterdag op zondag 4 december kwamen klachten over geluidsoverlast van discotheek Club Outland bij de meldkamer binnen van zeven inwoners van Rotterdam-Prins Alexander. Het bleek dat ook de politiemeldkamer klachten over de harde muziek had ontvangen. De meld kamer geeft klachten over geluidsoverlast van horeca door aan de politie. Op dit momdnt is de politie nog de aangewezen instantie voor de behan- deling van geluidsoverlast van de horeca. Vanaf 1 januari 2006 ligt deze taak voor Rotterdam bij de DCMR. De milieuklachtentelefoon: (010) 47 33 333 (24 uur per dag). Of uw klacht via internet: www.dcmr.nl/milieuklacht. SCHIEDAM - In een zorg centrum aan de Voorbergh- laan is zondag rond 16.30 uur wat rookontwikkeling ontstaan, waardoor ge- vreesd werd voor brand. De politie en brandweer kwa men naar het centrum, waar zij constateerden dat een storing in een wasmachine de vermoedelijke oorzaak was. Er was geen brand en niemand raakte gewond. SCHIEDAM - Onbekenden hebben in de nacht van za terdag op zondag proberen in te breken in een sigaren- winkel op de Troeistralaan door een ramkraak. Deze mislukte, het lukte de onbe kenden niet om binnen te komen of iets buit te maken. Het pand raakte wel bescha- digd. De politie stelt een on derzoek in naar de identiteit van de daders en de precieze toedracht van dit misdrijf. SCHIEDAM - De politie heeft zaterdagmiddag rond 15.45 uur op de Vlaardin- gerdijk een 30-jarige Vlaar- dinger bekeurd voor het rij- den zonder rijbewijs. Sur- veillerende politie zag de man met een auto door het rode licht rijden, waarna de man werd bekeurd. SCHIEDAM - Een 25-jarige inwoner uit Pijnacker is vrijdagmiddag op het Broersveld aangehouden omdat hij met een fiets aan zijn hand liep, die na contro- le bleek te zijn gestolen. De verdachte werd natuurlijk aangehouden. SCHIEDAM - In een super markt aan het Hof van Spa- land is het afgelopen week end ingebroken. Een ruit aan de voorzijde bleek rond drie uur's nachts te zijn in- gegooid, waarna het dieven- gilde een grote ravage aan- richtte Op diverse plaatsen werden glas en sigaretten aangetroffen. Een gevulde tas werd door de inbrekers achtergelaten. Vermoedelijk zijn zij tijdens hun 'werk- zaamheden' gestoord. www. maasstad weekbladennl KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3000BD Rotterdam Telefoon 010 4004491 Fax 0104128449 email: stadsgroepadv@rotterdamsdagblad.nl Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP email: bezorgingmaasstad@rotterdamsdagblad.nl Telefoon 0900 2020299 (10 euro ct. p.min.) ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning MANAGER: H. Wirtz Telefoon 010 4004290 CHEF VERKOOP: B. van Dongen Telefoon 06 53 786940 VERTEGENWOORDIGERS: S. Verzendaal Telefoon 06 10921026 B. van Dongen Telefoon 06 53786940 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Totdinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Fax 010 4004366 Email redactie: maaspostwaterweg@redactie.maasstad.nl K. Moerman - van der Knaap Telefoon 010 4004322 E. Meijer Telefoon-010 4004401 Chef-redactie: P. E. vanderHeide Telefoon 0104004490 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 06 51562210 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: PcM Lokale Media b.v. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden Deze rechten berusten bij PcM Lokale Media b.v., c.q. de betreffende auteur SCHIEDAM - In de bibliotheek aan het Bachplein zijn tot en met 17 december elke woensdagmid- dag en zaterdagochtend vrijwilli- gers van Unicef te vinden waar kerstcadeautjes en wenskaarten bi gekocht kunnen worden. SCHIEDAM - 'Koken met jenever en ander Schiedams gedistilleerd' is het eerste Nederlandse kook- boek waarin Schiedams gedistil leerd een hoofdrol speelt. Het kookboek, dat uitgebracht wordt door Lions Club Schiedam, laat zien dat gedistilleerde dranken als jenever en likeuren bij de berei- ding van een gerecht een toege- voegde waarde hebben. In 'Koken met jenever en ander Schiedams gedistilleerd' zijn recepten voor amuses, voor-, hoofd- en nage- rechten te vinden. Het boek is voor 19,95 te krijgen in de Schiedamse boekhandels. SCHIEDAM - In de Co-operatie op de Dam kan donderdag 8 of woensdag 14 december een kerst krans worden gemaakt en wijn worden geproefd. Aanvang is 20.00 uur en de kosten zijn dertig euro. Zelf een snoeischaar meene- men, voor materiaal wordt gezorg- d.inschrij ven of informatie via Per- nilla Cederbank, tel. 06 - 52 30 80 44 of mail: pernilla@co-opera- tie.nl SCHIEDAM - In wijkcentrum Oost wordt woensdag 21 decem ber een kerstmarkt georganiseerd van 17.00-20.00 uur. Voor de kin- deren is er een workshop boom- hangers maken. Voor informatie: wijkcentrum Oost, Boerhaavelaan 79, tel. 245 18 18. SCHIEDAM - In de Dorpskerk aan het Noordeinde wordt zondag 11 december weer een Gospel- sound gehouden. Te gast is Double G, een acapellagroep uit Den Haag met een zes man sterke bezetting. Aanvang is 19.00 uur. SCHIEDAM - 'Verbanden' een tentoonstelling van Inge van Haas- tert is tot en met 11 december nog te zien in Pand Paulus. De kunste- nares zal zelf aanwezig zijn bij de afsluiting van haar tentoonstelling in Pand Paulus aan de Korte Ha- SCHIEDAM - Het wekelijkse in- loopconcert in de Grote Kerk wordt zaterdag 10 december ver- zorgd door Kamerkoor Rotterdam. Zijbrengen een programma van Christmas Carols met onder andere Away in a manger, Inthe bleak midwinter, en Ding dong! Merrily on high. Aanvang is 15.00uur en de toegang is vrij. SCHIEDAM - Gezelligheid en de feestdagen staan onlosmakelijk verbonden met (veel) eten en drin- ken. Hoe kom je nu zonder extra kilo's die feestdagen door? Marie- Jose Torenvliet-Schoop, dietiste, geeft tijdens een workshop op dinsdag 13 december vanaf 19.30 uur handige tips. De avond vindt plaats in zaal De Basis op de eerste verdieping aan het Nijhoffplein 17. Inschrijven? Bel tussen 12.30 en 13.00 uur naar 06 - 41 75 15 41 of mail naar info@nutrifit.nl door Bart vail Zessen WATERWEG- ..Applaus voor het beheer", roept Martine Her man van Stichting Kunst in Openbare Ruimte (SKOR), ter- wijl groenbeheerders in fluctue- rende oranje pakken, gewapend met kettingzagen en helmen met veiligheidslampen vanuit het duister de verlichte boskavel bij de Krabbeplas binnen marche- ren. Wethouder van Cultuur, Ben van der Velde neemt samen met de Schiedamse kunstenaar Florentijn Hofman plaats in een fel beschenen hoogwerker om van bovenaf het startsein te ge- ven voor '90 minuten', een kunstzinnige natuurbeheershow. Het culturele evenement is onder- deel van 'Case Study Krabbeplas'. Op initiatief van de Gemeente Vlaardingen en SKOR uit Amster dam doet de werkgroep al vanaf 2001 in samenwerking met ver- schillende kunstenaars onderzoek naar nieuwe recreatiemogelijkhe- den binnen recreatiegebied 'De Krabbeplas'. Kunstenares Esther Didden van 'Case Study Krabbeplas' vertelt in Restaurant Paviljoen De Krabbe plas, voorafgaand aan het snoei- spektakel buiten, dat het gebruik van het recreatiegebied vanaf de aanleg in de jaren '70 sterk veran- derde. Toen kon de mens er na ge- dane arbeid tot rust komen. Nu la- ten zelfs de surfers het gebied links liggen. „Kan kunst een bijdrage le- veren om het gebied een nieuwe betekenis te geven?", vraagt Did den zich af. Op invitatie van de werkgroep ont- wikkelden 'Buro MA.AN' (Ste- denbouw en beeldende kunst) en Martine Herman een cultureel pro gramma. Omdat in 'De Krabbe plas' achter de schermen hard ge- werkt wordt om natuurontwikke- ling en recreatie hand in hand te la- ten gaan, besloten zij het beheer in de schijnwerpers te zetten. Het re- sultaat: 'De Grote Beheershow', of: regulier beheer omgetoverd tot cultureel evenement. Om zeker te zijn van spektakel be- naderden Martine Herman en 'Bu ro MA.AN' kunstenaar Florentijn Hofman, bekend van de blauwge- verfde huizen aan de Beukelsdijk in Rotterdam. „Hij kan als geen ander de visuele kracht van objec- ten uitlichten", legt Herman uit. Als de wethouder weer met beide benen op de begane grond staat, kan ook het publiek het zaagspek- takel van '90 minuten' onder bege- leiding van de Scouting vanuit vier door wit en geel licht beschenen hoogwerkers aanschouwen. Beneden kunnen de toeschouwers van het evenement op de koude de- cemberavond zich warmen bij de stand van kunstenaar/kok Wessel Holleman. Hij liet zich door het landschap van de Krabbeplas in- spireren en kwam tot een menu van lamsbout, gepofte aardappels en kastanjes met warme chocolade of dampende bisschopswijn. De hoofdrol is donderdagavond weggelegd voor de zagers. „Je kunt ze aanraken! Je kunt ze om een handtekening vragen!", roept Florentijn Hofman. „Je kunt er ook een adopteren!" Na het vellen van nog een dikke boom klinkt drie maal de toeter ter beeindiging van de snoeishow. Onder luid applaus verlaten de za gers via een door rood vuurwerk verlicht pad als helden van de avond de uitgedunde boskavel. „Een hele happening", vindt Ben van der Velde. „We proberen in Vlaardingen kunst en cultuur in te zetten om eens anders naar de om- geving te kijken. Op deze manier met kou en modder, in het donker uitgelicht en dansende hoogwer kers maakt het bijzonderder." „We hebben nu de smaak te pak ken", verklaart Martine Herman. In de nabije toekomst staat een op- knapbeurt van een toilethuisje op het programma. „Maar alles hangt af van het beheer. Staat het snoeien en uitdunnen van een boskavel op het programma dan bepaalt dat het thema. Mocht het gaan vriezen en ze gaan riet maaien dan doen we daarwatmee." SCHIEDAM - Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben positief gereageerd op een verzoek van de staatssecretaris van Econo- mische Zaken om deel te nemen aan een convenant om de dienst- verlening aan ondernemers te ver- beteren. Met het convenant 'Stroomlijning Dienstverlening aan Ondernemers' wil het ministerie in samenwerking met gemeenten het ondernemers- klimaat op lokaal en landelijk ni veau stimuleren. Daarbij wordt dan gedacht aan een betere com- municatie met het bedrijfsleven door een goede samenwerking tot stand te brengen tussen de lokale bedrijvenloketten, waarover ook Schiedam beschikt, en het landelij- ke bedrijvenloket. Ook het door- lichten van de lokale vergunningen om strijdige regels te voorkomen en om vergunningen te vereenvou- digen ondersteunt ondernemers in hun functioneren. Het wordt bo- vendien van belang geacht om de toezichtlast voor ondernemers te verminderen. Dat kan alleen door een de rijks- en gemeentelijke in- spectiediensten goed te laten sa- menwerken en op basis van een- duidige regels toezicht te laten houden. Het college van Schiedam ziet het voorstel van de staatssecretaris als een uitgelezen kans om de dienst verlening aan ondernemers binnen de gemeente verder te ontwikkelen en zal een projectgroep in het le- ven roepen die hieraan handen en voeten zal geven. SCHIEDAM - De Stichting Oude- renwerk is op zoek naar vrijwillige begeleiders voor de visiteciubs in Schiedam en Vlaardingen. Visiteciubs zijn opgezet voor ou- deren die weinig contacten hebben en die het leuk vinden om weke- lijks op een vaste dag bij elkaar te komen in een ruimte van een zorg- of dienstencentmm.De deelnemers bepalen samen wat er gedaan wordt, bijvoorbeeld een spelletje of een creatieve activiteit. De vrij- williger ontvangt de deelnemers met koffie, verzorgt de tafel voor de maaltijd, begeleidt en organi- seert de activiteiten. Voor meer in fo: Martha Le Kluse, 248 68 87. door Frank Willemse ROTTERDAM - Wordt Jacques Tange te groot voor Schiedam? Eerder dit jaar werd hij tot 'Kunstenaar van het Jaar' gekroond, afgelo pen zaterdag zag boven op de Euromast zijn eerste dichtbundel het licht. „Hij is nu op zijn hoogtepunt", zei Henk Westbroek, wijzend op de bewuste plek. Hij kreeg als fan en bekende Nederlander -zanger, deejay en politicus-het eerste exemplaar van de dichtbun del uitgereikt. Tange, be kend van zijn stripachtige schilderijen, breekt nu door met gedichten. Tange als multi-talent. Ik herken het verdriet in muisgefluister vanfluwelen gordijnen in de zomerwind De eindeloze einder vol gaten van gemis is bewolkt met hier en daar een zonnetje. De zeven laatste woorden van Tange's gedicht is tevens de titel van zijn kunstboek. Een lees- en kijkboek met 27 gedichten en evenveel plaatjes. Zijn schilderij en, tekeningen en pastels zijn be kend om zijn onderwerp en altijd dezelfde uitvoering. Al jarenlang schildert hij 'heldere' mannetjes en vrouwtjes. In heldere kleuren en duidelijke pennenstreek. Maar die figuren zitten, staan of liggen vrijwel altijd te dromen. Dromen van romantiek. In zijn dichtkunst is Tange ook romantisch maar minder direct en meer op afstand. Zelf verklaart hij dat hij zich in de literatuur juist meer blootgeeft. Best wel eng. Waarbij bloot lichamelijk en fi- guurlijk in zijn tekeningen en ge dichten een belangrijk thema is. Op de tekening 'Pussy-cat' ligt een vrouw naakt op een bed een boek te lezen. Wijdbeens voor de lens van de schilder. Maar in plaats van het vijgenblad zit daar een poes. Humor in zijn serie te- Henk Westbroek kreeg het eerste exemplaar van Tange's boek uitgereikt. Hij roemde de lichtheid en humor in zijn schilderwerkjes. Zijn rijmseltjes ken ik nog niet.Foto Roger van der Kraan keningen 'Niet Netjes' die vooral door de Engelse titels begrijpbaar wordt. Dat geldt in mindere mate voor zijn gedichten die serieuzer en donkerder van toon zijn. De titel van het boek 'Bewolkt met hier en daar een zon netje' geeft de barometer van de stemming van Jacques Tange aan. Terugkerende thema's zijn verdriet, gemis en verwondering. Zware thema's die hij met lichte humor maskeert. Zelf geeft hij toe dat er veel schuld, dood en de Heer in de gedichten zit. Eigen- iijk best wel calvinistisch. Maar ik kom dan ook uit Zeeland." Gedichten gevonden in een oude kast door zijn vrouw Belinda. Ge dichten vooral uit de jaren tachtig toen hij twee jaar op het Noorder- eiland in Rotterdam woonde. Zijn buurman Jan Eikelboom 'een echte dichter' stimuleerde hem. Maar schilderen -focus op een discipline- kreeg de overhand. Maniakaal schilderen, tekenen met golfjes en elegante lijnen. Zo vond hij zijn stijl. Niet abstract maar figuratief met kleuren die aan de middeleeuwen doen den- ken. Terugkerend onderwerp zijn vrouwen die verleiden en mannen die met gesloten ogen in kat- zwijm vallen. Altijd in een passe partout als een soort behangetje in zwoele kleuren. Die stijl spreekt mensen aan. Eerst werd hij 'Talent van het jaar 2004' en dit jaar kreeg hij de hoogste titel 'Kunstenaar van het jaar'. En dan nu een tweede boek, zijn eerste was er een met prenten en gedichten. Henk Westbroek, die zelf ook een litho van Tange heeft, roemde de lichtheid en hu mor in Jacques' schilderwerkjes. „Zijn rijmseltjes ken ik nog niet." In zijn voorwoord zegt Tange na- drukkelijk dat de prenten en ge dichten niet veel met elkaar te maken hebben. Dat valt te betwis- ten. Tange's werk vinden mensen zonder uitzondering mooi. Wie dieper op zijn werk wil ingaan, merkt dat zijn gedichten niet los te zien zijn van zijn kijk op het le- ven: Bewolkt met hier en daar een zonnetje. Het boek met gedichten en pren ten van J. Tange is te koop voor 19,95 in de boekhandel. Een luxe editie met vier zeefdrukken is in zijn winkel aan de Grote Markt 6 te verkrijgen. mee lastig? Maar vind iedere jon- gere dat? Stelling 3: Het optreden van de politie is fair en noodzake- lijk! Mensen klagen over de over- last van hangjeugd en bellen daar bij ook geregeld de politie. Veel jongeren vinden echter dat de poli tie te snel boetes uitdeelt en som- mige jongeren vinden dat de poli tie hen discrimineert. Is dat inder daad zo? De vierde stelling is dat jongeren in Schiedam meer moe- ten mixen. Blank en zwart discri- mineren elkaar. De presentatie van de avond is in handen van Sergio Belfor van de Rotterdamse Jongerenraad (RJR). Een jury zal aan het eind van de avond bepalen wie het beste heeft gedebatteerd en dus een prijs ver- dient. SCHIEDAM - The redneck dan cers organiseren in wijkcentrum de Erker op zaterdag 17 december van 19.30 tot 24.00 uur een spette- rende Christmas country linedance- avond met veel dans, mUziek en een tombola. De toegangsprijs is 2,50. In devoorverkoop kost een kaartje twee euro (tijdens de lessen op maandagvan 19.30 - 22.00 uur in wijkcentrum De Erker). SCHIEDAM - In wijkcentrum De Blauwe Brug vindt vrijdag 9 de cember het jongerendebat 'Jong in Schiedam, samen of apart?' plaats. De organisatie is in handen van het Jongerenwerk van de Stichting Welzijn (SWS) en het anti-discri- minatiebureau RADAR. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en het debat begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar van di verse komaf gaan met elkaar in discussie over thema's als overlast van hangjeugd, het optreden van de politie en discriminatie tussen jongeren onderling. De discussie zal gevoerd worden aan de hand van een viertal stellin- gen, die door een rapper zullen worden gei'ntroduceerd. Stelling 1 is dat er genoeg leuks te doen is in Schiedam. Dus waarom zou je moeten hangen? Stelling 2 is: drugsgebruik op straat moet kun nen. Waarom zou je niet op straat mo- gen blowen? Wie val je daar nou St. Mary's Church Carol Service Zondag 18 decemberaanvang 19.00 uur Pieter de Hoochweg 133 Delfshaven 010-476 4043 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 8