schiedam Eric Zwennis belooft 'stennis in de politiek' ZONDAG 15 JANUARI GEOPEND SCHIEDAM SPARTA - P.S.V. T SPARTA-N.E.C. W J' rendhopperl Opruiming Ook onverzekerd hulp in ziekenhuis Paulus gaat weer vreemd Scheeres voor laatste maal voorop V Leefbaar 'gaat voorzeven zetels' Koopzoodag 15 januari TMONTEL Rembrandt in Rotterdam Reusachtig in DeTeerstoof Politie Rotterdam-Rijnmond brengt eigen krant uit Boxsorinaset lorn GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Deze week in Maasstad Weekbladen Filmhuis Noordvest- singel lijkt beste optie Skicentrum Uurtje op rolbaan doet wonderen Controle op dragen gordel Jeugdcarnaval Gratis afhalen Wouter Bos in februari naar Schiedam Meezingen f Ja Zuster, nee zuster' uit voile borst Bowlen Schiedamse teams net niet in vorm BOUMAN Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 11 januari 2006 13e Jaargang nr 2 Verhuizen...? DIJK5HOORN A EURO MOVERS3 Zondag 15 jan. a.s. Aanvang 16.30 uur Woensdag 18 jan. a.s. Aanvang 20.00 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. SCHIEDAM - Het is de Schiedamse uitvoering van lijst Pim Fortuyn: Leefbaar Schiedam. Onder aanvoering van Theo Schoenmakers werd deze lokale partij in een klap Schiedams grootste partij. Met zeven zetels, evenveel als de PvdA die na jaren bestuur uit de coalitie werd gehouden. Twee jaar later al moet oprichter Schoenmakers aftreden. Formeel wegens een pornorel, feitelijk wegens incompetentie. Zijn Leefbaar-op- volger-wethouder hield het al na een jaar voor gezien. op afgeprijsde showroom mc modellen Trendhopper Rotterdam/Capelle woonboulevard Capelle a/d IJssel Lylantse Baan 6B 010-2861919 (Rijksweg 20, afrit 16) leopend van 12.00 - 17.00 uur Montel Oasis ACTIEPRIJS 160 modellen in 1001 uitvoeringen www.montel.nl maa: meubelen Zondag open, 15 januari, 12.00 -17.00 uur Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weekbladen EUROPEAN MOVER PARTNERSHIP 010 - 248 05 22 www.dijkshoorn.nl VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN door Frank Willemse door het eigen bestuur naar huis werd gestuurd. En onder een ande- re naam op het pluche bleef zitten net als hun wethouder Habermehl. Nu komt Leefbaar met een lijst met nieuwe raadskandidaten. Waar on- derzoekbureaus voorpellen dat alle Pim Fortuyn-lijsten zwaar verlies zullen lijden, blijft Leefbaar Schie dam optimistisch. Reden is een poll van 'voorbeeld' Rotterdam waar de 'Fortunisten' van Pastors weer groot zouden worden. Leef baar Schiedam denkt met nieuwe wethouder Hans Meijer (51) weer groot te worden. Na het echec met de vorige wethouders zit hij nu twee jaar in het Schiedamse be stuur. Met de zwaarste portefeuil- le. Hans Meijer staat tweede op de lijst en dat is een verrassing. Vol- gens Leefbaar geeft dit duidelijk- heid aan de kiezer. Een duale kies- lijst geeft Zwennis de handen vrij om politieke uitspraken te doen. Terwijl de beoogde wethouder Meijer het gevoerde beleid meer neutraal kan verdedigen. Op drie van de lijst staat oudge- diende Henny de Groot (67) naast op 4 Eef Schooneveld die pas in de Vut is. Nieuw is Niek Hogeland (58) en Henk van de Broek (60). Op de zevende plek staat oudge- diende Joop Gouweleeuw (59) die vier jaar in de raad zit, maar wel voor Gemeentebelangen. Hij werd uit die partij gezet. De kandidaten vanaf de zevende plek zijn partners of familieleden van deze kandida ten. En die denken niet 'echt' in de raad te komen. Net als de drie brei- ende dames van vier jaar geleden. Met de -in de kroeg gevonden- ex- politieman Hans Meijer werd een stabiele wethouder gevonden. De Leefbaarfractie zelf trok aandacht met uitspraken van aanvoeder Zwennis als 'we trekken de stekker eruit' en zijn diskwalificatie naar andere raadsleden als 'lekker be- langrijk, joh'Zijn fractie viel uit- een toen vriend en Leefbaar op richter Eric de Jong zich afsplitste. Weinig aandacht voor 'de drie ou- de dames' van zijn fractie die vier jaar lang (consequent) hun mond hielden. Ondanks deze roerige ge- schiedenis denkt Leefbaar Schie dam bij de verkiezingen begin maart even groot te blijven of zelfs te groeien. „We mikken op zeven zetels maar groei naar acht zit er dik in' volgens Eric Zwennis. 'Stennis in de gevestigde politiek' staat er op de verkiezingsafftche naast de foto van lijsttrekker Eric Zwennis (47). En dat is waar. Eric Zwennis zorgde de laatste vier jaar voor veel 'stennis'. Ondanks zijn dreigementen -we trekken de stek ker eruit- heeft de coalitie met VVD, CDA en Gemeentebelangen de eindstreep gehaald. Met hangen en wurgen door drie vroegtijdig opgestapte wethouders en een coa- litiepartij Gemeentebelangen die 3 zits in stof. Zoals afgebeeld exclusief sierkussens van §424g"nu voor Uw voordeel 350 Montel Rotterdam - Woonmall Alexandrium III Watermanweg 217 - Tel: 010 286 25 25 Montel Kralingseveer -1 Jsselmondselaan 175 (naast Bouman Meubelen) - Tel: 010 284 21 21 Exclusief en betaalbaar zitcomfort Srhietlam SCHIEDAM - In Natuurcentrum De Boshoek wordt iedere tweede zondag van de maandeen themamiddag georganiseerd rond 'natuur in de buurt'. Afgelopen zondag stond er een zogenaamde takkenmiddag op het programma, waarin Ben van As de aanwezige natuurliefhebbers van alles vertelde over de takken in de omgeving en hoe aan de hand van takken bomen herkend kunnen worden in de winter. Daar bleek veel belangstelling voor te bestaan. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Peter van Dijk en Eric de Reijer spelen zondag 15 ja nuari de voorstelling 'Reusachtig!' in theater De Teerstoof. Vroeger waren Hij en Ik twee reuzen, woonden op een reuzenberg en ter- roriseerden het hele land. Nu ge- looft niemand meer in ze, want wie gelooft er nog in sprookjes? De mensen zijn voor niets en niemand meer bang. Hij en Ik zijn gekrom- pen. Ze worden zelfs 'kleine frut- sprutsers' genoemd. Ze zijn het zat SCHIEDAM - De politie Rotter dam-Rijnmond brengt een eigen huis-aan-huiskrant uit. Vanaf vol- gende week krijgen alle inwoners van het Rijnmondgebied de krant in huis, behalve mensen die een 'nee-nee'-sticker op de brievenbus hebben. Nog eens enkele tiendui- zenden exemplaren gaan naar poli- tiebureaus en gemeentehuizen zo- dat burgers ook daar de krant kun nen pakken. De krant heet 'PolitiePost' en in- formeert de burgers hoe zij samen met de politie de veiligheid in het Rijnmondgebied kunnen vergro- ten. Naast bijvoorbeeld een sfeer- reportage over het werk van een buurtagent, geeft de krant ook veel informatie over wat burgers zelf kunnen doen aan hun eigen veilig heid. Verder bevat PolitiePost een uitnodiging aan burgers voor een bezoekje aan het callcenter van de politie (0900-8844) aan de Vei- lingweg in Rotterdam. Hier komen alle niet-spoedeisende telefoontjes binnen. De politie wil dergebjke bezoekjes aan allerlei afdelingen vaker organiseren. „Met deze huis-aan-huis-krant kunnen we alle inwoners recht- streeks bereiken", zegt Annette de Bus, die PolitiePost heeft opgezet. Als dit idee aanslaat, zullen we waarschijnlijk vaker een Politie Post uitbrengen." en willen weer reusachtig zijn. Maar dat kan alleen als iedereen weer in ze gelooft. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Reusachtig is een muzikaal sprookje op rijm met veel humor en slapstick. Het gaat over vriend- schap en afhankelijkheid, over al- tijd je doel willen bereiken en over jezelf durven zijn. Voor aanvang van de voorstelling is er van 13.30 tot 14.15 uur een dansworkshop. Aanvang is 14.30 uur, voor kinde- ren van vier jaar en ouder en de en tree is 4,50 (kinderen) en 5,50 (volwassenen). Reserveren via de VVV Schiedam, tel. 0900-1192 192. SCHIEDAM - De politie heeft maandagochtend een gordelcon- trole gehouden op de Mozartlaan. Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn 23 bekeuringen uitgeschreven. SCHIEDAM - Het jeugdcarnaval wordt zondag 15 januari gevierd in wijkcentrum De Blauwe Brug. Het feest duurt van 13.30 tot 16.30 uur, met Jeugdprins Jeroen en prinses Amber. Verkleed komen is leuk, maar niet verplicht. Entree voor niet-leden is 2,50 (kinderen) en vijf euro (volwassenen). SCHIEDAM - Pand Paulus in Schiedam is de thuisbasis van de leden van Stichting Kunstwerkt. Gouda kent de onlangs vijftig jaar jong geworden kunstenaarsvereniging Burgvliet. Vreemd gaan doe je een keer. Daarna raak je eraan verknocht en wordt het vreemde gaandeweg gewoner. Dit is liaison 2: 'Paulus gaat weer vreemd.' In deze verbintenis van beelden zul len verstrengeld raken: Uit Gouda: Leni van den Band (ruimtelijk werk), Pim Leefsma (tekeningen) en Jan Mostert (beeldhouwwerken). Namens Stichting Kunstwerkt: Jaap Hoffmann (schilderijen) en Henny van Leeu- wen (schilderijen,aquarellen). De opening in Pand Paulus vindt plaats op zondag 15 januari om 16.00 uur en wordt verricht door Jack Kerklaan. Pand Paulus is te vinden aan de Korte Haven 125. w k b t 4 n Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 3745 Plus Woudhoek Geuzenplein 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkgebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkwep Parkweg 404 Bewonersverenioino Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Prop-it Lange Kerkstraat 86 S SCHIEDAM - Ze waren er weer allemaal. Wie? Schiedammers die 'er toe doen'Of dat denken te doen. Zoals al le politieke partijen met hun kakelverse kandidaten, maar ook oudgedienden die hun tijd wel uitdienen. Ook amb- tenaren en bestuurders uit wat zo fraai 'het maatschappelijk middenveld' wordt genoemd. Met bestuurders van ziekenhuizen, buurthuizen, brandweer of politie. Of 'stille' commissarissen, politici of directeuren van semi- overheidsinstellingen die hun zaakjes liever onderling regelen. Maar gelukkig ook 'gewone' Schiedammers die het gemeentebestuur een welgemeend 'goed nieuwjaar' komen toewensen. Zoals buurtbewoners verenigd in be- wonersverenigingen. Allen met een glas in de hand. Zoals cultuurdragers als de Historische Verenging of de film- club die stevig in het nieuws zijn en zullen blijven? Voor de laatste maal staat Reinier Scheeres met zijn vrouw Hanneke voorop. Beschaafd, ontspannen en met voor iedereen een vriendelijk woord of glimlach. Benieuwd wie volgend jaar als nieuwe burgemeester de nieuwjaarsreceptie mag openen. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De positief kriti- sche raadsvolger en onafhankelij- ke Schiedammer Bert Dekkers overhandigde zondag 8 januari tij- dens de druk bezochte receptie van de PvdA in het Proveniershuys de eerste exemplaren van het officiele verkiezingsprogramma aan lijst trekker Menno Siljee en fractie- voorzitter Maarten Groene. Menno Siljee: „Met het verkie zingsprogramma 'Samen sterk voor Schiedam' geeft de PvdA aan welke keuzes we voor de komende vier jaren maken en waar we even- tuele beperkingen zien. Voor ons staat voorop dat 'eerlijk delen' niet slechts een holle kreet is. Schie dammers die niet meer actief kun nen deelnemen aan de arbeids- markt, moeten wel financiele en sociale zekerheid worden gebo- den. In een land als Nederland moet het niet zo zijn dat er huis- houdens onder of vlak boven de armoedegrens leven en de keuze moeten laten maken tussen het be- talen van de gasrekening of het doen van boodschappen." Verder vindt Siljee dat de binnen- stad een belangrijke motor voor de economie van de stad is. „De mo tor is echter gestokt. Te veel mid- denstanders verlaten onze stad." Daarom vindt hij het belangrijk om samen met de winkeliers die nu nog wel in de binnenstad zitten op- nieuw te kijken naar de mogelijk- heden die ons centrum biedt. Net als in de afgelopen vier jaar zal de PvdA de komende twee maan- den veel in de stad en de wijken te vinden zijn, onder andere op vrij- dag 24 februari wanneer Wouter Bos een bezoek brengt aan Schie dam. Tweeenhalfzitter Lars in stof Wave met afneembare hoes, 235 cm breed, compleet met vier grote sierkussens. Van 1599,- nu* www.boumanmeubelen.nl IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N2io Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren Bouman blijft bijzonder

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1