schiedam Afgezette wethouder als onafhankelijk kandidaat SPARTA-F.C.TWENTE Media'"""" -v -- .4 Opruiming €1499 Opruiming NIEUW 111) DAKKERI) KLOOTWIJK GRATIS HALT BROOD ckZjuclerSterT ALLE TROSSEN LOS! tKcnauat BOBtimsnm SCHIEDAM ZONDAG 29 JANUARI GEOPEND Effe wachten nog... Geen referendum Hoe fit is Schiedam? FOKfl www.foka.nl Schoenmakers grijpt laatste strohalm Koopzondaa 29 januari NU 20% ^MONTEL Dagmenu GRATIS! >iTIJn 10-25% KOBTING! DeVosBurchart voor de mm W FESTIVAL rTFRDAM Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 25 januari 2006 13e Jaargang nr 4 door Frank Willemse SCHIEDAM - Pas dit weekend kreeg hij het idee om terug te keren in de lokale politiek. Maar dan heeft hij wel twintig Schiedammers nodig die hem met een verklaring willen on- dersteunen. Maandagmiddag bij de sluiting van het stembu- reau waar elke partij zich moet aanmelden, kreeg Theo H.B. Schoenmakers van zeventien Schiedammers steun. Formeel drie tekort. En dus exit Schoenmakers? Te weinig lijkt het oor- deel. Nee, want tot donderdag krijgt hij volgens de stemwet de tijd om de overige drie handtekeningen te verzamelen. 'Dat moet toch kunnen?', zegt hij vragend. Zaterdag a.s. om 20.00 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. 4#tK op uw Amm S* Af1 Li -4% V *p 131031 geopend van 12.00 -17.00 uur Montel Forest 160 modellen in 1001 uitvoeringen Kandidaten- lijst verkiezingen maass Gratis afhalen Verhuizen...? DIJKSHOORN 4 EUROMOVER STOCK DONKER. ZONNEEIT. VEZEL OE WIT TEOEN INLEVEK1NQ VAN DEZE ADVERTENT1E Van 3 t/m 5 februari is het een groot boekenfeest in Ahoy'! U vindt er een half miljoen boeken en multimedia tegen spotprijzen. Iedereen die van lezen houdt of op zoek is naar een leuk cadeau, kan zijn hart ophalen. f En gratis toegang. Waar vind je dat nog? Telefoon 030 - 604 74 00 www.boekenfestijn.com GRATIS TOEGANG GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Deze week in Maasstad Weekbladen Spoorloos Nog altijd geen spoor van Patricia Shell BOUMAN WONEN Aanstaande zondag geopend!! Voorlichting moet een stuk beter Popprijs Tiendeeditie met dertig bandjes Spirit Derde veld aan overkant Hargalaan OP HET GEHELE BSSOBTIHIEMT i r Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) HMTEKNATIOfVALj Schiedam weekbladen Uw officiele Tempurdealer DRUKVERLAGENDE MATRASSEN EN KUSSENS Gratis te testen SIAAPCOMFORT Hoogstraat 125 in Schiedam, telefoon 010 - 4268732 Parkeergarage ABC in de Kneupelstraat. Gratis uitrijkaart. www.devosburchart.nl Theo Schoenmakers is landelijk houder. Hij werd afgezet na be- bekend als de afgezette porno-wet- Le!Lweek brievenbus Krant! ROTTERDAM AlexantfrlumH rolfflo - 2863888 wxvw.meUi«imirkt «l Centrum .0- Tol. 010 4338000 schuldigingen over surfen op sex- sites op de gemeentelijke compu ter. Niet een enkele keer, want zijn computer stond vol met sex gerela- teerde zaken. Na deze onthulling schreef hij zijn ontslagbrief en trok hij zich terug uit het openbare be- stuur. Zelf heeft Schoenmakers de ze aanklacht altijd ontkend en ge- steld dat hij in de val is gelokt. Zijn partij Leefbaar Schiedam was in 2002 winnaar bij de raadsver- kiezing met in een keer zeven raadszetels. Na zijn aftreden zocht zijn partij nieuwe wethouders en kreeg het een nieuwe aanvoerder: Eric Zwennis. Die maakte open- baar niks meer met Schoenmakers te maken willen hebben. Na twee jaar stilzwijgen bood Schoenmakers aan om bij Leef baar lijstduwer te worden. En daar- mee op een onverkiesbare plaats te staan. Zwennis van Leefbaar liet niks van zich horen en betoogde in de media niets meer met Schoen- makers te maken te hebben. Een tweede teleurstelling kreeg Schoenmakers toen hij geweigerd werd in te spreken bij de raad van maandagavond. Een extra ingelas- te vergadering over het niet door- gaan van het burgemeestersrefe- k SCHIEDAM - Meezingen met zuster Klivia en het andere personeel van het rumoerige rusthuis. Dat kon afgelopen zondag in het Theater a.d. Schie waarde meezingversie van de film werd vertoond. Vooraf hadden alle bezoekers een pretpakket gekregen, zodat luidkeels kon worden meegezongen, gefloten en gevlagd tijdensde film. Ook het geven van luidkeels commentaar werd zeer op prijs gesteid. De meezingbioscoop kent immers maar een regel en dat is dat er helemaal geen TE^e/s zijn Foto Roger vsn der Kreen SCHIEDAM - Dit koppel eenden deed er minuten lang over om de Van Beethovenlaan over te steken. Ze gebruikten wel keurig het zebrapad, waardoor een lange rij auto's zich opstelde voor de bijzondere weggebrui- kers. En tsja, als iedereen dan toch voor je inhoudt, kun je net zo goed nog even een broodkruimel oppikken. Het is tenslotte winter... foto: Roger van der Kraan showroommodellen 2.5-zits 1 arm/2.5-zits poefelement in stof vanaf 1299. Zoals afgebeeld in stof voor Exclusief sierkussens Montel Rotterdam - Woonmall Alexandrium III Watermanweg 217 - Tel: 010 286 25 25 Montel Kralingseveer - IJsselmondselaan 175 (naast Bouman Meubelen) - Tel: 010 284 21 21 www.montel.nl DESIGN BY Exdusief en betaalbaar zitcomfort SCHIEDAM - De kandida- tenlijst voor de komende ver kiezingen die is goed gekeurd door het hoofdstembureau van de kieskring Schiedam. Opvallend daarbij de vijf lo kale partijen die alleen in Schiedam zetelen. In wille- keurige volgorde met partij- naam en eerste kandidaat: Brede Volkspartij Schiedam (A. Karbaat) Christen Democratisch Appel (CDA) (D. Daskalakis) Christen Unie (dominee M. Stewart) Gemeente Belangen Schie dam (M. Strik) Democraten 66 (D66) (M. Houtkarrip) SP (Socialistische Partij) (Y. Haan) AOV (Algemeen Ouderen Verbond) (C. de Groot) SchiedamLokaal (H.J. Haber- mehl) P.v.d.A. (Partij van de Ar- beid) (M. Siljee) WD (Volkspartij voor Vrij- heid en Democratic) (A. Mos- tert) GroenLinks (H. Hagen) Duurzaam Nederland (S. Do- gan) Leefbaar Schiedam (E. Zwen nis) Blanco lijst met Th. Schoen makers rendum. Schoenmakers kreeg weer de kriebels en volgens hem bij val van Schiedammers na inter views in de media. Dat is de reden tot het plan om 'dan maar toch mee te doen' aan de raad verkiezingen van 7 maart. „Wil je mij of jezelf of Schiedam een plezier doen?" Zo schrijft hij in een haastig gemaakte pamflet. „Dan kan ik als onafhankelijk kan didaat meedoen." Zelf zegt hij dat zitten in een eenmansfractie niet het meest aanlokkelijke uitzicht is. „Maar het is nodig om de komende vier jaar een ander geluid te laten horen. Help mij deze laatste stro halm te grijpen!" a d e n|| I »<ikb Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Sladserf 1 Van Loenen Decokav Dam 3745 Plus Woudhoek Geuzenplem 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it J Lange Kerkstraat 86 f Elke dag vanaf 17.30 uur in ons restaurant in Barendrecht! Aktie loopt t/m 28 jan. 2006 6Filiaal Barendrecht koopavonden in de week V-^AAktie Z3terdaS 28 lan- "J Eetkamerstoel In zwart of ecru hout met aluminium poten. Nu voor SCHIEDAM - Een referendum waarbij de Schiedamse burger zelf de nieuwe burgmeester mag kie- zen gaat niet door. Een ruime meerderheid van de raad besliste maandagavond geen prijs meer stellen op het burgemeesterrefe- rendum. A1 eerder liet de WD en CDA blijken geen vertrouwen in zo'n verkiezing te hebben. Nadat begin januari de Commissaris van de Koningin J. Franssen aan de ge- meenteraad liet weten dat er 'te weinig' en 'geen goede kandida- ten' bij hem hadden aangemeld. Daarmee zou Schiedam geen capa- bele kandidaat krijgen. Ook de PvdA liet weten op deze gronden tegen een nieuwe poging tot een referendum te zijn. Tijdens de vergadering van maan- dag veranderde Leefbaar Schie dam van mening: eerst tegen en nu Zie elders in de krant toch voor het referendum. Het ar gument van de tegenstemmers is dat geschikte kandidaten zich laten afschrikken door het referendum. Ondanks Leefbaar kreeg het voor- stel voor geen referendum een rui me meerderheid voor. Met naast Leefbaar alleen de kleine linkse partijen tegen. Het gevolg is dat een nieuwe burgermeester per 1 September 2006 'gewoon' via de oude procedure wordt aangewe- zen. Dit betekent een nieuwe ad- vertentie en sollicitatieronde waar- na de Commissaris van de Konin gin een keuze maakt en die voor- legt aan de nieuwe gemeenteraad. EUROPEAN MOVER PARTNERSHIP 010 - 248 05 22 www.dijkshoorn.nl ROTTEKDAMS Ann: oi.idio I MZATEROAO ZO I.VH AHI A.S. MAX. 1 DOS rtR MAM FEBRUARI 10-18 UUR WIN EEN 4-PERSOONSREIS NAAR DISNEY (t.W.V. 1 250,-) bij Zie elders in deze krant. VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN A f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1