Een pannenkoek en champagne alstublieft! Preview voor Schiedammers voor officiele opening museum Franse barok in Oud-Katholieke Kerk't Huis te Poort op de Dam www.schiedam.nl De raadscommissies c Informatie over Gemeenteraads- verkiezingen 7 maart gemeente Schiedam Week 7 Woensdag 15 februari 2006 Preview! tfVtaanec t,Ytaanee. tfVtaan Gemeenteberi Ruimte Beheer en Middeien Extra commissievergadering Ruimte en Verkeer op donderdag 16 februari, van 16.00 uur tot 18.00 uur, Stadserfcomplex, vergaderzaal Gemeentearchief, Stadserf 1 Schiedam; De vergadering is openbaar. Voorzitter is het raadslid de heer E.M.S. Zwennis. Onderwerp van deze extra vergadering is de keerlus stationsplein sta tion Kethel. Op verzoek van de commissie wordt nogmaals gediscussieerd over de keuze van de keerlus nabij station Kethel. De commissie heeft in meerderheid in de commissievergadering van 26 januari 2006 geko- zen voor de zuid-oost variant. Voor Informatie over deze vergadering kunt u terecht bij dhr. H.C. Jansson, tel. (010) 2465434, e-mail: hc.jansson@schiedam.nl, secretaris van de commissie Ruimte en Verkeer. Extra commissievergadering Beheer en Middeien op maandag 20 februari, aanvang 20.00 uur, Stadserfcomplex, Aleidazaal, Stadserf 1, Schiedam. De vergadering is openbaar maar de mogelijkheid is aanwezig dat een gedeelte in beslotenheid plaatsvindt Voorzitter is het raadslid de heer MJ.C. Houtkamp. Onderwerp van deze extra vergadering is de verkoop van de ONS CAI. De directeur dhr. H. Eikenbroek, enkele adviseurs en commissarissen van de ONS zijn uitgenodigd om de commissie te informeren over over- wegingen en gevolgen van de verkoop van ONS CAI. Voor informatie over deze vergadering kunt u terecht bij dhr. J. Gordijn, tel. (010) 2465788, e-mail: j.gordijn@schiedam.nl, secretaris van de commissie Beheer en Middeien. "U heeft het voor het zeggen", is de slogan die wordt gebruikt in de landelijke campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds vorige week is onder dezelfde naam ook een website in de lucht. Wilt u meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en de partijen die hieraan deelnemen? Klik dan op www.uheefthetvoorhetzeggen.nl. De website bevat overigens niet alleen algemene informatie. Via deze site kunt u ook informatie over de Schiedamse partijen opvragen. Het is bovendien mogelijk om een stemwijzer aan te klikken. U komt dan terecht op de site www.schiedamkiest.nl, samenge- steld door de makers van LOOK-TV/Radio Schiedam. Zij hebben de Schiedamse partijen verschillende vragen voorgelegd, zodat u aan de hand van de antwoorden kunt bepalen welke partij u het meeste aanspreekt. De site bevat nog veel meer informatie, waaronder een agenda van politieke bijeenkomsten in de komende weken. Deze site is natuurlijk ook rechtstreeks aan te klikken. Ook op www.schiedam.nl vind u in de komende weken steeds meer informatie over de Schiedamse gemeenteraadsverkiezingen. Bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel van het Stadskantoor is tevens een folder verkrijgbaar met algemene informatie. Restaurant't Stadhuys aan de Grote Markt ontving afge- lopen week de groepen 1 en 2 van basisschool De Kring. De kinderen namen een kijkje achter de schermen en leerden en passant hoe je je in een restaurant dient te gedragen. Het bezoek was onderdeel van een project over voeding. Directeur Van Kampen van De Kring: "leder jaar hebben we op school een twee weken durend project. Dit jaar gaat het over voeding. We probe- ren de kinderen inzicht te geven in wat ze eten en hoe gezond dat is. Het bezoek aan't Stadhuys krijgt op school ook een vervolg. We organiseren een eigen res taurant, de kinderen maken iets lekkers en aanstaande donderdag kunnen de ouders komen eten. En natuurlijk, de kinderen staan dan in de bediening." Conny Meijnckens van't Stadhuys, vond het zo'n leuk initiatief van de school dat ze het restaurant graag openstelde voor de kinderen: "We hebben ze als echte gasten ontvangen. Tafels mooi gedekt, kaarsen aan en heuse menukaartjes. Het is toch een stukje opvoe- ding. Ze krijgen zo iets mee van wat wel en niet hoort in een restaurant. Sommige kinde ren waren superattent en anderen weer heel brutaal. Of weken graag af van de menu- kaart. Eentje bestelde bijvoorbeeld pannenkoeken en champagne. Die was kennelijk wel wat gewend." De leerlingen oefenden in bestellen, beleefd praten, niet te hard praten, zitten blijven en netjes eten. Ook de toiletten werden druk bezocht. Vooral de heren WC met een fraaie marmeren wastafel bleek erg in trek. Na het glaasje sap en het broodje werd nog even nagetafeld. Conny: "We hebben nog even samen doorgenomen wat er goed ging en waar het beter kon; niet rennen, zachtjes praten en maar een in plaats van vier keer naar de WC.' °figew° Het is wel even wennen. Wie nu, kort voor de officiele opening op 8 april, het plein van het Stedelijk Museum betreedt, wacht ai direct een verrassing. Rechts van wat ooit de hoofdingang was, krult het plaveisel omhoog en lijkt het alsof de aarde zich opent. Daar bevindt zich de nieuwe ingang, vanwaar de bezoeker terecht komt in de catacomben van dit achttiende eeuwse monument. In de gewelfde kelderruimte, waar over enkele weken de balie, de garderobe, de museumwinkel en het museum- cafe moeten verrijzen, leggen schilders en timmerlieden de laatste hand aan een klus, die alles bij elkaar zo'n tweeenhalf jaar geduurd heeft. Alle kantoorruimtes zijn nu in de kelder geconcentreerd, zodat de expositieruimte in het eigenlijke museum in een klap ver- veelvoudigd is. Op de plaats waar enkele jaren geleden nog een restaurant gevestigd was, komt nu een atelier met grote vitrines. Wie net een tentoonstelling achter de kiezen heeft en inspiratie heeft opgedaan, kan zich daar gratis uitleven met kwast en tekenpotlood Het restaureren van de creatie van de Italiaanse bouwheer Carlo Giovanni Francesco Giudici betekende in het begin vooral veel slopen. Verlaagde plafonds en radiatoren die in de loop der tijd waren aangebracht, werden verwijderd om het gebouw zoveel mogelijk terug te brengen naar zijn oorspron- kelijke architectuur. Het resultaat is verbluffend. Ontdaan van alle overbodige ornamenten baden de zalen nu in een zee van licht. De klimaatbeheersing, die zorgt voor een constante luchtvochtigheid en een temperatuur van 18 graden, is ver- werkt in dikke aluminiumbuizen die het geheel een Centre Pompidou-achtige allure geven. Vrijdagavond 24 februari 2006 staat de Schiedamse Oud-Katholieke Kerk't Huis te Poort in het teken van de retorische vraag 'Vrienden, wilt u gelukkig zijn?'. Die vraag zal worden gesteld door de Canadese sopraan Isabelle Desrochers. Op uit- nodiging van de Stichting Huis te Poort verzorgt zij die avond samen met het ensemble Ausonia een concert waarin muziek ten gehore zal worden gebracht van de Franse barokcomponisten Francois Francoeur, Francois Couperin, Jean Philippe Rameau en Jean-Baptiste Lully. Het concert in de op de Dam (nr.28-30) gelegen kerk vangt aan om 20.15 uur. lets over de musici Isabelle Desrochers studeerde oude muziek aan de universiteit van Montreal. In 1985 vertrok zij naar Frankrijk om te gaan studeren bij William Christie aan het Parijse Conservatoire National Superieut Daar studeerde ze in 1988 cum laude af. Al tijdens haar studie maakte zij deel uit van de beroemde La Chapelle Royale van Philippe Herreweghe. Maar zij maakte vooral naam als soliste. Ze trad op in grote operaproducties op belangrijke historische podia onder directie van dirigenten als Jean-Claude Malgoire, William Christie, Christophe Coin en Skip Sempe. Zo trad ze op in het Theatre Royal de Versailles en de Villa Medici in Rome. Sinds 2001 werkt zij regelmatig samen met het ensemble Ausonia. De kern van dat ensemble wordt gevormd door de in Roemenie geboren barokvioliste Mira Glodeanu, de Franse klavecinist Frederick Haas en de Australische bespeler van de violone James Munrow. Mira Glodeanu studeerde viool aan het conservatorium van Boekarest waar ze cum laude haar diploma behaalde. Naast haar drukke concertpraktijk doceert zij barokviool aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Het ensemble Ausonia richt zich met name op het herontdekken van Frans repertoire gecomponeerd in de 17e en 18e eeuw. In 2002 nam Ausonia voor het Franse cd-label Galiope een internationaal zeer goed ontvangen cd op met sonates voor viool en basso continuo van Francois Francoeur. Reden om het ensemble te vragen voor een Schiedams optreden is een tweede cd die het ensemble vorig jaar opnam met werk van Francoeur. De betreffende productie op het Franse kwaliteitslabel Alpha bevat naast een drietal sonates van Francoeur ook een aantal aria's voor sopraan en begeleidend ensemble van de componist. Program ma In de Oud-Katholieke kerk presenteert Ausonia een afwisselend programma dat een prachtig beeld geeft van de Franse barokke kamermuziek. Van Francois Francoeur (1698-1787) worden uitge- voerd delen uit zijn sonates voor viool en basso continuo en een aantal aria's uit de tragedies en musique 'Scanderberg, 'Pirame et Thisbe' en 'Tarsis et Zelie'. Van Jean-Baptiste Lully (1632-1687) wordt het Si l'Amour vous soume a ses lois inhumaines uit 'Le Mariage force' uitgevoerd en van Jean Philippe Rameau (1683-1764) zal weerklinken Ance tes traits, Amour uit diens opera 'Platee'. Als intermezzi voert Frederick Haas een aantal aansprekende werken uit voor kla- vecimbel van Frarujois Couperin (1668-1733). Kaarten Voorverkoop 17,50 bij Jongen's Boeken, Dam 2, 3111 BD Schiedam. Reserveren: 010-2467670 of een mail naar info@jongensboeken.com o.v.v. naam, telefoonnummer en het gewenste aantal kaarten. Gereserveerde kaarten dienen een uur voor aanvang bij de kerk te worden afgehaald. Kaarten aan de zaal 20,- zolang de voorraad strekt. De tentoonstellingsagenda is voor de komende drie jaar al ingevuld. Maar voordat het museum in april zijn deuren opent met een grote expositie over Picasso, Klee en Miro en hun invloed op Nederlandse kunstenaars kort na de Tweede Wereldoorlog, wil Diana Wind, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam, alle Schiedammers graag de gele gtnheid geven het compleet gerestaureerde gebouw van binnen te bekijken: "Daar heb ben ze recht op, want ze hebben er zelf indirect aan meebetaald. Het is de hoogste tijd om het museum terug te geven aan de inwoners van Schiedam. Speciaal voor u organiseert het Stedelijk Museum Schiedam een unieke preview in het totaal verbouwde museumgebouw. Op dinsdag 21 en donderdag 23 februari krijgt u de gelegenheid om het pand onder leiding van Diana Wind (directeur) te bezichtigen. Daarna zal het tot de opening op 9 april voor het publiek gesloten blijven. In verband met de hoge opkomst dient u zich wel voor de rondleiding aan te melden. U kunt dit doen door de bon in te vullen en deze voor vrijdag 17 februari naar het museum te sturen. Na ontvangst krijgt u een bevestiging met de datum en het tijdstip. Aan de rondleiding zijn geen kosten verbonden. Welke datum en tijd heeft uw voorkeur? Dinsdag 21 februari Donderdag 23 februari 0 14.00 -14.50 uur O 14.00 -14.50 uur O 15.00 -15.50 uur O 15.00 -15.50 uur O 16.00 -16.50 uur O 16.00 -16.50 uur (Graag invullen in hoofdletters) Voornaam:- Achternaam: Straat: Postcode: Plaats: t..' Telefoon: Mailadres: Het is mogelijk om per post of per mail op de hoogte te blijven van het museum. Mogen wij u in 2006 nog eens benaderen met een speciale actie of informatie over tentoonstellingen en familie activiteiten? Ja nee* (*omcirkel wat van toepassing is.) Postadres voor de bon: Stedelijk Museum Schiedam, Postbus 208, 3100 AE Schiedam Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 tot 16.00 uur dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Gemeentelijk Informatiepunt Postadres Buiten kantooruren voor spoedelsende veillgheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Postbus 15011 3100 EA Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 3