maasstad Theater a.d. Schie 4000 M2 I9.95 KOOPJESWARENHUIS COMPACTE NAAI- MACHINE KOFFIEZET APPARAAT KAASRASP CONVERTOR KACHEL Filmhuis Valentijn PolitieRe bijeenkomst in Hoppe Tien jaar na de brand Films in de voorjaarsvakantie THUIS JE EIGEN BIER TAPPEN PERSONEN- WEEGSCHAAL ELECTRISCHE ONDERDEKEN GIETIJZER POOISTERPICIN 100 T.O. DE H00FDIN6AN6 VAN DE OOSTERHOF, ROTTERDAM WWW.CORRECT.COMWWW.KOOKPUNT.Nl, TEL 010-4.618.618 WW De Wereldband speelt Lekker Warm Irish Unplugged Toet, de kleine Farao (4+) In het Correct& Kookpunt koopjeswarenhuis aan het Poolsterplein 100 Alexandrium 1 (Oosterhof) in Rotterdam vindt u op 4000 m2 A-merken voor B-prijzen met volledige garantie en alles uit voorraad leverbaar. Packard Pell CORRECT KOOPJESPRIJS 399T- CORRECT KOOPJESPRIJS CORRECT KOOPJESPRIJS CORRECT KOOPJESPRIJS CAKAVES CORRECT KOOPJESPRIJS wimwrm SCHIEDAM - In Het Film huis draait donderdag 16 fe- bruari de klassieker IlGatto- pardo (Luchino Visconti) en vrijdag 17 en zaterdag 18 fe- braari de film Leef! (Willem van de Sande Bakhuyzen). II Gattopardo is de zevende film van Luchino Visconti en toont meeslepend acteerwerk en een volmaakt evenwicht tussen drama, melancholie en cynisme. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Lampedusa over het leven van Don Fabrizio tij- dens het Risorgimento, de eenwording van Italie halver- wege de negentiende eeuw. De afbrokkelende macht van landeigenaar Don Fabrizio (Lancaster) wordt in kaart ge- bracht. De neergang tekent zich af als zijn neef en veron- derstelde opvolger Tancredi (Delon) zich bij de opstande- lingen van Garibaldi aansluit en een volksmeisje (Cardina- le) trouwt. In Leef! draait het om Anna, een levenslustige vrouw van begin veertig met een druk bestaan. Ze heeft een eigen vroedvrouwenpraktijk, is ge- trouwd met Paul en heeft twee puberende dochters, Ro bin en Isabelle. Op aandrin- gen van een goede vriend en collega neemt ze haar oude passie weer op: schrijven. Door middel van autobiografi- sche schetsjes probeert ze in het reine te komen met ge- beurtenissen uit haar verle- den. Vooral de relatie met haar moeder Sybille, eens een gevierd actrice, heeft er voor gezorgd dat ze nooit voluit durft te leven. Het schrijven, en het feit dat Anna haar ver- halen laat lezen aan haar dier- baren, heeft veel meer gevol- gen dan ze kon overzien. Het Filmhuis is te vinden in de Nieuwstraat 12, de voor- stellingen beginnen om 21.00 uur. Kaartjes kosten zeven euro, donateurs betalen 5,50. Reserveren via de VW Schie dam, tel. 0900 -1.192.192. SCHIEDAM - De Valen- tijnskaartenactie met voor- gedrukte tekst: 'Veilig wel- kom thuis' die GroenLinks op 10 februari op de markt had georganiseerd heeft driehonderd ondertekende kaarten opgeleverd voor asielzoekers. Daarmee kan de actie geslaagd worden ge- noemd. GroenLinks wil deze 'vergeten' groep mensen een hart onder de riem steken en ze laten weten dat er mensen zijn die wel aan hen denken. Daarom gaf GroenLinks op Valentijnsdag alle ingezete- nen van de detentieboten, in de Merwehaven op de grens tussen Rotterdam en Schie dam, een Valentijnskaart. Woensdag 15 februari 2006 xq54 Nelie Meininger loodst de deelnemers stap voor stap door het schilderij, zodat na vier uur een mooi eindresultaat mee naar huis kan worden genomen. Foto Roger van der Kraan door Karin Moerman SCHIEDAM - Durven. Ge- woon durven en alles komt goed. Nelie Meininger, er- kend Bob Ross docente, be- gint deze middag in wijkcen- trum De Erker met een stuk of tien angsthazen op teken- gebied. Schilderen? De meesten hebben het voor het laatst op de middelbare school gedaan. Sindsdien geen penseel meer aange- raakt. Maar daar komt van- daag verandering in tijdens een workshop landschap schilderen volgens de Bob Ross methode. Wat zo aantrekkelijk is aan schil deren op de Bob Ross manier? Fouten maken bestaat niet. „Er zijn alleen 'happy little accidents'; ge- lukkige ongelukjes, waarmee je schilderij eigenlijk alleen maar spannender wordt", vertelt Nelie. Zo, dat scheelt al een berg zorgen aan het begin van de workshop. „Wees niet bang om fouten te ma ken", benadrukt Nelie keer op keer en gaandeweg de workshop wordt de angst inderdaad snel klei- ner bij de deelnemers. Wat ook helpt is dat Nelie iedereen stap voor stap het schilderij doorloodst. Op een ezeltje vooraan staat het eindproduct: „Dit gaan we van- daag maken. Een winterland- schap." En helemaal vooraan staat Nelie zelf ook voor een wit doek om alles stapje voor stapje voor te doen.Ze begint met het winterzon- netje, dat op het eindresultaat mooi flauw geel door de blauwe lucht schijnt. Het blijkt in aanvang een blauw rondje, dat zorgvuldig bo- venin gesitueerd wordt. Een van de deelnemers roept in paniek dat ze het rondje per ongeluk al inge- kleurd heeft, maar Nelie stelt haar snel gerust: „Komt allemaal goed, alleen maar gelukkige ongelukjes, weet je nog?!" Daarna volgt al snel de wolkenpartij met een mix van Phathalo en Pruissisch Blauw. Het is wel belangrijk dat de lucht volgens de Bob Ross methode ge- schilderd wordt, legt Nelie uit. „Dus ga niet als een huisschilder te werk, zo, hop van de ene naar de andere kant en weer terug. Nee, we pakken de kwast dicht bij de kop vast en maken met onze polsen als het ware kleine kruisjes. Zoals een weefpatroon." Vrijwel alle cursisten hebben de slag al snel te pakken, zodat Nelie snel verder kan met de eerste heu- vel op het schilderij. Met Midder- nacht Zwart en het Pruissisch Blauw wordt een mengseltje ge- maakt en een donkere heuvelrug verrijst, gevolgd door een gele zon. Dan kan de gehele bovenkant wa- ziger gemaakt worden door met de platte kwast de dingen als het ware in elkaar over te laten lopen. 'En verhip', zo is op de gezichten ach- ter de ezeltjes te zien, 'dat begint zowaar ergens op te lijken'. Nelie pakt de stemming vlug op: „Ik weet zeker dat als jullie vanavond thuis komen, niemand gelooft dat je dit in vier uur tijd gemaakt hebt. Maar ik maak foto's als bewijs hoor", glimlacht ze. Dan is het tijd voor de bomen en dus een andere kwast. De Fan Brush, het waaierpenseel, zorgt voor een mooie dennenboom en emaast komt er nog een. Bob Ross werkt in zijn methode immers graag met 'little friends'. Naast de bomen komt een 'cabin' die eerst met een mes wordt ingekrast en daarna met Van Dijke Bruin wordt ingevuld. Een wit dak, wat wit op de vensterbanken en op de deur geeft een winters effect. Met de waaierkwast worden tenslotte twee bomen in het landschap gezet en met het mes een hekje emaast. „Laten we daar vooral niet te moeilijk over doen", benadrukt Nelie, „Want het staat al gauw leuk." In de groep heeft het zenuwachtige gegniffel en heen en weer gekijk van het begin inmiddels plaats ge maakt voor stilte. Want eerlijk is eerlijk; iedereen wil er nu eigenlijk toch wel iets moois van maken. En dat is nu net het geheim van Bob Ross, vindt de docente. „Iedereen kan het, het geeft een geweldig ge- voel van voldoening. Kinderen van 7 maken er iets moois van, maar ook mensen die niet of nau- welijks geschilderd hebben. En het is natuurlijk leuk dat je meteen iets mee naar huis kan nemen." Dat het vanmiddag zo druk is in het Schiedamse wijkcentrum ver- baast de Bob Ross docente, die haar studio en atelier in Vlaardin- gen heeft, absoluut niet. „Bob Ross zelf is in 1995 overleden, maar zijn methode is juist nu voile- dig trendy. In Italie, Belgie, ja vooral in Turkije, smullen de men- sen van zijn schilderijen, maar ook hier in Nederland hoor. Ik heb in mijn atelier eens een 'make-it-and- take-it-sessie' gedaan, waar in een uur tijd een klein schilderijtje ge maakt werd. Stonden er ineens 45 mensen voor de deur. Terwijl er maar vijftien in mijn atelier passen. Die andere dertig hebben gewoon net zo lang zitten wachten tot ze aan de beurt waren. Aan het eind van de middag was ik compleet af- gedraaid, maar wel geweldig na tuurlijk al die aandacht." Pamela van Waveren, die deze middag in Schiedam de workshop volgt, is vastbesloten nog eens een cursus bij Nelie Meininger te vol- gen. „Ik kende Bob Ross van de TV en dat vond ik altijd al gewel dig, dus toen ik in de krant las dat er hier een cursus werd gegeven heb ik meteen gebeld. Ik heb dit al tijd al willen doen. Nu wil ik er verder mee, dat weet ik eigenlijk wel zeker." Voor Carolien en Ma- rielle, twee zussen uit Delft die de workshop als verjaardagscadeau hebben gekregen, blijft het waar- schijnlijk bij een eenmalig avon- tuur. „We kregen van mijn man een briefje mee met een tijd en plaats en kregen hier pas te horen dat het om een Bob Ross Work shop ging. Hij zal thuis wel lol hebben, want hij weet dat ik geen grote Bob Ross fan ben, om het maar zacht uit te drukken'bekent Carolien. „Het is me uiteindelijk toch wel meegevallen. Ik vind het leuk dat ik iets mee kan nemen, maar als ik heel eerlijk ben zou ik voortaan toch liever zelf iets willen verzinnen om te schilderen." Studio Fatamorgana, P.K. Dros- saartstraat 13 in Vlaardingen: www. studio-fatamorgana. nl SCHIEDAM - De Maas- kringgroep bestaat dit jaar tachtig jaar. Daarom willen zij de mensen die ze onder- steunen. het gehele jaar op een bijzondere manier cen- traal laten staan in en met de samenleving. Daarom or- ganiseert de Maaskring- groep een aantal interessan- te politieke bijeenkomsten in de aanloop naar de ko- mende gemeenteraadsver- kiezingen. Tijdens een bij eenkomst, woensdag 15 fe bruari in pand Hoppe aan de Nieuwe Haven 103, zullen de volgende stellingen aan de orde komen: - Iedereen heeft recht op een leven als ieder ander, - De gemeente gaat zorgen dat u gaat zor gen en - Vrijwilligerswerk moet! Op de bijeenkomst zijn pro- minente Schiedamse politici vertegenwoordigd. Een unieke kans om met hen het debat aan te gaan, zodat op 7 maart een waardevolle stem kan worden uitge- bracht. Aanvang: 19.30 uur. SCHIEDAM - Het is alweer tien jaar geleden dat Molen De Walvisch bijna door brand verwoest werd. Voor de molen blijft 14 februari 1996 een zwarte dag. Dank- zij schenkingen en spontaan georganiseerde geldinzame- lingsacties kon de molen in drie jaar tijd weer volledig herbouwd worden. De romp, begane grond en eerste zolder bleven behou- den en wonder boven won der was ook de molenpoes intact; zij werd bibberend en kletsnat van het bluswa- ter gevonden op de begane grond. Het volledige interieur van de molen met kap en wieken moest echter door molenma- ker Rob Batenburg worden herschapen. Een grote klus was ook het repareren van zo'n 400 meter aan scheuren in het metselwerk van de romp. Molen De Walvisch werd op 29 mei 1999 feeste- lijk aan het draaien gezet en in 2001 maalde hij weer voor het eerst. Sinds 2002 is er weer een meelwinkel op de begane grond met een ruime sortering in molen- producten. Het gaat dus weer goed met oude bran- dersmolen en om dat te vie- ren geeft de molenmeelwin- kel aan de Westvest donder dag 16 februari een feestelij- ke korting op alle brood- mixen. Zes muzikanten spelen op ruim dertig verschillende muziekinstrumenten en brengen hun geheel eigen visie op het fenomeen 'wereldmuziek'Met hun enthousiasme en tomeloze energie nemen ze hun publiek mee in een wervelwind van muziek uit alle windstreken; van Spaanse flamenco en Roemeense zigeunerklanken tot Ierse reel. Vrijdag 17 februari, aanvang: 20.15 uur. Irish Unplugged is een muzikaal concept dat door het enorme succes in middels aan zijn vierde editie begint. Het gevarieerde en avondvullende programma mag zich verheugen op een nog steeds groeiende belangstel- ling en waardering. Wederom is de 'fine de fleur' van de Ierse muzieksce- ne gecontracteerd. Irish Unplugged IV presenteert zangeres Pauline Scan- Ion Band, zangeres Eleanor Shanley en Grada. Let op: er heeft een wij- ziging voorgedaan in het programma. Eleanor Shanley vervangt The Woods Band. Zaterdag 18 februari, aanvang: 20.15 uur. De zevenjarige Toet woont in een sloppenwijk van Cairo, de hoofdstad van Egypte. Cairo is de stad langs de Nijl, waar vroeger machtige farao's hun piramides bouwden en waar eeuwenoude goden heersten over de mensen. Waar Toet woont, leven de mensen van het afval. Ook Toet werkt op de vuilnisbelt. Samen met zijn vriendjes, het schurftige hondje Noebis en de nietmeer-zo-roze-vogel Ibis vindt hij allerlei spullen. Als Toet plotseling ziek wordt en koorts krijgt, droomt hij van de farao's: hij maakt een reis over de Nijl naar het land van de goden. Woensdag 22 februari, aanvang: 14.00 uur. SCHIEDAM - Het Filmhuis orga- niseert tijdens de schoolvakantie, van 18 tot en met 26 februari, weer een mini-jeugdfilmfestival. Op het programma staan twee films: 'Sja- kie en de chocolade'fabriek' en de animatiefilm 'ChickenLittle'. Op 18, 19, 20, 21 en 22 februari draait 'Sjakie en de chocoladefa- briek' (aanvang: 14.00 uur). Op 23, 24,25 en 26 februari draait Chicken Little' (aanvang: 14.00 uur). Sjakie is een arm jongetje, dat in de schaduw van een grote chocolade- fabriek woont. De eigenaar van de fabriek is de excentrieke Willy Wonka (Johnny Depp). Wonka leeft al lang geen contact meer met zijn eigen familie, dus om een erf- genaam te zoeken, organiseert hij een wereldwijde wedstrijd. Vijf gelukkige kinderen, onder wie Sja kie, vinden een gouden wikkel om de chocoladerepen van Wonka en winnen daarmee een tour door de legendarische snoepfabriek, waar geen enkele buitenstaander in vijf tien jaar binnen is geweest. Ver- blind door de ene na de andere fan- tastische aanblik, krijgen de kinde ren het steeds moeilijker om ver- boden verleidingen te weerstaan. Het kuikentje Chicken Little heeft ooit grote paniek gezaaid in de die- renwereld toen hij dacht dat de he- mel naar beneden kwam. Nu is hij vastbesloten om zijn reputatie weer in ere te herstellen. Maar net als alles goed lijkt te gaan, valt er echt een stuk van de hemel op zijn hoofd. Samen met zijn vriendjes gaat hij op zoek naar een manier om de wereld te redden, zonder opnieuw de rust te verstoren. En dan blijkt het nog best handig om een klein kuikentje te zijn, als je de wereld wilt redden. KOOPJESWARENHUIS PACKARD BELL EHR-2080 DVD RECORDER MET 80 GB HARDDISK Easy HDD DVD Recorder DivX met een harde schijf van 80 GB (100 uur max.). Ondersteunen alle denkbare video-, foto- en muziekformaten. Voorzien van Time Shifting. Geschikt voor CD, CD-R/RW, VCD, SVCD, DVD-R/RW, DVD+R/RW. In zwart uitgevoerd. Afm 43x5.3x30 cm. Art.nr. 306477 KRUPS B-60 BEERTENDER VOOR HEINEKEN/AMSTEU BRAND BIER Koelt perfect, tapt met precisie, is onderhoudsvrij en dus altijd klaar voor gebruik. Geschikt voor speciale vier-liter fusten van diverse merken. In een handomdraai plaatst u het fust in het apparaat en sluit u de slang Pi oa-1 op de tapkraan aan. I-"3-' Artnr. 305637 CARMEN WS-5050 WEEGSCHAAL WIBRA DELUXE Elektronische personenweegschaal. Weegt tot 150 kg. Aanduiding per 100 gram. Zeer nauwkeurige weging door multi-sensor technologie. Gehard glazen weegplateau. I csyz Groot LCD display. I Art.nr. 308139 GENIE SEWING MACHINE COMPACT Compacte, lichtgewicht naaimachine. Werkt op 4 AA batterijen. Ind. draagtas, voetpedaal en accessoireset. Nederlandse hand- leiding bijgevoegd. Art.nr. 307560 CLOER 5729 KOFFIEFILTER APPARAAT Met RVS afwerking. Art.nr. 305079 CARMEN DIMPLEX JD-D20 ELECTRISCHE DEKEN Eenpersoons electrische onderdeken met 3 standen en overhit beveiliging. In rose kleur. [Ttpr Afm. 122x107 cm. 1 Art.nr. 308140 EMGA GIETIJZEREN BRAADPAN 36 cm doorsnede in zwart. Artnr. 305000 WIN KAASRASP In RVS uitgevoerd. Artnr. 305516 KOOKPUNT KOOHtSHIIIS TEFAL SECURIA CONVECTOR HEATER Verplaatsbare converter kachel, dubbel geisoleerd. Door de omvalbeveiliging schakelt de kachel uit in geval van omvallen. Beveiligd tegen oververhitting, heeft een thermostaat met vorstvriistand en aan- uitschakelaar. Art.nr. 307563 WINKELOPENINGSTIJDEN: KOOPJESWARENHUIS Maandag 12.00-17.30 uur, dinsdag t'm donderdag 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur en zaterdag 9.00-17.30 uur. ledfere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 6