schiedam Schiedam kiest voor linkse meerderheid SCHIEDAM Maart begint met witte hoed PAARDEN (OGELBIEFSTUK Ervaring enKennis Z0NDAG 12 MAART GEOPEND Open Dag van de Zorg www.vleeschhouwerii.nl in verhuizen i- V DeVosBurchaet swk i Wallace Gromit Stemmen in Oost Leefbaar en coalitie afgestraft maas Gratis afhalen 'Zwart'en 'wit' samen naar school in Schiedam GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT heel kilo PvdA landelijk winnaar Uitslag Inbraak in auto iwiKto®8®® Verhuizingen Bieb verkoopt tijdschriften Ernst Daniel Smid bij Harpe Davids _m lQ-25% KQRTING! FOKfl w\ Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 8 maart 2006 13e Jaargang nr 10 www.devosburchart.nl «r*tfcbl«d*n| Woont Valenusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenptetn 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr Ncienslaan460 Wijkqebouw De Erker JanvanAvermestraat Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hofvan SpaJand 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 door Frank Willemse SCHIEDAM - Schiedam heeft massaal gekozen voor de linkse partijen. De PvdA werd de grote winnaar met bijna een verdubbe- ling van het aantal zetels. Met dertien zetels is de PvdA nu veruit de grootste partij in de Schiedamse raad. De andere winnaar is de SP die van 2 naar 5 zetels klimt en zelfs de tweede partij in de nieuwe raad wordt. Waar winnaars zijn moeten ook verliezers zijn. Grootste verliezer is Leefbaar Schiedam die van 7 zetels terugvalt naar 3 zetels. W# BUIEDERE KILO 100 GRAM GEBR. FRICANDEAU 0.99 max. 2 kilo per klant en op=op PvdA: 13 zetels CDA: 5 zetels Groenlinks: 2 zetels WD: 4 zetels GB: 1 zetel D66: 1 zetel SP: 5 zetels Leefbaar: 3 zetels AOV: 1 zetel Opkomst: 49,8 procent (IP HET GEHELE ASSOBTIMEWT Apanage Gerry Weber Taifun Verse Via Appia Etc. weekbladen Uw off iciele Tempurdealer WW MATRASSEN EN KUSSENS Gratis te tester) SLAAPCOM FORT Hooqstraat 125 in Schiedam, teiefoon 010 - 4268732 Parkeergarage ABC in de Kneupelstraat. Gratis uitrijkaart. De kiezer heeft gesproken en heeft altijd gelijk. Dat moesten de poli- tieke partijen allemaal wel toege- ven dinsdagavond. Een spannende avond op een druk stadkantoor waar de temperatuur in de zaal naar recordhoogte steeg. Tot dik na 23.00 uur bleef de spanning voelbaar omdat door een technische storing de einduitslag pas na 23.30 uur bekend werd. „De Schiedamse kiezer heeft dui- delijk afgerekend met dit rechtse college", sprak lijsttrekker Menno Siljee van de PvdA zelfverzekerd. De PvdA spoelde in een klap de ne- derlaag van vier jaar geleden weg. Toen de partij voor het eerst na de oorlog niet in het college van bur- gemeester en wethouders mocht zit- ten. Vier jaar lang oppositie voeren viel niet mee voor de partijleden. Het betekent in ieder geval dat de PvdA mag regeren in Schiedam en de keuze heeft uit een aantal partijen. Andere winnaar Yorick Haan van de SP kon niet ophouden met glim- lachen dinsdagavond. Zijn SP ging van twee zetels naar vijf zetels en werd daarmee de op een na groot ste partij in Schiedam. De verlie zers likten hun wonden. Wethouder Henk Jan Habermehl weigerde op de verkiezingsavond met Maasstad Weekbladen te praten en moet na vanavond naar een ander baantje gaan uitkijken. Henk Groenewegen, ook zijn plek kwijt, zei unverfroren dat 'het de schuld is van die linkse pers'. Leefbaar Schiedam de groot- se partij tot dinsdag viel ver terug van 7 naar 3 zetels. Hans Meijer stelde dat ontevreden kiezers hier- voor hebben gezorgd. De kiezers hebben op emotie gekozen." 1 Jan Marijnissen nam een kijkje op De Peperklip in Oost. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Gemeenten moeten bindende afspraken maken om de toenemende apartheid in het on- derwijs tegen te gaan. Dat stelt Jan Marijnissen (SP) tijdens een werkbezoek aan basisschool De Peperklip in Schiedam-Oost. De fractievoorzitter gaf afgelopen don- derdag een voorzet: voorbeelden van bindende afspraken die scholen met de gemeente moeten maken. Ron Abel, directeur van De Peper klip, sprak met Marijnissen over het ontstaan van zwarte scholen. „Het is onacceptabel dat er in Schie dam bijna volledig zwarte en witte scholen binnen een relatief zo klein gebied staan." Marijnissen vindt het beleid van het kabinet nog steeds te vrijblijvend: „Gemeenten worden Jvel verplicht te overleggen, maar niet om daadwerkelijk iets te doen tegen deze bizarre vorm van apart heid." Volgens Marijnissen moeten scho len in de toekomst gaan werken met dubbele wachtlijsten: een voor kinderen met een 'gewicht' (ach- terstandsleerlingen) en een voor kinderen zonder achterstand. Doel is een schoolpopulatie die net zo gemengd is als de wijk waarin de school staat. Ook stelt hij' een vast inschrijfmoment voor omdat hoog opgeleide, autochtone ouders hun kinderen kort na de geboorte al in- schrijven op de basisschool. Ouders die niet zo goed op de hoogte zijn, doen dat pas als hun kind bijna vier jaar is. De 'witte' scholen zitten dan al vol. De SP stelt voor om een vast inschrijfmoment te prikken, name- lijk wanneer kind tweeeneenhalf jaar oud is. Het CDA van wethouder Christine Daskalakis kon opgelucht ademha- len toen nog nipt vijf zetels werden gehaald. Zo bleef het verlies be- perkt. Een zetel verlies gold ook voor de WD van Ad Mostert die nog maar vier zetels overhielden. Mosterts analyse is dat Schiedam vooral gekeken heeft naar de lan- delijke trend. Verlies dus van de centrum-rechtse regering van Bal- kenende. Blijven over de kleintjes, waartoe ook Groenlinks behoort met maar twee zetels. De partij kan echter wel voor een grotere linkse meerderheid zorgen. D66 en AOV hielden hun ene zetel vast. Marcel Houtkamp van D66 vond het vreemd dat de AOV zelfs meer stemmen dan zijn partij had gekregen en reageerde wat cynisch op de grote winst van de PvdA. „De PvdA verdient het niet om zo groot te worden." is bang dat een college bestaand uit een linkse meerderheid weer zijn oude machtsspelletjes gaat uitvoe- ren. Liever zie ik dat ze een mid- denkoers gaan varen met de WD en CDA. Wie met wie gaat samenwerken was onmiddellijk de grote vraag waarbij Haan en c.s. een linkse meerderheid wil gaan vormen met de PvdA. Haan als wethouder? Hij zelf lachte er hartelijk om. Terwijl Menno Siljee meteen al duidelijk uitsprak wethouder van Financien te willen worden. SCHIEDAM - Een korte telle brand in een vrachtwagen aan de Polderweg zette de brandweer zaterdagavond op scherp. In eerste instantie werd een autobrand gemeld. maar aangekomen op de plek des onheils bleek het om een vrachtwagen te gaan. De wagen stond temidden van 200 trucks op een bedrijfsterrein van een autohandel. Onmiddelijk werd het sein 'middelbrand' gegeven. Door snel optreden van de brandweer gingen slechts drie wagens verloren. Foto Roger van der Kraan Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Maart is dit jaar begonnen met een witte hoed. In de SCHIEDAM - De jaarlijkse Open Dag van de Zorg wordt zaterdag 18 maart georganiseerd. Gei'nteres- seerden zijn van 11.00 tot 15.00 uur welkom bij verschillende zorgin- stellingen in de regio. Iedereen kan daar terecht voor rondleidingen, presentaties en er zijn stands met allerlei informatie over de zorg. De geopende locaties zorgen ervoor dat er allerlei activiteiten op het programma staan. Zo wordt het niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de bewoners en patienten een leuke dag. De dag is bedoeld voor iedereen die gei'nteresseerd is in zorg: buurtbe- woners, mantelzorgers, toekomstige clienten van de diverse instellingen, kleinkinderen, scholieren op zoek naar een stageplek of vakantiewerk, werkzoekenden en zeker ook vrij- willigers. In de regio openen loca ties van verschillende instellingen hun deuren. Thuiszorg Nieuwe Wa- terweg-Noord, Frankelandgroep, Vlietland Ziekenhuis, Argos Zorg- groep en Zorgcombinatie Nieuwe Maas werken in dit kader samen. Geopend zijn in ieder geval Drie- MaasStede, Frankeland, Harg-Spa- land, Jacobs Gasthuis, dagcentrum Marconihove, Schiewaegh en in Vlaardingen Drieen-Huysen, Soen- da, Vaartland, het Vlietland Zie kenhuis en het Zonnehuis. Franselaan 279 - Tel. 010-4151581 W.C. Zevenkamp: Ambachtsplein 28 - Tel. 010 - 420 07 60 Vlaardingen: Veerplein 116 - Tel. 010 - 435 40 40 Gddig wan 9 maart t/m 15 maart 2006 3.49 vroege morgen lag er de afgelopen week geregeld een dik pak sneeuw. Neerslag die prachtige plaatjes op- leverde. Voor wie snel naar het werk wilde of op de fiets weg moest was de sneeuw iets minder prettig, maar vooral de jeugd genoot volop en ging massaal op de slee naar school. Helaas was de sneeuw in de loop van de middag vaak alweer veranderd in natte drab. Naar ver- wachting is het aan het eind van deze week gedaan met de winterse buien. Dan kan de lente misschien voet aan de grond krijgen. SCHIEDAM - De PvdA is landelijk gezien de grote winnaar van de ge- meenteraadsverkiezingen. In bijna alle steden werden zetels gewon- nen. De lokale partijen deden het dit jaar een stuk minder goed dan vier jaar geleden. Ook was er verlies voor D66 en bleek de WD in veel steden minder succesvol. SCHIEDAM - In een auto, gepar- keerd aan de Prinses Beatrixlaan, is maandagmiddag ingebroken. Uit de auto werden twee koffers met visagiemateriaal, twee kostbare sporttassen en skeelers weggeno- men. De eigenaar doet aangifte van de diefstal. De politie adviseert niet alleen geen waardevolle spullen achter te laten in de auto, maar simpelweg niets achter te laten. Achtergelaten spul len nodigen potentiele autoinbre- kers uit een kijkje te nemen in de auto. Ook kan men het beste het dashboardkastje openzetten zodat zichtbaar is dat ook daar niets ver- borgen blijft. Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl SCHIEDAM - In het eerste kwartaal van elk nieuw jaar wordt de tijdschriftencollectie van de bibliotheek opgeruimd. Allereerst wordt bekeken welke tijdschriftenjaargangen worden ingebonden. Klanten kunnen deze tijdschriften dan lenen en thuis lezen. Dit gebeurt bij- voorbeeld met tijdschriften over woninginrichting, hobby's en Schiedam, Andere tijdschriften worden nog een jaar ter inzage in de bibliotheek bewaard. De ove- rige tijdschriften biedt de biblio theek nu te koop aan. Het gaat om tijdschriften voor volwas- senen en jeugdtijdschriften. De verkoop duurt slechts een dag en vindt plaats in Bibliotheek Stadserf op zaterdag 11 maart van 11.00 tot 15.00 uur. SCHIEDAM - Muziekvereniging Harpe Davids geeft zaterdag 25 maart een jubileumconcert in het Fortis Theater a.d. Schie. Aan deze avond werken het harmo- nieorkest, de drumfanfare, het B-orkest (het opleidingsorkest) en de majorettengroepen/twirl- teams van de vereniging mee. Als speciale gast zal Ernst Da niel Smid aanwezig zijn om met de verschillende afdelingen van Harpe Davids muzikaal samen te werken. Op het programma staan onder andere 'Toreador' uit de opera Carmen (Bizet), 'Summertime' (Gershwin), 'Het dorp' (J. Ferrat), 'Anthem' uit musical Chess (Ulvaeus/Anders- son), 'McArthur Park' (Webb) en de muzikale afsluiter 'You'll never walk alone' (Hammerstein en Rodgers). Daarnaast verzor- gen de twirlteams een muzikale show op muziek van de pop- groep Queen. Kaarten kosten 15 euro in de voorverkoop en zijn te bestellen bij het secretariaat van de vereniging, tel. 449 15 91, e-mail: secretariaat@harpe- davids.nl. Het concert begint om 20.00 uur. te VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN Broersvest 111 Schiedam (010) 4260399

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1