yfcV schiedam Gemeente zet bewoners Spaland voor het blok Ervaring enKennis Z0NDAG 2 APRIL GE0PEND K00PZ0NDAG 2 APRIL VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR SCHIEDAM Zondag geopend €799 Investeren in jeugd Nieuwland 5.99 10.00 ■in verhuizen Koopzondag 2 april Vervolg op 'kanker is geen scheldwoord' ENGELEN! V RUNDER- RIBLAPPEN l.vanDi|kel Verhuizingen /MONTEL Win NU i Sportraad: Van Krugten stopt als voorzitter Komt treinstation Kethel er wel? Mvernuizingen msf" Controle op rijden door rood licht Rommelmarkt T# geopend van 12.00 - 17.00 uur Nu bij Bouman Meubelen Controles op alcohol bij kantines Wie wordt de nieuwe burgervader? maass viiii!''s'nftWtt()OMk1?11KBWS IN MjWTAIRJ Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam www.vleeschhouwerii.nl 1 kilo 2 kilo VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UURj door Frank Willemse SCHIEDAM - De gemebnte Schiedam denkt dat medio 2007 rei- zigers met trein en tram kunnen uitstappen in Schiedam Noord. De wijkbewoners zetten daar grote vraagtekens bij. Zo wil de NS bijvoorbeeld dat naast het station woningen en kantoren komen. De gemeente Schiedam toont de goede wil door de keerlus van de sneltram te verzorgen. Wijk- en Bewonersvereniging Spaland hield een informatieavond over tram, trein en ontsluiting van de wijk. Grootste vraag: wanneer komt Station Kethel- Spaland er? Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 29 maart 2006 13e Jaargang nr 13 ALEXANDRIA I 4 rate Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwering.nl GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT van 12.00 uur - 17.00 uur in Capelle a/d IJssel Barendrecht IS 6 koopavonden J in de week! Trendhopper Rotterdam/Capelle woonboulevard Capelle a/d IJssel Montel Rapido 2-zits in leder. Exclusief sierkussens voor Ook mogelijk in stof vanaf 549 ACTIEPRIJS 160 modellen in 1001 uitvoeringen www.montel.nl t t. een Wooncheque van maar liefst 5000, BOUIVIAIM meubelen -ft Zondag open, 2 april, 12.00 -17.00 uur tat# a nH Gratis afhalen Complete J /I showroom- [VJm keukens mejL Mkamers! m i weekbladen Geldig van 30 maart t/m 5 april 2006 ZIE ONZE ADVERTENT1E ELDERS IN DEZE KRANT max. 2 kilo per klant en op=op ft Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl (fe BERGWEG EN CEINTUURBAAN „Wij moeten wel akkoord gaan, an- ders gaat het hele station misschien niet door," vertelt John Witjes van de wijkvereniging. Een vijftigtal bewoners zijn afgekomen op de in- foavond in De Boshoek. Eerder liet de wijkvereniging weten de keerlus van de tram liever aan de oostzijde van de spoorbaan te willen. Het col lege van Schiedam koos voor een tramronde aan de westkant van het spoor. Nadeel is volgens de Spalan- ders meer files, want de tram moet dan de's Gravelandseweg tweemaal passeren. „Of die beslissing nog teruggedraaid kan worden?", vraagt een bewoner. „Nee, dat zijn verkiezingspraatjes," antwoordt spreker Engeline van Collenburg. Zij is planologe en ex- raadslid voor de VVD. Bovendien waarschuwt zij zal een andere plek 'een zak vol geld kosten'. 'Chan tage' zeggen sommige bewoners. Voorlopig staat het besluit nog niet voor honderd procent vast. Maar volgens Van Collenburg is wel al de aanbesteding gedaan. De wijk vereniging stelt verbaasd vast dat in de dienstregeling tot 2009 station Kethel (nog) niet voorkomt. Arno Mol, ambtenaar van de ge meente Schiedam voor de tram, ziet dat anders: Je weet maar nooit of er in raad of elders weer discussies op- laaien." Wel duidelijk is dat Station Kethel een simpele uitstapplaats zal worden; zonder overkapping of hal. Dat zijn de eisen die de NS eisen stelt aan een nieuw station op maar 2,5 km van Schiedam Centraal. An dere eis: minimaal 30.000 mensen die wonen nabij een nieuw station. Bovendien stelt de gemeenteraad dat woningen en kantoren voor de 'sociale veiligheid' gewenst is. Keerlus en station zijn niet morgen klaar, vertelt Anco Winter van be wonersvereniging Woudhoek. Zijn ervaring met Tramplus is dat alles jarenlang kan duren. „Je moet altijd alert zijn want ineens sta je voor het blok als voorlopige plannen plots definitief zijn." Zij kregen met moeite voor elkaar dat tramhaltes verplaatst werden. ..Blijf er bovenop zitten" is zijn raad aan wijkvereni ging Spaland. ALLES V00R IEDEJEEN ai GROOTSTE WINKELGEBIED VAN ROTTERDAM Alexandrium is het grootste winkelgebied van Rotterdam! Hier vindt u horeca, kinderopvang, zes verschillende par- keergelegenheden en meer dan 211 winkels verdeeld over Alexandrium I Shopping Center, Alexandrium II Megastores en Woonmall Alexandrium III. Genoeg ingredienten voor een lange dag winkelplezier. Alles voor iedereen. A20, AFRIT 16 ROTTERDAM PR. ALEXANDER Als u ons nu even belt komen we bij u thuis alles vertellen over de vele manieren van zonwering! Broersveld 127 rv> 3111 LG Schiedam SCHIEDAM - Op de 's-Graveland- seweg is afgelopen vrijdagmorgen een rood lichtcontrole gehouden. In een uurtje werden er zeven beketi- ringen uitgeschreven voor mensen die niet stopten voor het rode ver- keerslicht. Op de Tjalklaan werd die middag een snelheidscontrole gehouden. Er werden 810 automobi- listen gecontroleerd, waarvan er 44 harder reden dan de toegestane 50 kilometer per uur. De snelste reed 89 kilometer per uur. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Er- ker organiseert zaterdag 1 april een rommelmarkt van 10.00 tot 15.00 uur. Een tafel kost zes euro. Bezoe- kers betalen 0.50, kinderen kunnen alleen onder begeleiding gratis naar binnen. Voor inschrijvingen en in- lichtingen: 426 77 67. Terrasfauteuil In pitriet Weerbestendig. Van 29,95 voor Aalborg 15, Barendrecht - Hoofdweg 18, Capelle aan den Ijssel, tel. 010 451 88 44 - info: www.zuiderster.nl SCHIEDAM - Alle stedenbouwkundige ontwikkelingen ten spijt, heeft modelspoorvereniging Schiespoor zo haar eigen visie op de werkelijkheid. Al sinds jaar en dag bouwen vrijwilligers aan hun eigen stad, die zijn voltooiing nadert. Prachtige straten zonder files of rondslingerende rommel, geen betonnen koiossen, of vervelende erfpachtconstructies. Wie mee wil dromen met Schiespoor kan elke vierde zaterdag terecht in het clubgebouw aan de Westerkade. Foto Roger van der Kraan if®* Boxspring Moon romantisch de Luxe, stof Montfort, incl. latextopper, 160x200 cm 1.600,-1.299,- In diverse maten stoffen en kleuren verkrijgbaa BOXSPRINGS IN ALLERLEI SOORTEN EN MATEN BIJ Montel Rotterdam - Woonmall Alexandrium III Watermanweg 217 - Tel: 010 286 25 25 Montel Kralingseveer - IJsselmondselaan 175 (naast Bouman Meubelen) - Tel: 010 284 21 21 DESIGN BY Exclusief en betaalbaar zitcomfort of een van de geweldige andere prjjzen' www.boumanmeubelen.nl Eetkamerfauteuil Alicante, nu IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (oto) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman blijft bij zonder SCHIEDAM - De actie van twee scholieren van het Accent College, Sherlyisa Vermeer en Sandy Soa- res, om het woord 'kanker' niet als scheldwoord te gebruiken krijgt een vervolg. De gemeente Schiedam gaat samen met het Accent College de actie van de meisjes verder vorm geven met een lespakket en de orga- nisatie van een kinderconferentie. In een gesprek met wethouder Das- kalakis en ambtenaren van de afde- ling Educatie brachten Sherlyisa en Sandy naar voren dat het hun grootste wens is om hun actie door te geven aan het basisonderwijs. Dat gaat nu gebeuren. Alle Schie- damse basisscholen ontvangen bin- nenkort een brief waarin zij worden gevraagd om de actie te ondersteu- nen. Zij ontvangen hiervoor van de afdeling Educatie een speciaal lespakket. Alle groepen 8 van de Schiedamse basisscholen mogen bovendien twee vertegenwoordigers aanwijzen voor deelname aan een kinderconferentie op donderdag 20 april. SCHIEDAM - Bij sportkanti- nes in de regio zijn het afge lopen weekend voor het laatst aangekondigde alcoholcontroles gehouden. Het aankondigen van de controles heeft een positief gevolg gehad volgens de poli tic, mede door de inzet van de KNVB en de sportverenigingen zelf. Door de clubs werden de controles op websites gemeld, ze werden omgeroepen in de kanti nes en sporters blijken inmiddels af te spreken wie de zogenoemde 'BOB' is. De alcoholcontroles werden in de weekenden gehouden, tus- sen 14.00 en 21.00 uur op van te voren aangekondigde loca- ties. Dit naast de gebruikelijke onaangekondigde controles die regulier plaatsvinden. In totaal zijn nu bij 1579 automobilisten blaastesten afgenomen. wat re- sulteerde in elf aanhoudingen voor rijden onder invloed. Van twee automobilisten werd het rijbewijs ingevorderd. De politie wil met de controles sporters bewust maken van de gevaren van rijden onder invloed. De komende maanden worden nog steeds controles gehouden, ook bij sportkantines, maar deze worden niet meer van tevoren aangekondigd. SCHIEDAM - De functie van burgemeester van Schiedam, die per 1 September vacant wordt, heeft de belangstelling getrok- ken van twaalf mannen en twee vrouwen. In december 2005 heeft de minister van Binnen- landse Zaken de toen lopende procedure voor werving en se- lectie van een nieuwe burge meester van Schiedam afgebro- ken vanwege een te gering aantal geschikte kandidaten. Hierop besloot de gemeenteraad om bij een hernieuwde openstelling van de vacature geen referendum te organiseren, zoals afgelopen na- jaar nog wel het plan was van de raad. De sollicitanten varieren in leef- tijd van 39 tot 59 jaar. De Com- missaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Frans- sen, zal in de komende weken gesprekken voeren met de sol licitanten. Vervolgens legt hij een selectie voor aan de vertrou- wenscommissie van de gemeen teraad. Deze commissie doet een aanbeveling. De gemeenteraad zal volgens de planning in juni 2006 twee kandidaten voordra- gen aan de Minister van Binnen- landse Zaken. w k b I a Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan S3 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 3745 Plusmarkt Woudhoek Geuzenpleln 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkwea Parkweg 404 Bewonersvereniging Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 |0P=0P!| 430 oil I (donderdag koopovond) L. J een were'd °P zlch j 1fi [5| ij j Fascinatio in Capelle aan den IJssel. Hier ontmoeten mooi wonen en moderne mensen elkaar. Ontdek deze vlekkeloze relatie tussen rust, bereikbaarheid en prachtige architectuur nu gewoon bij u thuis op www.fascinatiowonen.nl. appartementen, geschakelde woningen, twee-onder-een-kappers en eengezinswoningen diverse prijsklassen Hgging vlakbij Rotterdam straks alle basisvoorzieningen op steenworp afstand goed bereikbaar met auto en OV veilige speelgelegenheid voor kinderen www.fascinatiowonen.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1