Clowns in de Meerpaal St. Jozef in nationale Top 5 tegen pesten SCHIEDAM Ervaring enKennis ■in verhuizen 3.99 Zondag a.s. open OP DE K00PZ0NDAG 7 MEI VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR 1 Twee lintjes voor gezin Van Wijk Molendag gaat van toen, naar nu en de toekomst Z0NDAG 7 MEI GE0PEND www.fofc8.nl FOKfl Rijnmond wint eerste P/D-duel UvanDiikel Verhulangen Speklappen Vrijmarkt in Oost stad Nacht van Ida Handen uit de mouwen niTlJO 10-28% HOOTING! Vermelding als schoolvoorbeeld in VOO-brochure GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT jf Y vcmumnycii hs» Heerlijkvoor op de barbecue maassta Veertien onderscheidingen Brochure theater is uit Getuigen gezocht van beroving Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam www.vleeschhouwerij.nl m/zw en deze week gratis gewarineerd JSmm m{ A Barendrecht Hoogslaper bedbank Van 579 voor PP=op! SPRAAKMAKEND PIANOCONCOURS IN WOONMALL ALEXANDRIA III ALEXANDRIUM I Gratis afhalen Van Loenen Decokav Dam 3745 ik 180 postbus 1685 3000 br rotterdam OP HET GEHELE HSSPHTIWEHT ROTTERDAM OOSTIEEDIJR HOEK ADMIRAUTEITSSTRAAT R OIO 403 53 OO A weekbladen T Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl z/zw 0.50 Geldig van 41 m lOmei. Max. 2 kilo per klant en op=op SCHIEDAM - De Rooms-Katholieke basisschool St. Jozef in Schiedam-West wordt in de brochure 'Nergens meer veilig: digi- taal pesten, wat is het en hoe ga je er mee om?' genoemd als een van de vijf schoolvoorbeelden in Nederland tegen pesten. De bro chure is een uitgave van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) voor primair en voortgezet onderwijs in samenwerking met SIRE. De school denkt zelf de vermelding te hebben ver- diend door de lage acceptatiegrens die er geldt voor pesten. Op elke school wordt gepest, zegt directeur Erik Paul Forsten van de St. Jozefschool. „Het zou hypocriet zijn als ik zou zeggen dat er bij ons niet gepest wordt. Maar wij gaan daar als school wel heel serieus mee om. Kinderen weten dat hier niet zomaar alles kan en dat er een lage acceptatiegrens is. Als we sterke vermoedens hebben dat er gepest wordt, worden niet alleen de ouders van het kind dat gepest wordt opgebeld, maar benader ik persoonlijk ook de ouders van de pester. En in de praktijk blijkt dat die het probleem altijd heel serieus oppakken." De St. Jozefschool is bijzonder trots op de vermelding in de gids. Er wordt dan ook veel aandacht aan pesten besteed op school. Directeur Forsten heeft niet de indruk dat er tegenwoordig meer gepest wordt dan vroeger. Pesten gebeurt anno 2006 echter wel op andere manie- ren dan vroeger. Kinderen in de groepen 7 en 8 kunnen via SMS en MSN op de computer nu ook klas- genootjes treiteren, iets wat vroeger ondenkbaar was. De verschillen in pesten zijn leef- tijdsgeboden. Bij jonge kinderen is het pesten meer fysiek, omdat ze verbaal nog niet zo goed uit de voeten kunnen. In Capelle a d IJssel van 10.00 uur 17.00 uur s vi 'aUBilnmy koopavonden in de week J In aluminium. Bedmaat 90x200 cm. en bedbank met blauwe kussen. Aalborg 15, Barendrecht Hoofdweg 18, Capelle a/d llssel Info: www.zuiderster.nl GROOTSTE WINKELGEBIED VAN ROTTERDAM Alexandrium is het grootste winkelgebied van Rotterdam! Hier vindt u horeca, kinderopvang, zes verschillende par- keergelegenheden en meer dan 211 winkels verdeeld over Alexandrium I Shopping Center, Alexandrium II Megastores en Woonmall Alexandrium III. Genoeg ingredienten voor een lange dag winkelplezier. Alles voor iedereen. A20, AFRIT 16 ROTTERDAM PR. ALEXANDER In de hogere klassen wordt er ver baal of per computer gepest. De Jozefschool denkt het zo goed te doen dankzij jarenlange inspan- ningen tegen pesten. „Wij hebben al jaren een uitgebreid pestprotocol, waar we heel breedvoerig mee om- gaan", legt Forsten uit. „We belij- den dat protocol niet alleen met de mond, maar voeren het daadwerke- lijk uit. Je moet kinderen heel direct op pesten aanspreken en laten mer- ken dat er niets geaccepteerd wordt. Bovendien willen we kinderen die gepest worden bijvoorbeeld onder- steunen door ze een training aan te bieden. Dat kan op school, maar ook extern, zodat ze weerbaarder worden." Woensdag 3 mei organiseert de medezeggenschapsraad van de Sint Jozefschool in samenwerking met coordinator Sabina Timmers een ouderthema-avond oyer pesten van 19.20-20.30 uur. Plaats van han- deling is het zoldertheater in het hoofdgebouw aan de Nassaulaan 42. weekblade Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Post Boerhavelaan 79 Prop-it Lange Kerkstraat 86 SCHIEDAM - Een fraai schouwspel van imposant draaiende wieken tegen een nachtelijke heme!. Dat was in de nacht van vrijdag op zaterdag 29 april te zien in het centrum van de stad waar de vijf grootste molens van de wereld 25 uur lang doordraaiden ten behoeve van de kinderafdeling van het nieuwe ziekenhuis. Voor elk uur draaien ging 25 euro in ieder geval al naar de nieuwe kinderafdeling. Daarnaast kon iedereen die dat wilde tijdens de uren dat de molenwieken draaiden 25 euro overmaken op giro 201 64 06. Hoewel alle afschriften van de giro nog bekeken moeten worden, is er nu al 1400 euro binnen bij de Molenstichting. Maar dat daar nog geld bij gaat komen, is een ding dat zeker is. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Net als in de rest van Nederland was er afge- lopen vrijdag ook in Schiedam een ware lintjesregen. Maar liefst veertien Schiedammers kregen een Koninklijke Onder- scheiding uit handen van burge- meester Scheeres. Twee Schie dammers werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, twaalf Schiedammers werden Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ridder in de Orde van oranje Nas sau werd niet alleen John van Ge- stel van het SOBO, maar ook Will van Wijk, voormalig fractievoor- zitter van de WD, Maar bij die onderscheiding bleef het niet in het gezin Van Wijk. Ook de echtge- note van Will van Wijk, kreeg een onderscheiding en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Twee onderscheidingen in een gezin, wellicht een unicum in Nederland. De onderscheiding werd mevrouw Van Wijk opgespeld van- wege haar jarenlange inzet als vrij- willigster op verschillende maat- schappelijke en sociale terreinen. Zo was zij bijvoorbeeld van 1962 tot 1970 verantwoordelijk voor de redactie van het jeugdvoetbalblad De Aftrap van Hermes DVS en Burgemeester Scheeres feliciteert Will van Wijk met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. werkte ze ruim vijftien jaar mee aan de vakantieweken voor zieken en gehandicapten via boottochten van het Rode Kruis. Ook is ze al vijftien jaar lid van dierenasiel De Hargahoeve, waar ze onder andere de hokken schoonhoudt. Ook lid in de Orde van Oranje Nas sau werden J. Verhoeven, actief bij de Taize Scouting groep en Oranje- vereniging Wilhelmina en mevrouw Heijdra, eveneens vanwege haar in zet voor de Taizegroep. Hans Loen- dersloot van Harpe Davids kreeg een speldje omdat hij gezien wordt als de motor van deze grote mu- ziekvereniging en ook de vice-voor- Foto: Roger van der Kraan zitter van de vereniging, de heer Van Leeuwen, werd onderscheiden. Andere lintjes vielen ook in handen van mensen uit het verenigings- leven, zoals de heer Droge (Vo- gelvereniging Schiedam), de heer Bart (Vogelvereniging), mevrouw Gijze (HBSS) en de heer Vogel (Wijkvereniging Het Singelkwar- tier). G. Bouman, van 1975 tot nu ambtsdrager binnen de Nederlands Hervormde Kerk, kreeg een lintje evenals mevrouw Hendriks van de Katholieke Vrouwen Vereniging. Tenslotte werd ook duizendpoot mevrouw Heesbeen onderscheiden. Haar passie is het handbal en met name Ventura. Ze trainde jeugd- teams, fungeert als scheidsrechter en organiseert evenementen. Ook was ze actief op de Albertus Mag- nusschool, in de mantelzorg, lid van de buurtprojectgroep Nieuw- land aan Zet en bestuurslid van de Bridgevereniging B.C. Spaland. Sinds 1969 is ze ook regelmatig te zien bij Decocay - Van Loenen op de Dam, waar ze een aantal dagen per week werkt. SCHIEDAM - De molens zijn zaterdag 13 mei weer het mid- delpunt op de Nationale Mo lendag. Die dag laten ook de Schiedamse molens (de groot ste ter wereld) weer van zich spreken. Met het programma 'van toen naar toekomst' kan de bezoeker veel interessante dingen over de molen- en jene- verstad aan de weet komen. Het programma rond de vijf Schie damse molens en Het Gedistilleerd Museum staat in het teken van beider jubilea. Stichting De Schie damse Molens bestaat dit jaar 25 jaar en Het Gedistilleerd Museum 10 jaar. Het feestelijke programma blikt terug in de tijd, maar geeft ook een kijkje op de toekomstplannen. Wandelend van molen naar molen volg je als bezoeker een tijdpad met een vleugje 1800 een spoortje 1850 en zo verder naar 2050. Met blow ups van oude foto's en bijpassende sketches ervaar je het Schiedamse gezinsleven. het zware werk, maar ook de luim van vroeger. Speciaal voor kinderen is er onder andere een puzzelwedstrijd (in het pro- grammaboekje), een oud-Hollands spelcircuit, een mini-theatertje en een molen ontwerphoek. Meezin- gen met een smartlappenkoor, mee- doen met de molen jenever-quiz en molentrappen beklimmen zijn de actieve items voor volwassenen. Maar gewoon een lekkere molen- pannenkoek eten, naar een swin- gend muziekje luisteren, of je rond laten varen kan natuurlijk ook. Rond Het Gedistilleerd Museum komen bekende jenever-iconen tot leven. Zo kun je de statige heer Hulstkamp tegenkomen en oog-in- oog komen te staan met (louter) Kabouter of Proosje. Alles wat met jenever te maken heeft vinden snuf- felaars op de jeneverbraderie en er zijn leuke prijzen te winnen. Kinderen amuseren zich op de bin- nenplaats op het springkussen en schilderen glaasjes of hun eigen Van Gogh. Hier kunnen de kids meedoen met een leuke kleurwed- strijd. In het Proeflokaal zingt men uit voile borst mee met drinkliede- ren en smartlappen, live begeleid door de band '3Kwartsmaten\ Op de bovenste verdieping presente- ren diverse distillateurs bijzondere proeverijtjes. Daarbij wordt histo- risch materiaal tentoongesteld. Bij de receptie kan iedere bezoeker op kosten van het museum een kaart aan vrienden/ kennissen of familie sturen. Met deze kaart kan de ont- vanger gratis Het Gedistilleerd Mu seum bezoeken. Langs de molens en jeneverroute rijdt de gehele middag een treintje dat stopt bij elke molen, voor Het Gedistilleerd Museum en op de Koemarkt. Iedereen mag hier gratis gebruik van maken. Alle molens zijn 13 mei toegankelijk met enige beperkingen) en zowel molens als Het Gedistilleerd Mu seum hebben die dag gratis entree. Programma van 11.00 tot ongeveer 17.00 uur. Het Gedistilleerd Mu seum vanaf 12.00 uur. SCHIEDAM - Het promotie- team van het Archimedesplein en het land van Ris organiseert zaterdag 6 mei een vrijmarkt op het Archimedesplein. Het pro- motieteam is een groep actieve buurtbewoners die verschillen de activiteiten organiseren. Zij worden hierbij ondersteund door Bureau de Vijf in opdracht van Woonplus. De vrijmarkt begint om 12.00 uur en zal duren tot 16.00 uur. Ook is er de gehele middag een springkussen aanwezig. Kin deren die met een kleedje en hun spulletjes naar het Archi medesplein willen komen zijn vanaf 11.30 uur welkom, voor bezoekers begint de vrijmarkt om 12.00 uur. (tes VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UURj BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - Wegens groot suc- ces organiseert Stichting Eigen Werk wederom de Nacht van Ida ter nagedachtenis aan dichteres Ida Gerhardt. Op 4 mei begint de nacht aansluitend op de herden- king bij het monument, waar een dichtregel van de dichteres staat. De lokatie is Overschiesestraat 44. In dit pand van Stichting Ei gen Werk woonde Ida Gerhardt vanaf 1908. Mevrouw De Waard is bereid gevonden werk van Ida toe te lichten en voor te dragen. Joeny Fraay maakte vliegers zo als ze op Curacao vervaardigen waarop gedichten aan de wand preiken en Laila Hanzouli speelt fluit. Bezoekers kunnen zelf hun lievelingsgedichten meenemen en voorlezen. Voor meer infor- matie: 426 35 69. SCHIEDAM - In Museummo- len De Nieuwe Palmboom aan de Noordvest 34 is donderdag 27 april de nieuwe tentoonstel- ling over molenbouw van start gegaan. Om de verschillen en overeenkomsten met de vroegere aanpak onder de loep te nemen werd de tentoonstelling opge- deeld in de onderdelen: historie, hedendaagse aanpak en de inter- actieve hoek. De museummolen is open van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00-17.00 uur, op zon- en feestdagen van 12.30-17.00 uur. Entreeprijs volwassenen 2,50, kinderen (tot 12 jaar) 1,75. SCHIEDAM - Het theaterpro- gramma 2006-2007 van Fortis Theater a.d Schie is bekend. Een nieuw theaterseizoen met een recordaantal voorstellingen. Aan variatie niet te kort, suc- cesformules worden voortgezet, nieuwe trends en ontwikkelingen zijn gevolgd en het resultaat mag er zijn. Vanaf September kunnen bezoekers onder andere genie- ten van het Noord Nederlands Toneel, The Amazing Stroopwa- fels, Di-rect, Het Nationale To neel, Hakim, de musical Grease, Nijntje, Guido Weijers en het Sint Petersburg Staatsballet. De voorverkoop loopt tot aan 18 juni. Voorstellingen kunnen in deze periode besteld worden via het bestelformulier achter in de brochure of via de web site www.theateradschie.nl. In de zomerperiode is het vanaf 1 juli al mogelijk om voor losse kaarten te reserveren via inter net. Vanaf dinsdag 29 augustus kan het publiek aan de kassa van het theater terecht. SCHIEDAM - Een 54-jarige Schie damse heeft maandag aangifte ge- daan van een straatroof die in de nacht van zaterdag op zondagheeft plaatsgevonden op de Korte Singel- straat in Schiedam-Oost. De vrouw werd tussen 02.00 en 03.00 uur door een man diverse keren geschopt en geslagen waardoor zij bewusteloos raakte. Vervolgens werd door de berover geld en de mobiele telefoon van het slachtoffer meegenomen. Het gaat om een man tussen de 19 en 24 jaar, met een lengte tussen de 1.70 en 1.79 meter. Hij had een breed/krachtig postuur en glad kort zwart haar. Wie getuige is geweest van deze beroving of over andere informatie beschikt met betrekking tot deze straatroof kan contact opnemen met nummer 0900-8844 of Meld Mis- daad Anoniem. 0800-7000.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1