KoolfiIters te duur voor spuitloods Huisman SCHIEDAM ZONDAG 14MEI GEOPEND 4.00 GRATIS Ervaring enKennis schiedam van Kethel Alle perken te buiten Te hoge vrachtwagen beschadigt viaduct Lions doneren voor Afrikaans kinderhuis Dodenherdenking rustig verlopen Maar vosje, wat heb jij een grote oren... Kipschitzels in verhuizen Politie richt vizier nu op fietsdiefstallen Boxsprings tegen speciale actieprijzen! S'tfl neemt afscheid D naar Omwonenden maker) bezwaar tegen schoorstenen GEMEENTERERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT maassta H. rap Dillie Verhuizingen as Patienten schenken vlindertafels Wie maakt de mooiste Otje- kijkdoos? Voetballen in Schiedam-Oost BOUIVIAIM Asvion Gratis afhalen Mededeling aan onze adverteerders In verband met Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn onze kantoren op donderdag 25 mei en maandag 5 juni de gehele dag gesloten. Graag verzoeken wij onze adverteerders om het materiaal voor de kranten van 7 en 8 juni al op vrijdag 2 juni uiterlijk om 12.00 uur aan te leveren. Wij wensen onze lezers en adverteerders fijne feestdagen. Directie Maasstad weekbladen elemaal oogvliet Ontdek het groene Hoogvliet tljdens de Woningbeurs op 19 en 20 mei. www.woningbeurs-hoogvliet.nt www.vleeschhouwerij.nl Bij elke 5 stuks nog eens 5 stuks Viersterren arrangement Hotelbon voor een heertijk weekend Valkenburg bi^ i aankoop v.a. 1500,- meubelen Oplage 38,000 Totale oplage 621.385 10 mei 2006 13e Jaargang nr 19 Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam SCHIEDAM - De bewoners van Schiedam West laten het er niet bijzitten. Na ruim een jaar bakkeleien wil constructiebedrijf Huis man Special Lifting B.V. 33 meter hoge schoorstenen bouwen op de spuit en straalloods. Volstrekt niet voldoende, volgens de om wonenden. A1 eerder kregen de bewoners het voor elkaar dat het bedrijf dure koolstoffilters liet plaatsen op de luchtuitlaatkanalen. 'De enige manier om aan de stankoverlast en ongezonde luchtjes af te komen' volgens bewoners van de Jan Evertsenweg. Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 te BERGWEG EN CEINTUURBAAN Schoorstenen zijn geen oplossing want het spul gaat dan onverdund de atmosfeer in. Koolstoffilters werden door de bewoners al eerder afgedwongen. Net als de eis om de loodsdeuren dicht te houden. Omwonenden eisen dat de filters blijven. Zij maken bezwaar tegen de bouwvergunning die de gemeente heeft verleend voor de schoorste nen. Huisman werkt nu op de gedoog- vergunning afgegeven door de vo- rige wethouder (Habermehl, red.). Hij beloofde Huisman een milieu- vergunning voor het bouwen van de schoorstenen. Dit tot ontevreden- heid van de Zuid-Hollandse Milieu- federatie die betoogt dat 'Schiedam bedrijven die geuroverlast veroor- zaken een zogenaamde minimali- satieplicht zou moeten opleggen'. Volgens buurtbewoner Fred van der Drift betekent dit dat de dure filters moeten blijven. „Huisman wentelt de kosten van het schoonhouden van de buurt gewoon af op de bewoners. Die moeten dan maar in de stank en in de ongezonde lucht zitten van de verfloods", stelt Van der Drift. Volgens hem heeft ex-wethouder Habermehl in deze zaak een dubi- euze rol gespeeld. Hij liet vervuilde grond op het industrieterrein waar vroeger Wilton-Feyenoord zat naar Duitsland vervoeren. En bovendien zou deze het bedrijf beloofd hebben mee te betalen (subsidie) aan de schoorstenen. De verleende bouwvergunning voor de schoorstenen ligt per 7 April bij de gemeente. Nog tot zes weken erna kunnen omwonenden bezwaar maken. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het probleem dat 'voor geuroverlast geen metertje is'. Er komen mensen met scherpe neu- zen aan te pas. Merkwaardig is het volgens hem dat buurman scheeps- werf Damen zelfs in de openlucht mag spuiten op grond van oude rechten. ..Schoorstenen laten de verfstoffen wtskblad ongezuiverd door, waardoor bewo ners die rotzooi wel inademen", zeggen de bewoners van West die al tientallen bezwaarschriften hebben opgehaald. Net als de toekomstige bewoners van het Toernooiveld die ook bezwaar maken tegen de schoorstenen. Koolstoffilters zijn de enige goede oplossing, maar wel duur, volgens schatting 150.000 euro per half jaar. 'Duur maar de enige echte oplossing' volgens de bewoners van West. Frank Willemse SCHIEDAM - Een groot deel van de Schiedamse jeugd kon de afgelopen week genieten van een welverdiende mei-vakantie. Bij kinderboerderij 't Hoefblad konden zij elke middag terecht voor het verzorgen van de vele dieren op de boerderij. Geleerd werd hoe een geitje een fles gegeven moet worden. maar ook hoe je een konijnenhok verschoond of een koe benaderd. De animo voor de korte cursus dierverzorging was erg groot en dus misschien zelfs voor herhaling vatbaar als de andere helft van de Schiedamse basisschooljeugd eind mei vakantie heeft. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het spoorwegvia- duct over de A20 heeft afgelopen donderdag schade opgelopen nadat een te hoog beladen vrachtwagen de bovenzijde van het viaduct raakte. De chauffeur, een 39-jarige man uit Finland, was onderweg naar Schiedam en nam de verkeerde af- slag, waardoor hij onder het viaduct doorreed. Toen hij merkte dat hij te hoog beladen was, de vrachtwa gen vervoerde onder meer nieuwe bestelauto's, stuurde hij naar links, waar meer ruimte was om zijn weg te kunnen vervolgen. Zowel de be- stelauto die hij vervoerde als het viaduct liepen bij deze manoeuvre schade op. Vervolgens kwam de chauffeur bij de Beneluxtunnel, waar hij alsnog niet verder kon. Voor de verkeers- overtreding en de economische schade die geleden werd door de filevorming, werd de man in over- leg met de Officier van Justitie een boete van 750 euro opgelegd, die de man direct betaalde. Voor de schade aan het viaduct wordt tegen de chauffeur proces-verbaal opgemaakt. SCHIEDAM - „Ze hebben daar een modderhutje met wat vee en verder niks", vertelt Marjolein Jon- gepier aan de heren van Lions Club Schiedam. Marjolein woont bij haar man in Ethiopie waar hij voor de Afrikaanse Unie werkt. Marjolein Jongepier, bekend als Schiedamse en Europees waterski-kampioene, kreeg maandagavond een cheque aangeboden voor een opvanghuis voorkinderen in Addis Abeba. Daar logeren kinderen met klompvoetjes en hazenlippen na afloop van een- voudige operaties. Op dit ogenblik zijn er 32 Ethiopische en Soedanese kinderen uit de sloppenwijken op bezoek. Meestal voor enkele weken zodat er zo'n tweehonderd kinderen per jaar geholpen kunnen worden. Dit zogenaamde 'Alemachen'tehuis is een aantal jaren geleden opgezet door een Nederlandse pater. En Marjolein Jongepier kwam hier in contact mee. Haar vader Piet Jongepier van Decocay op de Dam is lid van de Lions Club Schiedam en zag hierin een mooie aanleiding om het project met een bedrag van zevenhonderd euro te steunen. Het is een bijdrage aan de kosten voor de aanschaf van een warmwater- installatie. SCHIEDAM - De herdenking van de gevallenen in de Tweede We- reldoorlog is in Schiedam rustig verlopen. Burgemeester Scheeres legde namens de gemeente voor de laatste keer een krans. Verder stond het iedereen vrij bloemen of Foto: Roger van der Kraan kransen bij het monument in de Plantage neer te leggen. Afgelopen donderdag werd er in de kerk aan de Lange Nieuwstraat weer een speci- ale dienst georganiseerd in verband met 4 mei. door Jack van Geenen ROTTERDAM - Diergaarde Blijdorp scoort ook dit voor- jaar weer met een hele lading lieve, dottige, aaibare en unie- ke jonkies. Momenteel lopen in de zoo vier pasgeboren swift- vossen rond. Een Nederlandse primereur, zo laten de trotse surrogaatouders in Blijdorp weten. Diep in het donker van een oude, holle boomstam kwamen de pup py's ter wereld, met de voor hun soort onmiskenbare grote oren. Als het zonnig is en niet al te koud, vertonen ze zich aan het publiek. De nog pluizige kleintjes rollebol- len dan in het zand, glijden langs de zandheuveltjes naar beneden en bijten speels van zich af. De eerste tien weken worden de puppy's ge- zoogd. Daarna gaan ze over op vast voedsel. Komend najaar worden de vosjes, inmiddels pubers dan, door hun ouders verjaagd. Ze moeten dan hun eigen territorium zoeken. Als het zover komt, voorziet verzor- ger Martin van Wees geen proble- men bij het vinden van een nieuw onderkomen. „Swiftvossen zijn vrij rustige dieren. Al komen ze in die- rentuinen niet vaak voor. In Ame- rika zitten een paar vosjes, maar in Europa zijn ze verder enkel nog in Burgers Zoo te vinden. In het wild leven ze in de woestijngebieden van Noord-Amerika, waar ze, vanwege hun grote oorschelpen, ook wel 'grootoorvossen' worden genoemd. Legendarisch is ook hun snelheid; een vluchtende swiftvos rent scherp .zigzaggend weg en wendt zo snel dat het menselijk oog hem nauwe- lijks kan volgen. Naast de swiftvosjes is de baby- boom ook verder in Blijdorp doorgeslagen. Zo heeft de fami- lie vosmangoesten ook uitbreiding gekregen. Bovendien is hun on derkomen, het eilandje vlakbij de Tijgerkreek, geronoveerd. Het is nu een overzichtelijke vlakte geworden met een fraai binnenverblijf en een watertje random. Alhoewel 'water- tje', de sloot is dusdanig verbreed dat het mannetje, de Houdini onder de vosmangoesten, alle hoop op ontsnappen voortaan kan vergeten. In het verleden moesten verzorgers hem nog wel eens met schepnet- ten achtervolgen. Nu komt hij niet verder dan het muurtje. En als hij tijdens een van zijn pogingen dan 5 stuks Geldig van 11 t/m 17 mei. Max. 2 kilo per klant en op=op Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl SCHIEDAM - In verband met de vele fietsdiefstallen zijn er in Schiedam en sinds januari 2006 ook in Vlaardingen fietsenteams actief. Deze teams van politiemen- sen richten zich op het terugdringen van het aantal fietsdiefstallen door fietsdiefstallen te onderzoeken, het achterhalen van fietsendieven en het geven van preventietips. In 2005 kwamen in het district Waterweg-Noord bijna zeshonderd aangiften binnen. Tussen 1 okto- ber, toen in Schiedam het eerste fietsenteam opgezet werd, en eind december 2005 zijn 36 mensen aan- gehouden voor diefstal of heling van een fiets. In 2006 werden tot nu toe in Schiedam 29 mensen aangehouden voor datzelfde feit. In januari startte ook in Vlaardingen een fietsenteam, zij hielden dit jaar 13 mensen aan. Ook namen zij zes gestolen fietsen in beslag voor onderzoek. De politie waarschuwt mensen niet zomaar een op straat aangeboden fiets te kopen. Zeker als een (te) laag bedrag wordt gevraagd, is de fiets vrijwel zeker gestolen. Het kopen van een gestolen fiets is strafbaar. Je kunt een boete, een strafblad en inbeslagname van de fiets verwachten. Om fietsendiefstal zo veel mogelijk te voorkomen, adviseert de politie het volgende: maak bij voorkeur gebruik van bewaakte stallingen, bevestig de fiets aan een fietshekje of -beugel, maak gebruik van een goedgekeurd slot en maak de fiets uniek en opspoorbaar, door bijvoor- beeld een code aan te brengen in het frame. Bel ook 112 als je getuige bent van fietsendiefstal of heling van een fiets en doe bij diefstal altijd aangifte. eens in het water valt, kan hij zich ook nog drogen aan de met 'vloer- verwarming' uitgeruste termieten- heuvel. In het binnenverblijf zijn de dieren te zien door een glazen wand. Vos mangoesten lijken sterk op stok- staartjes. Ze eten hetzelfde voedsel (niet vegetarisch), hebben dezelfde leefomgeving en verblijven vaak in elkaars buurt, hoewel ze hun eigen afdeling hebben. Ook staan ze buiten op wacht, rondkijkend en staand op hun achterpoten. De familie vosmangoesten in Blijdorp bestaat nu uit een mannetje, een vrouwtje, een 'voorechtelijk' kind en twee kleintjes. Het vrouwtje was namelijk al zwanger voordat ze in Blijdorp arriveerde. Maar nu heeft het mannetje ervoor gezorgd dat er twee kleintjes zijn bijgekomen. Verderop in de diergaarde heeft Bo- kito, de toekomstige leider van de gorillagroefp, het prima naar zijn zin op het gorilla-eiland. Van de winter wist hij nog niet van het bestaan van het eiland af, maar nu duidelijk wel. 's Ochtends is hij de eerste die het eiland opgaat en 's avonds is hij enkel met lokmiddelen weer naar binnen te krijgen. Hij banjert over het eiland, speelt met de kleine Thomas (zoon van de vrouwtjesgo- rilla Tamani), bekommert zich om de vrouwtjes en begeeft zich af en toe in de verwarmde grotten. Hij functioneert prima in de groep en Blijdorp is heel tevreden over hem. In de herfst wordt hij vader bij drie vrouwtjes. De verwachting is dat de harige kolos een goede pappa zal zijn. iak 180 postbus 1 685 3000 br rotterdam SCHIEDAM - In heel Nederland wordt vrijdag 12 mei de Dag van de Verpleging gevierd. Het is traditie dat Verpleeg- Reacti- veringscentrum DrieMaasStede daar uitgebreid bij stilstaat. Dit jaar zal het personeel verwend worden met een uitgebreid ont- bijt en een compleet lunchbuf- fet. Het bijzondere aan deze dag is dat het presentje dat elk personeelslid ontvangt dit jaar gemaakt is door de patienten zelf. Onder leiding van Fred van de Drift, verzorgende van de afdeling Visbank, zijn er zeven honderd vlindertafels gemaakt. De patienten zullen bij de over- handiging van de vlindertafels aanwezig zijn. De dag heeft dan ook in DrieMaasStede de titel meegekregen: De dag van de vlinders! Aan het einde van de dag zal ook de 'mooiste vlinder van DrieMaasStede' gekozen worden. SCHIEDAM - De verjaardag van Annie M.G. Schmidt wordt ieder jaar uitbundiger gevierd. Dit jaar staat van 10 tot en met 20 mei de verjaardag van Annie) alles in het teken van Otje. Meer dan 2.000 basisscholen en ruim 750 boekhandels en bibliotheken in het hele land doen actief mee met de festiviteitfn. Maar liefst 280.000 schoolkinderen maken een Otje-kijkdoos. Bij boekhandel J.S. van Leeu- wen aan de Broersvest 85 zijn gratis speciale Otje-kijkdoosvel- len te krijgen. Met de uit te knip- pen Fiep Westendorp-figuurtjes worden de kijkdozen echt Otje. Tijdens de Annie M.G. Schmidt- feestweek kunnen de kinderen hun kijkdoos inleveren bij de boekhandel. Zaterdag 27 mei wordt de winnaar of winnares bekend gemaakt. De maker van de mooiste Otje-kijkdoos wordt beloond met een prachtig Otje- schort. De Annie M.G. Schmidt-week is reden voor het verschijnen van drie bijzondere Otje-uitgaven. In Otjes kookboek staan de lek- kerste recepten, op de nieuwste Luistervink-cd leest Flip van Duijn, de zoon van Annie M.G. Schmidt, het verhaal van Otje voor. Het boek Otje verschijnt voor de gelegenheid met een gratis deurhanger. SCHIEDAM - Op het schoolplein van basisschool De Peperklip en op het voetbalveld daar tegenover wordt donderdag 11 en vrijdag 12 mei een voetbaltoernooi georganiseerd voor de basisscholen van 11.00 tot 16.00 uur. 's Avonds is er een toernooi voor de jongeren. Daarbij wordt ook een braderie georganiseerd, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Informatie bij wijkcentrum Oost Boerhaavel- aan 79, tel. 245 18 18. Uit ons slaap- magazine Bijvoorbeeld complete boxspring combinatie Fusion. Normaal 2445,- nu v.a.1995,-1 Nachtkastje 375,-. www.boumanmeubelen.nl m IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman blijft bijzonder weekbladen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1