QQcWj. schiedam Glasmuseum in Wenneker- pand definitief afgeblazen SCHIEDAM Kies voor comfort! 4 rendho ^#1 Straatroof drastisch gedaald [roaring enKennis €1049 Martijn Vroom scoort hoqe ogen in debat Zes gewonden bij brand in Groenoord in verhuizen Hemelvaartsdag, 25 mei MONTEL de nieuwe Win een VIP-plaats op het leukste feest van Schiedam Wethouder Siljee: geen geld voor nieuw museum maasst a<H sis GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Op Heme!" vaartsdag BOUMAIXI maassta H(eerlijk) Rundergehakt Meisje rijdt op gestolen fiets THEATER- BROCHURE 2006-2007 IS UIT. K i A ,s*>. Speciaal team politie boekt succes Gemeente secretaris naar Amersfoort Nieuwe notaris in Schiedam Geld voor techniek Music kids in aantocht H.nnDiile Vertiuizingen VERMH2ERS van, der Ree Z/rX/ geopend van 11.00 - 17.00 uur Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. mini) Schiedam aJUKP Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 24 mei 2006 13e Jaargang nr 21 Gratis afhalen meubelen Hemelvaartsdag open, 11.00 -17.00 uur Mededeling aan onze adverteerders In verband met Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn onze kantoren op donderdag 25 mei en maandag 5 juni de gehele dag gesloten. Graag verzoeken wij onze adverteerders om het materiaal voor de kranten van 7 en 8 juni al op vrijdag 2 juni uiterlijk om 12.00 uur aan te leveren. Wij wensen onze lezers en adverteerders fijne feestdagen. Directie Maasstad weekbladen Trendhopper Rotterdam/Capelle woonboulevard Capelle a/d IJssel Lylantse Baan 6B 010-2861919 (Rijksweg 20, afrit 16) DISCOUNT <S> DE COMPUTER KOOPJES BEURS SPORTHAL MARGRIET-SCHIEDAM VRAAG DE BROCHURES AAN EN MAAK KANS OP EEN THEATER- C0NCERTB0N www.rijnmondtheaters.nl bij li - - Woonboulevard Vlaardingen 010-460 33 00 www.vanderreeverlichting.nl Monte! Sponsor ACTIEPRIJS 160 modellen in 1001 uitvoeringen www.montel.nl weekbladen Door Frank Willemse SCHIEDAM - 'Het is onverantwoord om nog maar een cent in het Glasmuseum te steken,' is het onverbiddelijke oordeel van Menno Siljee. Waarmee de nieuwe wethouder Cultuur met een ruk de stekker uit het glasmuseum trekt. Een ambitieus project om het inmiddels aangekochte Wennekerpand voor een kleine vier miljoen te verbouwen. Te renoveren tot een glas- en ken- niscentrum met (inter)nationale uitstraling. Reden voor dit besluit zijn 'de grote ambities en weinig professionele aanpak'. Maar ook ruzies tussen oprichter en bestuur en vooral te weinig financien. w ee k t» I a d Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenptein7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikaebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Ook de 'te rooskleurige bezoekers- aantallen' maken dat, volgens het college, verder doorgaan niet ver- antwoord is. Liquidatie volgt - 'we nemen ons verlies'- en advocaten buigen zich over schadeclaims. Vooral van initiatiefnemer, direc- teur en collectie-eigenaar Cees van staat de koffie voor u klaar! Live pianomuziek zorot voor een sfeervolle muzikale omlijsting. Relaxfauteuil Yess in stof vanaf 599,- in leer vanaf 699,- Kies uit diverse kleuren en leerkwaliteiten. Bij uw aankoop v.a. 1500,-' gratis hotelbon voor een heerlijk weekend Valkenburg. www.boumanmeubelen.nl IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N2io Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman blijft bijzonder m e k b I a d e fauteuil Malmo, verschillende stoffen en kleuren, vanaf krukje Boris, verschillende kleuren Olst. Daarmee komt, als de gemeenteraad instemt, een einde aan het 'vierde' museum in Schiedam, dat zelfs al met een nieuwe slogan 'Jenever, Cobra en Glas' toeristen wilde lok- ken. En zo Schiedams centrum uit het economische moeras wilde trek- ken. Het project van Cees van Olst werd tot een half jaar geleden, door iedereen in de armen gesloten. 'Een fantastisch plan een geweldige trekker voor Schiedam met een breed draagvlak zowel bestuurlijk als politiek', zo wordt burgemeester Scheeres geciteerd in de folder om sponsoren te lokken. In november vorig jaar meldde het bestuur van de stichting dat er tegenslagen waren. De gemeen teraad reageerde prikkelbaar toen het museumbestuur om extra geld en garanties vroeg. De raad stelde nog in januari per motie vast dat er 'geen extra geld naar het museum zou gaan'. De totale renovatie van het Wennekerpand, wat een Centre Pompidou uitstraling zou krijgen met drie etages en glazen dak, kost- te veel te veel geld. Wat bleef was een financieel gat van acht ton op de verbouwing en de exploitatie zou jaarlijks 50.000 euro tekort komen. VOOR GRATIS TOEGANG OF REDUCTIE kijk op www.pcdiscounl.nl WIN een LCD-TV ZONDAG 28 MEI 10-16 UUR WWW.VLEESCHHOUWERII.nl heel kilo 3.99 nu eenmalig U 2 kilo voor M Geldig van 25 tm 31 mei. SCHIEDAM - Een 14-jarig meisje is donderdagmiddag aangehouden op het Lisztplein omdat zij op een gestolen fiets rondreed. Surveil- lerende agenten zagen haar op een fiets zonder slot rijden, waarna tij- dens een controle bleek dat de fiets als gestolen gesignaleerd stond. Hierop werd het meisje aangehou den en voor nader verhoor overge- bracht naar het politiebureau. NAAR SCHIEDAM - Het moest er dan toch van komen. Afgelopen woensdag was het afscheid van directeur Jacques van der Vlies dan daar. De kinderen van Christelijke Basisschool Kethel (CBK) hadden maanden hun stinkende best gedaan om alles voor hun directeur uit de kast te halen en dat maakte het afschied 17 mei zeer geslaagd. Van der Vlies en zijn vrouw werden's morgens vroeg opgehaald met een tractor en gingen hiermee in optocht door Kethel. Daarna volgden de optredens van de leerlingen en tussen de middag konden de ouders en oud-leerlingen de directeur de hand komen schudden. Van der Vlies begint na de meivakantie in Baarn waar hij directeur wordt van een vergelijkbare basisschool. Foto Roger van der Kraan door Bart van Zessen SCHIEDAM - Het straatroof- team van de politie Waterweg Noord heeft sinds februari 22 verdachten aangehouden en 21 berovingen opgelost. Dat meld de chef recherche Mar van Haf- ten afgelopen woensdag tijdens een presentatie van behaalde resultaten aan de pers. Het aan- tal straatroven daalde van 27 in februari, naar zestien in maart en twaalf in april. Mei telde tot op heden vier incidenten. Een sterke toename van zeer ge- welddadige straatroven voorname- lijk in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis begin dit jaar, leidde tot de forjnatie van het straatroofteam. Het meest gewelddadige incident vond 14 februari plaats in Schiedam, op het Hazepad in het Beatrixpark. Twee meisje van zestien werden niet alleen beroofd, maar ook nog eens buitensporig mishandeld. „Dit wijkt af van het gebruikelijke patroon", stelt Van Haften. „Gewoonlijk laten daders hun slachtoffer met rust na- dat de buit binnen is." Onder de noemer 'Waterproof: een projectmatige aanpak van straat roven in district Waterweg Noord' gingen recherche en wijkpolitie sa- menwerken om straatrovers op te sporen en aan te houden en het aantal gewelddadige straatroven te verminderen. De 'Hazepadgroep' had door hun gewelddadigheid pri- oriteit. De groep bestaat uit zo'n tien Schie- damse jongens van tussen de vijf- tien en zeventien jaar. Veelal woon- achtig in Nieuwland, maar niet uit een milieu dat buiten de maatschap- pij dreigt te vallen, verzekert Van Haften. Vmbo-scholieren van zowel autochtone als allochtone afkomst. „Nooit eerder ben ik in Waterweg Noord zo'n gemeleerde groep te- gengekomen." De chef recherche typeert de berovingen als gelegen- heidswerk, geen georganiseerde criminaliteit. De jongens beroven uit verveling en om makkelijk aan wat geld te komen. Slachtoffers zijn meestal minderjarige meisje, 'om dat die vaak handtasjes met geld en gsm's bij zich hebben', zo stelden de verdachten. De buitensporige gewelddadigheid is grotendeels te verklaren als groepsgedrag: wie niet mee doet is een watje. Enkele verdachten worden psychologisch onderzocht omdat ze gedurende ondervraging emotieloos en zon der gevoel over hun daden spraken. Vier Schiedamse jongens zitten mo- mepteel vast. Zij waren betrokken bij alle straatroven. Tijdens Waterproof werden nog eens dertien jongens aangehouden, verdacht van straatroven onder meer in Vlaardingen en Maassluis. Veer- Een vrouw met ademhalingsmoeilijkheden wordt opgevangen door de brandweer en politie. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Op het balkon van een portiekwoning aan de Diepenb- rockstraat is in de nacht van woens dag op donderdag brand ontstaan. Surveillerende politie zag het vuur en waarschuwde de bewoners. Om dat de brand snel om zich heen greep. konden niet alle bewoners op tijd naar beneden komen. Een zevental mensen, waaronder een van de politie, bracht zich op ver schillende balkons in veiligheid. De brandweer haalde hen naar beneden. Zes van hen, onder wie een vijfjarige jongen, werden met ademhalingsmoeilijkheden overge- bracht naar een ziekenhuis. De omliggende woningen, negen in totaal, werden ontruimd. Vijf- tien mensen zijn opgevangen in een nabijgelegen bejaardentehuis. Hun woningen raakten door brand en/of rookschade vooralsnog onbewoon- baar. Het pand waar het vuur be- gon brandde volledig uit. Daarnaast raakten enkele geparkeerd staande voertuigen beschadigd door glas dat naar beneden viel. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. ^Zie je hoe andere mensen moeten afeien in die warme zon?? U gelukkig niet; u heeft zonwering gekocht Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwering.nl tien incidenten worden nog ver der onderzocht. Het straatroofteam spoorde ook zes valse aangiftes van beroving op. Veel verspeelde energie voor niks, vindt Van Haf ten. De fraudeurs worden vervolgd en de politie zal hen de kosten van het onderzoek in rekening brengen. Verzekeringsmaatschappijen roye- ren de verdachten. SCHIEDAM - De gemeentesecre- taris van Schiedam, .Piet Buytels, is de afgelopen week benoemd tot gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Amers foort. Zijn eerste werkdag in deze gemeente is op 15 augustus. Piet Buytels is sinds 2001 gemeen tesecretaris van Schiedam. Hij heeft in de afgelopen jaren een groot aantal initiatieven genomen om de gemeentelijke organisatie verder te ontwikkelen op het gebied van dienstverlening, slagvaardigheid en kwaliteit. Piet Buytels ziet zijn over- stap naar de gemeente Amersfoort, een stad met 140.000 inwoners, een compacte ambtelijke organisatie en een aantal boeiende opgaven, als een bijzonder aantrekkelijke mo- gelijkheid om zijn carriere voort te zetten. Een mogelijkheid ook, die zich niet dikwijls aandient. Vandaar dat hij heeft besloten om gebruik te maken van de kans die hem werd geboden. SCHIEDAM - Van der Valk Net- werk Notarissen opent een twee- de kantoor in Schiedam. Naast het kantoor aan de Parklaan 216, worden notariele zaken vanaf 1 juni ook behartigd vanuit het kantoor aan de Kerklaan 25 in Schiedam-Noord. Hier neemt de 35-jarige kandidaat-notaris mr. Jeroen (J.J.C.) Krabbendam de zaken en medewerkers over van notaris mr. H.C.M.M. Janssen. Mr. Janssen heeft kantoor ge- houden vanuit zijn woning aan de Laan van Spaland 8 in Schie- dam-Noord, maar hij legt nu om gezondheidsredenen zijn ambt definitief neer. Nadat Krabben dam de afgelopen maanden Zijn praktijk al heeft waargenomen, is nu het verzoek gedaan voor een benoeming bij Koninklijk Besluit. De formele afhandeling daarvan kan nog enkele maan den duren. SCHIEDAM - Techniek komt te weinig aan bod in het basison- derwijs en daarom is er vanuit het ministerie van Onderwijs een stimuleringsregeling ont- wikkeld: Verbreding Techniek Basisonderwijs. Doelstelling is om in 2010 op een derde van alle basisscholen in Nederland voldoende aandacht te hebben gerealiseerd voor techniek. Per school is hiervoor een bedrag be- schikbaar van 12.000 euro voor een invoeringsproject gedurende drie jaar. leder jaar kunnen er zo'n 600 scholen in aanmer- king komen voor deze subsidie. Mochten er vorig jaar al vijf Schiedamse schoien een positief antwoord krijgen, dit jaar zijn er liefst acht scholen gehonoreerd in hun subsidie aanvraag. Met steun van het Regionale Steunpunt in Rotterdam en de afdeling Educatie van de ge meente Schiedam zullen de scholen flink aan de slag gaan om techniek een vaste plaats te geven in het curriculum. SCHIEDAM - Als eerste Schie damse muziekvereniging is het de Rijnmondband gelukt om de landelijk succesvolle formule van het 'Music Kids-plan' te vertalen naar de Schiedamse si- tuatie. Music Kids houdt een gratis muziekcursus in, gedo- ceerd door een ervaren muziek- docente. Allerlei instrumenten, zoals een trompet, een saxofoon en een trommel komen aan de orde. In eerste instantie wordt een gastles verzorgd op de basis- school, waarna een informatie- avond volgt in het verenigings- gebouw van de Rijnmondband. Vervolgens start de basiscursus, waarbij de kinderen edn keer per week aan de slag gaan. Music Kids is voor kinderen vanaf 8 jaar en is gratis. Voor meer info: info@rijnmondband.nl Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl lOOOM2 VERLKHTINC TEVENS ENORME KEUZE IN KHILDERIJEN, KARPETTEN EN SPIEGEL!. 3-zits bank in leder Bizon. Zoals afgebeeld van nu voor Uw voordeel 160 Exclusief sierkussens. Montel Rotterdam - Woonmall Alexandrium III Watermanweg 217 -Tel: 010 286 25 25 Montel Kraiingseveer - IJsselmondselaan 175 (naast Bouman Meubelen) - Tel: 010 284 21 21 DESIGN B V Hi %S(fi Exclusief en betaalbaar zitcomfort

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1