CAIW neemt Schiedamse kabel over van ONS CAI rendho Kies voor comfort! 'A4 weggegooid geld' Irvaring enKennis VOOR 3.99 OPEN c f €1499 schiedam v BELISOL (2 PINKSTERDAG) van 11.00 uur tot 17.00 uur MET EXTRA KORTING OP ONZE TOGH AL LAAGSTE PRIJS in verhuizen Klein Speklappen NDRIUM 2e Pinksterdag, 5 juni /HOSTEL m 2E Stadiornieg 45aRotterdam (nabij Fejenoord stadion) Tel.; 010 482 22 57 stad MAANDAG TWEEDE PINKSTERDAG GEOPEND ONS Energie naar ENECO -iv man Bute Verlmizingen as va rider Ree maassta nlTi in 10-25% KORTING! Verkoop per 1 juni een feit ardlopen naar 699.- BOUMAN Heerlijk voor op de barbecue 2€ Pinksterdag cleZuclsrSter geopend van 11.00 - 17.00 uur Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. iViin.) Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 31 mei 2006 13e Jaargang nr 22 kozijnen en deuren www.belisoi.com Als u ons nu even belt, komen we bij u thuis alles vertellen over de vele manieren van zonweringen! SCHIEDAM - Het besluit is genomen. De voorgenomen verkoop van de kabelactiviteiten van de ONS Groep krijgt per 1 juni zijn beslag. Kabelexploitant CAIW in Naaldwijk wordt de nieuwe eigenaar van het Schiedamse kabelnet en neemt meteen per deze week alle dienstverlening over van ONS CAI. Begin februari werd het besluit genomen de Schiedamse kabel in de etalage te zetten en amper vier maanden later blijkt alles geheel in kannen en kruiken te zijn. GEOPEND Trendhopper Rotterdam/Capelle woonboulevard Capelle a/d IJssel Lylantse Baan 6B 010-2861919 (Rijksweg 20, afrit 16) Tweede Pinksterdag meubelen Tweede Pinksterdag open, 11.00 -17.00 uur lak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam 4 REGIO - Schiedam en Vlaar- dingen zullen niet meebetalen aan de aanleg van de A4 tus- sen deze steden en Delft. Dat standpunt hebben de wethou- ders Yorick Haan en Ben van der Velde duidelijk gemaakt in een gesprek met verkeersmi- nister Carla Peijs. maa MET KANS OP SCHITTERENDE PRIJZEN DEELS BESCHIKBAAR GESTELD DOOR FOtd ZIE DE PAGINA ELDERS IN DEZE KRANT www.vleeschhouwerij.nl m/zw en deze week gratis gewarineerd Woonboulevard Vlaardingen 010-460 33 00 www.vanderreeverlichting.nl op=op! ALEXANDRIA Mededeling aan onze adverteerders Op maandag 5 juni, tweede Pinksterdag, zijn onze kantoren de gehele dag gesloten. Graag verzoeken wij onze adverteerders om het materiaal voor de kranten van 7 en 8 juni, al op vrijdag 2 juni om uiterlijk 12.00 uur aan te leveren. Wij wensen onze lezers en adverteerders fijne Pinksterdagen Directie Maasstad weekbladen ACTIEPRIJS 160 modellen in 1001 uitvoeringen www.montel.nl ap het GEHELE ASSPBTIMEMT ROTTERDAM DOSTZEEDIJN HOEN ADMIRAUTEITSSTRAflT R DIO 403 53 OO weekbladen wm zfe onze advertentie elders in deze krant Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwering.nl Voor ONS werd de verkoop van het kabelnet noodzakelijk geacht omdat het als kleiner bedrijf in de al maar sneller innoverende markt van de informatievoorziening niet goed mogelijk bleek gelijke tred te houden met de concurenten. Schaalgrootte zou in deze markt van groeiende betekenis zijn. Het digitaliseren van het Schiedamse kabelnet was bijvoorbeeld een van de opdrachten waar ONS voor stond maar waar het lokaal opererende be drijf moeilijk mee uit de voeten kon. De investeringen bleken te fors voor ONS. Een grotere kabelexplotant als CAIW kan dergelijke grotere projecten wel aan. Het Naaldwijkse zitgroep Lemvig, complete set zoals afgebeeld, met sola, 1 zitselement hoekelement hooker! staat de koffie voor u klaar! Live pianomuziek zorot voor een sfeervolle 1 muzikale omlijsting. Relaxfauteuil Yess in stof vanaf 599,- in leer vanaf 699,- Kies uit diverse kleuren en leerkwaliteiten. Bij uw aankoop v.a. 1500,-' gratis hotelbon voor een heerlijk weekend Valkenburg. www.boumanmeubelen.nl IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman blijft bijzonder bedrijf heeft bij de aankoop aange- geven het Schiedamse kabelnet zo spoedig mogelijk geheel te digita liseren. CAIW is reeds kabelexploitant voor de gemeenten Westland, Midden- Delfland, Maassluis, Aalsmeer, Uithoorn, Halderberge en de Haag- se wijk Wateringse Veld). Met de overname van ONS CAI groeit het bedrijf tot ongeveer 125.000 radio- en televisieaansluitingen. Daaron- der bevinden zich 00k nog eens 62.000 kabelinternetklanten en een de laatste tijd groeiend aantal tele- foonaansluitingen. ONS verwacht dat met de verkoop van de kabel aan CAIW voor de Schiedammers het pakket aan ka- beldiensten op hetzelfde kwalita- tieve niveau blijft. De ONS Groep geeft aan dat de Schiedamse abon- nees met CAIW '00k in de toekomst verzekerd blijven van een eigentijds en innovatief pakket aan media- en communicatiediensten'. CAIW is in Schiedam overigens geen onbekende. Het bedrijf ver- zorgde voor ONS CAI reeds de in- ternetdienst via de kabel. Schiedam mers moeten de komende periode nog wel wachten dat het kabelnet volledig gedigitaliseerd is alvorens zij van alle omroep-, internet- en telefoniediensten gebruik kunnen maken die CAIW aan haar overige abonnees al wel kan bieden. Om de Schiedamse klanten goed te kunnen bedienen wordt nog dit jaar een zogenaamde 'CAIWAY'- shop in Schiedam geopend. In deze winkel wordt informatie gegeven over de diensten en producten van CAIW. Bij de verkoop is afgesproken dat de betrokken werknemers van ONS CAI bij CAIW in dienst komen. VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - De energie-acti- viteiten van ONS worden moge lijk ondergebracht bij ENECO. Met het oog op de martkontwik- kelingen in de energieleverings- branche hebben beide partijen de afgelopen periode de koppen bij elkaar gestoken. ENECO is sinds 1994 mede- aandeelhouder in NV ONS Energie. Dit gegeven maakt dat een andere aandeelhouder in de ONS houdstermaatschappij, de gemeente Schiedam de voorge nomen stap in principe onder- schrijft. De gemeente Schiedam stelt wel als voorwaarde dat na de overdracht de belangen van met name de Schiedamse consu- menten en het personeel worden gewaarborgd. ENECO en ONS gaan de ko mende maanden na in hoeverre overdracht daadwerkelijk gerea- liseerd kan worden en op welke wijze dit vorm kan krijgen. SCHIEDAM - Bij het Stadskantoor, achter de ru'ine, is maandag een proefboring gedaan om te beoordelen of de bodem ter piaatse geschikt is om energieopslag in de bodem toe te passen. Met een forse boorstelling zijn tot op maximaal 220 meter diepte monsters genomen. Met het beoogde energieopslagsysteem wii de gemeente fors besparen op het gebruik van energie voor het Stadskantoor. Er zou 26% besparing op verwarming en 81% op koeling mogelijk zijn. Het systeem werkt als voigt: 's zomers wordt er koude-energie uit de bron gehaald (en warmte in de bron opgeslagen). 's Winters wordt het energieopslagsysteem juist benut voor verwarming (en wordt er koude in de bron opgeslagen). Indien de ondergrond geschikt blijkt worden meteen de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg gestart. foto Roger van der Kraan door Ted Konings De minister liet twee weken geleden aan de Tweede Kamer weten haast te willen maken met aanleg van de zeven kilometer snelweg, waarover al veertig jaar wordt gepraat. De gemeenten langs de A4, behalve Schiedam en Vlaardingen 00k Mid- den-Delfland en Delft, moeten als het aan Peijs ligt, financieel bij- springen om een snelle aanleg van het traject mogelijk te maken. De weg wordt duurder dan de re- servering die voor de A4 is gedaan, omdat een flink aantal betrokkenen een mens- en milieuvriendelijke in- passing van de weg wil. Binnen het zogenaamde IODS-verband zijn vertegenwoordigers van de vier ge meenten, van de provincie, het be- drijfsleven en de milieubeweging, het eens geworden over zeven voor- waarden waaraan het weggedeelte moet voldoen. Het gaat dan om een zogenaamde overkluizing van de weg waar deze Vlaardingen en Schiedam passeert, een verdiepte ligging in Midden-Delfland en een passage onder het riviertje De Zweth door. De Schiedamse wethouder Haan vat deze eisen samen onder het motto: 'een inpassing die maakt dat de mensen de weg niet zien, niet horen en niet ruiken'. Verder moet er een directe aansluiting op het Kethelplein (A4/A20) komen. I V tJM l m XXI gjliiiPfe: t Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42www.hvandijke.nl Minister Peijs hoorde Haan en Van der Velde vorige week. De beide wethouders hebben de bewinds- vrouw laten weten nog altijd tegen de aanleg van de weg te zijn. Vol- gens hen voldoet die ook niet" aan de doelstellingen. Haan: „De weg zal na realisatie direct vollopen met verkeer zodat het in de och- tendspits in beide richtingen direct vaststaat." Dit blijkt uit prognoses die in op- dracht van de minister zelf zijn opgesteld door verkeersadviesbu- reau DHV, aldus Haan. In 2020 zal dan de verkeersintensiteit op de bestaande A13 net zo hoog zijn als nu, zodat van verlichting van de fi- leproblematiek geen sprake is. „De A4 lost de files in de regio dus niet op", zegt Haan. Uit de cijfers van DHV blijkt dat een verbreding van de A13, samen met de aanleg van een boog tussen de A13 en de A16 vanaf Rotterdam Airport naar het Terbregseplein, verkeerskundig veel beter uitpakt dan aanleg van de A4. Haan: „De combinatie A4 en A13/A16 geeft regiobreed het slechtste resultaat." De minister heeft voor de weg een zogenaamd taakstellend budget van 511 miljoen euro beschikbaar. Schattingen van Rijkswaterstaat gaan uit van een investering tussen de 600 en 800 miljoen als de weg wordt aangelegd in een variant die mens en milieu het minst belast. Aanleg op maaiveld kost volgens schattingen 150 tot 200 miljoen. Peijs heeft aangegeven in juni een knoop te willen doorhakken. „Ze wil haar opvolger na de verkiezin- gen volgend jaar immers graag voor een voldongen feit stellen", besluit Yorick Haan. weekbladen VIDE# AUDI® KTV z/zw 0.50 Geldig van 1 t/m 7 juni. Max. 2 kilo per klant en op=op lOOOM2 VERlKHTINC TEVENi ENORME KEUZE IN KHILDERIJEN, KARPETTEN EN IPIE6ELS. Ueze^a^dve^eiy Aalborg 15, Barendrecht Hoofdweg 18, Capelle a/d IJssel Info: www.zuiderster.nl ZONOAG 4 JUNI I' PINKSTERDAG IS WINKELGE8IED ALEXANDRIA GESL0TEN GROOTSTE WINKELGEBIED VAN ROTTERDAM Alexandrium is het grootste winkelgebied van Rotterdam! Hier vindt u horeca, kinderopvang, zes verschillende par- keergelegenheden en meer dan 211 winkels verdeeld over Alexandrium I Shopping Center, Alexandrium II Megastores en Woonmall Alexandrium III. Genoeg ingredienten voor een lange dag winkelplezier. Alles voor iedereen. A20, AFRIT 16 ROTTERDAM PR. ALEXANDER weekblads 3-zits bank in leder vanaf 1299. Zoals afgebeeld in leder voor Ook mogelijk in stof vanaf 799 Exclusief sierkussens. Montel Rotterdam - Woonmall Alexandrium III Watermanweg 217 - Tel: 010 286 25 25 Montel Kralingseveer - IJsselmondselaan 175 (naast Bouman Meubelen) - Tel: 010 284 21 21 DESIGN BY MM (if/ Exclusief en betaalbaar zitcomfort i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1