Verbazing over nieuw uitstel Station Kethel SCHIEDAM ZONDAG 25 JUNI GEOPEND Ervaring eaKennis 3.99 Springen in trek il I schiedam in verhuizen Vergeet-me-niet-dag in DrieMaasStede Muziek&Handicaps maakt de tien vol Straten aanvegen in Groenoord-Midden Heel even Assepoester Haan bekijkt eerste Fokuswoningen Spalanders gaan op onderzoek uit GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT H. van Dime1®® Verhuldngen ass Paarden kogelbiefstuk Kwekerij ontmanteld Rijden door rood licht Minister De Geus in Schiedam Ring voor Maria Roosen Akte Midden- Delfland getekend Schietpartij op het Bachplein Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 21 juni 2006 13e Jaargang nr 25 Gratis afhalen I Last-minute aanbieding 180 post bus 1685 3000 br rotterdam weekbladen i dan I I e a it b I Bij deze adressen: Woon+ Vaienussbaat 3 Tabakshoo Boor Groenelaan53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Pecokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenptetn 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Notenslaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshoo Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Partw»eg404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boertiavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 VAN 12.00 UllR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN f Heeft u geen zin om naar ons te komen,^ dan komen wij naar u! Of u kijkt even op WBH.villeriuszonsering.nl. Die is gewoon 24 uur per dag open. I! bent natuurlijk ook welkom in onze zaak. Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 3316 www.villeriuszonwering.id Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42www.hvandilke.nl WWW.VLEESCHHOVWERII.nl Bijiederekilo, 100gram gebr. fricandeau voor U V Geldig van 22 t/m 28 juni. o|>=op en max, 2 kilo per klant SCHIEDAM - Volgens De Spalander, het blad van Wijk- en Be- wonersvereniging Spaland, is de realisatie van NS-station Kethel opnieuw vertraagd. Doordat de gemeente Schiedam geen besluit heeft genomen over de plek waar de keerlus van de tram komt, is er nog altijd geen opdracht gegeven door de Stadsregio voor het maken van een 'definitief ontwerp' voor station en stationsplein. Het station, dat december 2007 klaar zou zijn, loopt hierdoor nu al een vertraging van minimaal zes maanden op. er geen opdracht gegeven", schrijft Witjes. De gemeente is inmiddels wet be- gonnen met de bouw van het nieuwe tramviaduct over de Poldervaart. Navraag bij de toenmalig projectlei- der Arno Mol leerde de vereniging dat de bouw van de brug naar voren gehaald is omdat anders vergunnin- gen verliepen en dat beter uitkwam in de planning van de aannemer. Het zegt volgens Mol niets over de aanleg van de rest van het traject. „Het kan zelfs zo zijn dat die brug nooit gebruikt gaat worden. Ik denk dat men daarom nog altijd geen bord heeft geplaatst bij de Polder vaart met de mededeling dat hier werkzaamheden voor TramPlus gaande zijn", aldus Witjes. Bij de RET is nog geen planning bekend over TramPlus langs de Pol dervaart en ook ontbreekt Station Kethel nog volledig in de dienstre- geling van de NS voor 2007. Ope ning in 2007 of 2008 lijkt daarmee uitgesloten. „Het is zaak dat de gemeente snel een duidelijke beslissing neemt over de locatie van de keerlus van de tram. Bewoners van Spaland vre- zen dat er anders van uitstel afstel komt", meldt John Witjes in het wijkblad. Toen de bewonders, ondanks tal- loze beloften, maar niets hoorden van de gemeente over het nieuwe NS-station Kethel, ging de bewo- nersvereniging zelf maar weer op onderzoek uit. Tot hun schrik kwamen ze tot de ontdekking dat de hele procedure alweer maanden in een impasse zit. De opdracht van de Stadsregio voor het maken van een defini tief ontwerp voor het stationsplein blijkt nog niet gegeven te zijn. Deze opdracht had, om iiberhaupt nog dit jaar te starten in januari al ver- strekt moeten zijn aan een architect. „Vanwege het feit dat er sinds de verkiezingen partijen de meerder- heid vormen in Schiedam die de tram liever niet zien oversteken, is SCHIEDAM - Voor de derde keer wordt zondag 25 juni de natio- nale 'Vergeet-me-niet'-Dag gevierd. Op deze dag wordt jaarlijks extra aandacht gevraagd voor eenzame ouderen in Nederland en de bijna miljoen ouderen die af en toe een- zaam zijn. Tijdens de zomermaanden biijken ouderen vaak het eenzaamst, om dat familie, vrienden en verzorgend personeel met vakantie zijn. Lan- delijk wordt hier, als initiatief van het Nationaal Fonds Ouderenhulp aandacht aan gegeven door de orga- nisatie van een 'Vergeet-me-niet' Dag. Ook DrieMaasStede wil op deze eerste zondag van de zomer de pa tienten die minder of geen bezoek krijgen, extra in het zonnetje zetten. In de grote tuin van DrieMaasStede wordt daarom voor deze groep pa tienten een gezellige picknick or- ganiseerd, waarbij het niet alleen om het lekkere eten draait. Op deze Vergeet-me-niet Dag zullen deze patienten ook veel persoonlijke aandacht krijgen. DrieMaasStede heeft veel vrijwil- ligers bereid gevonden op deze dag extra individuele aandacht aan deze patienten te besteden, een groep van wie bekend is dat zij deze extra aandacht missen omdat zij weinig of geen familie en kennissen heb- ben. De vrijwilligers zullen deze groep het gevoel geven dat ze niet verge- ten worden. Elke patient krijgt hiervoor zijn of haar 'eigen' vrijwilliger toegewe- zen, die hen een geweldige dag en bijzondere picknick zullen bezor- gen. 25 juni, de nationale 'vergeet- me-niet' dag is er namelijk speciaal voor hen. Uiteraard is er aan het eind van de picknick voor iedere patient een 'vergeet-me-niet' voor op de kamer, waarmee nogmaals gezegd wordt dat ze in DrieMaas Stede niet vergeten worden. SCHIEDAM - De tiende Muziek&Handicaps, het muziekfes- tival rond muziekgroep De Rolan- tino's, dat afgelopen zaterdag werd gehouden op en rond het Stadserf, is een groot feest geworden. De readies die Annelies Kars, mu- zikaal leidster van de Rolantino's, heeft gekregen van bezoekers, me- dewerkers en muzikanten zijn hart- verwarmend. Marnix Kappers, presentator van het avondprogramma stuurde haar afgelopen weekend persoonlijk nog een mailtje om haar te vertellen hoe geweldig hij het weer had gevonden en hoe zijn familie genoten had. Bij de bezoekers vielen vooral het optreden van Arie Ribbens en Don na Lynton in de smaak. Maar na tuurlijk speelden ook de Rolantino's weer de sterren van de hemel. Met maar liefst zeven muziekstukken leverden zij een belangrijke bijdrage aan de avond. Het middagprogramma op het Stad serf, dat dit jaar voor het eerst stond geprogrammeerd, trok jammerge- noeg wat minder bezoekers. Toen stonden onder andere De Amazing Stroopwafels en het Ludiek Orkest op het podium. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het eerste exemplaar van de KidsPlezierGids is afgelopen donderdag aan een leerling van de Gravin Aleidaschool uitgereikt door burgemeester Scheeres. Daarna werden door alle leerlingen van de school ongeveer tweehonderd plezierballonnen losgelaten. De KidsPlezierGids helpt kinderen bij het vinden van de dingen die zij leuk vinden om te doen. In het boekje zit ook een agenda, zodat je precies weet wanneer die leuke dingen georganiseerd worden. Alle Schiedamse basisschoolleerlingen krijgen de KidsPlezierGids gratis via school. Daarnaast kunnen de KidsPlezierGidsen op een aantal adressen in de stad worden opgehaald. Deze zijn bedoeld voor Schiedamse kinderen die elders naar school gaan of voor een kleinkindneefje of nichtje dat komt logeren. Het is de eerste keer dat de Gemeente Schiedam de KidsPlezierGids uitgeeft. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In het najaar van 2005 werd een succesvolle schoon- maakactie in Groenoord-Midden gehouden. Onlangs kwam het ver- zoek van buurtbewoners om ook dit jaar een schoonmaakactie in dit gebied, tussen de Laan van Bol'Es en de Vivaldilaan, te organiseren. Dit verzoek legden de instanties, die ook bij de eerdere schoonmaak actie waren betrokken, niet naast zich neer. Daarom werd van maandag 12 tot en met donderdag 16 juni Groenoord- Midden weer stevig onder handen genomen met onder andere de be- zem en de prikstok. De instanties die werden betrokken bij de actie waren Woonplus Schie dam, Politie Rotterdam-Rijnmond district Schiedam, ONS Irado en Stichting Welzijn Schiedam. Deze partijen beschouwen 'prettig, heel, schoon en veilig wonen' als een belangrijk agendapunt, net als de gemeente Schiedam die de actie coordineerde. Om de schoonmaak actie zo succesvol mogelijk te laten verlopen, werd ook een beroep ge- daan op buurtbewoners om mee te helpen tijdens de schoonmaakbeurt. Hierop werd door tientallen bewo ners gereageerd. Tijdens de actie werden onder meer algemene ruimten opgeruimd en - extra - schoongemaakt. Ook werd er in de buitenruimte zwerfvuil geprikt, de ONS zette extra veeg- wagens in en bewoners konden hun grofvuil aanbieden. Bovendien kreeg het groen in de buurt een ex tra schoffel-, snoei- en maaibeurt. SCHIEDAM - Van elf verschil- lende verenigingen sprongen on geveer 225 turners en turnsters er afgelopen zaterdag op lustig los in sporthal Margriet. Tijdens de NTS- springwedstrijden van het rayon Delfland kwamen zij in actie op SCHIEDAM - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan de Rotterdamsedijk. De politie werd gewaarschuwd naar aanleiding van geluidsoverlast. Na onderzoek bleek het geluid afkom- stig van de kwekerij. Alle materi- alen en de ongeveer 175 plantjes zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De politie stelt een onderzoek in naar de eigenaar van de kwekerij. Foto: Roger van der Kraan onderdelen als 'lange mat', 'mini- tramp' en 'plank-kast'. Van jong tot oud werd geturnd in een over- volle Schiedamse sporthal. Voor deze gelegenheid waren zeven wed- strijdbanen opgesteld. De Vlaar- dingse vereniging Leonidas Dovido was tijdens de springwedstrijden een van de best presterende clubs. LD-teams pakten vijf eerste en vijf tweede plaatsen in de traditionele slotwedstrijd van het turnseizoen. SCHIEDAM - Op de Koemarkt en 's Gravenlandseweg is maan- dagmiddag een roodlichtcontrole gehouden. Tussen kwart voor vier en kwart voor vijf reden zes auto- mobilisten door rood. Zij kregen een bekeuring. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Voor kleine en wat grotere meiden en jongens ging afgelopen zaterdag een droom in vervulling. Zij zetten de eerste stap- pen in de toneelwereld tijdens de Open Dag van jeugdtheaterschool De Teerstoof. Voor iedereen tus sen de 6 en 18 jaar waren er gratis dans-, zang- en toneellessen in het gezellige theater aan de Nieuw- straat. De toneelwereld bleek te trekken, gezien de stevige opkomst. Ook op zondag 3 September wordt een Open Dag georganiseerd, dan van 13.00 tot 15.00 uur. Inschrijven hoeft niet, op tijd aanwezig zijn wel. Er kunnen maximaal veertien kinderen per les meedoen. SCHIEDAM - Wethouder Yorick Haan gaat woensdag 21 juni op werkbezoek bij nieuwbouwproject 'Het Bordes' aan de Burgemees ter van Haarenlaan. Hij laat zich daar informeren over de realisa tie van vijftien 'Fokuswoningen'. Deze worden zo gebouwd dat ze geschikt zijn voor mensen met een ernstige lichamelijke handicap die zelfstandig willen wonen. De be woners krijgen bovendien de nodige dienstverlening op afroep. Van de vijftien woningen, zijn er nog en- kele beschikbaar. Het werkbezoek krijgt daarom een vervolg tijdens een informatiebijeenkomst voor ge- interesseerden op 28 juni van 16.30 tot 17.30 uur in de Stadswinkel aan het Stadserf. Volgens de planning worden de eerste appartementen van Het Bor des nog dit jaar opgeleverd. De betrokken organisaties willen de toekomstige bewoners zo vroeg mo gelijk betrekken bij het afbouwpro- ces, zodat hun persoonlijke wensen daarin dan nog meegenomen kun nen worden. Fokuswoningen onderscheiden zich van andere woningen doordat al bij de bouw rekening is gehouden met bijvoorbeeld het gebruik van een rolstoel. De woning heeft een ruime opzet en heeft diverse voorzienin- gen die op maat voor de bewoner worden ingesteld. Fokuswoningen zijn geschikt voor een- en meerper- soonshuishoudens. Het zijn drie- of vierkamerwoningen, waarvan de huren binnen de huursubsidiegren- zen vallen. De bewoner van een Fokuswoning heeft een huurover- eenkomst met Woonplus en betrekt ADL-dienstverlening van Fokus. Om in aanmerking te komen voor een Fokuswoning is een indica te voor 'ADL-assistentie' nodig. Dit staat voor hulp bij 'Algemeen Dagelijkse Levensbehoeften'. Dat betekent dat je als gehandicapte sociaal zelfredzaam bent en dat je minimaal vijf uur en maximaal dertig uur per week hulp nodig hebt. Hierbij gaat het om assistentie bij de lichamelijke verzorging, aan- en uitkleden, eten en drinken (geen maaltijdverzorging), toiletgang, verplaatsingen in en om de woning, eenvoudige verpleegtechnische as sistentie en hand- en spandiensten. Deze hulp is 24 uur per dag, op af roep beschikbaar. Dat betekent dat de bewoner zelf de regie houdt over de dienstverlening. De combinatie van een goed aangepaste woning en de ADL-assistentie maakt het mogelijk dat men zelfstandig kan wonen in een gewone woonwijk net als ieder ander. Wie meer wil weten over het project of dat hij/zij in aanmerking komt voor een Fokuswoning kan bellen met Yolande Franquinet van Fokus Wonen via 06-51 16 52 88 of met Metha Bot van Woonplus Schiedam via 20 45 150. Kijken op www.fo- kuswonen.nl kan natuurlijk ook. SCHIEDAM - Minister De Geus heeft maandagmiddag 19 juni een bezoek gebracht aan Schie dam. In wijkcentrum De Erker sprak hij met de EVA'S: het lo- kale Participatieteam. De EVA'S zijn een groep actieve vrouwen die zich inzetten voor de eman- cipatie van allochtone vrouwen. Het gesprek ging vooral over werk en andere vormen van participatie in de samenleving. Vervolgens ging de minister op bezoek bij een gei'soleerde al lochtone vrouw die sinds kort Nederlandse les krijgt via Taal Op Maat. Met haar sprak hij over haar eerste stappen in de Nederlandse samenleving. SCHIEDAM - Kunstenares Maria Roosen (1957) krijgt de Wilhelminaring 2006, de enige oeuvreprijs voor Nederlandse beeldhouwkunst. De jury heeft het oeuvre bekroond dat op dit moment te zien is op de so- lotentoonstelling 'Maria's Ma ria's' in het Stedelijk Museum. Roosen maakt sensuele beelden van gekleurd glas, wol, hout of bladgoud. De beroemde wulpse melkkannen waarmee zij in 1995 Nederland vertegenwoordigde op de Biennale van Venetie, gaan in het Stedelijk Museum Schiedam op in monumentale enscene- ringen met recente sculpturen, zoals een groep zeesterren van glas die een hele museummuur omvormt in een golvend verge- zicht. De Wilhelminaring wordt op 2 oktober uitgereikt in Paleis Het Loo. Roosen verheugt zich zeer op de ring die speciaal voor haar als 'beste beeldhouwer van Ne derland' zal worden ontworpen. WATERWEG - Door de recht- bank is 17 mei het plan van toe- deling (ruilverkavelingsplan) van de Reconstructie Midden-Delf- land vastgesteld. Dit betekent dat het moment is aangebroken dat de aktepassering kan plaatsvin- den. Dit is een belangrijke mijl- paal in de reconstructie, omdat hiermee de nieuwe eigendomssi- tuatie in het reconstructiegebied juridisch wordt vastgelegd in een akte van toedeling. Het plan van toedeling werd in 2002 ter inzage gelegd, waarna er mogelijkheid was om bezwaar in te dienen. De ingediende be- zwaren zijn afgehandeld en op- gelost. Met de aktepassering in Midden-Delfland is er weer een fase afgesloten in de reconstruc tie van dit unieke veenweidege- bied. De reconstructiecommissie houdt zich nu bezig met de vol- gende fase, de lijst der geldelijke regelingen. Dit is de financiele afsluiting van de reconstructie, die al heel wat jaren loopt. SCHIEDAM - Op het Bachplein is vrijdagavond rond 23.45 uur ge- schoten. Niemand raakte gewond. Omstanders hielden een verdachte van de schietpartij aan, een 28-ja- rige Schiedammer. Hij werd door gewaarschuwde politie voor ver- hoor overgebracht naar het politie- bureau. Ter plaatse werd direct een onderzoek ingesteld en diensthond Sjin vond een vuurwapen, een ga- salarmpistool. Deze werd in beslag genomen voor onderzoek. De poli tie onderzoekt de precieze toedracht van het incident nog.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1