schiedam 'Die A4 moet er nu gewoon snel komen' 1 Ervaring enKennis SCHIEDAM 'Boten mooier dan vorig jaar' klein BELISOL Sprookjes van Theater Tol in verhuizen maasstad Sterrencast Doodeind in Pathe De Kuip igt|j»H:5e;iar Zelfbediening in de Schiedamse bieb FOTO SE Leefbaar Schiedam houdt niet van zeuren maassta H.vanDijke Verhuizingen ft GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Bezoekersrecord voor Varend Corso v m Juryleden gezocht Lunchconcert Kozijnen nodig? VAKANTIE FOTO'S OP KANT00R OF IN HUIS 1 Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 9 augustus 2006 13e Jaargang nr 32 Gratis afhalen westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Schiedam DIGITALS fciW BEElDVimiES WEIR! t8& m. ifl j| VcH- .FOT« - kozijnen en deuren Tel. 0181-313130 Einsteinweg 6, Hellevoetsluis www.belisol.com ft weekbladen aotHiO Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Notenslaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boertiavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl SCHIEDAM - 'Die A4 moet er nu eindelijk komen'. En zal er ook komen als het aan Eric Zwennis ligt. De voorman van Leef baar Schiedam windt er geen doekjes om: „Het kan mij persoon- lijk niet schelen - ik heb niet eens een rijbewijs - maar dat laatste stukje rijksweg mag snel aangelegd worden." Hij ergert zich dood aan al die ongenuanceerde uitspraken in de media door de tegen- standers van de rijksweg tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen. „Hou eens op met dat gezeur!" 'Door het ontbreken van concrete informatie wordt de publieke opi- nie gevoed door ongenuanceerde uitspraken in de media'. Zo schrijft Leefbaar Schiedam aan het Col lege. Zoals onzin over de giganti- sche bedragen die nodig zijn voor de aanleg van de weg. Over de ge- dwongen sloop van 1.800 woningen en de voorspelling dat de weg een smerige invloed op de omgeving zal hebben. Allemaal uitspraken die de weg in een slecht daglicht willen stellen. „Het is toch aan niemand meer uit te leggen waarom dat stukje asfalt van zes kilometer er nog niet ligt? Het duurt nu al meer dan dertig jaar", zegt Zwennis geergerd. „Tegenstanders van de weg zoals Milieudefensie, GroenLinks en de SP en andere natuurcomites blazen de boel maar op door steeds weer met andere argumenten te komen. Er valt toch voor de gewone Neder- lander geen touw meer aan vast te knopen." „Alles wordt toch duurder... kijk eens naar de bedragen waarvoor voetballers gekocht worden", pa- reert Zwennis het 'gezeur'over de hoge kosten. „Bovendien zal de hele regio er economisch van profiteren. Dat zegt de regioraad uitdrukke- lijk." Het argument dat er 1.800 wonin gen in Groenoord gesloopt moeten worden is ook al flauwekul, volgens SURF OOK NAAR WWW.FOTOKLEIN.NL Zwennis. Immers er wordt nu een milieutoets (MER) uitgevoerd. Als die goed uitvalt is die weg schoon genoeg en hoeft er geen woning tegen de vlakte. Allemaal bang- makerij." Leefbaar is altijd van mening ge- weest - het staat ook in het verkie- zingsprogramma - dat de weg er moet komen. Zonder overlast, wat betekent dat de weg niet te zien, te ruiken en te horen mag zijn. Er is door de minister al 650 miljoen voor opzij gezet. Voor een over- kluisde versie tussen Schiedam en Vlaardingen. Oud-wethouder Hans Meijer van Leefbaar heeft die on- derhandelingen (mede) gevoerd met minister Carla Peijs. Voor Schiedam komen er dan sport- velden en een park boven op het dak. Daardoor komt het Hargapark vrij voor woningbouw. Zwennis er gert zich aan het argument van de tegenstanders dat er bij extra wegen automatisch meer files zullen ont- staan. „Daar kan ik met mijn pet niet bij. Hoe meer asfalt betekent in mijn logica juist minder files. Toch?" Zwennis weet zeker dan ook zeker dat erbij een volksraadpleging de meerderheid van de Schiedamse bevolking voor de A4 zal zijn. „Dus hou op met dat gezeur en leg die rijksweg eindelijk eens aan!" Frank Willemse WATERWEG - De Queen Elizabeth 2 deed vrijdag 4 augustus Rotterdam aan. Het regenachtige weer ten spijt, bracht dat in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis toch weer veel kijkers op de been. In alledrie de Waterweg-gemeenten verzamelden mensen zich tangs de Nieuwe Water weg om het imposante passagiersschip te zien langsglijden. foto: Roger van der Kraan ROTTERDAM - De sterren van de Nederiandse horrorfilm 'Doodeind' kwamen donderdag voor een "meet greet" naar Pathe De Kuip. Hoofdrolspelers Victoria Koblenko, Everon Jackson Hooi, Terence Schreurs, Micha Hulshof, Aram van de Rest en producent Nick Jongerius werden welhaast onder de voet gelopen door fans. foto: Roger van der Kraan REGIO - Vlaardingen, Maas- land en Maassluis troffen het vrijdag niet met het weer. Desondanks trok het Varend Corso Westland toch nog altijd erg veel belangstellenden naar de kades. Records werden er op de eerste dag van het Va rend Corso niet gebroken. Dat gebeurde wel op dag twee en drie van het evenement. Begeleid door een lekker zonnetje kwam het publiek in drommen op het evenement af. Met de plaat- sen Kwintsheul en Schipluiden als voorbeelden van absolute toppers qua belangstelling. „Daar kwam je op het moment van het doorvaren van de corsoboten echt niet meer in", aldus naar elders uitgeweken ooggetuigen. De belangstelling op met name de zaterdag leidde tot een nieuw be zoekersrecord. Na de wat verre- gende editie van vorig jaar waar toen zo'n 160.000 mensen langs de route verschenen, telde de organisa- tie ditmaal 240.000 belangstellen den. En dat waren weer zo'n 15.000 meer dan het eerdere bezoekers record. Hoe je dit als organisatie kan vaststellen, blijft natuurlijk voer voor discussie want in die 240.000 zitten waarschijnlijk sowieso veel doublures. De echte corso-liefheb- ber werpt gedurende het weekeinde namelijk graag meerdere malen een blik op de voorbijtrekkende en met bloemen, planten, groenten en fruit aangeklede boten. „Zaterdag heb ik het hele corso eens rustig bekeken maar vandaag kom ik toch nog maar weer eens kijken want er zit ten echt hele mooie bij", vertelt een enthousiast naar de boten en hun Ook de gemeente Vlaardingen deed dit jaar mee met 'The Pink Panther'. figuranten zwaaiende Westlandse. „Ik vind de boten dit jaar weer mooier dan vorig jaar. Vooral de boot met die draak van Jurrasic Park vond ik erg goed gelukt." Meest grappig werd bij deze groep Westlanders de Botox-boot gevon- ROTTERDAM - Terwijl het buiten miezerig koud is, is Ahoy' in vakantiesferen. Deze jongen neemt een duik in een van de honderd activiteiten die er te beleven zijn tijdens Kdz! Adventure Summer. Dit kinderevenement is maandag feestelijk van start gegaan en duurt nog tot en met zondag 13 augustus. Erg in trek zijn de taientenjachten, audities en voorstellingen in het Showkidz! Theater, met optredens van MYS, Kikx, Bo Monica en Topstars. Kinderen die de workshop duiken willen volgen, moeten hun zwemkleding meenemen. Dagkaarten voor Kdz! Adventure Summer kosten twaalf euro per stuk (met Rotterdampas een euro per stuk) en zijn verkrijgbaar bij de kassa van Ahoy', telefoon 0900 - 2352469 (45 cpm), via www.kdzweb.nl of bij de RET Verkoop- en Informatiepunten. SCHIEDAM - Het aantal zelfbe- dieningsbalies in de Schiedamse bibliotheek is onlangs uitgebreid. Waren er eerst alleen zelfbedie- ningsbalies in Bibliotheek Stadserf, nu kunnen ook bezoekers van Bi bliotheek Noord zelf hun boeken meenemen en terugbrengen. De bi bliotheek aan het Bachplein heeft darvoor een kleine verbouwing ondergaan. Op de plaats van de inleverbrievenbussen zijn nu ook twee computers te vinden waarmee klanten zelf kunnen uitlenen en te rugbrengen. Van alles wat een lener met deze computers doet wordt een bon geprint zodat duidelijk is wat is ingeleverd of geleend. Hoewel klanten van Bibliotheek Stadserf al een tijdje werken met zelfbediening is er ook voor hen iets veranderd. Op de tweede etage, waar de jeugdboeken en de romans te vinden zijn, staat nu ook een zelf- bedieningsbalie. Zeker voor mensen die vooral de bibliotheek bezoeken voor het lenen van romans of groot- letterboeken is dit een uitkomst. Het inzetten van zelfbedieningsbalies betekent niet dat de bibliotheek- medewerkers verdwijnen. Zij blij- ven voor klanten het aanspreekpunt voor informatie en advies. Ook tijdens de vakantie is het mo- gelijk gebruik te maken van de bibliotheek. Bibliotheek Stadserf is geopend op maandag en donderdag- van l l.OO tot 20.00 uur, op dinsdag, woensdag en vrijdag van l l.OO tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. Bibliotheek Noord is open op maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur, op dinsdag van 10.00 tot 17.00 uur, op donderdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. den. Daar veranderde een wat ge zet uitgevallen dame na een Botox behandeling in een strak gevormde zangeres. De Botox-boot bleef tij dens het corso overigens zonder prijs maar de Jurrasic Park-creatie bleek ook bij de officiele jury in goede aarde te vallen. De schuit van het bedrijf Rijk Zwaan met een arrangement van 'Drie+' won zowel de ere-, de eerste en de bindersprijs. Als tweede eindigde de boot van het dorp Kwintsheul die de film 'Tita nic' als onderwerp had genomen. Deze boot verdiende ook nog eens de publieksprijs. De gemeente Maassluis mocht zich ook verheugen op een prijs. De ge- meentelijke boot die rond het thema 'popcorn' werd opgebouwd, won de originaliteitprijs. Mogelijk hielp bij deze verkiezing de keuze van Maas sluis om gedurende de route vele zakjes popcorn naar het publiek te werpen. Het algemene thema van het Varend Westland 'Helemaal Hollywood' bleek een goede greep van de orga nisatie want naast alle prijswinnaars bleek dit thema voor nagenoeg alle boten een bron van veel inspiratie en kleurrijke verkleedpartijen. Voor de vertolking van de film 'Grease' was bijvoorbeeld een heuse auto op het dek van een Westlandse schuit getild, filmster Marilyn Monroe stond elders met opwaaiende rok centraal op een boot geplaatst en foto: Roger van der Kraan Laurel en Hardy maakten grap- pen met een opklapbare strandstoel. Natuurlijk werd er op de boten ook naar hartelust gedanst op bijpassen- de filmmuziek zoals op de met de figurantenprijs gelauwerde Wizard of Oz-boot. Het Varend Corso met alle 'glit ter' en 'glamour' van Westlandse producten leidde dit weekeinde nauwelijks tot problemen. Het mas- saal toegestroomde publiek leidde op de wegen langs het Corso wel enkele malen tot verkeersopstop- pingen maar volgens de organisatie bleven deze incidenten redelijk bin- nen de perken. Wel moest zondag- middag de hulp van een ambulance worden ingeroepen toen een van de figuranten vergat te bukken voor een van de vele bruggen op de route en onzacht in aanraking kwam met het beton. Na enig oponthoud kon de boot die de Oscar-uitreikingen verbeeldde weer verder. De figurant werd voor nader onderzoek aan de kant gehouden. Inmiddel's kijkt de organisatie al- weer naar het volgende jaar. In 2007 viert het Varend Corso West- land het tienjarig bestaan op 3, 4 en 5 augustus. Het thema is nog niet bekend gemaakt. Al werd met de cryptische aanduiding 'Wat staat er volgend jaar op het menu?' mo gelijk al wel een tipje van de sluier opgelicht. Met meer don 70 vakzaken altijd bij u in de bvurtl SCHIEDAM - Bibliotheek Wa- terweg roept Schiedammers die graag lezen op zich aan te mel- den voor de Kernjury van de Publieksprijs 2006. Iedereen in Nederland die ouder dan acht- tien jaar is, kan zich voor deze Kernjury van de NS Publieks prijs aanmelden. In September en oktober 2006 kan iedereen in het land weer op de publieksprijs stemmen. Daarnaast komt er dit jaar voor de eerste keer een extra jury, een zogenaamde Kernjury, bestaande uit 600 personen. De leden van deze Kernjury zullen de zes genomineerde titels voor de NS Publieksprijs 2006 lezen en vervolgens hun stem uitbren- gen met een korte toelichting. De bevindingen van de Kernjury en die van het Nederiandse publiek bepalen samen de einduitslag. Tijdens de startbijeenkomst op zondag J7 September worden de zes genomineerde boeken be- kendgemaakt, in aanwezigheid van de auteurs. Ook ontvangen de leden van de Kernjury dan de zes genomineerde boeken die uiteraard na lezing in hun bezit mogen blijven. Vanaf dan start de leesperiode en kan vervolgens worden gestemd. Meer informatie is te vinden op www.nspublieksprijs.nl en in alle vestigingen van Bibliotheek Waterweg. Aanmelden kan tot en met zondag 10 September. Maandag 11 September wordt de selectie van de Kernjury van de NS Publieksprijs 2006 bekend- gemaakt. De NS Publieksprijs is een initiatief van NS en Stichting CPNB. Wie de uitdaging wil aangaan om binnen vier weken zes boeken te lezen, kan zich aanmelden via www.nspublieks- prijs.nl. SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum Schiedam organiseert zondag 13 augustus een lunch- concert van Francis Poulenc 'Le Travail du Peintre'. Het pro- gramma bestaat uit drie mu- ziekstukken geinspireerd op het werk van de internationale kun- stenaars Picasso, Klee en Miro. Voor het concert begint is er een rondleiding op de tentoon- stelling Picasso, Klee, Miro en de moderne kunst in Nederland 1946-1958: Deze combinatie van muziek en kunst zorgt voor een andere kijk op het werk van zowel de componist als de kun- stenaars. De Franse componist Francis Poulenc (1899 - 1963) maakte deel uit van het culturele leven in Parijs, waar hij zijn ontmoe- tingen met diverse kunstenaars in muziek verwerkte. De mu ziek van Poulenc wordt gezon- gen door bariton Peter Scheele onder begeleiding van pianiste Annette Rogers. Het programma duurt van 13.00 tot 14.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 12,50. Vrienden van het Stedelijk Mu seum Schiedam, Pas 65 en stu- denten betalen 7,50. ■□I ZIE 0NZE ADVERTENTIE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1