schiedam Belangrijke functies voor Schiedamse politici Balie voor pasfoto's in de Stadswinkel SMRTA - FEVENOO SCHIEDAM Ervaring enKennis stad En hier is de nieuwe burgemeester dan SVVSMC begint seizoen met nederlaag Gezocht ZS/ZT Accountmanager Ghanese koning bezoekt Gedistilleerd Bridgen in historisch Schiedam populair Z0NDAG 10 SEPTEMBER GEOPEND in verhuizen Wie kiest voor: DeVosBurchabt ManDilte®® Verhuizingen Meijer, Vroom, Ruseler en Abel riaass ta<9 SUCADELAPPEN 2 kilo lOaOO ABC voor Kinderen Jazz op de Haven Nieuwe centrale Maasstad Zondag 10 September a.s. om 14.30 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Dokter De Bont zwaait af Vrijwilligers gezocht voor Kindertuinen Tonnetje Steken in Kethel Week van de alfabetisering GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 6 September 2006 13e Jaargang nr 36 d e Gratis afhalen door Frank Willemse SCHIEDAM - Vier belangrijke Schiedamse politici krijgen het druk omdat zij andere functies krijgen. In twee gevallen (Meijer en Vroom) stappen zij uit de politiek en de andere (Ruseler en Abel) gaan de landelijke politiek in. Ex-wethouder Hans Meijer van Leefbaar Schiedam gaat werken bij de RET. En fractielid voor het CDA Martijn Vroom verlaat de raad omdat zijn vrouw als dominee in Gouda gaat werken. De Schiedamse politici Ron Abel (SP) en Marijke Ruseler (CDA) staan op de nominatie naar Den Haag te gaan en om in de Kamer te gaan werken. vak. advies kwaliteit slaapgarantie service Offeree/ dealer van o.a.: Tempur Auping Pullman Svane Le Dorm Swissflex Silvana www.devosburchart.nl 180 postbus 1685 3000 br rotterdam www.vleeschhouwerii.nl ORIGINELE zie onze advertentie elders in de krant weekbladen w e e fc b 1 a Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshoo Boor Qroenelaan S3 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 3745 Plusmarkt Woudhoek Geuzenpleln 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. No!enslaan460 Wiikuebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Langs Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkwag 404 Bewonersvereniginq Schiedam-Oost Boerhavalaan 79 Drop-it Langa Karkatraat 86 SLAAPCOMFORT Hoogstraat 125 in Schiedam, telefoon 010-4268732 Parkeergarage ABC in de Kneupelstraat. Gratis uitrijkaart. De RET wordt per 2007 gepriva- tiseerd en voor die nieuwe, com- merciele onderneming gaat Hans Meijer werken. Als ex-politieagent en manager van Havenbedrijf Rot terdam werd hij in 2004 plotseling gevraagd als wethouder in zijn stad. Twee eerdere wethouders (Schoen- makers en Heijenk) waren met trammelant uit het college gestapt. Nieuwkomer Hans Meijer - zonder politieke ervaring - kreeg lof toege- zwaaid als wethouder Leefbaarheid, Ruimtelijke Ordening en Verkeer. Na de verkiezingen krimpte Leef baar tot een kleine partij en raakte hij zijn baan kwijt. Na vier maanden wachtgeld wordt hij nu Hoofd Divi- sie Metro en Randstadrail voor de RET. Een managersfunctie waar- door hij geen tijd meer geeft om in de raad te zitten. Ook Martijn Vroom gaat de raad verlaten. Niet onmiddellijk, maar begin 2007. Dan is het huis klaar in Gouda waar hij, zijn vrouw en twee dochters heen zullen verhui- zen. Zijn vrouw heeft als dominee Bos een benoeming aanvaard bij de PKN gemeente te Gouda. Binnen een half jaar moet de dominee wo- nen in de plaats van de protestantse gemeente. Dan zal Martijn Vroom noodgedwongen de Schiedamse po litiek verlaten. Martijn Vroom was korte tijd fractievoorzitter van het CDA en bleef na de verkiezingen in de raad zitten. Hij staat bekend om zijn felle stellingname tegen het 'ge- dogen' van koffieshops, bordelen en gokhallen. Na de verkiezingen trad fractie voorzitter van het CDA, Marijke Rusler-van Bers, af. Zij wordt door politieke bronnen genoemd als kan- didate voor de Eerste Kamer in Den Haag. Hoewel nog niet officieel bevestigd, zou zij een goede kans maken om in Den Haag parttime te gaan werken. Volgens raadslieden zou zij daarmee de belangen van Schiedam goed kunnen behartigen. Zeker is de twaalfde plek die Ron Abel heeft op de kieslijst voor de verkiezingen voor de Tweede Ka mer van de Socialistische Partij. De SP die deze week volgens peilingen op 20 zetels mag rekenen. Ron Abel (56) is een bekende Schiedammer die jarenlang het sociale gezicht van Schiedam Oost is. Als enthousiast directeur van basisschool De Peper- clip. Abel is niet lang SP-lid maar stijgt razendsnel in de rangen van de partij. „Omdat hij een praktijk- man is uit een buurt die vecht tegen verloedering en verval", volgens partijgenoten. heel kilo 5.98 Bij elke kilo -j rn 1 kilogehakt voor A.3U WWW.BBQVLEES.EU GekJig van 6 t/m 12 sept. SCHIEDAM - Was het afgelopen donderdag nog een dag van afscheid nemen, een dag later was het er juist een van kennismaking. Wilma Ver- ver-Aartsen (48) werd geinstalleerd als burgemeester van Schiedam. De ambtsketen werd haar omgehan- Foto: Roger van der Kraan gen door loco-burgemeester Menno Siljee, die daarvoor speciaal was teruggekomen van vakantie. Verver heeft duidelijk zin in de klus. In een speech noemde ze Schiedam een stad die zichtbaar in beweging is en waar nog veel te doen is. SCHIEDAM - Sinds kort zijn er nieuwe eisen waaraan een pasfoto voor een nieuw reis- document (paspoort of identi- teitskaart) moet voldoen. Niet alleen de kwaliteit van de foto is belangrijk, maar ook de ma- nier waarop iemand in beeld gebracht wordt. Zo wordt er bijvoorbeeld streng op gelet, dat de ogen goed te zien zijn en dat de gefotografeerde een neu- trale gelaatsuitdrukking heeft. Lang niet alle aangeboden foto's blijken nog aan alle eisen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te voldoen. Ook voor fotografen is het even wennen. „Dat een foto moet worden afgekeurd is op zich al vervelend", zegt Simon Knap, hoofd van de Stadswinkel, „maar het is nog ver- velender wanneer mensen eerst op hun beurt moeten wachten en dan alsnog terug moeten om een nieuwe foto te laten maken." Om te voorkomen dat klanten on- nodig lang moeten wachten heeft de Stadswinkel besloten om een aparte balie in te richten, waar pasfoto's direct bij binnenkomst kunnen worden beoordeeld. Blijkt een foto niet helemaal in orde, dan wordt dat meteen duidelijk gemaakt. Ook wordt een formulier meegegeven voor de fotograaf, waarop vermeld wordt op welke punten de foto niet aan de eisen voldoet. Het is begrijpelijk, dat niet iedereen met evenveel begrip op de nieuwe eisen reageert. Simon Knap: „Toch zou het niet goed zijn om foto's die niet helemaal correct zijn te accep- teren. Als de Stadswinkel te soepel is, zullen foto's die er doorheen glippen alsnog door de SdU, die de documenten produceert, worden afgekeurd. De hele aanvraagpro- cedure moet dan opnieuw worden doorlopen en dat kost zeker enkele dagen extra. We proberen met deze service het aanvragen van reisdo- cumenten zo vlot mogelijk te laten verlopen." Alle Schiedamse fotografen zijn op de hoogte van de nieuwe eisen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website http:// www.paspoortinformatie.nl SCHIEDAM - De klus zat er dan afgelopen donderdag toch echt op. De laatste werkdag van Reinier Scheeres was er een die hij zich nog lang zal heugen. Tijdens een speciale vergadering werd er afscheid van hem genomen als bestuurder van de stad, waarna de deuren open werden gezet voor een grote afscheidsreceptie. Scheeres was maar liefst 23 jaar burgemeester van Schiedam en is daarmee de langst zittende burgemeester van Nederland. In 1974 begon hij in Schiedam als wethouder, waarna in 1983 het burgemeesterschap voigde. Scheeres, die bij zijn afscheid de nodige oorkondes en gedenktekens ontving, blijft overigens gewoon in Schiedam wonen. ook blijft hij voorzitter van Stichting De Schiedamse Molens, voorzitter van de Stichting van het Gedistilleerd Museum en ambassadeur van het Jenevergenootschap. Foto: Roger van der Kraan |nter -Jprint en exportbedrijf met g0ecje beheersing van duitse taal zoekt met spoed SCHIEDAM - Wat hebben Het Ge distilleerd Museum en Ghana met elkaar gemeen? Juist ja, Jenever. De Schiedamse schnapps wordt in Ghana nog steeds beschouwd als de koningsdrank en bij veel rituelen speelt jenever een grote rol. Reden voor Het Gedistilleerd Museum om als onderdeel van het programma van DOEK! -met dit jaar als thema 'Vuurwater' - de jenevercultuur in Ghana te belichten. Vanaf vrijdag 8 September is er op de Graanzolder in Het Gedistilleerd Museum een kleine expositie te zien onder de titel 'Jenever in Ghana'. Hier wordt ondermeer aandacht be- steed aan de export van de Schie damse jenever (Henkes schnnaps van Bols en de Kaiser schnapps van De Kuyper) en zijn er foto's te zien van een lokale jeneverstokerij in Ghana. SCHIEDAM - Kinderen bekijken in de ABC-cursus elke les een ander deel van de tentoonstelling 'Kunst uit Huis III Vrienden voor het leven. Een keuze uit de collectie Altena Boswinkel'. Samen wordt er over verzamelen gepraat, gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen het werk van de verschil- lende kunstenaars, en geleerd wat abstract en figuratief is. Er wordt zestig euro voor tien les sen gevraagd en de start is op za- terdag 16 September. Kinderen van 6 tot en met 9 jaar zijn welkom van 10.00 tot 11.30 uur, kinderen van 10 tot en met 14 jaar van 11.45 tot 13.15 uur. Foto: Gerbrand Echt feest wordt het zaterdag 9 September als de Ghanese koning Barima Asamoah Kofi IV een hu- welijksceremonie houdt op de bin- nenplaats van het museum. Deze huwelijksplechtigheid - waarbij twee families toestemming vragen voor hun zoon en dochter om te mogen trouwen - duurt ongeveer een uur, gevolgd door zang en dans. Dit bijzondere Ghanese optreden begint 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De Henkes schnapps - normaal niet verkrijgbaar in Nederland - is tijdens DOEK! opgenomen in de 'keuze van onze kastelein', een proeverijtje dat voor 1,50 te koop is in het proeflokaal. In verband met Open Monumenten- dag, zaterdag 9 September, vindt er in de branderij op gezette tijden uitleg plaats van een deskundige gids. Het museum is vrijdag 8 en zaterdag 9 September tot 24.00 uur geopend. Toegang tijdens DOEK! is gratis. SCHIEDAM - Tijdens de uittocht van de historische schepen, die spe ciaal voor DOEK! naar Schiedam zijn gekomen, zal er jazzmuziek klinken over de Korte en Lange Haven. Eelco van de Meeberg, win- naar in 2003 van de Erasmus Jazz Award, treedt ter hoogte van restau rant Lepels op met het Eelco van de Meeberg Quaret. Havenrijk wil hiermee de activitei- ten van DOEK! ondersteunen en de uittocht van de schepen een feeste- lijk tintje geven. Het concert vindt plaats van 12.00 tot 14.00 uur. Toegang is gratis. Deelnemen was belangrijker dan winnen bij de historische bridgetocht door Schiedam. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Op zeventien prach- tige locaties in het centrum van Schiedam werd afgelopen zaterdag gebridged door vierhonderd men- sen uit heel Nederland. De tweede historische bridgetocht, die door bridgeclub Schiedam '59 was ge- organiseerd, bleek dus al snel weer een groot succes. De prijsuitreiking van het evenement was een van de eerste verplichtingen van de nieuwe burgemeester Wilma Ververs. Zij stal de harten van de deelnemers door zich als van de eersten aan te melden voor de editie van 2007. Winnaars van de Historische bridgetocht waren de dames Hop- mans-van Leeuwen uit Roosendaal. Zij kregen twee boeken over His torisch Schiedam en een welver- diende bridgereis. Door de vele unieke locaties waarin gespeeld werd was voor de, meeste deelnemers het deelnemen belangrij ker dan het winnen. Gei'nteresseerd werd in molen de Vrijheid naar het welkomstwoord van molenaar Bas Batenburg geluisterd, waarin hij een tipje van het molenaarsbestaan op- lichtte. In het cooperatief museum werd tussen het kaarten door even een oude polkabrok naar binnen gewerkt, terwijl kapitein Klepke op de achtergrond zijn bridgeboot door de Lange haven stuurde. Het plaatje van de huifkar vol bridgers tegen de achtergrond van 's wereld hoogste molens zal ook niet snel worden vergeten. Zo had elke locatie zijn charme waardoor de bridgers met veel plezier van locatie naar locatie trokken. De bekende Schiedamse bakker Kees Hollander had voor een dag zijn oude beroep weer opgepakt en voor alle deelnemers onvervalste molenwieken gebakken. Ook jene- verstoker Nolet had voor alle deel nemers een typisch Schiedamse verrassing in de vorm van drie flesjes jenever. In december komt er een speci ale multimedia-editie uit van het computerprogramma 'Eindeloos Bridge', waarin alle deelnemers de tocht nog eens na kunnen spelen en na kunnen genieten van de mooie locaties. BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - Bij Maasstad Week bladen wordt vrijdag 15 September een nieuwe telefooncentrale gein stalleerd. Tussen 13.00 en 17.00 uur zijn we daarom niet of moeilijk bereikbaar. Excuses voor het onge- mak. Mailen kan deze dag natuur- lijk wel: waterweg@maasstad.nl SCHIEDAM - Het Kindertuin- seizoen 2006 is over een maand alweer afgelopen, maar toch is IRADO nog op zoek naar vrij willigers voor de woensdag- of vrijdagmiddag op tuincomplex Vijfsluizen aan de Vlaardinger- dijk. Wie zin heeft om kinderen te begeleiden bij het tuinieren, kan dit seizoen nog helpen en volgend seizoen als 'volwaar- dige' vrijwilliger aan de slag. De vrijwilliger helpt een groepje kinderen een middag per week bij het tuinieren, van 15.30 tot 17.30 uur. Hij/zij krijgt een on- kostenvergoeding. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Dick van Leeuwen, tel. 631 52 90. SCHIEDAM - Muziekvereniging St. Radboud organiseert zondag 17 September voor de 22e keer het evenement 'Tonnetje Steken' in Kethel. De laatste jaren is het evenement uitgegroeid tot een niet meer weg te denken traditie in het noordelijke stadsdeel. Tonnetje Steken is een oud volksvermaak. De deelnemers rijden in een karretje van een helling en proberen onderweg een ring te steken die onder een tonnetje hangt. De ton is gevuld met water, wat zorgt voor een nat pak wanneer men mis steekt. Deelnemers en toeschouwers zijn welkom op het terrein aan de Kerkweg, tegenover de Jaco- buskerk. Het evenement wordt om 10.30 uur traditioneel ge opend door het orkest en de leerlingen van de vereniging met een klein openluchtconcert. De finale is omstreeks 17.30 uur en inschrijven kan ter plaatse. SCHIEDAM - De week van 4 tot en met 8 September is de week van de alfabetisering. Ook in Schiedam is daar deze week veel aandacht voor. Veel mensen in Nederland hebben nog te kampen met problemen met lezen en schrij- ven. Daardoor ondervinden ze problemen bij het functioneren in de maatschappij. Omdat het probleem vaak breder is dan alleen lezen en schrijven wordt er tegenwoordig gesproken van iaaggeletterdheid'. Landelijke cijfers wijzen uit dat in Neder land tussen de 10 en 11 procent van de bevolking laaggeletterd is. Uit recent onderzoek in de regio Rijnmond komt naar voren dat deze percentages in Rijn mond hoger liggen en dat in Schiedam ongeveer 15 procent van de bevolking laaggeletterd is. Momenteel wordt er druk ge werkt aan een 'aanvalsplan Iaaggeletterdheid', waarin zal worden aangegeven welke extra maatregelen er de komende jaren worden genomen. Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1